60gr Promotion Web Νews

www.60gr.gr // e-mail: 60gr@protonmail.com

Monthly Archives: Μαρτίου 2013

Ο τρόπος αποζημίωσης των απολυμένων του εθνικού μας αερομεταφορέα, πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία – Αερογραμμές και Αεροπλοΐα, με ομόλογα του δημοσίου, ήταν παράνομες


olylogogif

Ο τρόπος αποζημίωσης των απολυμένων του εθνικού μας αερομεταφορέα, πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία – Αερογραμμές και Αεροπλοΐα, με ομόλογα του δημοσίου, ήταν παράνομες και με καταχρηστική πρόθεση από το κράτος και τις τράπεζες.

Νομικοί μετά από τρία χρόνια εξονυχιστικής ανάλυσης του τρόπου πληρωμής των απολυμένων της πρώην κρατικής ΟΑ αποφάνθηκαν ότι το κράτος δεν μπορούσε από νομικής φύσεως να αποζημιώσει με ομόλογα του δημοσίου εργαζόμενους, γιατί οι εργαζόμενοι είναι «φυσικά πρόσωπα», ενώ νομικά μόνο σε «νομικά πρόσωπα»  μπορούσε να αποζημιώσει με αυτόν τον τρόπο. Αποδεικνύεται πλέον ότι ακόμα και οι τράπεζες έχουν συνεργήσει σε αυτήν την κατάχρηση, διότι όσοι εργαζόμενοι έσπασαν τα ομόλογα τους κρατούσαν από το ποσό το 10+% επί του ποσού, γνωρίζοντας ότι ήταν παράνομος ο τρόπος πληρωμής.

Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να επέμβει οικονομικός εισαγγελέας και να ελέγξει εξ αρχής την όλη διαδικασία αποζημίωσης.

Διαβάστε και την ανακοίνωση της ΟΣΠΑ (ομοσπονδία εργαζομένων στην πολιτική αεροπορία)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2 6 / 3 / 2 0 1 3

Να ξεκινήσουμε αυτή την ανακοίνωση με τον ορισμό της λέξης «απατεώνας»: (αρσενικό) το πρόσωπο που ξεγελάει κι εξαπατά συστηματικά τους άλλους για δικό του όφελος, με το να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη, την καλή διάθεση που δείχνουν ή την αφέλειά τους.

Συνώνυμα: ………….

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Είμαστε οι μόνοι απολυμένοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα με την αποζημίωση μας. Παρόλο που μας έδωσαν 30% μικρότερη αποζημίωση, παρόλο που ισχύει νόμος ο οποίος εφαρμόζεται στο ακέραιο σε όσους απολύονται σήμερα από τον εκκαθαριστή και παρόλο που οι μισοί από εμάς έχουν εξοφληθεί, το μίσος που έχουν εναντίον μας, τους οπλίζει την «εκδίκηση» με αποτέλεσμα οι Υπουργοί να μην εφαρμόζουν το νόμο του κράτους.

Με τα στοιχεία που θα σας δώσει αυτή η ανακοίνωση, πρέπει να παρέμβετε στους τοπικούς βουλευτές και κομματικούς παράγοντες έτσι ώστε να πιέσουν τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και την Κυβέρνηση, για να λυθεί το θέμα της αποζημίωσης απόλυσής μας. Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν συμφωνήσει εγγράφως ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος που έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων.

Όπως φαίνεται από την επίσημη αλληλογραφία της ΟΣΠΑ με το Υπουργείο Οικονομικών και με όλα τα κόμματα, όπως και με τα εξώδικα που έχουν σταλεί στην Ελληνική Κυβέρνηση και στις Τράπεζες, οι αρμόδιοι έχουν ενημερωθεί για την υπ’αριθμ. 321/08 συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικής Κυβέρνησης για το κλείσιμο της Ο.Α. και για τους νόμους 3710/08 & 3717/08 (το Ελληνικό Δημόσιο ήταν υποχρεωμένο να τους συντάξει στα πλαίσια της παραπάνω συμφωνίας).

Στα πλαίσια του ν. 3717/08 άρθρο 4 προβλέπεται το ύψος απόλυσης του προσωπικού της Ο.Α. και των θυγατρικών της. Η αποζημίωση απόλυσης ή αλλιώς εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης, επιβεβαιώνεται από τον εκκαθαριστή με μια έγγραφη βεβαίωση τους ύψους του ποσού και την βεβαίωση απόλυσης του καθενός. Ακόμη και σήμερα ο νόμος επιβάλει ότι το συγκεκριμένο ποσό ΠΡΕΠΕΙ να δοθεί στον δικαιούχο μέσω του ΟΑΕΔ εντός δύο μηνών. Επί Υπουργίας του κ. Σαχινίδη και νυν υπεύθυνου εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για οικονομικά θέματα, ο νόμος άλλαξε δύο χρόνια μετά με το ν.3871/10 άρθρο 49 παρ. 4:

«Στο άρθρο 4 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α’) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των ομολόγων που θα εκδοθούν, οι όροι και η διαδικασία έκδοσής τους.»

Για την καλύτερη πληροφόρησή σας:

Η επιστολή με Α.Π.: 394-20/08/2010 του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει στο σημείο «β» ότι η καταβολή του υπόλοιπου ποσού 140 εκ. ευρώ θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις με ομόλογα λήξεως 2012 και 2013 και ετήσια απόδοση 1%.

Η Υ.Α. 2/10210/0023Α-31/01/2011 ενημερώνει:

Στο σημείο 2: Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους απολυόμενους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3717/08 και εκδίδονται βάσει του άρθρου 49 παρ. 4 του ν. 3871/10.

Στο σημείο 5: Η ημερομηνία έκδοσης είναι η 31/1/2011 και η ημερομηνία λήξης η 30/06/2012.

Στο σημείο 10: Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν η ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα TARGET.

Η επιστολή με Α.Π. 4651-10/04/2012 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών ότι: Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας, διευκρινίζεται ότι με βάση τον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ν.2086/02), αυτό δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει την περιεχόμενη στη σχετική επιστολή της ΟΣΠΑ (αναφορικά με το εκδοθέν ομόλογο Ε.Δ. GR 0106003792) πρόταση διαδικασίας για (την μετά την εφαρμογή του PSI) καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στους πρώην εργαζόμενους των εταιρειών του Ομίλου της Ο.Α. Κατόπιν αυτών, σας επιστρέφουμε τα διαβιβασθέντα στο Γραφείο μας έγγραφα, ελλείψει αρμοδιότητάς μας.

Όπως καταλαβαίνετε από τα παραπάνω, έχουμε να κάνουμε με μια εργατική διαφορά η οποία διέπεται και περιγράφεται από τους παραπάνω νόμους και σε καμία περίπτωση δεν είναι διαφορά εμπορικού δικαίου σαν κι αυτή που περιγράφεται στους νόμους και τις διατάξεις του PSI. Επομένως, εφόσον δεν εφαρμόζεται ο νόμος και το πνεύμα του νομοθέτη, όσον αφορά την αποζημίωση απόλυσης, μερικοί από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν τους θεσμούς της δημοκρατίας (Υπουργοί, Κυβερνήσεις, Κόμματα), μπορούν να χαρακτηριστούν ως «απατεώνες» και «απαξιωτές». Εν κατακλείδι, με βάση τα παραπάνω η Κυβέρνηση μπορεί να λύσει σήμερα το θέμα μας, εφαρμόζοντας το νόμο του κράτους, χωρίς να έρθει σε «ρήξη» με το PSI. Εξάλλου, σήμερα το οφειλόμενο από το Κράτος ποσό δεν είναι 130 εκ. ευρώ αλλά 60 εκ. ευρώ το οποίο μοιράζονται 2.100 άτομα (με μέσο όρο, περίπου 28.000 ευρώ ο καθένας)

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Η ΟΣΠΑ όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί να πείσει για τα αυτονόητα. Εκτιμάμε ότι δεν έπρεπε να είχαμε φύγει από το φυσικό χώρο εργασίας μας και να εκκρεμούν τέτοια σοβαρά προβλήματα. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για όσους εργάζονται σε άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου, έτσι ώστε να προσέξουν και να μην υποστούν παρόμοια δεινά.
Η λογική των δικαστηρίων μας βρίσκει αντίθετους, διότι στα δικαστήρια ανταγωνίζεται η ΑΛΗΘΕΙΑ με το ΨΕΜΑ, η ΔΙΚΙΟ με το ΑΔΙΚΟ, το ΘΥΜΑ με τον ΘΥΤΗ και ο ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ με τον ΑΠΑΤΕΩΝΑ. Θεωρούμε ότι το Κράτος και οι λειτουργοί του δεν θα ήθελαν να είναι οι ΨΕΥΤΕΣ, ή οι ΑΔΙΚΟΙ, ή οι ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ, ή οι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, γι’ αυτό πρέπει να εφαρμόζουν την δικαιοσύνη και το νόμο. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποιος να μας πει ότι έχουμε άδικο….

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Η ΟΣΠΑ αυτή τη βδομάδα θα προχωρήσει σε συναντήσεις με πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες.
Οι παρεμβάσεις σας στους τοπικούς βουλευτές και παράγοντες πρέπει να γίνουν έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, μιας και η τελική συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα γίνει μέχρι τις 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, όπως συμφωνήσαμε στην 4ωρη συνάντηση που είχαμε στις 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013.

Ο Αντιπρόεδρος

Κλεάνθης Τρατράς

http://www.ospa.gr

60gr.com

Διαβάστε πόρισμα δικηγορικής εταιρίας για τα ομόλογα.

Η… προφητεία ενός ναζί, πριν 68 χρόνια!!!


Η φωτογραφία που ακολουθεί είναι αντίγραφο από απόκομμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, όπως θα παρατηρήσετε του έτους 1995 ενός άρθρου που αρχικά είχε δημοσιευτεί 68 χρόνια πριν, δηλαδή το 1945, αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

15

 

http://sarotiko.blogspot.gr

«Ευνοϊκότεροι όροι από την Aegean για την εξαγορά της Ολυμπιακής»


Η  ρυθμιστική αρχή της ΕΕ κατά του αθέμιτου ανταγωνισμου, επισήμανε σήμερα ότι η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines προσέφερε ευνοϊκότερες παραχωρήσεις προκειμένου να κερδίσει τον δεύτερο διαγωνισμό για την εξαγορά της Ολυμπιακής Αεροπορίας, παρατείνοντας το διάστημα επανεξέτασης της συμφωνίας έως τις 23 Απριλίου.

Η Aegean διατείνεται πως η εξαγορά έναντι 72 εκατ. ευρώ της Ολυμπιακής αποτελεί συμφωνία ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή της σε έναν τομέα ο οποίος συρρικνώνεται λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μεν στην ιστοσελίδα της τη νέα καταληκτική ημερομηνία, αλλά δεν παρέθεσε άλλες λεπτομέρειες για το είδος των παραχωρήσεων που προσέφερε η Aegean, υπακούοντας στην πολιτική εχεμύθειας που ακολουθεί συνήθως.

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ.


Με λυπεί αφάνταστα όταν σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή άκουσα το σκεπτικό μακάρι να λιγοστέψουν οι τράπεζες και να γίνουν ποιο ισχυρές.

Αν μπορούσα θα τραβούσα το αυτί σε αυτόν που το ξεστόμισε διότι με αυτόν τον τρόπο οδεύουμε ολοταχώς προς μονοπωλιακά τραπεζικά συστήματα, χωρίς ανταγωνισμό και οι καταθέτες θα γίνουν υποχείρια αυτών των συμφερόντων.

Εγώ άρχισα να φοβάμαι αυτό το υπέρ τέρας που δημιουργήθηκε και λέγεται ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Ο Σάλας βέβαια την δουλειά του κάνει, αλλά ποιος είναι πίσω από αυτά τα οικονομικά παιχνίδια που σαν πολιτικός τα στρώνει στα πόδια του; Γιατί το θεωρώ παράλογο μια ιδιωτική τράπεζα μέσα σε τρία χρόνια να έχει απορροφήσει τόσες άλλες μικρές και να παίρνει και οικονομική ενίσχυση από την Ε.Ε. δηλαδή από εμάς για ανακεφαλαιοποίηση.

Πότε οι εισαγγελείς θα μπουν σε αυτά τα πολύ βρώμικα υπόγεια συμφέροντα;

Θα πρέπει να σκεφτείτε και το άλλο, ότι έτσι όπως τα δρομολογούν τα πράγματα, στην Ελλάδα θα μένουν δυο ισχυρές τράπεζες και θα μας παίζουν στα γόνατα τους. Η ΕΘΝΙΚΗ και η ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Πιστεύετε ότι είναι υγιές αυτό το φαινόμενο; Δεν το νομίζω και με ανησυχεί που δεν το έχουν πιάσει στα χέρια τους τα ξεφτέρια μας οι δημοσιογράφοι να το περάσουν προς τα έξω, ώστε να αφυπνιστεί ο κόσμος.

60gr.com

ΑΝ.ΕΛ. ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΥΡΙΖΑ; ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ; ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΕΞΙΑ; ΟΤΑΝ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΑΣ ΕΔΩ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ.


Όταν υπογράφαμε εκείνη την ημέρα που βγήκε ο κύριος Καμμένος και παρότρυνε τον κόσμο και κυρίως τον Έλληνα που προδόθηκε από τα Μερκελιστικά (από)κόμματα, να υπογράψει την διακήρυξη του νέου κινήματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, διαβάσαμε μαζί με όλα τα άλλα για αγώνα κατά του κατεστημένου. Αυτό πιστεύαμε και εμείς στο 60gr και αυτό υποστηρίζαμε.

Τις τελευταίες μέρες όμως διαβάζοντας και παρακολουθώντας το σκεπτικό του αρχηγού των ΑΝ.ΕΛ. για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, μας ήρθε η εικόνα του «τρέχω πίσω από το αφεντικό», και προσωπικά δεν μου αρέσει και πάρα πολύ. Εκ φύσεως επαναστάτης υπέρ του δικαίου, το πάλεψα πολύ όλες αυτές τις μέρες μέσα μου, αν μπορώ να ακολουθήσω ένα κόμμα που θα έχει «αφέντη» τους αριστερούς ψευτοϊδεολόγους. Δεν μου έκατσε καλά προσωπικά αλλά και στην ομάδα συνεργασίας, εκεί που αισθανόμασταν πραγματικά ανεξάρτητοι, τώρα να μας λένε «ουρά» του ΣΥΡΙΖΑ.

Έτσι ομόφωνα αποφάσισε το blog 60gr να παραμείνει ανεξάρτητο και αμερόληπτο, και να ανεβάζει με την γραφή του αυτό που αισθάνεται δίκαιο προς το γενικό καλό αυτού του τόπου.

60gr.com

Γιατί τρώμε μπακαλιάρο την 25η Μαρτίου


Γιατί τρώμε σήμερα μπακαλιάρο

Το εθνικό μας φαγητό για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου είναι ο μπακαλιάρος υγράλατος με σκορδαλιά.

 

Πώς, όμως, καθιερώθηκε αυτό το έθιμο και πως ενσωματώθηκε στις διατροφικές μας συνήθειες ο μπακαλιάρος ή αλλιώς βακαλάος; Η ιστορία του μπακαλιάρου ξεκινά με την εποχή των Βίκινγκς, όπου πρωτοεμφανίστηκε σαν εμπορικό προϊόν περί το 800 μ.Χ..

Μάλιστα, λέγεται ότι κυνηγώντας βακαλάους οι Βίκινγκς ανακάλυψαν κατά λάθος τον «νέο κόσμο». Τη σκυτάλη από αυτούς πήραν οι Βάσκοι ψαράδες, οι οποίοι ξεκίνησαν το εμπόριο του μπακαλιάρου από το Μεσαίωνα και οδηγήθηκαν στο πάστωμα του, μέσα από το οποίο πέτυχαν πρώτον, να έχουν φαγητό που διατηρείται στα μακρινά τους ταξίδια και δεύτερον, βρήκαν μια τροφή νηστίσιμη, αλλά και φθηνή για το λαό της Ισπανίας.

Οι Βάσκοι, μάλιστα, επειδή ο βακαλάος κάλυπτε μεγάλο μέρος της διατροφής των κατοίκων της Ενδοχώρας που δε μπορούσαν να πηγαίνουν συχνά στα παράλια για να προμηθεύονται φρέσκα ψάρια, ονόμασαν τον παστό μπακαλιάρο «ψάρι του βουνού».

Ο βακαλάος, αυτό το τόσο νόστιμο και θρεπτικό ψάρι μπήκε στο τραπέζι μας τον 15ο αιώνα και κατάφερε να διεκδικήσει επιτυχώς τη δική του θέση στο εθνικό μας εδεσματολόγιο. Πως, όμως, σχετίζεται με την 25η Μαρτίου και γιατί είναι το «πιάτο» της ημέρας;

Απλούστατα και σύμφωνα με την κοινή λογική, κατά τη διάρκεια της σαρακοστιανής νηστείας η Εκκλησία επιτρέπει μόνο δύο φορές την κατανάλωση ψαριού, ήτοι την ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και την Κυριακή των Βαΐων.

Με εξαίρεση τα νησιά, όπου το φρέσκο ψάρι δεν ήταν ποτέ πολυτέλεια, οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα ο παστός μπακαλιάρος εκείνες τις εποχές αποτέλεσε την εύκολη λύση, καθώς ήταν πιο εύκολο να τον προμηθευτεί κανείς και επιπλέον, μπορούσε να διατηρηθεί εκτός ψυγείου, οπότε πέρασε στην παράδοση και κατά συνέπεια έγινε το εθνικό φαγητό της 25ης Μαρτίου.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι στις μέρες μας, την παγκόσμια πρωτιά σε κατανάλωση μπακαλιάρου κατέχει η Πορτογαλία, διότι οι Πορτογάλοι έχουν δημιουργήσει εκατοντάδες διαφορετικές συνταγές για την αξιοποίησή του στην εθνική τους διατροφή, ενώ κατά παράδοση τον αποκαλούν «πιστό φίλο».

http://www.otherside.gr

25Η ΜΑΡΤΙΟΥ. ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ


25March1

Χρόνια πολλά, στους Έλληνες που δεν θεωρούν την ιστορία μας μια παραπλάνηση αλλά μια σελίδα στην ζωή αυτού του τόπου.

Χρόνια πολλά σε αυτούς που πιστεύουν στην ελευθερία και δεν μένουν στα λόγια εντυπωσιασμού.

Χρόνια πολλά σε αυτούς τους καθηγητές και δασκάλους, που κοιτούν να διδάξουν την πραγματική ιστορία στα παιδιά μας για να μην παραπλανούνται η να μένουν με μισή ενημέρωση, διότι μια σοφή παροιμία λέει η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας. Τρανό παράδειγμα το πρόσφατο περιστατικό με τον ποδοσφαιριστή.

Τέλος το απόφευγα της φωτογραφίας το αφιερώνω σε όλους τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ

60gr

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟ – ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!


 Σχόλιο 60gr :

Αναρωτιόμαστε αν οι εισαγγελείς εξαντλούν την αυστηρότητα τους σε «χαιρετισμούς» και κάνουν τους αδιάφορους σε καραμπινάτες κομπίνες.

Αν διαβάσετε το έγγραφο ο λαθρομετανάστης δηλώνει κατοικία διαμονής την πλατεία Ομονοίας. Και το δέχεται αβίαστα ο αστυνομικός διευθυντής. Ένας πραγματικά λαθρομετανάστης όταν πάει σε μια χώρα δεν ξέρει ούτε που πέφτει στον χάρτη, όχι να γνωρίζει και το που θα μείνει. Πως λοιπόν δέχεται την κατοικία διαμονής που του λέει ο λαθρομετανάστης, και δεν τον ανακρίνει ποιος θα τον φιλοξενήσει σε αυτήν την διεύθυνση, ποιος τον περιμένει, και όλα τα σχετικά;

Αν από την άλλη εννοεί την πλατεία Ομονοίας, ως τόπος κατοικίας η ξενοδοχείο,  θεωρείται το κέντρο και ομφαλός της πρωτεύουσας για τέτοια χρήση, και το δέχεται;

Εκεί κύριοι εισαγγελείς σφυρίζετε αδιάφορα;

 

ΓΡΑΦΕΙ: Ευτυχίδης Γρηγόριος

ΤΟ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΟ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΖΩ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΩ.
ΤΟ ΕΨΑΞΑ ΓΙΑ ΜΟΝΤΑΖ …. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ …

ΡΕ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ..
ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΟΥ ;
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΣΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΧΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ;
ΤΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ;
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΣΩ ΙΤΑΛΙΑΣ . ΜΠΡΑΒΟ !!!!!!!!!
ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΩΝΑΖΕΤΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ;
ΠΟΥΘΕΝΑ Ε;
ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΡΕ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΑΠΟ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΕΣ ΚΛΠ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ (ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΙΠΟΤΑ)
ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ……. Ε;
ΤΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΤΕ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΦΉΣΕΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ;
ΚΑΜΙΑ ΦΥΣΙΚΑ
ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙ 30 ΜΕΡΕΣ , ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΝΟΧΛΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ.ΕΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΥΝ

Φίλοι καλό είναι να κυκλοφορήσει.

Όσο περισσότεροι το ξέρουν τόσο αποδεικνύεται στα μάτια τους, ότι κάποιοι λένε για να λένε και απλά τους χαϊδεύουν τα αυτιά .
Θέλουμε πια πράξεις. Από λόγια χορτάσαμε

Κυβερνητική απειρία, ή συμμετοχή στην καταρράκωση της Κύπρου;


ΓΛΥΣΨΙΜΟ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ

Εντελώς τυχαία σήμερα άκουσα έναν ομιλητή που συμμετείχε σε πάνελ της κρατικής τηλεόρασης, να λέει το εξής.

«Είπε ο κύριος Σόιμπλε σε μια συζήτηση, την εξής φράση. Ας έρθουν οι Κύπριοι να δουν πως διαμαρτύρονται οι Γερμανοί όταν τους λέμε ότι θα πρέπει να πληρώσουν από την τσέπη τους και για τους Κυπρίους.»

Δεν παρακολουθούσα την εκπομπή από την αρχή και μπήκα στο κανάλι ακριβώς την ώρα που έλεγε αυτήν την φράση. Βέβαια δεν άργησα να καταλάβω ότι μιλούσαν για το Κυπριακό πρόβλημα.

Ακούγοντας αυτήν την μεταφορά του λόγου, αμέσως σκέφτηκα, ότι εδώ παίζονται άλλα παιχνίδια και μάλιστα παγκόσμια, με απώτερο στόχο την οικονομική καταρράκωση της Ρωσίας ψαλιδίζοντας την καρέκλα της, ώστε να σταματήσουν την οικονομική της άνοδο, την εξάπλωση της στην μεσόγειο και την απόκτηση του φυσικού πλούτου της Κύπρου μέσω φυσικού αερίου και πετρελαίων, σε πρώτη φάση αλλά και την εισχώρηση της και στην Ελληνική αγορά.

Βέβαια αν υπήρχαν πολιτικοί με αυτά που έχει το ανδρικό φίλο, θα απαντούσαν στον Σόιμπλε και στην κυρία Μέρκελ, πως οι γερμανοί δεν πληρώνουν φράγκο, αντιθέτως ο  οικονομικός μαρασμός της Ελλάδος της Ισπανίας της Ιταλίας και Πορτογαλίας έφεραν πλούτοι στην Γερμανία, αλλιώς δεν δικαιολογείται οι εργαζόμενοι στην φολκσβαγκεν να πάρουν πριμ 2700€ οι τραπεζίτες να έχουν διπλάσια κέρδη στις τράπεζες τους και κατά μέσο όρο οι μισθοί να αυξήθηκαν κατά 5%.

Το παιχνίδι λοιπόν είναι να σακατέψουν οικονομικά την Ρωσία γνωρίζοντας ότι έχει κεφάλαια στις κυπριακές τράπεζες, αποδυναμώνοντας την κυριαρχία της στις ανατολικές χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου και της Κύπρου.

Ο δούρειος ίππος όλου αυτού του σεναρίου είναι ένας. Ακούει στο όνομα Αντώνης Σαμαράς και είναι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Με τις τελευταίες εξελίξεις ένα συμπέρασμα βγάζω. Δεν είμαι πολιτικός αναλυτής αλλά δεν χρειάζεται να είσαι για να καταλάβεις τι έχει συμφωνηθεί μεταξύ Μέρκελ και Σαμαρά. Η Μέρκελ θα πιέσει την οικονομική καταστροφή της Κύπρου η Ρωσία θα αποσύρει τα κεφάλαια της, τότε θα εμφανιστεί η Ελλάδα σαν σανίδα σωτηρίας με ευλογίες Μέρκελ, και θα ανοίξει τις πόρτες της να μπουν στις τράπεζες της χώρας αυτά τα κεφάλαια, και θα υπάρξει η δήθεν οικονομική άνοδος της Ελλάδας με πρόφαση την εισροή ξένων κεφαλαίων. Με λίγα λόγια θα θυσιάσει στον βωμό της Ε.Ε. την Κύπρο προς δικό της όφελος. Τι πατριωτικό.!!!

Από την άλλη η Γερμανία με το πρόσωπο της ΕΕ θα βάλει στο χέρι την Ρωσία οικονομικά, μέσο παραχώρησης πλέον των Ελληνικών φυσικών πόρων, οι οποίοι είναι Γερμανικοί πλέον, και έτσι θα ωφεληθεί αυτή και κανένας άλλος.

Αν με ρωτούσατε σήμερα τι εστί ευρωπαϊκή ένωση, θα σας απαντούσα ότι είναι μια ομάδα κρατών στην Ευρώπη που υπηρετούν την ευρωπαϊκή κυριαρχία ενός και μόνο κράτους αυτό της Γερμανίας.

Σαν Ελλάδα αν ήμουν πολιτικός θα κοιτούσα να πάρω πρωτοβουλία και αρχικός να κάνω συμμαχίες με τους μελλοντικά ισχυρούς, και με όλα τα κράτη που είναι στην δικιά μου οικονομική κατάσταση, εκβιάζοντας πλέον την Γερμανία με μια μαζική απόσχιση αυτών των κρατών από το ευρώ, και δημιουργία μιας Μεσογειακής οικονομικής ένωσης, και θα άφηνα στην άκρη τους προσωρινά επικεφαλής και κουμανταδόρους, να τρίβουν τα μάτια τους.

Όπως έχουμε αναφέρει όλοι μας, η ιστορία ξαναγράφεται. Και η ιστορία έδειξε την ολοκληρωτική καταστροφή της Γερμανίας ξανά από την Ρωσία.

Λέτε να παιχτεί το ίδιο σενάριο και μάλιστα πολύ γρήγορα;

60gr.com

Σαμαράς και Στουρνάρας διατηρούν το χαράτσι


Τρέμουν την "θεωρία της απείθειας"> Εάν το 20% σταματήσει να πληρώνει θα φύγουν νύχτα!

Για άλλη μια φορά το «τσάμπα μάγκας» αν το προσάψουμε στον κύριο Σαμαρά  θα πάει στράφι, γιατί σε αυτόν που το απευθύνεις, αν έχει φιλότιμο μέσα του, σου ανταπαντά, η κοιτάζει να αποκαταστήσει την υπόληψη του.

Εδώ βλέπουμε ότι η ψυχή τους έχει πουληθεί στον έξω από εδώ προ πολλού, και χωρίς ψυχή δεν υπάρχει συναίσθημα. Γιατί λοιπόν να μην συγκρίνουν τους ανθρώπους με αριθμούς, και να μην τις συγκρίνουν με ψυχές; Έχουν ψυχή για να δουν την διαφορά; Η απάντηση είναι μια και γράφεται με κεφαλαίο ΟΧΙ.

Το χειρότερο στην χώρα μας δεν είναι η οικονομική κατάσταση που έχει φτάσει. Το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν πολίτες με Ελληνική ιθαγένεια, που ακόμα στηρίζουν και υποστηρίζουν το ψέμα, την διαπλοκή, το χάος, τις αυτοκτονίες, την πείνα των μικρών παιδιών, την εξαθλίωση των γερόντων, για ένα κόμμα.

Αν αυτό δεν είναι χειρότερη πολιτιστική και πολιτική κατάντια τότε τι είναι;

Είχαμε γράψει και παλιότερα για το τι εστί, Σαμαράς και εδώ αλλά κάποιοι δεν μας έλαβαν σοβαρά υπόψη τους, και όπως πάντα η έκφραση «γραφικός» θα ήρθε πρώτη στην σκέψη τους για αυτά που γράφουμε, αλλά τα φαινόμενα σήμερα δείχνουν ότι είχαμε δίκιο. Ο Σαμαράς μάλλον φαίνεται ότι δεν προσπάθησε να εκσυγχρονίσει την Νέα Δημοκρατία σαν κόμμα,  αλλά να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα «αίρεση»  με λατρεία στον έξω από εδώ, και μέλη όσους πιστεύουν ΜΟΝΟ στο χρήμα, στις τράπεζες, στο κέρδος, στην οικονομική δόξα. Η αίρεση αυτή βέβαια είναι αντίθετη με την θρησκεία μας, που  πάνω απ όλα αφοσιώνεται στην πίστη στην πατρίδα, και στα ιδανικά αυτού του τόπου, στον σεβασμό στον άνθρωπο, και στην αλληλεγγύη.

Τα ποσοστά δημοσκοπήσεων παρόλα τα δεινά που μας έχουν κυριεύει, δείχνουν ότι έχει πολλούς οπαδούς. Αν κάνουμε τώρα και σύγκριση με πόσους παράνομους βρίσκουν οι αρμόδιες υπηρεσίες καθημερινά, καταλαβαίνετε γιατί υπάρχει αυτή ακόμα η υποστήριξη, και ποιοι υποστηρίζουν το κόμμα «αίρεση» του Αντώνη Σαμαρά.

Αν θέλετε δείγμα περί αυτού που λέμε μην ψάχνετε πολύ. Τον έχετε καθημερινά μπροστά σας σε κάθε λογής τηλεοπτικό παράθυρο. Άδωνης Γεωργιάδης το όνομα του. Τα λέει όλα.

Όσο για τους πολίτες αυτής της χώρας που με το ερώτημα τι άλλο να ψηφίσουμε, η σιγά να μην ψηφίσω Πάνο Καμμένο, τους μεταφέρω την δικια μου σκέψη και σκεπτικό. Αν κάποιος θέλει να δικαιολογήσει κάτι στον εαυτό του, βρίσκει πολλές δικαιολογίες. Εγώ θα πω το εξής. Η χώρα έχει φτάσει σε μια κόκκινη γραμμή κοινωνικής έκρηξης και είμαστε όλοι επάνω σε αυτήν. Εσύ λοιπόν Έλληνα πολίτη που στρέφεις αυτό το ερώτημα στον εαυτό σου, γιατί οι συνηδιτοποιοιμένοι ξέρουν την απάντηση, κάτσε και συλλογίσου. Με την επανειλημμένη απάντηση στο ερώτημα σου  που έθετες κάθε φορά στις εκλογές, αντί να πάρεις καλύτερες απαντήσεις έπαιρνες χειρότερες, και έφτασες ένα λεπτό πριν πέσεις στον γκρεμό. Τι θα προτιμούσες λοιπόν, και τι θα κέρδιζες ανάμεσα για παράδειγμα αν το ίδιο κόμμα σε μια σύντομη εκλογική αναμέτρηση, θα σου έδινε άλλη μια να πας στον απύθμενο γκρεμό, και σε ένα χέρι ενός αγνώστου, που σου το προτείνει για να σε βοηθήσει;  Και οι δυο είναι μπροστά σου και τους βλέπεις.

Εγώ σε όλους τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θα τους προέτρεπα την ημέρα των εκλογών να κάνουν το εξής.

ΟΤΑΝ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΑΒΑΝ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΕΝΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΤΕ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΑΣ. Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ.

60gr.com

Ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης στην εκπομπή «γεγονός», δείχνει καλή διαγωγή προπαγάνδας.


images

Θα πρέπει κάποιος να ενημερώσει τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, από την εκπομπή γεγονός της ΕΤ3, ότι από οικονομία δεν τα πάει και τόσο καλά. Το στιλ μπακαλοτέφτερο είναι για άλλα ζητήματα. Όταν κύριε Βενιερη απευθύνεστε στο κοινό, δημοσιογράφος κρατικής τηλεόρασης, δεν επιτρέπεται να κάνετε προπαγάνδα, και μην υπολογίζετε στην δικονομική άγνοια του τηλεοπτικού κοινού, διότι το ύφος που κάνετε εκπομπή είναι κατευθυνόμενη, και μάλιστα εμφανέστατη.

Όταν λέτε ότι ένας δουλεύει και ένας πληρώνετε, είναι κατευθυνόμενος δημοσιογραφικός λόγος και μάλιστα στοχευόμενος, ρατσιστικός και διώκεται ποινικά.

Θα πρέπει να μάθετε ότι ένας εργαζόμενος όταν εργάζεται, καταβάλει εισφορές για την σύνταξη του. Αν εσείς δεν είστε τόσο κατατοπισμένος και μάλλον μιλάτε με κομματική ταυτότητα, καλό θα ήταν να πείτε στον κόσμο τα λεφτά που του κρατούσαν που πήγαν.

Όσο για την έκπληξη σας όταν ανέφερε την ηλικία που πρώτη φορά εργάστηκε ο απόστρατος φυσικό είναι, γιατί και εγώ εργάστηκα από τα 16 μου, όταν εσείς πίνατε καφεδάκι σαν φοιτητής στις παραλίες μέχρι τα 25, ενώ εμείς βγάζαμε το μεροκάματο και βάζαμε ένσημο. Μάλλον εδώ εσείς θέλετε να πληρωθείτε με λίγα χρόνια εργασίας, η διακρίνω μια ζηλόφθονη πινελιά στο ότι εμείς απολαμβάνουμε την σύνταξη μας σε νεότερη ηλικία.

60gr

Καψώνια σε Έλληνες που τους προσήγαγαν για διακρίβωση στοιχείων στο κέντρο μεταναστών στην Αμυγδαλέζα


ΣΤΡΑΤΟΣ

Σήμερα στο αποκαλυπτικό δελτίο στο ΕΧΤΡΑ έγινε μια καταγγελία από έναν Έλληνα, ο οποίος οδηγήθηκε από τις αστυνομικές αρχές για δήθεν διακρίβωση στοιχείων στην Αμυγδαλέζα, όταν τον συνέλαβαν στην Βαρβάκειο αγορά, μέρα μεσημέρι, και αφού είχε δείξει ταυτότητα. Εκεί αφού τους κατέβασαν τους οδήγησαν σε ένα γραφείο και τους έπαιρναν τα στοιχεία. Ένας αστυνομικός υποχρέωσε κάποιους να μαζέψουν τα σκουπίδια του στρατοπέδου, και σε άρνηση ορισμένων είπαν οι αστυνομικοί, ότι όποιος μαζέψει σκουπίδια θα φύγει και πιο γρήγορα. Όταν τους έδιωξαν δεν τους μετέφεραν στο κέντρο της Αθήνας όπως όφειλαν αλλά προσπάθησαν μόνοι τους να βρουν μεταφορικό μέσο επιστροφής.

Τα γεγονότα αυτά επιβεβαίωσε, κατά την διάρκεια της εκπομπής, με γραπτό μήνυμα προς τον δημοσιογράφο Άρη Σπίνο, Αξιωματικός ο οποίος υπηρετεί στην Αμυγδαλέζα

Περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του θέματος και θα επανέλθουμε.

Πάντως εμείς ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ποια είναι η νόμιμη διαδικασία, και την συγκρίνετε με αυτά που έπραξαν.

1. Εξακρίβωση στοιχείων

Αν σας σταματήσει αστυνόμος στο δρόμο και απαιτήσει να του δείξετε την αστυνομική σας ταυτότητα, οφείλετε να το κάνετε. Αν αρνηθείτε, μπορεί να τιμωρηθείτε με φυλάκιση από 10 ημέρες ως 1 χρόνο. (άρθρο 157 του νόμου 2458/1953).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού δείξετε την ταυτότητά σας, έχετε εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις σας. Μην απαντάτε σε άλλες ερωτήσεις, τύπου «τι κάνεις εδώ;» «πού πηγαίνεις;» κλπ διότι είναι παράνομες.

Μπορεί στη συνέχεια οι αστυνόμοι να σας ζητήσουν να τους ακολουθήσετε στο τμήμα για «εξακρίβωση στοιχείων». Εφόσον έχετε δείξει την ταυτότητά σας, αυτό είναι παράνομο, γι’ αυτό οφείλετε να διαμαρτυρηθείτε. Αν παρ’ όλα αυτά σας αναγκάσουν να τους ακολουθήσετε, τότε αυτό που συμβαίνει είναι στην πραγματικότητα μία παράνομη σύλληψη, αφού σας πηγαίνουν στο τμήμα χωρίς να υπάρχει ούτε ένταλμα σύλληψης ούτε κλήση για προσαγωγή μάρτυρα! Άρα στο τμήμα πρέπει απλώς να δώσετε και πάλι τα στοιχεία σας και να αρνηθείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Να επαναλαμβάνετε διαρκώς πως είναι παράνομο να σας κρατούν εκεί και να απαιτείτε να μιλήσετε με το δικηγόρο σας.

2.Σύλληψη

Η αστυνομία μπορεί να σας συλλάβει μόνο αν συντρέχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α. Αν έχει εκδοθεί εναντίον σας ένταλμα σύλληψης
Β. Αν διαπράξατε αυτόφωρο έγκλημα.

Α. Αν έχει εκδοθεί εναντίον σας ένταλμα σύλληψης

Το ένταλμα σύλληψης είναι έγγραφο το οποίο εκδίδεται από τον ανακριτή και επιδίδεται από την αστυνομία στον ύποπτο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολύς κόσμος πιστεύει πως ο ανακριτής είναι ένας αστυνομικός. Αυτό είναι λάθος. Ο ανακριτής είναι δικαστής, που διενεργεί την ανάκριση, και μόνο αυτός μπορεί να υπογράψει ένταλμα σύλληψης.

Επιπλέον το ένταλμα, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία σας και ακριβώς την πράξη για την οποία κατηγορείστε! Τα γενικά και αόριστα εντάλματα είναι παράνομα. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ξέρει ακριβώς για τι κατηγορείται. Ελέγξετε το ένταλμα και απαιτείστε να υπογράψετε την «έκθεση σύλληψης», ένα έγγραφο που θα αποδεικνύει τον τόπο και το χρόνο της σύλληψης.

Στη συνέχεια, ακολουθείστε τους αστυνομικούς, χωρίς να απαντήσετε σε ερωτήσεις. Εννοείται πως οποιαδήποτε βιαιοπραγία ή εξύβριση προς κατηγορούμενο που συνεργάζεται είναι παράνομη. Αν σας συμβεί, οι αστυνομικοί θα διαπράττουν ποινικά αδικήματα και μπορείτε να τους μηνύσετε.

Β. Αν διαπράξατε αυτόφωρο έγκλημα

«Αυτόφωρο» ονομάζεται ένα έγκλημα από τη στιγμή στην οποία τελείται μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση αυτόφωρου εγκλήματος, ο νόμος δίνει στην αστυνομία το δικαίωμα να συλλάβει το δράστη, χωρίς δικαστικό ένταλμα σύλληψης. Αυτό κατ’ αρχήν είναι σωστό, διότι θα ήταν παράλογο να έβλεπε π.χ. ένας αστυνόμος κάποιον βιαστή ή ληστή επί τω έργω και να έπρεπε να περιμένει να εκδώσει ο ανακριτής το ένταλμα! Ως τότε, ο δράστης θα είχε ήδη εξαφανισθεί.
Από την άλλη, όμως, η ελευθερία αυτή της αστυνομίας, οδηγεί συχνά σε αυθαιρεσία, γι’ αυτό πρέπει να είστε ιδιαίτερα ψύχραιμοι και να ξέρετε ακριβώς ποια είναι τα δικαιώματά σας.

Οι αστυνόμοι που σας συλλαμβάνουν οφείλουν να σας δηλώσουν το έγκλημα για το οποίο σας πηγαίνουν στο τμήμα. Επαναλαμβάνουμε πως γενικές και αόριστες αιτίες συλλήψεως είναι παράνομες. Ζητήστε να υπογράψετε «έκθεση σύλληψης». Αυτό το έγγραφο θα αποδεικνύει το πώς ακριβώς έγινε η σύλληψη και θα σας είναι χρήσιμο στη συνέχεια.
Στο τμήμα δηλώστε τα στοιχεία σας και μην απαντήσετε σε άλλες ερωτήσεις. Μην αφήσετε να σας ξεγελάσουν, λέγοντας πως «δεν θα σας πουν ακόμα για τι κατηγορείστε» Απαιτείστε είτε να σας αφήσουν να φύγετε είτε να σας «αποδώσουν κατηγορία». Αυτό σημαίνει να σας πουν για τι ακριβώς κατηγορείστε, να σας ονομάσουν «κατηγορούμενο».

Το να είσαι «κατηγορούμενος», έχει τεράστια νομική σημασία. Ο κατηγορούμενος ΔΕΝ είναι μάρτυρας, δεν οφείλει «να πει την αλήθεια, και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο και πάθος»! Το αντίθετο, ο κατηγορούμενος έχει το λεγόμενο «δικαίωμα της σιωπής». Δηλαδή σε όλες τις ερωτήσεις δεν οφείλει να πει την αλήθεια, δεν οφείλει να πει τίποτα, μπορεί απλώς να πει «αρνούμαι την κατηγορία» ή απλά να πει «δεν απαντώ»!
Ο κατηγορούμενος ΔΕΝ ορκίζεται και κάθε τι που δήλωσε, αν είχε αναγκασθεί να ορκισθεί, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθεί στη μετέπειτα διαδικασία. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι πως αυτή η διάταξη δεν εφαρμόζεται αυστηρά και συχνά παραβλέπεται. Γι΄αυτό, για να μη χειροτερεύσετε τη θέση σας, αρνηθείτε να ορκισθείτε ή να υπογράψετε οποιοδήποτε έγγραφο που λέει πως κάνατε δηλώσεις υπό όρκο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μέχρι να έρθει ο δικηγόρος σας, μη δίνετε εξηγήσεις, μην προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε, μη λέτε καν «δεν ξέρω», μην υπογράφετε τίποτα. Δεν είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε, οι ελληνικοί νόμοι και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σας δίνουν το δικαίωμα να μην δώσετε ΚΑΜΙΑ εξήγηση.
Να ζητάτε διαρκώς το δικηγόρο σας. Μη σταματήσετε να το απαιτείτε, μέχρι να σας επιτρέψουν να μιλήσετε μαζί του. Είναι πρωταρχικό δικαίωμά σας, είναι παράνομο να σας το στερήσουν! Μάλιστα, αν δεν έχετε δικηγόρο, είναι υποχρεωμένοι να σας διορίσουν έναν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το μέγιστο χρονικό διάστημα που μπορούν να σας κρατήσουν στο τμήμα είναι 24 ώρες. Μετά πρέπει να σας οδηγήσουν στον εισαγγελέα ή να σας αφήσουν ελεύθερους. Αν σας κρατήσουν πάνω από 24 ώρες, διαπράττουν βαρύτατο ποινικό αδίκημα, και το ίδιο το Σύνταγμα και ο Ποινικός Κώδικας επιβάλλουν ποινές. Διαμαρτυρηθείτε έντονα και φυσικά, μετά το τέλος της διαδικασίας έχετε δικαίωμα να τους μηνύσετε.

3.Έρευνα σε ιδιωτικό χώρο

Η έρευνα σε ιδιωτικό χώρο, όπως σπίτι, γραφείο κλπ, μπορεί να γίνει μόνο με «ένταλμα έρευνας» που πρέπει να το ζητήσετε πριν ανοίξετε την πόρτα. Επιπλέον, απαιτείται να διενεργήσουν την έρευνα τουλάχιστον δύο άτομα, από τα οποία ο ένας πρέπει να είναι δικαστικός, όχι αστυνομικός! Ελέγξτε τα στοιχεία των αστυνομικών και του δικαστικού, ελέγξτε το ένταλμα έρευνας και μόνο τότε ανοίξτε την πόρτα.
Αν η έρευνα γίνει μέσα στην ημέρα, τότε αρκούν τα παραπάνω.
Αν, όμως, η έρευνα γίνει νύχτα, πρέπει να υπάρχει και ένταλμα σύλληψης συγκεκριμένου προσώπου ή να διενεργείται αυτόφωρο έγκλημα. Σημειωτέον πως νύχτα είναι από τις 8μ.μ.-6π.μ. το χειμώνα (1 Οκτωβρίου – 31 Μαρτίου) και 9μ.μ.-5π.μ. το καλοκαίρι (1 Απριλίου – 30 Σεπτεμβρίου).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Άλλο είναι το «ένταλμα έρευνας» και άλλο το «ένταλμα σύλληψης». Το ένταλμα έρευνας αναφέρεται σε συγκεκριμένο χώρο, ενώ το ένταλμα σύλληψης σε συγκεκριμένο άτομο, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο σπίτι, την ώρα που θέλουν να εισέλθουν για να τον συλλάβουν. Αν δεν υπάρχει ένταλμα σύλληψης τη νύχτα, τότε οι αστυνόμοι πρέπει να σας πουν ότι διενεργείται αυτόφωρο έγκλημα και θέλουν να ερευνήσουν γι’ αυτό. Πρέπει να μιλήσουν συγκεκριμένα και ειδικά πχ «Ακούστηκε πυροβολισμός και κραυγές, κάνουμε έρευνα για ανθρωποκτονία και σωματικές βλάβες».

Τελειώνοντας, να υπενθυμίσουμε πως ο οδηγός αυτός παρέχει νομικές συμβουλές σε πολύ απλό και πρακτικό επίπεδο, προσπαθώντας να σας «προετοιμάσει», ώστε να μη πανικοβληθείτε και προβείτε σε λόγια ή έργα που θα καταστήσουν χειρότερη τη θέση σας. Ο οδηγός αυτός ΔΕΝ αντικαθιστά σε καμία περίπτωση την ειδική νομική συμβουλή του δικηγόρου, που ο καθένας πρέπει αμέσως να καλέσει, σε περίπτωση κλήσης του από τις αρχές.
Ευελπιστούμε, ωστόσο, πως οι πρακτικές αυτές συμβουλές θα σας φανούν χρήσιμες, καθώς «μπλεξίματα» με την αστυνομική αυθαιρεσία μπορεί να έχει ο καθένας, ακόμα και άτομα που δεν έχουν διαπράξει κανένα απολύτως έγκλημα. Και τότε θα διεξαχθεί ένας μικρός πόλεμος… η ψυχραιμία σας απέναντι στην αυθαιρεσία τους.

 

60gr

Ερωτήσεις που ζητούν απαντήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ


syriza

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει ανακοινώσει τις τελευταίες μέρες για επαναφορά των συντάξεων στην μορφή που είχαν στο τέλος του 2009.

Γνωρίζουμε τον πολιτικό λόγο και που αποσκοπεί, μιας και ουσιαστικά αναφέρεται ΜΟΝΟ στην κατώτατη σύνταξη.

Ρωτάμε εμείς οι συνταξιούχοι κάτω των 55, το εξής τον κύριο Τσίπρα, και θα έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας και τα αυτιά μας στα ΜΜΕ για να δούμε αν θα μας απαντήσετε.

Δεν απαιτούμε την ολοκληρωτική επαναφορά των συντάξεων μας στην αρχική μορφή, αλλά δεσμεύεστε σαν κόμμα, ολοκληρωτικά και έντιμα, ότι αν γίνετε κυβέρνηση, την άλλη μέρα, για να μην πούμε ώρα, θα ακυρώσετε τον παράνομο νόμο που μας στερεί την μισή σχεδόν σύνταξη, λόγο ηλικίας, και με ρατσιστική σχεδόν αντιμετώπιση από το κράτος;

Για τους πρόθυμους κυβερνητικούς λασπολόγους, που θα τρέξουν να αποπροσανατολίσουν την έννοια της ερώτησης, με προβολή την ηλικία και μόνο αυτή, εμείς αντιπαραθέτουμε και σε αυτούς τα παρακάτω ερωτήματα.

1. Γνωρίζουν ότι, υπάρχει ανταποδοτική οροφή στον αριθμό των ενσήμων;

2. Γνωρίζουν ότι, αν ένας εργαζόμενος έχει πιάσει αυτήν την οροφή των ενσήμων αν συνεχίσει να εργάζεται, οι κρατήσεις είναι οι ίδιες αλλά με μηδενική ανταποδοτικότητα στο ύψος της σύνταξης, και τα χρήματα των κρατήσεων πηγαίνουν όλα στα ταμία;

3. Γνωρίζουν ότι για να συνταξιοδοτηθεί ένας εργαζόμενος, πρέπει να έχει κάποιες προϋποθέσεις, που ελέγχονται από το ΙΚΑ πριν αποδοθεί η σύνταξη; Σημαίνει ότι δεν παίρνει σύνταξη ο καθένας με το έτσι του αρέσει. Με λίγα λόγια η απόδοση σύνταξης είναι ευθύνη του κράτους, κατόπιν ελέγχου και μέσα από νόμους και διατάξεις αυτού;

Τα παραπάνω ερωτήματα έχουν μια απάντηση. Ότι η συνταξιοδότηση μας, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ, οπότε γιατί αντιμετωπίζεται από το κράτος σαν αμφισβητήσιμη, στοχοποιώντας μας ρατσιστικά, με νομοθετική ρύθμιση που μας ξεχωρίζει από το σύνολο των συνταξιούχων.

Το ύψος της περικοπής της σύνταξης μας έχει αγγίξει το 50%, όταν ανταποδοτικά έχουμε καταβάλει τις εισφορές μας, τα χρόνια αυτά που εργαζόμασταν.

Και ρωτάμε τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτήν την κατάπτυστη και δικονομικά παράνομη ενέργεια της τρικομματικής κυβέρνησης, να έχουν ψηφίσει αυτόν τον νόμο, θα τον υιοθετήσετε, η θα αποκαταστήσετε την νομιμότητα;

Ανάλογα με την δέσμευση σας, θα λάβουμε και εμείς τις αποφάσεις μας για την ώρα της κάλπης.

Προσωπικά είμαι συνταξιούχος 53 χρόνων, με 11720 ένσημα, εργάζομαι από 16 χρόνων (1976), πρώτο ένσημο από τα 18 μου (1978).

Η σύνταξη μου έχει περικοπεί λόγο ηλικίας 48%

60.gr

Video με διάφανη την αλήθεια για το τι συνέβη στην Ιερισσό.


dikaiosyni

Σε αυτό το πολύ ξεκάθαρο video διαδραματίζεται όλη η ιστορία από την ώρα που φτάνουν όλα τα αυτοκίνητα της αστυνομίας και όλη η εξέλιξη με τα δακρυγόνα.

Προσωπικά άμα με ρωτήσετε το συμπέρασμα που έβγαλα βλέποντας και αποκτώντας μια πλήρη εικόνα των συμβάντων θα σας πω ότι το υπουργείο προστασίας του πολίτη έστειλε εκεί όλα αυτά τα τμήματα εσκεμμένα για τρομοκρατία και εσκεμμένη διατάραξη ειρήνης. Αν όλα αυτά γινόντουσαν σε άλλα κράτη τώρα θα ήταν κατηγορούμενοι από τον υπουργό μέχρι και τον τελευταίο όργανο της αταξίας.

Μου δείχνει αρχικός ύποπτο, να συρρέουν δεκάδες αυτοκίνητα της αστυνομίας. Πρέπει να μέτρησα κοντά στα 6 αυτοκίνητα μόνο των ΕΚΑΜ!!!! Εδώ θα σταθώ και θα πω ότι τα ΕΚΑΜ είναι ένα ιδιαίτερο τμήμα της αστυνομίας που εμπλέκεται σε τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες, σε τυχόν απελευθέρωση ομήρων, και άλλου τύπου ιδιαίτερες καταστάσεις. Εκεί γιατί πήγαν; Εγώ βλέποντας το video μου ήρθαν εικόνες από την επταετία, που γυρνούσαν οι στρατιώτες με τα όπλα και μας κυνηγούσαν στα στενά της τότε Αθήνας. Πραγματικά ανατρίχιασα.

Η κυβέρνηση αυτή έχει καταστεί ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Αν ανοίξει ρουθούνι δεν θα φταίνε οι πολίτες, αλλά οι πολιτικοί. Ας ξεθολώσει ένας, μα ένας δημοσιογράφος και να ρωτήσει πόσα χρήματα στοίχισε όλη αυτή η φιέστα τρομοκρατίας ενός μικρού χωριού, και ποιος ο λόγος κατασπατάλησης χρημάτων για ιδιώτη.

Εγώ εύχομαι να με κρατήσει ο θεός ζωντανό, μέχρι την ημέρα που θα τους παίρνουν με τις κλούβες και θα τους καθίζουν στο σκαμνί σαν τους πρωτεργάτες της επταετίας. Να μου έχει μείνει σάλιο για να τους φτύνω σαν άλλους γερμανοτσολιάδες.

Γιατί αυτή η μέρα θα έρθει και την έχουν χαράξει οι ίδιοι από την ώρα που επέλεξαν να ξαναζήσει η χώρα την ιστορία της. Και το τέλος γι αυτούς δεν είναι ευχάριστο.

60gr

Για να αντιληφθείτε τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση του νερού για μια κοινωνία.


Με αφορμή την επικείμενη ιδιωτικοποίηση του νερού και στη χώρα μας, δείτε αυτή την εκπομπή της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης, για να αντιληφθείτε τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση του νερού για μια κοινωνία.
«Το «Monitor» της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ερευνά τον ρόλο της Κομισιόν στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Η εκπομπή της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης «Monitor» έκανε πρόσφατα μια έρευνα για τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες μέλη της Ε.Ε. για να ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες ύδρευσης.
Το ρεπορτάζ αναφέρεται στην περιοχή Pacos de Ferreira της Πορτογαλίας, όπου επιβλήθηκε η ιδιωτικοποίηση και όπου μέσα σε λίγα χρόνια τα τιμολόγια αυξήθηκαν 400 τα εκατό και συνεχίζουν με αύξηση 6 τα εκατό κάθε χρόνο. «Δεν μπορούμε πια να πιούμε νερό, όπως πίναμε στο παρελθόν, δεν είναι καλό» λένε οι κάτοικοι της περιοχής που ήταν από την αρχή αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση.
Το 8λεπτο βίντεο στη συνέχεια πηγαίνει στο κέντρο του προβλήματος στις Βρυξέλλες. Εκεί ερευνά σε βάθος την κατάσταση και παρουσιάζει έγγραφα που αποδεικνύουν την απόφαση για «άνοιγμα της αγοράς» του νερού, ξεκινώντας από τις χώρες του Νότου, μια αγορά που την υπολογίζουν σε τριψήφια δις. Όσο για τους ποιους έχει ως συμβούλους, στην ομάδα ειδικών που χαράσσουν την πολιτική του νερού, ο επίτροπος Barnier ο ισχυρός άντρας της Commission, το ρεπορτάζ μας πληροφορεί ότι είναι το Steering Group που αποτελείται από τους γενικούς διευθυντές των μεγαλύτερων πολυεθνικών του χώρου. «Το γκρουπ δεν το επέλεξα εγώ» δηλώνει ο Barnier, «Αν με ρωτάτε αν θα έπρεπε να είναι αυτό το γκρουπ πιο ισορροπημένο απαντάω ναι» λέει όταν ο δημοσιογράφος του διαβάζει τη λίστα των συμμετεχόντων… «Νερό ένα ανθρώπινο δικαίωμα ή μια μπίζνες δισεκατομμυρίων δολαρίων;» «Φαίνεται ότι οι Βρυξέλλες αποφάσισαν». «Στο μέλλον το νερό θα ανήκει στις πολυεθνικές αντί σε όλους εμάς.»
Με αυτές τς φράσεις κλείνει ένα ρεπορτάζ μιας πραγματικής εκπομπής ειδήσεων,
μιας πραγματικής δημόσιας τηλεόρασης .
Της γερμανικής… Και στα δικά μας.»
Υπογράψτε για να μην συμβεί αυτό στην πανευρωπαϊκή συγκέντρωση υπογραφών κατά της ιδιωτικοποιήσεως του νερού στην χώρα μας στον παρακάτω σύνδεσμο:
και πανευρωπαϊκά στην Πανευρωπαϊκή Συλλογή Υπογραφών ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση του Νερού.
Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κινήματα διαμαρτυρίας στην Ευρωπαϊκή ένωση βρίσκεται σε εξέλιξη, και αφορά το σταμάτημα της ιδιωτικοποίησης του νερού στην Ευρώπη.
Η συλλογή υπογραφών γίνεται εντός επίσημου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου, και μόλις συγκεντρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός υπογραφών από 7 χώρες, τότε δεσμεύεται η Κομισιόν να επανεξετάσει το ζήτημα.
Τον ελάχιστο αριθμό έχουν πιάσει ήδη οι Γερμανία, Αυστρία και Βέλγιο, ενώ Ελλάδα και Κύπρος έχουν τον χαμηλότερο αριθμό υπογραφών…
Σύμφωνα με το Forkeratea.com, όπου διάβασα την είδηση, μόλις 719 Έλληνες έχουν υπογράψει, την ίδια στιγμή που η Ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να πουλήσει το νερό της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στην Γαλλική εταιρία Suez, γνωστή και ως “πανούκλα” στις πόλεις που αγόρασε δημοτικές εταιρίες ύδρευσης.

ΕΙΔΗΣΗ ΒΟΜΒΑ !!! Δεκάδες Έλληνες Μπαμπάδες απευθύνθηκαν σε Πρεσβείες ξένων κρατών για την αλλαγή της υπηκοότητας ή και της ιθαγένειας τους, λόγω της ΑΝΙΣΗΣ μεταχείρισής τους


ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ – ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ – ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Κι αυτό είναι μόνο η αρχή …

Δεκάδες Μπαμπάδες – Μέλη του ΣΥΓΑΠΑ επισκέφθηκαν και ζήτησαν από Πρεσβείες και Προξενικές Αρχές, Πολιτικό Καταφύγιο, αλλαγή της υπηκοότητας και ιθαγένειάς τους λόγω της άνισης μεταχείρισής και καταπάτησης των δικαιωμάτων τους, από την Πολιτεία και τις Δικαστικές Αποφάσεις.

Καταιγιστικές εξελίξεις έχουμε στην Ελλάδα του 2013, που είναι και μέλος της Ε.Ε. και πρέπει να τηρούνται οι Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες για τα ανθρώπινα, τα γονεϊκά και τα δικαιώματα του παιδιού.

Η απελπισία, η δικαιολογημένη αγανάκτηση, ο εξευτελισμός και η άνιση μεταχείριση των χιλιάδων Διαζευγμένων Μπαμπάδων στην χώρα μας, τους οδηγεί να βρούνε διέξοδο με την αλλαγή υπηκοότητας μέχρι και ιθαγένειας, ζητώντας Πολιτικό Άσυλο – Καταφύγιο σε ξένα κράτη που η νομοθεσία τους είναι ΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ απέναντι και στους δυο γονείς και για το συμφέρον του παιδιού τους.

Η κίνηση τους αυτή, μόνο ως διαμαρτυρία, πικρία και παράπονο μπορεί να θεωρηθεί απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία, όταν υπάρχουν ΑΚΡΑΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που δημιουργούνται λόγω της έντονης δυσλειτουργικότητας της σχέσης μεταξύ των γονέων μετά το χωρισμό σε βάρος του συμφέροντος του παιδιού και η συντεταγμένη πολιτεία ΚΩΦΕΥΕΙ !!!

Τέτοια παραδείγματα προβληματικών καταστάσεων που διαιωνίζονται στην χώρα μας, που δημιουργούνται και δεν εναρμονίζονται με το Διεθνές Δίκαιο, είναι η χρόνια παρακοή αποφάσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιού- γονέα σε συνδυασμό με: ενδείξεις έντονης ψυχοπαθολογίας του γονέα που έχει τη φύλαξη του παιδιού σε σημείο που να αμφισβητείται η γονική του ικανότητα.

Οι ψευδείς καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση / κακοποίηση του παιδιού (η οποία δεν έχει αποδειχθεί ή/και και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του κατ΄ ισχυρισμόν θύτη) προς το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια και το περιβάλλον του (συκοφαντική δυσφήμιση), μετάδοση της αρνητικής στάσης του ενός γονέα προς το παιδί σε ότι αφορά την επικοινωνία του με τον άλλο γονέα.

Οι έντονες αλληλοκατηγορίες μεταξύ συζύγων/γονέων ισχυρισμούς εκ μέρους του γονέα που έχει τη φύλαξη ότι το ίδιο το παιδί δεν επιθυμεί επικοινωνία με τον άλλο γονέα

Η απομάκρυνση των παιδιών από το συγγενικό περίγυρο της πλευράς του γονέα που δεν έχει τη φύλαξη

Η αρπαγή παιδιού από τον ένα γονέα, χρόνια απομάκρυνση και διάσπαση του δεσμού μεταξύ παιδιού και γονέα

Η δημιουργία προβλημάτων κατά τη διάρκεια επικοινωνίας (όταν αυτή πραγματοποιείται)

Η μη παροχή συγκατάθεσης των γονέων ή ενός εξ’ αυτών για παρακολούθηση των παιδιών τους από παιδοψυχολόγο, η άσκηση ψυχολογικής βίας από τους γονείς ή ένα εξ’ αυτών στα παιδιά με αποτέλεσμα την ανάπτυξη έντονων συναισθηματικών και ψυχολογικών προβλημάτων από την πλύση εγκεφάλου-συκοφαντική

Η δυσφήμιση και η καταδίκη του γονέα μετά από επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και τέλος

Η οικονομική εξόντωση των γονέων και δη του Πατέρα, μιας και σε ποσοστό 95-99% η επιμέλεια του παιδιού παραχωρείται μέσω των δικαστικών αποφάσεων στην μητέρα.

Η μη ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων και αντίστοιχων κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών

Οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες για την Επιμέλεια και τη Γονική Μέριμνα, πολλές από τις οποίες αφορούν παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας παιδιών με τον έναν από τους δύο γονείς,

Η ανυπαρξία διαμεσολαβητή και πραγματογνωμόνων,

Η ανυπαρξία νομοθετικής ρύθμισης της συνεπιμέλειας ή κοινής επιμέλειας και εναλλασσόμενης κατοικίας,

Η ανυπαρξία υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου-Περιφέρειας) για προβληματικά ζευγάρια,

Η ανυπαρξία υπηρεσιών-ειδικών ψυχολόγων στην Εκπαίδευση και σχολές γονέων/σχολές δασκάλων,

Ανεκπαίδευτοι εκτελεστές δικαστικών αποφάσεων, η αδυναμία επαφής δικαστού-παιδιού στην αρχή του διαζυγίου και όχι όταν έχει εκδηλωθεί το Σύνδρομο Γονεϊκής Αποξένωσης (PAS), κτλ.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας και κατά συνέπεια η Ελληνική Οικογένεια, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας, ώθησαν τους Έλληνες Διαζευγμένους Μπαμπάδες να χτυπήσουν τις πόρτες των Πρεσβειών και Προξενείων και να ζητήσουν Πολιτικό Καταφύγιο και Άσυλο για την ΑΔΙΚΗ, ΑΝΙΣΗ συμπεριφορά και μεταχείριση που βιώνουν καθημερινά.

http://sygapakozanis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2814.html
Κι αυτό είναι μόνο η αρχή …

Δεκάδες Μπαμπάδες – Μέλη του ΣΥΓΑΠΑ επισκέφθηκαν και ζήτησαν από Πρεσβείες και Προξενικές Αρχές, Πολιτικό Καταφύγιο, αλλαγή της υπηκοότητας και ιθαγένειάς τους λόγω της άνισης μεταχείρισής και καταπάτησης των δικαιωμάτων τους, από την Πολιτεία και τις Δικαστικές Αποφάσεις.

Καταιγιστικές εξελίξεις έχουμε στην Ελλάδα του 2013, που είναι και μέλος της Ε.Ε. και πρέπει να τηρούνται οι Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες για τα ανθρώπινα, τα γονεϊκά και τα δικαιώματα του παιδιού.

Η απελπισία, η δικαιολογημένη αγανάκτηση, ο εξευτελισμός και η άνιση μεταχείριση των χιλιάδων Διαζευγμένων Μπαμπάδων στην χώρα μας, τους οδηγεί να βρούνε διέξοδο με την αλλαγή υπηκοότητας μέχρι και ιθαγένειας, ζητώντας Πολιτικό Άσυλο – Καταφύγιο σε ξένα κράτη που η νομοθεσία τους είναι ΙΣΗ, ΔΙΚΑΙΑ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ απέναντι και στους δυο γονείς και για το συμφέρον του παιδιού τους.

Η κίνηση τους αυτή, μόνο ως διαμαρτυρία, πικρία και παράπονο μπορεί να θεωρηθεί απέναντι στην Ελληνική Πολιτεία, όταν υπάρχουν ΑΚΡΑΙΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ που δημιουργούνται λόγω της έντονης δυσλειτουργικότητας της σχέσης μεταξύ των γονέων μετά το χωρισμό σε βάρος του συμφέροντος του παιδιού και η συντεταγμένη πολιτεία ΚΩΦΕΥΕΙ !!!

Τέτοια παραδείγματα προβληματικών καταστάσεων που διαιωνίζονται στην χώρα μας, που δημιουργούνται και δεν εναρμονίζονται με το Διεθνές Δίκαιο, είναι η χρόνια παρακοή αποφάσεων επικοινωνίας μεταξύ παιδιού- γονέα σε συνδυασμό με: ενδείξεις έντονης ψυχοπαθολογίας του γονέα που έχει τη φύλαξη του παιδιού σε σημείο που να αμφισβητείται η γονική του ικανότητα.

Οι ψευδείς καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση / κακοποίηση του παιδιού (η οποία δεν έχει αποδειχθεί ή/και και δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του κατ΄ ισχυρισμόν θύτη) προς το γονέα που δεν έχει την επιμέλεια και το περιβάλλον του (συκοφαντική δυσφήμιση), μετάδοση της αρνητικής στάσης του ενός γονέα προς το παιδί σε ότι αφορά την επικοινωνία του με τον άλλο γονέα.

Οι έντονες αλληλοκατηγορίες μεταξύ συζύγων/γονέων ισχυρισμούς εκ μέρους του γονέα που έχει τη φύλαξη ότι το ίδιο το παιδί δεν επιθυμεί επικοινωνία με τον άλλο γονέα

Η απομάκρυνση των παιδιών από το συγγενικό περίγυρο της πλευράς του γονέα που δεν έχει τη φύλαξη

Η αρπαγή παιδιού από τον ένα γονέα, χρόνια απομάκρυνση και διάσπαση του δεσμού μεταξύ παιδιού και γονέα

Η δημιουργία προβλημάτων κατά τη διάρκεια επικοινωνίας (όταν αυτή πραγματοποιείται)

Η μη παροχή συγκατάθεσης των γονέων ή ενός εξ’ αυτών για παρακολούθηση των παιδιών τους από παιδοψυχολόγο, η άσκηση ψυχολογικής βίας από τους γονείς ή ένα εξ’ αυτών στα παιδιά με αποτέλεσμα την ανάπτυξη έντονων συναισθηματικών και ψυχολογικών προβλημάτων από την πλύση εγκεφάλου-συκοφαντική

Η δυσφήμιση και η καταδίκη του γονέα μετά από επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις δικαστικών αποφάσεων και τέλος

Η οικονομική εξόντωση των γονέων και δη του Πατέρα, μιας και σε ποσοστό 95-99% η επιμέλεια του παιδιού παραχωρείται μέσω των δικαστικών αποφάσεων στην μητέρα.

Η μη ύπαρξη οικογενειακών δικαστηρίων και αντίστοιχων κοινωνικών υποστηρικτικών υπηρεσιών

Οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες για την Επιμέλεια και τη Γονική Μέριμνα, πολλές από τις οποίες αφορούν παραβίαση δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας παιδιών με τον έναν από τους δύο γονείς,

Η ανυπαρξία διαμεσολαβητή και πραγματογνωμόνων,

Η ανυπαρξία νομοθετικής ρύθμισης της συνεπιμέλειας ή κοινής επιμέλειας και εναλλασσόμενης κατοικίας,

Η ανυπαρξία υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου-Περιφέρειας) για προβληματικά ζευγάρια,

www.sos-sygapa.eu
Η ανυπαρξία υπηρεσιών-ειδικών ψυχολόγων στην Εκπαίδευση και σχολές γονέων/σχολές δασκάλων,
Ανεκπαίδευτοι εκτελεστές δικαστικών αποφάσεων, η αδυναμία επαφής δικαστού-παιδιού στην αρχή του διαζυγίου και όχι όταν έχει εκδηλωθεί το Σύνδρομο Γονεϊκής Αποξένωσης (PAS), κτλ.

Όλοι οι παραπάνω λόγοι σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση που περνάει η χώρα μας και κατά συνέπεια η Ελληνική Οικογένεια, που είναι το κύτταρο της κοινωνίας μας, ώθησαν τους Έλληνες Διαζευγμένους Μπαμπάδες να χτυπήσουν τις πόρτες των Πρεσβειών και Προξενείων και να ζητήσουν Πολιτικό Καταφύγιο και Άσυλο για την ΑΔΙΚΗ, ΑΝΙΣΗ συμπεριφορά και μεταχείριση που βιώνουν καθημερινά.
Ρωτούν, μάλιστα για αλλαγή και θρησκείας.
http://sygapakozanis.blogspot.gr/2013/03/blog-post_2814.html

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Π.Α ΣΤΟ Τμήμα Σύνταξης Ειδήσεων ΕΡΤ-3


olylogogif

Αθήνα 05/03/2013

Α Ν Ο Ι Χ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

 

ΠΡΟΣ: Τμήμα Σύνταξης Ειδήσεων ΕΡΤ-3

=================================   

Παρακολουθώντας μεσημεριανή ενημερωτική εκπομπή στο κρατικό κανάλι της ΕΤ3 με καλεσμένο τον πρώην Υπουργό του ΠΑ.ΣΟ.Κ κ. Γεώργιο Λιάνη, ο δημοσιογράφος θέλοντας να μεμφθεί τον πολιτικό συνομιλητή του που αναφερόταν στους  κομματικούς στρατούς, επικαλέστηκε ότι οι καθαρίστριες της Ολυμπιακής Αεροπορίας έπαιρναν 4.000 ευρώ.

 

Πρώτον, «στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί».

 

Δεύτερον, οι καθαρίστριες και καθαριστές της Ολυμπιακής Αεροπορίας έκαναν ένα αξιοπρεπές επάγγελμα και έβαζαν τον εαυτό τους σε μεγάλο κίνδυνο μιας και είχαν άμεση επαφή με ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο. Δουλειά τους ήταν η αποκατάσταση της υγιεινής στην καμπίνα του αεροσκάφους, ώστε ο επόμενος επιβάτης με ασφάλεια να κάνει χρήση των καθισμάτων και των πιθανών σημείων επαφής κατά την διάρκεια της πτήσης.

 

Αυτή την εργασία την έκαναν για 700 ευρώ. Άγγιζαν τα 1.100 ευρώ ανάλογα με τις Κυριακές, τις αργίες και τα χρόνια προϋπηρεσίας. Αυτά που λέμε, μπορούν να αποδειχθούν και σήμερα κάνοντας μια απλή ερώτηση στο Ι.Κ.Α για τις εισφορές που πλήρωνε η εταιρία εκείνο το διάστημα, για την συγκεκριμένη ειδικότητα.

 

Είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά τα γνωρίζετε, αλλά χρησιμοποιήσατε ένα ΨΕΜΑ για να εντυπωσιάσετε και να καλλιεργήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό, να χτυπήσετε την αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργαζόμενους και να βγάζετε αθώες τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται.

 

Αν πραγματικά σας ένοιαζε τι έγινε στην Ολυμπιακή Αεροπορία, θα είχατε ασχοληθεί με την έκθεση του πρέσβη των Η.Π.Α στην Αθήνα μετά την συνάντησή του με τον ιδιοκτήτη της Aegean Air, όπως διέρρευσε από τα Wikileaks, που ομολογεί ότι δεν αγοράζει Αμερικάνικα αεροσκάφη, αλλά Ευρωπαϊκά, με αντάλλαγμα το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπως και έγινε.

 

Ακόμα θα ενημερώνατε τον Ελληνικό λαό για την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου ένα χρόνο μετά το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας που αθώωνε την εταιρία λόγω ψευδών στοιχείων. Ποιος έδινε ψευδή στοιχεία και προχώρησε στην συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικής Κυβέρνησης για το κλείσιμο της Ολυμπιακής Αεροπορίας;;

 

 

Δεν ξέρουμε αν λυπόμαστε ή παρακολουθούμε με απάθεια τον κατήφορο της δημοσιογραφίας και της ενημέρωσης. Μας εξοργίζει το να θέλει κάποιος να σχολιάζει τα δρώμενα, να ειρωνεύεται και να χλευάζει εργαζόμενους λες και αυτοί δεν έχουν οικογένειες, συγγενείς, γνωστούς, προσωπικότητα και αξιοπρέπεια. Οι άνθρωποι αυτοί δεν Κυβερνούσαν και δεν ήταν παράγοντες του Δημόσιου βίου. Δούλευαν σκληρά και μάζευαν τα σκουπίδια.

 

Είμαστε σίγουροι ότι δεν μπορεί να διασύρεται το λειτούργημα της δημοσιογραφίας στο όνομα της σκοπιμότητας. Εμείς θα θυμόμαστε ότι αρκετοί δημοσιογράφοι πλήρωσαν με την ζωή τους την υπόθεση της αληθινής ενημέρωσης.

 

 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Π.Α

 

 

Κοινοποίηση:  1. Γενικό Διευθυντή ΕΡΤ-3

 2. Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Η.Ε.Α

 

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 6977226607- Τρατράς Κλεάνθης

                                     2109238171-2109231785

     fax: 2109217689

Απάντηση προς συντάκτη άρθρου στα «ΝΕΑ»


 

Σχόλιο 60gr : Στο blog enikos.gr υπάρχει μια ανάρτηση με τίτλο «Μη με βγάλεις με τον Τσίπρα…» οπου ξεχωρίσαμε ένα απόσπασμα του άρθρου που γράφει τα εξής.

(…)Ξάφνου, από το πεζοδρόμιο ακούγεται ένας άνδρας που ωρύεται. «Δεν μπορώ να κάτσω εδώ; Ενοχλώ κανέναν;». Στο πέτο του έχει ένα αυτοκόλλητο των Ανεξάρτητων Ελλήνων και αρνείται να κάνει βήμα όταν οι αστυνομικοί τού ζητούν να απομακρυνθεί από τα πλαϊνά της εισόδου του Μεγάρου. «Βάλε με μέσα! (Σ.σ.: όχι στο Μέγαρο, πίσω από της φυλακής τα σίδερα εννοούσε) Ρώτα τον ανώτερό σου τι να κάνεις μαζί μας», συνεχίζει ανεβάζοντας τα ντεσιμπέλ. Κανείς από τους παρισταμένους δεν μπόρεσε ωστόσο να καταλάβει ποια μανία είχε ψεκάσει τον Ανεξάρτητο Ελληνα(…)

Πληροφορούμε λοιπόν τον συντάκτη από την εφημερίδα τα «ΝΕΑ», ότι δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για το στοχευμένο σχόλιο του, συνδέοντας τους «Ανεξάρτητους Έλληνες» με τους ψεκασμούς, διότι παρόλο συντάκτης μιας εφημερίδας και υπερήφανος να λέει ότι είναι δημοσιογράφος, δείχνει απληροφόρητος, διότι η ίδια η κυβέρνηση που υπηρετεί, πληρώνει χρήματα του Ελληνικού λαού, για ψεκασμούς στον ελλαδικό χώρο, «Μεταβολής καιρού». Σας παραθέτουμε το άρθρο που έχουμε ανεβάσει μαζί με το αποδεικτικό έγγραφο και θα το δείτε εδώ.

Αγαπητέ συντάκτη σε πληροφορούμε ότι οι Έλληνες που είναι πολιτικά δίπλα στο κίνημα των Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι οι μόνοι που δεν τους έχει ακουμπήσει κομματική λάσπη, ψεκασμοί, θολούρα και προπαντός ποτέ δεν έσκυψαν τόσο τα οπίσθια τους, ώστε να χαροποιήσουν την καρδιά του αφεντικού τους.

Προσωπικά αν σας είχα στην εργασία μου θα σας είχα στείλει ταμείο, σαν ελλιπή και γλυφολόγο, που αποδεικνύει ότι δεν τιμάτε την δουλειά που εσείς διαλέξατε να υπηρετήσετε.

 

Δακρύβρεχτη και υποκριτική ομιλία Σαμαρά, για τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.


Στην σκιά της δακρύβρεκτης ομιλίας Σαμαρά στο μέγαρο μουσικής για την επέτειο από τον θάνατο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, υπενθυμίζουμε τι έχει κάνει ο Σαμαράς για τον άνθρωπο που σήμερα με περίσσια υποκρισία υμνούσε. Αφιερωμένο στους θαυμαστές του σφαγέα Ελλήνων.

 

13.4.1992: Ο Σαμαράς αποπέμπεται από υπουργός Εξωτερικών κατά την συνάντηση κορυφής των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή.

8.3.1993   Ο Σαμαράς απειλεί ότι θα αποκαλύψει την αλληλογραφία του με τον Πρωθυπουργό. 

Και συνεχώς απειλεί ότι «θα αποκαλύψει την προσωπική του αλληλογραφία με κορυφαίους Πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες».

Ο κορυφαίος «πολιτειακός παράγων» ήταν προφανώς ο Κ. Καραμανλής. 

Φθινόπωρο του 1994: Αλλεπάλληλες επιθέσεις του Σαμαρά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Καραμανλή.

15.9.1994:Επίθεση Σαμαρά στον πρόεδρο Κ. Καραμανλή και τον πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου (από τις εφημερίδες):

«Ούτε ο Καραμανλής ούτε ο Παπανδρέου μπορούν πια να προσφέρουν στον τόπο», «παρεμποδίζουν»,

«Η Ελλάδα πρέπει να τρέξει… κι εγώ προσωπικά δεν πιστεύω ότι μπορεί να τρέξει με πολιτικά κατάκοπες ηγεσίες».

10.10.1994: Σαμαράς: «Να φύγει ο Καραμανλής».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: Κύριε Σαμαρά δεν μπορείτε να ομιλείτε για…καθήκον οταν ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΘΗΤΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ !!!!

 

Διαβάστε όλο το άρθρο της ανάρτησης μας.

60gr

Εθνική Σύνταξη στα 360 ευρώ!


  Η κυβέρνηση προωθεί σαρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα με νέες μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων και συγχωνεύσεις ταμείων ώστε να μείνουν μόνο δύο κύρια ταμεία.

  Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Ελευθεροτυπίας»,  πρόκειται για σχέδιο του διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, το οποίο ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης ανέθεσε σε επιτροπή «σοφών».

  Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός μόνο Ταμείου που θα καταβάλλει την ενιαία Εθνική Σύνταξη ύψους 360 ευρώ και την ανταποδοτική με βάση τις εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, για τους μισθωτούς.

  Το ΙΚΑ, θα αποτελέσει τον ασφαλιστικό «κορμό» της μισθωτής εργασίας και σε αυτό θα ενταχθούν το ΕΤΑΑ (Ταμείο που ασφαλίζει τους μηχανικούς, τους γιατρούς και τους δικηγόρους) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (στο οποίο έχουν συγχωνευτεί τα Ταμεία Τύπου).

  Ο ΟΓΑ θα διατηρηθεί ως Ταμείο ασφάλισης των αγροτών λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει, αλλά και ως προνοιακό Ταμείο.

  Προβλέπεται ακόμα συγχώνευση όλων των επικουρικών ταμείων στο ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) και καθιέρωση μιας ενιαίας επικουρικής παροχής.

  Ο ΟΑΕΕ, που ασφαλίζει τους αυτοαπασχολούμενους, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες, θα παραμείνει ως ανεξάρτητος λογαριασμός έξω από το σύστημα και σε αυτόν να υπαχθούν οι γιατροί, οι δικηγόροι και οι μηχανικοί που είναι εκτός μισθωτής εργασίας και διατηρούν Δελτία Παροχής Υπηρεσιών και βιβλία.

  Η άλλη πρόταση στελεχών της γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων περιλαμβάνει την ένταξη του ΟΑΕΕ μέσα στο ΙΚΑ ως ανεξάρτητου λογαριασμού, ωστόσο υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσει «τρύπα» 400 εκατ. ευρώ, καθώς οι μισοί κυρίως έμποροι-βιοτέχνες αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.

  Όπως αναφέρει η «Ελευθεροτυπία», το σχέδιο προβλέπει ακόμα την καταβολή Εθνικής Σύνταξης ύψους 360 ευρώ από 1/1/2015 (νόμος Λοβέρδου) και επιπρόσθετη ανταποδοτική Σύνταξη με βάση τις εισφορές (όπως προβλέπει και ο νόμος).   

Σχόλιο 60gr : Για όσους δεν μπόρεσαν να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα, πληροφορούμε ότι το κράτος θα δίνει 360 ευρώ, και το ταμείο και το επικουρικό θα προσθέτει το υπόλοιπο ποσό. Αν αδυνατεί το ταμείο να καταβάλει όλο το υπόλοιπο ποσό, τότε θα βάζει το ανταποδοτικό από τα υπόλοιπα του ταμείου. Και ρωτάμε εμείς σαν σελίδα. Τα χρήματα που παρακρατούσαν από τον μισθό μας για να μας αποδώσει την σύνταξη τι έγιναν;

Ποινικά αυτή η υπεξαίρεση λέγεται κλοπή;

Τα ταμία λόγο PSI έχασαν ποσά με φθηνή του κράτους που κούρεψε τα χρήματα μας αρχικός χωρίς να μας ρωτήσει, χρήματα δικά μας ήταν, και πρωτίστως από την εξαφάνιση εκατομμυρίων από το περίφημο χρηματιστήριο που το έχουν θάψει και κανείς δεν το φέρνει στην επιφάνεια για χρήματα των ταμείων που παίχτηκαν και χαθήκαν. Πιστεύουμε να φτάσουν στα αυτιά των οικονομικών εισαγγελέων και να διερευνηθεί το θέμα.

Τέλος αναφερόμενοι στους συνταγματολόγους. Το σύνταγμα αναφέρει ενέργειες όταν ένας υπουργός έχει νομοθετήσει και ψηφιστεί από την βουλή, και έπειτα αποδειχτεί ότι ήταν ποινικά υπόλογος την κατάργηση του νόμου, διότι θεωρείτε προϊόν εσκεμμένης ενέργειας για ιδίου όφελος και παραπλάνηση του έλληνα πολίτη.

Πως θα ενεργήσετε οικονομικοί εισαγγελείς;

  Όσον αφορά την εναλλακτική ασφάλιση, προτείνεται πρόσθετη ασφάλιση μέσω της δημιουργίας εναλλακτικών (προσωπικών) επιλογών θεμελίωσης επιπρόσθετων ασφαλιστικών δικαιωμάτων τα οποία θα προέρχονται:

α) από επαγγελματικά ταμεία

β) από τις ιδιωτικές ασφαλίσεις που θα παρέχουν πρόσθετες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, είτε υπηρεσίες υγείας κ.ά., μέσω συγκεκριμένων φορολογικών κινήτρων. Ηδη, με τις πρόσφατες ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων τέσσερα ταμεία (ασφαλιστικών εταιρειών, πετρελαίου, εργαζομένων στο φάρμακο και τροφίμων) παρέμειναν έξω από το σύστημα και λειτουργούν πλέον ως Επαγγελματικά Ταμεία, και συνολικά τα επαγγελματικά ταμεία της χώρας μας γίνονται 13.

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: