Ο τρόπος αποζημίωσης των απολυμένων του εθνικού μας αερομεταφορέα, πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία – Αερογραμμές και Αεροπλοΐα, με ομόλογα του δημοσίου, ήταν παράνομες


olylogogif

Ο τρόπος αποζημίωσης των απολυμένων του εθνικού μας αερομεταφορέα, πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία – Αερογραμμές και Αεροπλοΐα, με ομόλογα του δημοσίου, ήταν παράνομες και με καταχρηστική πρόθεση από το κράτος και τις τράπεζες.

Νομικοί μετά από τρία χρόνια εξονυχιστικής ανάλυσης του τρόπου πληρωμής των απολυμένων της πρώην κρατικής ΟΑ αποφάνθηκαν ότι το κράτος δεν μπορούσε από νομικής φύσεως να αποζημιώσει με ομόλογα του δημοσίου εργαζόμενους, γιατί οι εργαζόμενοι είναι «φυσικά πρόσωπα», ενώ νομικά μόνο σε «νομικά πρόσωπα»  μπορούσε να αποζημιώσει με αυτόν τον τρόπο. Αποδεικνύεται πλέον ότι ακόμα και οι τράπεζες έχουν συνεργήσει σε αυτήν την κατάχρηση, διότι όσοι εργαζόμενοι έσπασαν τα ομόλογα τους κρατούσαν από το ποσό το 10+% επί του ποσού, γνωρίζοντας ότι ήταν παράνομος ο τρόπος πληρωμής.

Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να επέμβει οικονομικός εισαγγελέας και να ελέγξει εξ αρχής την όλη διαδικασία αποζημίωσης.

Διαβάστε και την ανακοίνωση της ΟΣΠΑ (ομοσπονδία εργαζομένων στην πολιτική αεροπορία)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2 6 / 3 / 2 0 1 3

Να ξεκινήσουμε αυτή την ανακοίνωση με τον ορισμό της λέξης «απατεώνας»: (αρσενικό) το πρόσωπο που ξεγελάει κι εξαπατά συστηματικά τους άλλους για δικό του όφελος, με το να εκμεταλλεύεται την εμπιστοσύνη, την καλή διάθεση που δείχνουν ή την αφέλειά τους.

Συνώνυμα: ………….

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Είμαστε οι μόνοι απολυμένοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που αντιμετωπίζουμε τέτοιο πρόβλημα με την αποζημίωση μας. Παρόλο που μας έδωσαν 30% μικρότερη αποζημίωση, παρόλο που ισχύει νόμος ο οποίος εφαρμόζεται στο ακέραιο σε όσους απολύονται σήμερα από τον εκκαθαριστή και παρόλο που οι μισοί από εμάς έχουν εξοφληθεί, το μίσος που έχουν εναντίον μας, τους οπλίζει την «εκδίκηση» με αποτέλεσμα οι Υπουργοί να μην εφαρμόζουν το νόμο του κράτους.

Με τα στοιχεία που θα σας δώσει αυτή η ανακοίνωση, πρέπει να παρέμβετε στους τοπικούς βουλευτές και κομματικούς παράγοντες έτσι ώστε να πιέσουν τον Υπουργό Οικονομικών κ. Σταϊκούρα και την Κυβέρνηση, για να λυθεί το θέμα της αποζημίωσης απόλυσής μας. Υπενθυμίζουμε ότι όλα τα κόμματα έχουν συμφωνήσει εγγράφως ότι πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος που έχει ψηφίσει η Βουλή των Ελλήνων.

Όπως φαίνεται από την επίσημη αλληλογραφία της ΟΣΠΑ με το Υπουργείο Οικονομικών και με όλα τα κόμματα, όπως και με τα εξώδικα που έχουν σταλεί στην Ελληνική Κυβέρνηση και στις Τράπεζες, οι αρμόδιοι έχουν ενημερωθεί για την υπ’αριθμ. 321/08 συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελληνικής Κυβέρνησης για το κλείσιμο της Ο.Α. και για τους νόμους 3710/08 & 3717/08 (το Ελληνικό Δημόσιο ήταν υποχρεωμένο να τους συντάξει στα πλαίσια της παραπάνω συμφωνίας).

Στα πλαίσια του ν. 3717/08 άρθρο 4 προβλέπεται το ύψος απόλυσης του προσωπικού της Ο.Α. και των θυγατρικών της. Η αποζημίωση απόλυσης ή αλλιώς εφάπαξ ποσό κοινωνικής ενίσχυσης, επιβεβαιώνεται από τον εκκαθαριστή με μια έγγραφη βεβαίωση τους ύψους του ποσού και την βεβαίωση απόλυσης του καθενός. Ακόμη και σήμερα ο νόμος επιβάλει ότι το συγκεκριμένο ποσό ΠΡΕΠΕΙ να δοθεί στον δικαιούχο μέσω του ΟΑΕΔ εντός δύο μηνών. Επί Υπουργίας του κ. Σαχινίδη και νυν υπεύθυνου εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ για οικονομικά θέματα, ο νόμος άλλαξε δύο χρόνια μετά με το ν.3871/10 άρθρο 49 παρ. 4:

«Στο άρθρο 4 του ν. 3717/2008 (ΦΕΚ 239 Α’) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η καταβολή του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης στους δικαιούχους του άρθρου αυτού μπορεί να γίνει εν όλω ή εν μέρει με την έκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το ύψος των ομολόγων που θα εκδοθούν, οι όροι και η διαδικασία έκδοσής τους.»

Για την καλύτερη πληροφόρησή σας:

Η επιστολή με Α.Π.: 394-20/08/2010 του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει στο σημείο «β» ότι η καταβολή του υπόλοιπου ποσού 140 εκ. ευρώ θα γίνει σε δύο ισόποσες δόσεις με ομόλογα λήξεως 2012 και 2013 και ετήσια απόδοση 1%.

Η Υ.Α. 2/10210/0023Α-31/01/2011 ενημερώνει:

Στο σημείο 2: Σκοπός του ομολογιακού δανείου είναι η εξόφληση οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους απολυόμενους του ομίλου ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ, του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3717/08 και εκδίδονται βάσει του άρθρου 49 παρ. 4 του ν. 3871/10.

Στο σημείο 5: Η ημερομηνία έκδοσης είναι η 31/1/2011 και η ημερομηνία λήξης η 30/06/2012.

Στο σημείο 10: Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν η ημερομηνία πληρωμής κεφαλαίου συμπέσει με μη εργάσιμη ημέρα η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα, οι εμπορικές τράπεζες και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα TARGET.

Η επιστολή με Α.Π. 4651-10/04/2012 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ενημερώνει το Υπουργείο Οικονομικών ότι: Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας, διευκρινίζεται ότι με βάση τον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ν.2086/02), αυτό δεν έχει αρμοδιότητα να εξετάσει την περιεχόμενη στη σχετική επιστολή της ΟΣΠΑ (αναφορικά με το εκδοθέν ομόλογο Ε.Δ. GR 0106003792) πρόταση διαδικασίας για (την μετά την εφαρμογή του PSI) καταβολή αποζημίωσης απόλυσης στους πρώην εργαζόμενους των εταιρειών του Ομίλου της Ο.Α. Κατόπιν αυτών, σας επιστρέφουμε τα διαβιβασθέντα στο Γραφείο μας έγγραφα, ελλείψει αρμοδιότητάς μας.

Όπως καταλαβαίνετε από τα παραπάνω, έχουμε να κάνουμε με μια εργατική διαφορά η οποία διέπεται και περιγράφεται από τους παραπάνω νόμους και σε καμία περίπτωση δεν είναι διαφορά εμπορικού δικαίου σαν κι αυτή που περιγράφεται στους νόμους και τις διατάξεις του PSI. Επομένως, εφόσον δεν εφαρμόζεται ο νόμος και το πνεύμα του νομοθέτη, όσον αφορά την αποζημίωση απόλυσης, μερικοί από αυτούς που είναι υποχρεωμένοι να υπηρετούν τους θεσμούς της δημοκρατίας (Υπουργοί, Κυβερνήσεις, Κόμματα), μπορούν να χαρακτηριστούν ως «απατεώνες» και «απαξιωτές». Εν κατακλείδι, με βάση τα παραπάνω η Κυβέρνηση μπορεί να λύσει σήμερα το θέμα μας, εφαρμόζοντας το νόμο του κράτους, χωρίς να έρθει σε «ρήξη» με το PSI. Εξάλλου, σήμερα το οφειλόμενο από το Κράτος ποσό δεν είναι 130 εκ. ευρώ αλλά 60 εκ. ευρώ το οποίο μοιράζονται 2.100 άτομα (με μέσο όρο, περίπου 28.000 ευρώ ο καθένας)

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Η ΟΣΠΑ όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί να πείσει για τα αυτονόητα. Εκτιμάμε ότι δεν έπρεπε να είχαμε φύγει από το φυσικό χώρο εργασίας μας και να εκκρεμούν τέτοια σοβαρά προβλήματα. Κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για όσους εργάζονται σε άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου, έτσι ώστε να προσέξουν και να μην υποστούν παρόμοια δεινά.
Η λογική των δικαστηρίων μας βρίσκει αντίθετους, διότι στα δικαστήρια ανταγωνίζεται η ΑΛΗΘΕΙΑ με το ΨΕΜΑ, η ΔΙΚΙΟ με το ΑΔΙΚΟ, το ΘΥΜΑ με τον ΘΥΤΗ και ο ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ με τον ΑΠΑΤΕΩΝΑ. Θεωρούμε ότι το Κράτος και οι λειτουργοί του δεν θα ήθελαν να είναι οι ΨΕΥΤΕΣ, ή οι ΑΔΙΚΟΙ, ή οι ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ, ή οι ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ, γι’ αυτό πρέπει να εφαρμόζουν την δικαιοσύνη και το νόμο. Μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί κάποιος να μας πει ότι έχουμε άδικο….

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,

Η ΟΣΠΑ αυτή τη βδομάδα θα προχωρήσει σε συναντήσεις με πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες.
Οι παρεμβάσεις σας στους τοπικούς βουλευτές και παράγοντες πρέπει να γίνουν έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, μιας και η τελική συνάντηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα γίνει μέχρι τις 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, όπως συμφωνήσαμε στην 4ωρη συνάντηση που είχαμε στις 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013.

Ο Αντιπρόεδρος

Κλεάνθης Τρατράς

http://www.ospa.gr

60gr.com

Διαβάστε πόρισμα δικηγορικής εταιρίας για τα ομόλογα.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: