60gr Promotion Web Νews

e-mail: 60gr@protonmail.com

Monthly Archives: Μαρτίου 2014

Μέχρι ποιο σημείο καλύπτεται νομικά η ανωνυμία κάθε blogger


873945_b2

Στον κόσμο του Διαδικτύου και ειδικά στη λεγόμενη μπλογκόσφαιρα, το απόρρητο επικοινωνίας δεν καλύπτει το περιεχόμενο του μηνύματος διότι αυτό είναι ήδη δημοσιευμένο, αλλά καλύπτει και τα εξωτερικά στοιχεία επικοινωνίας.Στην έννοια των εξωτερικών στοιχείων επικοινωνίας περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP, τα ηλεκτρονικά ίχνη που βοηθούν στην ταυτοποίηση του χρήστη, καθώς και του εξοπλισμού του.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/24 της 15ης Μαρτίου 2006 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται υποχρεωτικά. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεση των στοιχείων για την ταυτοποίηση bloggers επιτρέπεται μόνο με τους όρους που επιβάλλει το 19 παρ. 1 του Συντάγματος:

“Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Ο νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων”.

Δυστυχώς, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα curia.gr, δεν είναι λίγες οι φορές που οι bloggers –συχνά κάνοντας χρήση ψευδωνύμων και υποκοριστικών- έχουν δυσφημήσει ή απειλήσει κάποιο άτομο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχει κάποιο νόημα η άρση του απορρήτου, διότι αυτά ο νόμος δεν τα θεωρεί ως ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, οπότε και δεν δικαιολογείται η άρση του απορρήτου.

Απλά, ο απειλούμενος ή/και δυσφημιζόμενος μπορεί να ζητήσει από την εταιρία που φιλοξενεί το blog να αφαιρέσει τα σχόλια ή τις απειλητικές ή/και δυσφημιστικές δημοσιεύσεις.

Εφόσον το θύμα ζητήσει από τον blogger να αφαιρέσει παράνομο περιεχόμενο και το περιεχόμενο αυτό δεν αφαιρεθεί από τον πάροχο των υπηρεσιών (web-hoster), μπορεί να κατηγορηθεί ανάλογα για συνέργεια το ISP ή ο πάροχος των υπηρεσιών.

Δηλαδή, αν ο πάροχος των υπηρεσιών δεν αφαιρέσει τα παράνομα αυτά μηνύματα του blog, τότε σημαίνει ότι αποδέχεται την δυσφήμηση ή/και την απειλή που περιέχουν τα μηνύματα και ως εκ τούτου θα ευθύνεται, εκτός βέβαια από τον ίδιο τον blogger και ο πάροχος υπηρεσιών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε το σχετικό Προεδρικό διάταγμα και ειδικότερα, το άρθρο 13 το ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 116/16-5-2003), αναφέρει τα εξής:

“Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταμένης στην αποθήκευση πληροφοριών, παρεχομένων από ένα αποδέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται μετά από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τους όρους ότι: (α) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζημιώσεως, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, ή (β) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη”.

 Η ανωνυμία των bloggers

Επίσης, αναφορικά με την ανωνυμία και την άρση απορρήτου μηνυμάτων bloggers, είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γ. Σανιδά, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, χωρίς προηγούμενη άδεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), να αίρεται η ανωνυμία των bloggers και να υπάρχει άμεση πρόσβαση στα blogs του Ιnternet για την εξιχνίαση οποιουδήποτε αδικήματος, ανεξάρτητα αν είναι σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Το εκ του άρθρου 19 του Συντάγματος δικαίωμα έχει δύο παραμέτρους:

1) την ελευθερία της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας μέσω επιστολών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2) το απόρρητο όλων αυτών των μορφών επικοινωνίας , εφόσον όσοι επικοινωνούν θέλησαν να διατηρήσουν τη μυστικότητα και έλαβαν τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, π.χ. τοποθέτηση επιστολής σε κλειστό φάκελο.

Η επικοινωνία μέσω internet και συγκεκριμένα σε ένα blog, δεν περιλαμβάνει επικοινωνία σε μυστικότητα, αλλά σε δημοσιότητα αφού τα μηνύματα του blog είναι δημόσια.

Υπάρχει βέβαια απόρρητο των επικοινωνιών, όταν το άτομο έχει δημιουργήσει ένα απόρρητο προφίλ στο οποίο θα έχει δικαίωμα πρόσβασης ο ίδιος και κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που έχει επιλέξει που έχουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης (passwords).

Είναι λογικό ότι όταν έχουμε περιπτώσεις τελέσεως οποιουδήποτε εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Ιnternet) και η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος είναι δημόσια και γνωστή στον κάθε χρήστη ή διαχειριστή της σχετικής ιστοσελίδας (τα απειλητικά ή δυσφημιστικά μηνύματα), δεν απαιτείται άδεια οποιασδήποτε Αρχής ώστε να εξακριβωθεί και να εντοπισθεί τόσο το ηλεκτρονικό ίχνος της εγκληματικής πράξεως όσο και το πρόσωπο το οποίο εκμεταλλευόμενο την ανωνυμία του Διαδικτύου προβαίνει σε εγκληματικές πράξεις, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Οπότε στις ανωτέρω περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tovima.gr, όλες οι αρμόδιες εισαγγελικές, προανακριτικές και ανακριτικές αρχές και δικαστικές αρχές προκειμένου να προβούν στην διακρίβωση τελέσεως ενός εγκλήματος και της ανεύρεσης της ταυτότητος του δράστη, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω Ιnternet, τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξεως, την ταυτότητα του προσώπου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος υποχρεούται να παραδίδει όλα τα αιτούμενα στοιχεία και δεδομένα χωρίς να είναι αναγκαίο να προηγηθεί άδεια κάποιας αρχής και φυσικά ούτε της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

news.gr

Ποια είναι η Ελλάδα σήμερα μετά την «σωτηρία» της Νέας Δημοκρατίας;


Ellada_xepouletheke

Ο φόνος στο Μαλανδρίνο του σωφρονιστικού υπάλληλου ξεχείλισε το ποτήρι για ορισμένους συνειδητοποιημένους Έλληνες που βλέπουν ότι το success story του Αντώνη Σαμαρά τείνει να δημιουργήσει μια χώρα σε:

Σε Φυλακισμένους

Σε γέροντες

Σε ισλαμιστές

Σε άνεργους

Σε άστεγους

Σε επαίτες

Σε πεινασμένους

Σε Έλληνες με πρόσβαση στην υγεία για λίγους

Σε Έλληνες με μισθούς Αφρικής

Σε Έλληνες χωρίς ιστορία

Σε Έλληνες χωρίς θρησκεία

Σε Ελλάδα καμόρα

Σε Ελλάδα με την μεγαλύτερη εγκληματικότητα

Σε Ελλάδα των καναλαρχών

Σε Ελλάδα των εργολάβων

Σε Ελλάδα χωρίς προϊόντα προέλευσης

Σε Ελλάδα χωρίς φάρμακα

Σε Ελλάδα που των γενοσήμων αμφιβόλων προελεύσεων

Σε Ελλάδα των μεταλλαγμένων προϊόντων

Σε Ελλάδα των εισαγόμενων ενώ θα πετάμε τα εγχώρια

Σε Ελλάδα χωρίς άμυνα

Σε Ελλάδα χωρίς να τιμά τα σύνορα της

Σε Ελλάδα του μπείτε μέσα αλέστε και αλεστικά μην δύνεται

Σε μια Ελλάδα που σέρνεται πίσω από χρεοκοπημένα αφεντικά

ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ Έλληνες;

60gr

Προστασία η ευκαιρία για κατάργηση;


Ellada_xepouletheke

 

 

Με το πρόσχημα της προστασίας των δοσίλογων βουλευτών και των 300ων και σαν σελίδα το έχουμε τεκμηριώσει γιατί τους τσουβαλιάζουμε όλους μαζί, αλλά δεν μας κάνει κόπο να πούμε ότι δεν μπορεί ένα κόμμα να επικαλείται την προστασία των Ελλήνων από χουντικούς και την ίδια ώρα να είναι παρόν στο κοινοβούλιο της χούντας. Τελεία και παύλα. Ας παραδειγματιστούν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε αποφασιστικότητα και εξυπνάδα. Και να επανέρθω με το πρόσχημα της προστασίας από Έλληνες τρομοκράτες για αυτούς πατριώτες όμως για εμάς, να αποδοκιμάσουν τις πράξεις τους για την κατάντια της χώρας, καθιέρωσαν τον λαϊκό αποκλεισμό από τις παρελάσεις, σε μια κλειστή ας πούμε γιορτή μόνο για οσφιοκάμτες και προσκυνημένους.

Από την άλλη όμως δεν έχω δει πανέξυπνους και διανοουμένους φορείς του τόπου να λένε με την ίδια ευκολία στα κανάλια περί στρωσίματος χαλιού για μετέπειτα εθνική κατάργηση αυτών των δυο παρελάσεων αφήνοντας βέβαια την προπαγανδιστική παρέλαση των αντιφρονούντων στην γιορτή του Πολυτεχνείου για ευνόητους λόγους.

Έλληνες αντιδράστε και οι γονείς να γίνουν ένα μικρό κρυφό σχολείο, μαθαίνοντας στα παιδιά σας και οι παππούδες στα εγγόνια σας την ιστορία αυτού του τόπου, γιατί ο σκοπός των προσκυνημένων είναι να διαγράψουν από τις μνήμες μας την ιστορία μας.

Δεν είναι τυχαία αυτή η κατά τα αλλά αποδεκτή ενέργεια των αρχών σιγά σιγά από τον κόσμο. Είναι εντολή από τα αφεντικά τους για ολική διαγραφή της ιστορίας μας αρχικά και μετά ο ερχομός της μιας και μοναδικής θρησκείας απαγορεύοντας τον χριστιανισμό και τις εκδηλώσεις λατρείας αυτού με το πρόσχημα του ρατσισμού.

Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε την πραγματικότητα.

Έχουμε περιέλθει σε έναν άτυπο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ πόλεμο και στις θέσεις εξουσίας έχουμε ΑΘΕΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ.

60gr

Έκανε αυτό το αεροπλάνο… σπίτι του!


aer1

Αυτό το Boeing 727-200 βρίσκεται μέσα στο δάσος του Oregon. Όχι όμως από κάποιο ατύχημα. Ο Bruce Campbell το αγόρασε πριν μερικά χρόνια για 100 χιλιάδες δολάρια, δηλαδή κάπου 85 χιλιάδες Ευρώ.

aer2

Λάτρευε τόσο τα αεροπλάνα που ήταν το όνειρο του να ζήσει σε ένα. Έτσι, έκανε τις απαραίτητες μετατροπές στο νέο του απόκτημα και το έκανε σπίτι.

aer3

aer4

 http://www.makeleio.gr

Πλαστά πτυχία σε μηχανικούς αεροσκαφών έδινε εταιρεία στα Μεσόγεια Αττικής


mixanikos

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Εισαγγελίας Αθηνών και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ για υπόθεση χορήγησης πλαστών πτυχίων σε μηχανικούς αεροσκαφών από ιδιωτική εταιρεία με έδρα τα Μεσόγεια Αττικής.Αφορμή για την έρευνα αποτέλεσε καταγγελία που υπεβλήθη απευθείας στη Διεθνή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (EASA) που εδρεύει στην Κολωνία της Γερμανίας.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η καταγγελία αφορά στη διεξαγωγή διαβλητών εξετάσεων στις οποίες μετέχουν ιδιώτες που επιθυμούν να αποκτήσουν δίπλωμα μηχανικού αεροσκαφών. Κατόπιν παρέμβασης – υπόδειξης της EASA, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) της χώρας κατέθεσε γραπτή αναφορά σε βάρος της ιδιωτικής εταιρείας στην εισαγγελία Αθηνών, που με τη σειρά της διέταξε τους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. να διεξάγουν έρευνα.

Μάλιστα, με απόφασή της, την 26η Φεβρουαρίου η Y.Π.Α. προχώρησε σε ανάκληση της πιστοποίησης από την εν λόγω εταιρεία, επικαλούμενη ατασθαλίες που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013 στις Μαλδίβες. Επιπλέον, η Υ.Π.Α. ανακάλεσε όσα διπλώματα (περίπου 600) είχαν χορηγηθεί σε μηχανικούς αεροσκαφών που είχαν λάβει μέρος στις επίμαχες εξετάσεις. Σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, οι υπεύθυνοι της ιδιωτικής σχολής είχαν ενημερώσει τους υποψηφίους για τα θέματα των εξετάσεων. Η έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων θα ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

plug-ins και μέτρα προστασίας


Ο πρώην αναλυτής της NSA Έντουαρντ Σνόουντεν δήλωσε ότι η κρυπτογράφηση εξακολουθεί να είναι αποτελεσματική όσον αφορά στην παρεμπόδιση των παρακολουθήσεων και οι χρήστες του Διαδικτύου μπορούν να προστατεύσουν την ιδιωτική τους ζωή με ποικίλους τρόπους μέσω εύχρηστων εργαλείων.

«Η ουσία είναι -και το έχω επαναλάβει αυτό πολλές φορές- ότι η κρυπτογράφηση είναι αποτελεσματική» δήλωσε ο Σνόουντεν μιλώντας κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης από τη Ρωσία.

«Πρέπει να έχουμε στο μυαλό την κρυπτογράφηση όχι ως μια μορφή μαύρης μαγείας αλλά ως ένα είδος βασικής προστασίας. Είναι η προστασία ενάντια στις σκοτεινές τέχνες του ψηφιακού χώρου» είπε.

Ο Σνόουντεν συνέστησε στους χρήστες να λάβουν δύο σημαντικά βήματα για την προστασία της ψηφιακής ιδιωτικής τους ζωής: την κρυπτογράφηση των φυσικών συσκευών για την προστασία τους σε περίπτωση κατάσχεσης και τη χρήση δικτυακής κρυπτογράφησης με στόχο να καλύπτουν τα ψηφιακά τους ίχνη.

Η κρυπτογράφηση δίσκου μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση ποικίλων εμπορικά διαθέσιμων εργαλείων. Τα εργαλεία αυτά κρυπτογραφούν όλα τα δεδομένα μιας συσκευής και αποτρέπουν τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η κρυπτογράφηση των δικτύων περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνολογίες όπως τα πρωτόκολλα SSL (Ηλεκτρονικό Πιστοποιητικό), τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ασφαλή επικοινωνία μέσω της χρήσης συμμετρικού κλειδιού για την κρυπτογράφηση των δεδομένων.

Ο Σνόουντεν συνέστησε τα plug-ins για τους browser, NoScript (http://dpaq.de/22gas) για την παρεμπόδιση απόπειρας εκμετάλλευσης του προγράμματος περιήγησης και το Ghostery (http://dpaq.de/zOoR4) για τον αποκλεισμό των διαφημίσεων.

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο προστασίας είναι η χρήση των λεγόμενων TOR (http://dpaq.de/ZcKOI ), τα οποία δρομολογούν τη διαδικτυακή κίνηση μέσω ενός παγκόσμιου δικτύου διακομιστών με στόχο την απόκρυψη της τοποθεσίας ενός χρήστη.

«Εάν λάβετε αυτά τα βασικά βήματα και κρυπτογραφήσετε το υλικό σας και το δίκτυο επικοινωνιών σας, θα είστε περισσότερο προστατευμένοι από τον μέσο χρήστη» δήλωσε ο Σνόουντεν.

«Ωστόσο, θα εξακολουθείτε να είστε ευάλωτοι από μια στοχευμένη επιτήρηση»πρόσθεσε.

«Αν υπάρχει ένταλμα εναντίον σας ή εάν η NSA σας αναζητάει, θα σας βρει. Αλλά θα είστε πολύ πιο ασφαλείς από μαζικές παρακολουθήσεις» πρόσθεσε.

Tμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ είναι ένας μύκητας και είναι ιάσιμος!!!


ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΒΟΜΒΑ_Page_01_Image_0001

 

 

Τα στοιχεία είναι φανταστικά. Περίπου οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο σε όλο τον κόσμο, πάνω από μισό εκατομμύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες

μόνο. Ο συνολικός αριθμός αναμένεται να αυξηθεί σε δώδεκα εκατομμύρια μέχρι το 2030. Ο καρκίνος είναι η κυριότερη αιτία θανάτου για άτομα κάτω των 85 ετών και στις ΗΠΑ, ένα στα τέσσερα άτομα πεθαίνει από καρκίνο – ένας στους τέσσερις! Μας έχουν αφαιρέσει την ελευθερία μας από τη μέρα που ξεκίνησαν την «προστασία του κοινού από την τρομοκρατία», όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι υποφέρουν και πεθαίνουν κάθε χρόνο από μια ασθένεια που οι οικογένειες τους και το φαρμακευτικό καρτέλ, αρνούνται συστηματικά να θεραπεύσουν.

 

Μαζί μπορούμε, ναι, όταν δεν συμμετέχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Τεράστιες ποσότητες χρημάτων συγκεντρώνονται μέσω φιλανθρωπικών οργανώσεων κάθε χρόνο για να χρηματοδοτήσουν την έρευνα για τη «θεραπεία» όταν δεν υπάρχει καμία πρόθεση για να βρεθεί. Επεσήμανα σε ένα ενημερωτικό δελτίο στις 9 Αυγούστου, πώς ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δρ Richard Day, επικεφαλής της ελεγχόμενης από τους Rockefeller ευγονικής οργάνωσης, Planned Parenthood, απηύθυνε σε μια συνάντηση γιατρών στο Πίτσμπουργκ το 1969, σχετικά με τον επερχόμενο μετασχηματισμό της παγκόσμιας κοινωνίας.

Ζήτησε από τους γιατρούς να απενεργοποιήσουν τα μέσα καταγραφής και να μην πάρουν σημειώσεις προτού περιγράψει λεπτομερώς τον μακρύ κατάλογο των αλλαγών που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν. Ωστόσο, ένας γιατρός έπαιρνε σημειώσεις και αργότερα μίλησε δημοσίως για το τι είχε ειπωθεί. Τώρα, 40 χρόνια μετά, μπορούμε να δούμε πόσο εξαιρετικά ακριβής ημέρα ήταν αυτή και μπορείτε να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο του Αυγούστου στο αρχείο της ιστοσελίδας. Ο λόγος για τον οποίο τον αναφέρω και πάλι εδώ είναι για το τι είπε σε αυτούς τους γιατρούς το 1969: «Μπορούμε να θεραπεύσουμε σχεδόν κάθε καρκίνο αυτή τη στιγμή.

Οι πληροφορίες είναι στο αρχείο του Ινστιτούτου Rockefeller, αν ποτέ αποφασιστεί ότι πρέπει να αποκαλυφθούν» Ο Day, είπε πως με το να αφήνουν τους ανθρώπους να πεθαίνουν από καρκίνο θα επιβραδύνουν την αύξηση του πληθυσμού και απευθυνόμενος στο πλήθος που παρακολουθούσε είπε: «Μπορείτε κι εσείς να πεθάνετε από καρκίνο ή κάτι άλλο». Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ψυχή και γι ‘αυτό κάνουν ό, τι κάνουν. Το φαρμακευτικό καρτέλ, Big Pharma, δεν έχει καμία πρόθεση να θεραπεύσει τον καρκίνο, όταν κάνει τεράστιες περιουσίες από τη θεραπεία των συμπτωμάτων με φάρμακα που καταστρέφουν τα υγιή κύτταρα καθώς και με δηλητήρια που σκοτώνουν ανθρώπους, όπως είναι η χημειοθεραπεία. Αλλά δεν είναι κατά κύριο λόγο για τα χρήματα που το κάνουν. Οι ευγονικές οικογένειες θέλουν οι άνθρωποι να υποφέρουν και να πεθαίνουν νωρίτερα από ό, τι απαιτείται ως ένας τρόπος μαζικής σφαγής του πληθυσμού. Γι ‘αυτό όταν κάποιος έξω από το φαρμακευτικό καρτέλ ανακαλύπτει έναν αποτελεσματικό τρόπο για την θεραπεία του καρκίνου, στοχοποιείται άμεσα από το ιατρικό κατεστημένο και τους κυβερνητικούς οργανισμούς.

 

Μια τέτοια περίπτωση είναι ο Ιταλός γιατρός, Tullio Simoncini, ένας λαμπρός και θαρραλέος άνθρωπος που αρνήθηκε να υποκύψει στην τεράστια πίεση που έχει δεχτεί και συνεχίζει να αντιμετωπίζει, αφού κατάλαβε τι είναι ο καρκίνος και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Το «έγκλημα» του Simoncini ήταν να ανακαλύψει ότι ο καρκίνος είναι ένας μύκητας που προκαλείται από Candida, έναν οργανισμό που ζει στο σώμα σε μικρές ποσότητες, ακόμη και σε υγιείς ανθρώπους. Το ανοσοποιητικό σύστημα υπό κανονικές συνθήκες τον κρατά υπό έλεγχο, αλλά όταν ο Candida μορφοποιείται σε ένα ισχυρό μύκητα κάποια σοβαρά προβλήματα υγείας μπορεί να ακολουθήσουν – συμπεριλαμβανομένου και του καρκίνου.

Ο φίλος μου, ο Mike Lambert, στην Κλινική Shen που βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου, στο Isle of Wight, μιλά για τον Candida: «Οι μύκητες και ιδίως ο Candida, ευδοκιμούν με την κατανάλωση του σώματος του ξενιστή, το δικό σας δηλαδή, με το να το διαλύουν. Χρειάζεται επίσης, το σώμα σας για να πολλαπλασιαστεί, δεδομένου ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό από μόνος του. Δεν είναι απορίας άξιο που σε συνθήκες χρόνιας κόπωσης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αποδοθεί σε αποικισμό από Candida, ο πάσχων να αισθάνεται άσχημα, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά ». Ο Tullio Simoncini λέει ότι ο καρκίνος είναι αυτή η μυκητιασική λοίμωξη – Candida και ότι η συμβατική ιατρική εξήγηση του καρκίνου ως κυτταρική δυσλειτουργία, είναι απλά λάθος.

 

Candida Ο Simoncini είναι ειδικός στην ογκολογία (θεραπεία των όγκων), τον διαβήτη και τις διαταραχές του μεταβολισμού, αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι ένας πραγματικός γιατρός που προσπαθεί να αποκαλύψει την αλήθεια για το όφελος των ασθενών του και αρνείται να παπαγαλίζει την επίσημη εκδοχή, αυτή που οι γιατροί πρέπει να σκέφτονται και να κάνουν. Αμφισβητεί το δόγμα της «πνευματικής συμμόρφωσης» με όλες τις αναπόδεικτες υποθέσεις, τα ψέματά του, τη χειραγώγηση και τα ψεύδη και υπήρξε εξαιρετικά επικριτικός προς την ιατρική κοινότητα, δεδομένου ότι εξακολουθεί να επιδιώκει «θεραπείες» που είναι άχρηστες για τη θεραπεία της παγκόσμιας επιδημίας του καρκίνου.

Από τη στιγμή που μπήκε στην ιατρική κατάλαβε ότι κάτι, ήταν σοβαρά λανθασμένο με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται ο καρκίνος: «Βλέπω τρομερά βάσανα. Ήμουν σε μια παιδιατρική ογκολογική πτέρυγα… όλα τα παιδιά πέθαναν. Υπέφερα όταν έβλεπα τα φτωχά, τα φτωχά παιδιά να πεθαίνουν με την χημειοθεραπεία, με την ακτινοβολία. Η απογοήτευση και η θλίψη του σε ό, τι έβλεπε τον οδήγησε στην αναζήτηση νέων τρόπων για την κατανόηση και ως εκ τούτου τη θεραπεία, αυτής της ασθένειας. Ξεκίνησε το ταξίδι του με ανοιχτό μυαλό και ένα λευκό φύλλο χαρτί, ανόθευτα από οποιεσδήποτε άκαμπτες υποθέσεις που έχουν κατηχηθεί από την κύρια γραμμή της «Ιατρικής» και της «Επιστήμης».

 

Πόσοι ακόμα πρέπει να υποφέρουν πριν οι άνθρωποι σταματήσουν να βλέπουν τους γιατρούς ως παντογνώστες «θεούς» και να συνειδητοποιήσουν την τεράστια κλίμακα της άγνοιας που εμπλέκονται; Ο Simoncini συνειδητοποίησε ότι όλοι οι τύποι καρκίνων, ενεργούν με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητα από το μέρος του σώματος πού είναι ή τη μορφή που έχουν πάρει. Έπρεπε να υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Επισήμανε επίσης ότι τα καρκινικά «εξογκώματα» ήταν πάντοτε λευκά. Τι άλλο είναι λευκό; Ο Candida. Ο Simoncini συνειδητοποίησε ότι η κύρια γραμμή της ιατρικής πιστεύει πως η ανάπτυξη ανεξέλεγκτων κυττάρων ​​- «καρκινική ανάπτυξη» – είναι στην πραγματικότητα τα κύτταρα που παράγει το ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα, στην προσπάθεια του να υπερασπιστεί το σώμα από την επίθεση του Candida. Λέει, πως η ακολουθία πάει κάπως έτσι:

– Ο Candida, συνήθως διατηρείται υπό έλεγχο από το ανοσοποιητικό σύστημα, αλλά όταν αυτό υπονομευθεί και αποδυναμωθεί , ο Candida μπορεί να επεκταθεί και να οικοδομήσει μια «αποικία».

– Ο Candida, διεισδύει τελικά σε ένα όργανο και το ανοσοποιητικό σύστημα πρέπει να ανταποκριθεί στην απειλή με άλλο τρόπο.

– Αυτός ο «τρόπος» είναι να οικοδομηθεί ένα αμυντικό φράγμα με δικά του κύτταρα και είναι αυτό που αποκαλούμε καρκίνο. Λέγεται ότι η εξάπλωση του καρκίνου σε άλλα μέρη του σώματος που προκαλείται από «κακοήθη» κύτταρα διαφεύγουν από το σημείο δημιουργίας τους. Ο Simoncini, ωστόσο, λέει ότι αυτό δεν συμβαίνει καθόλου. Η εξάπλωση του καρκίνου προκαλείται από την πραγματική αιτία του καρκίνου, τον μύκητα Candida, που έχει ξεφύγει από την αρχική του πηγή. Αυτό που επιτρέπει στον καρκίνο να εκδηλωθεί, όπως έχω πει στα βιβλία μου εδώ και χρόνια, είναι ένα αποδυναμωμένο ανοσοποιητικό σύστημα. Όταν αυτό λειτουργεί αποτελεσματικά, ασχολείται με το πρόβλημα του Candida, προτού αυτός βγει εκτός ελέγχου.

 

Αλλά κοιτάξτε τι συμβαίνει καθώς ο αριθμός των καρκινοπαθών σε όλο τον κόσμο έχει εκτοξευθεί στα ύψη και συνεχίζει. Υπάρχει ένας καλά υπολογισμένος πόλεμος για το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα που εντατικοποιείται κάθε δεκαετία. Το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί και δέχεται επίθεση από τα πρόσθετα των φαγητών και ποτών, τις χημικές καλλιέργειες, τους εμβολιασμούς, τον ηλεκτρομαγνητισμό, την τεχνολογία των μικροκυμάτων και τις συχνότητες, τα φαρμακευτικά προϊόντα, το άγχος της σύγχρονης «ζωής», και τόσα άλλα. Τι άμυνες θα έχουν τα σημερινά παιδιά, όταν τους δίνονται 25 εμβολιασμοί και συνδυασμοί τους, πριν από την ηλικία των δύο ετών, ενώ το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι ακόμη υπό διαμόρφωση; Για όνομα του Θεού…

Αυτός είναι ο τρόπος που οι οικογένειες των Illuminati επιδιώκουν να υποκινήσουν μια μαζική σφαγή του πληθυσμού. Με την διάλυση της φυσικής άμυνας του οργανισμού στις ασθένειες. Τώρα, εδώ είναι το πραγματικό σοκ. Τι καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστημα πιο γρήγορα από οτιδήποτε άλλο; ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Μπορείτε επίσης να προσθέσετε και την ακτινοβολία. Η χημειοθεραπεία είναι ένα δηλητήριο που έχει σχεδιαστεί για να σκοτώνει τα κύτταρα. Αυτό είναι.

 

Η «αιχμή» της κύριας γραμμής «θεραπείας» του καρκίνου, είναι να δηλητηριάζουν το θύμα ελπίζοντας πως θα καταστρέψουν τα καρκινικά κύτταρα, προτού να έχουν καταστραφεί αρκετά υγιή κύτταρα για να σκοτώσουν τον ασθενή. Μα περιμένετε. Αυτό το δηλητήριο, η χημειοθεραπεία, σκοτώνει επίσης τα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος και το αφήνει διαμελισμένο καθώς ο Candida παραμένει ακόμα εκεί. Αυτό το καταστραμμένο ανοσοποιητικό σύστημα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στον Candida κι έτσι αυτός καταλαμβάνει άλλα μέρη του σώματος για να ξεκινήσει η διαδικασία και πάλι, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο τον καρκίνο να εξαπλωθεί.

Ακόμη και εκείνοι που φαίνεται να έχουν ανακάμψει μετά από χειρουργική επέμβαση και χημειοθεραπεία και τους έχει δοθεί το μήνυμα πως είναι «καθαροί», είναι απλά ένα ρολόι που κτυπάει προς την ασθένεια. Το ανοσοποιητικό τους σύστημα είναι πλέον καταρρακωμένο και είναι μόνο θέμα χρόνου πριν ο Candida προκαλέσει μια υποτροπή. Με άλλα λόγια: Η χημειοθεραπεία σκοτώνει τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι προσπαθεί να θεραπεύσει. Φυσικά, δεν μπορεί ποτέ να «θεραπεύσει» τίποτα. Είναι ένα δηλητήριο που καταστρέφει το ίδιο το σύστημα που πρέπει να είναι υγιής και ισχυρό, αν θέλουμε να θεραπευτεί. Όταν ο Simoncini συνειδητοποίησε ότι ο καρκίνος είναι μια μυκητιασική λοίμωξη ή προσβολή, ξεκίνησε μια αναζήτηση για κάτι που θα μπορούσε να σκοτώσει τον μύκητα και αφετέρου τον καρκίνο. Γρήγορα κατάλαβε ότι τα αντιμυκητιασικά φάρμακα δεν λειτουργούν, επειδή ο μύκητας μεταλλάσσεται γρήγορα για να υπερασπιστεί τον εαυτό του και στη συνέχεια αρχίζει να τρέφεται από τα φάρμακα που συνταγογραφούνται για να τον σκοτώσουν.

 

Αντ ‘αυτού, ο Simoncini βρήκε κάτι πολύ, πολύ απλό – το δισανθρακικό νάτριο (sodium bicarbonate). Ναι, το κύριο αυτό συστατικό της παλιάς καλής μαγειρικής σόδας (τονίζω πως δεν είναι η ίδια η μαγειρική σόδα, η οποία εμπεριέχει κι άλλα συστατικά). Έχει χρησιμοποιήσει αυτό, γιατί είναι ένας ισχυρός καταστροφέας του μύκητα και σε αντίθεση με τα φάρμακα, ο Candida δεν μπορεί να «προσαρμοστεί» σε αυτό. Στον ασθενή δίνεται το δισανθρακικό νάτριο από το στόμα καθώς επίσης και με άλλα εσωτερικά ιατρικά μέσα, όπως ένα ενδοσκόπιο, που είναι ένας μακρύς λεπτός σωλήνας που χρησιμοποιούν οι γιατροί για να δουν το εσωτερικό του σώματος χωρίς χειρουργική επέμβαση. Αυτό επιτρέπει στο δισανθρακικό νάτριο να τοποθετηθεί απευθείας στον καρκίνο -μύκητα.

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γνώριζαν για τις θεραπευτικές ιδιότητες των αντιμυκητιακών ουσιών και τα ινδικά βιβλία, πηγαίνοντας χιλιάδες χρόνια πίσω, συνιστούν την «αλκαλοποίηση της ισχυρής δραστικότητας» για τη θεραπεία του καρκίνου. Το 1983, ο Simoncini ανέλαβε τη θεραπεία ενός ιταλού, του Gennaro Sangermano, στον οποίο είχαν δοθεί μερικοί μήνες για να ζήσει λόγω του καρκίνου του πνεύμονα που είχε διαγνωσθεί. Λίγους μήνες αργότερα, ο ιταλός όχι μόνο δεν ήταν νεκρός αλλά είχε επανακτήσει την υγεία του και ο καρκίνος ήταν ήδη παρελθόν. Ακολούθησαν περισσότερες επιτυχίες και ο Simoncini παρουσίασε τα ευρήματά του στο ιταλικό Υπουργείο Υγείας, με την ελπίδα ότι θα αρχίσουν εγκεκριμένες επιστημονικές μελέτες για να αποδείξει ότι η ιδέα αυτή δούλεψε. Όμως, εκεί συνειδητοποίησε το αληθινό μέγεθος της ιατρικής χειραγώγησης και εξαπάτησης.

 

Οι αρχές όχι μόνο αγνόησαν την τεκμηρίωση του, αλλά τον απέκλεισαν κι από την ιταλική Ιατρική λίστα για θεραπείες που δεν είχαν ακόμη εγκριθεί. Ναι, είναι αλήθεια – από την ιταλική Ιατρική λίστα για θεραπείες που δεν είχαν ακόμη εγκριθεί.
Είχε μπει σε ένα φαύλο κύκλο εμπαιγμού και καταδίκης από τα αξιολύπητα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στη συνέχεια φυλακίστηκε για τρία χρόνια για την πρόκληση «αδικαιολόγητου θανάτου», στους ασθενείς που είχε θεραπεύσει. Από όλες τις κατευθύνσεις, το μήνυμα που είχε σταλεί ήταν πλέον ξεκάθαρο – Πιάστε τον Simoncini.

Το ιατρικό κατεστημένο, δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί του σχετικά με το δισανθρακικό νάτριο ήταν «τρελοί» και «επικίνδυνοι». Ένας ακόμα «κατευθυνόμενος γιατρός» γελοιωδώς αναφερόμενος στο δισανθρακικό νάτριο, είπε πως είναι «φάρμακο».

Όλο αυτό τον καιρό, τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πεθαίνουν από τους διάφορους καρκίνους, θα μπορούσαν να έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν δίνουν δεκάρα.

 

Ευτυχώς, ο Tullio Simoncini, δεν τα έχει παρατήσει και συνέχισε να κυκλοφορεί το έργο του στο Διαδίκτυο και στις δημόσιες συζητήσεις. Τον έχω ακούσει, στην κλινική Shen όπου ο Simoncini μίλησε εκεί, κατά τη διάρκεια της παραμονής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες,.

Ξέρω ότι έχει αξιοσημείωτη επιτυχία στην δραματική μείωση και εξάλειψη ακόμη και μερικών πραγματικά τελευταίων σταδίων καρκίνου με τη χρήση του δισανθρακικού νάτριου. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μήνες σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά σε άλλους, όπως ο καρκίνος του στήθους, όπου ο όγκος είναι εύκολα προσβάσιμος, μπορεί να είναι θέμα ημερών προτού σταματήσει να υπάρχει.

Μπορείτε να ακούσετε ανθρώπους που έχουν θεραπευτεί υπό την καθοδήγηση του Simoncini στο τέλος αυτού του άρθρου, όπου έχω συνδέσει μερικά βίντεο στα οποία μιλούν για την εμπειρία και την θεραπεία τους.

Έγραψα ένα ενημερωτικό δελτίο τον περασμένο Απρίλιο για το γεγονός ότι ο καρκίνος είναι ένας μύκητας σε ένα άρθρο σχετικά με τα ευρήματα δύο Βρετανών επιστημόνων και ερευνητών, του καθηγητή Gerry Potter της Cancer Drug Discovery Group και του καθηγητή Dan Burke. Ο συνδυασμός των ευρημάτων τους αποκαλύπτει τα εξής …

Τα καρκινικά κύτταρα έχουν ένα μοναδικό «βιοδείκτη» που τα φυσιολογικά κύτταρα δεν έχουν, ένα ένζυμο που ονομάζεται CYP1B1 (προφέρεται sip-one-bee-one). Τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που «καταλύουν», αυξάνουν τον ρυθμό των χημικών αντιδράσεων.

Το ένζυμο CYP1B1, αλλάζει τη χημική δομή κάποιων που ονομάζονται salvestrols και βρίσκονται φυσικά σε πολλά φρούτα και λαχανικά. Αυτή η χημική αλλαγή μετατρέπει τις salvestrols σε ένα παράγοντα που σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα, αλλά δεν βλάπτει τα υγιή κύτταρα.

Ο συγχρονισμός είναι τέλειος. Το ένζυμο CYP1B1, εμφανίζεται μόνο σε καρκινικά κύτταρα και αντιδρά με τα salvestrols που βρίσκονται στα φρούτα και τα λαχανικά για να δημιουργήσουν μια χημική ουσία που σκοτώνει μόνο τα καρκινικά κύτταρα.

Αλλά εδώ είναι το σημείο που ταυτίζει τον καρκίνο με τον μύκητα. Τα Salvestrols είναι ένα φυσικό αμυντικό σύστημα των οπωροκηπευτικών που τα προστατεύει από μυκητολογικές προσβολές και γι ‘αυτό μπορείτε να τα βρείτε μόνο στα είδη που υπόκεινται σε βλάβες από μύκητα, όπως είναι οι φράουλες, τα βατόμουρα, τα σμέουρα, τα σταφύλια, τα φραγκοστάφυλα, τα κόκκινα φραγκοστάφυλα, τα βατόμουρα, τα βακκίνια, τα μήλα, τα αχλάδια, τα πράσινα λαχανικά (ειδικά οι οικογένειες των μπρόκολων και των λαχάνων), οι αγκινάρες, οι κόκκινες και οι κίτρινες πιπεριές, το αβοκάντο, το κάρδαμο, τα σπαράγγια και οι μελιτζάνες.

Επίσης, τα καρτέλ των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών και βιοτεχνολογιών (Big Pharma / Big Biotech), γνωρίζουν όλα αυτά και έχουν κάνει δύο σημαντικά πράγματα για να υπονομεύσουν αυτήν την φυσική άμυνα από την επίθεση μυκήτων που δεν είναι άλλος από τον καρκίνο.

1. Η χημική ουσία των μυκητοκτόνων ψεκασμών που χρησιμοποιείται στην σύγχρονη γεωργία σκοτώνει τους μύκητες τεχνητά και αυτό σημαίνει ότι τα φυτά και οι καλλιέργειες δεν ενεργοποιούν την δική τους άμυνα για την παραγωγή των salvestrols. Μπορείτε να τα βρείτε στις μέρες μας, μόνο σε βιολογικά τρόφιμα, σε οποιανδήποτε ποσότητα.

2. Τα μυκητοκτόνα που χρησιμοποιούνται ευρέως, είναι πολύ ισχυροί αναστολείς της CYP1B1 και έτσι αν έχετε φάει αρκετά χημικά παραγόμενα τρόφιμα, δεν θα έχει σημασία πόσα salvestrols καταναλώνετε αφού δεν θα ενεργοποιηθούν ως παράγοντες καταστροφής του καρκίνου, όπως έχουν σχεδιαστεί να είναι.

Αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο, αλλά προέκυψε μετά από λεπτομερείς υπολογισμούς , όπως ήταν και είναι, οι προσπάθειες των «οικογενειών» αυτών για καταστροφή του Tullio Simoncini. Οι «οικογένειες» αυτές λοιπόν, θέλουν οι άνθρωποι να πεθαίνουν από καρκίνο, όχι να θεραπεύονται. Είναι διανοητικά και συναισθηματικά άρρωστες, όπως αντιλαμβάνεστε και βλέπουν τους ανθρώπους ως πρόβατα και βοοειδή.

Δεν τους νοιάζει πόση αγωνία, πόσο πόνο και θάνατο προκαλεί η χειραγώγηση τους αυτή – από την παράλογη οπτική γωνία που το βλέπουν ισχύει να είναι, όσο περισσότερο τόσο το καλύτερο. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι … παράφρονες.

Αλλά ο Simoncini αρνείται να λυγίσει και συνεχίζει να κάνει εκστρατεία για το τι έχει δει να είναι μια αποτελεσματική θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ παράλληλα, στον «πραγματικό» κόσμο, ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο συνεχίζει αδιάκοπα την ανοδική του πορεία λόγω των θεραπειών που λειτουργούν βασιζόμενες σε υποθέσεις που δεν είναι αληθείς.

Είναι πράγματι μια τρελή, τρελή κοινωνία, αλλά από τη σκοπιά των «οικογενειών» αυτών, είναι γραφτό να γίνει. Δόξα τω Θεώ για τους θαρραλέους και αφοσιωμένους ανθρώπους σαν τον Tullio Simoncini. Χρειαζόμαστε περισσότερους σαν κι αυτόν – και γρήγορα.

Τι μεγάλη κι έντονη αντίθεση που είναι με εκείνους που υπηρετούν το ιατρικό κατεστημένο. Όταν ο Simoncini μίλησε στην κλινική Shen πριν από λίγες εβδομάδες, ορισμένοι γιατροί της περιοχής τον προϋπάντησαν, γελοιοποιώντας και χλευάζοντας τις απόψεις του.

Είχαν προσκληθεί στην ομιλία του, η οποία προφανώς θα είχε τεράστιο δυνητικό όφελος για τους ασθενείς τους. Είχαν κρατηθεί γι αυτούς θέσεις, για να έρθουν να ακούσουν τον Simoncini που θα τους έλεγε από πρώτο χέρι αυτά που γνώριζε δίνοντας τους και την ευκαιρία να υποβάλουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

Τι συνέβη;

Ποτέ δεν ήρθαν.

Κάντε κλικ εδώ

για την ιστοσελίδα της Κλινικής Shen…

Κάντε κλικ εδώ

για την ιστοσελίδα του Tullio Simoncini…

Κάντε κλικ εδώ

για να δείτε ασθενείς του Tullio Simoncini να μιλούν για την εμπειρία τους…

http://www.katohika.gr

47χρονος νίκησε τον καρκίνο με πειραματικό φάρμακο!


karkinos-therapia

Ένας Βρετανός με καρκίνο εξέπληξε τους γιατρούς του όταν 70 δυνητικά θανατηφόροι καρκινικοί όγκοι εξαφανίστηκαν από το σώμα του μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες.

Ο 47χρονος Ίαν Μπρουκς είχε εκδηλώσει το 2001 μία σπάνια μορφή μη Χότζκιν λεμφώματος – ενός καρκίνου που προσβάλλει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Οι θεραπείες που έκανε τότε καταπολέμησαν αποτελεσματικά τη νόσο, αλλά το 2008 ο καρκίνος του επανεμφανίστηκε πιο επιθετικός παρά ποτέ.

Οι εξετάσεις του αποκάλυψαν 60 -70 διάσπαρτους όγκους από το κεφάλι έως την κοιλιά του και οι γιατροί του έδωσαν λίγες εβδομάδες ζωής.

Η τελευταία λύση ήταν να δοκιμάσει ένα πειραματικό εκείνη την εποχή φάρμακο – μία λύση την οποία πρόθυμα δέχτηκε, αφού «αν δεν έκανα τίποτα, ήταν θέμα εβδομάδων ο θάνατός μου».

Όπως διαβάζουμε στο Xrimablog, δύο εβδομάδες αργότερα, όμως, οι γιατροί του στο Νοσοκομείο Christie του Μάντσεστερ ανακάλυψαν με έκπληξη ότι το πειραματικό φάρμακο είχε καθαρίσει το σώμα του απ’ όλους τους καρκινικούς όγκους.

Το φάρμακο που πήρε ο κ. Μπρουκς λέγεται μπρεντουξιμάβη βεδοτίνη (brentuximab vedotin) και είναι ένα είδος μονοκλωνικού αντισώματος, το οποίο εγκρίθηκε σε ΗΠΑ και Ευρώπη το 2011 και το 2012 αντιστοίχως.

Το φάρμακο έχει εγκριθεί για την αντιμετώπιση του Χότζκιν λεμφώματος, καθώς και μιας σπάνιας μορφής λεμφώματος που λέγεται αναπλαστικό λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα (από αυτό έπασχε ο κ. Μπρουκς).

Όπως γράφει η εφημερίδα «Daily Mail», η ανταπόκριση του κ. Μπρουκς στο φάρμακο ήταν τέτοια, ώστε ο γιατρός του, δρ Άνταμ Γκίμπ, δήλωσε πως οι εξετάσεις του πριν και μετά τη λήψη του φαρμάκου «είναι πιθανώς το πιο εντυπωσιακό σετ εξετάσεων που έχω δει ποτέ».

Ο κ. Μπρουκς βρίσκεται σήμερα σε ύφεση και οι γιατροί του αισιοδοξούν για την πορεία της υγείας του.

Αισθάνομαι ότι κάποιος με προσέχει, επειδή έπειτα απ’ όλες αυτές τις θεραπείες και τους όγκους που είχα, είμαι ακόμα εδώ», δήλωσε ο 47χρονος.

http://www.makeleio.gr

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο.Σ.Π.Α.


ΟΣΠΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

            Καλείστε  Ο Λ Ο Ι  στην 1η  ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  του Κλάδου, που θα γίνει στις  10 Μαρτίου 2014  ημέρα Δευτέρα και ΩΡΑ  17:00  στον  πρώτο όροφο στα γραφεία της ΟΣΠΑ  Ζαν ΜΩΡΕΑΣ 29  Σταθμός ΜΕΤΡΟ  ΦΙΞ , με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1.    ΕΚΛΟΓΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

     ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ.

2.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΑΠΟ  17/11/2011  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

3.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ

1.1.2013 ΜΕΧΡΙ 10.03.2014 – ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ –            ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 ).

4.   ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ

     ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ.

5.   ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΜΕΣΩ Ε.Κ.Α ΄Η  Ο.Σ.Π.Α.

            Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας θ’ ακολουθήσει δεύτερη Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο, ώρα 17:30 π.μ με τα ίδια θέματα. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία στη δεύτερη Γ.Σ, θα γίνει τρίτη Γενική Συνέλευση την ίδια ημέρα στον ίδιο χώρο, ώρα  18:00 π.μ με τα ίδια θέματα.

Η  ΠΑΡΟΥΣΙΑ  ΟΛΩΝ  ΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ.

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ  ΤΗΣ  Ε.Π.Τ.Α.Ο.Α

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ                 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΑ

 

 

ΤΟ ΚΛΕΨΙΜΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

Ένα παράδειγμα ενός προνομιούχου εργαζομένου της ολυμπιακής αεροπορίας  που δούλεψε 30 χρόνια  και του πλήρωσαν την αποζημίωση απόλυσης με   ομόλογο του ελληνικού δημοσίου και ένα μήνα  προτού πληρωθεί κουρεύτηκε με την διαδικασία του PSI  η ζημιά που υπέστη ξεπερνά το 70%     

Να θυμόμαστε  ότι αυτό το ομόλογο δόθηκε χωρείς την συναίνεση κανενός εργαζομένου   η διανομή του έγινε από την εθνική χωρείς την συναίνεση μας  το ομόλογο αυτό δεν ήταν επενδυτικού χαρακτήρα είχε επιτόκιο 1% κανένας συνάδελφος δεν έχει υπογράψει απόδειξη εξόφλησης  στον Ο Α Ε Δ

28000 EUR  Αρχικό ομόλογο

-53,2%     14896 κούρεμα PSI

Υπόλ. 46,8 %  13104

-15% 4200   ομολόγα  efsf

13,8%3800  η αξία των ομολόγων σήμερα

Ζημία που έχουμε υποστεί 71%  20.000eur

  1. Υπολογίστε  αναλογικά ο κάθε ένας το δικό  του ομόλογο   και θα δείτε ότι αξίζει των κόπο να μην το ξεχάσετε και να αγωνιστείτε  για να πάρετε των κόπο μιας ζωής  ίσως για αυτό κάποιοι θέλουν  να μας Διαλύσουν

“Στον κόσμο θα κυριαρχήσει η… Ρωσία!”


Η ανατριχιαστική προφητεία της Βουλγάρας μάντισσας

ma

Η Βάνγκα … προβληματίζει ακόμη τους επιστήμονες με τις προφητείες της

Η Βουλγάρα «προφήτισσα» Βάνγκα αποτελεί μία μορφή, που ανέκαθεν κινούσε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών του μεταφυσικού, αλλά και απλών ανθρώπων του λαού.

Είναι σίγουρα ο πλέον φημισμένος σύγχρονος άνθρωπος στη γειτονική χώρα σχετικά με τις μαντικές της ικανότητες, κάτι αντίστοιχο δηλ. με τον γέροντα Παΐσιο στην Ελλάδα.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ζωή της, που πέρασε από πολλές διακυμάνσεις – με αποκορύφωμα την τύφλωσή της σε παιδική ακόμα ηλικία – και, φυσικά, οι προβλέψεις της, οι οποίες αγγίζουν μεγάλο φάσμα θεματολογίας, μεταξύ άλλων και θέματα σύγχρονης γεωπολιτικής!

Γεννήθηκε το 1911 στην πόλη Στρούμιτσα της σημερινής Π.Γ.Δ.Μ., της οποίας βέβαια την εποχή εκείνη ο πληθυσμός είχε καθαρά βουλγαρική συνείδηση. Πάντως, οι γονείς της είχαν μετοικήσει εκεί από τη Βουλγαρία, ήδη επί οθωμανοκρατίας, για να διαφύγουν από τους Τούρκους που τους καταδίωκαν. Το πραγματικό της όνομα υπήρξε Βανγκέλια (Ευαγγελία) Γκούστεροβα κι από το μικρό της όνομα προέκυψε το «Βάνγκα», με το οποίο έγινε πασίγνωστη ανά την υφήλιο.

Ήταν μόλις 12 ετών, όταν η Βάνγκα έμεινε για πάντα τυφλή με έναν τρόπο ξεκάθαρα μεταφυσικό: ένα πρωί βρισκόταν κάπου στα χωράφια, δίπλα απ’ τη γενέτειρα πόλη της, όταν εντελώς ξαφνικά – κυριολεκτικά από το «πουθενά» – ξέσπασε δυνατή θύελλα, η οποία παρέσυρε τα πάντα στο διάβα της! Όταν η παράξενη αυτή θύελλα υποχώρησε, η μικρή Βάνγκα διαπίστωσε πως είχε χάσει την όρασή της… Ως «αντάλλαγμα» όμως από εκείνη την ώρα και ύστερα απέκτησε τη μοναδική ικανότητα να βλέπει το μέλλον, χάρισμα που δεν θα την εγκατέλειπε ποτέ μέχρι και τη στιγμή του θανάτου της! Αυτό το χάρισμά της το καλλιεργούσε διαρκώς με την πάροδο των χρόνων κι έτσι έγινε σιγά-σιγά ξακουστή στα πέρατα της χώρας: απ’ όλες τις γωνιές της Βουλγαρίας (και όχι μόνο) συνέρρεαν στο σπίτι της άνθρωποι απλοί, αλλά και μεγαλοπαράγοντες της πολιτικής και των παρασκηνίων, για να πάρουν από το στόμα της σύγχρονης «Πυθίας» μια πολύτιμη συμβουλή ή και λύση στα προβλήματα που τους βασάνιζαν…

Με τον τρόπο αυτό δημιουργήθηκε ο θρύλος της Βάνγκα, οι προγνώσεις της οποίας είχαν πολύ μεγάλη αξία και για τους ανθρώπους της τότε κομμουνιστικής εξουσίας, οι οποίοι – αν και φαινομενικά απέρριπταν τη μεταφυσική – άκουγαν πάντοτε με προσοχή τα λεγόμενά της. Στο πλαίσιο αυτό πολλά ειπώθηκαν για την ιδιαίτερη και στενή σχέση της «προφήτισσας» με την κόρη του Βούλγαρου κομμουνιστή κυβερνήτη Τόντορ Ζίβκοφ, τη Λιουντμίλα Ζίβκοβα. Πράγματι, η Ζίβκοβα (υπουργός πολιτισμού τον καιρό εκείνο) επισκεπτόταν τακτικά τη Βάνγκα, μέχρι και την ώρα του τόσο μυστηριώδους θανάτου της, σε πολύ νεαρή ηλικία, το καλοκαίρι του 1981…

Η Βάνγκα πέθανε στα 85 της, στις 11 Αυγούστου του 1996. Έκτοτε το έργο της, που αποτελείται αποκλειστικά από προφορικές της ρήσεις, εκτιμήθηκε ακόμα περισσότερο και αρκετοί ερευνητές ασχολήθηκαν μ’ αυτό. Πολλά έχουν λοιπόν ειπωθεί για τη μεγάλη ακρίβειά της να προβλέπει διάφορες καταστάσεις και φαινόμενα, που μάλιστα αφορούν και σύγχρονα (αλλά και μελλοντικά!) γεγονότα από τους τομείς της παρασκηνιακής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων… Παραθέτουμε στο παρόν κείμενο μερικά μόνο από τα θεωρούμενα ως «προφητικά» λεχθέντα της Βάνγκα, όπως αυτά έχουν καταγραφεί από σοβαρούς ανθρώπους, η αξιοπιστία των οποίων είναι, κατά την άποψή μας, δεδομένη.

 Έναν περίπου χρόνο προτού ξεσπάσει ο Β΄ παγκόσμιος πόλεμος η Βάνγκα είπε τα εξής: «Σύντομα ο κόσμος θα μπερδευτεί και πολλοί άνθρωποι θα χαθούν… Μετά από έναν χρόνο θα ξεκινήσει πόλεμος»!… Αυτά ειπώθηκαν περί το 1938. Ως γνωστόν ο καταστροφικός Β΄ παγκόσμιος πόλεμος (με πάνω από 60 εκατομμύρια νεκρούς!) ξεκίνησε το 1939… Όσο δε για την έκβαση του τρομακτικού αυτού πολέμου, να τι προέβλεψε η «προφήτισσα»: «Το κράτος εκείνο που θα στραφεί κατά της μεγάλης Ρωσίας, θα χάσει τον πόλεμο»… Και πράγματι, η Γερμανία, που επιτέθηκε ξαφνικά κατά της ΕΣΣΔ το 1941, ήταν τελικά ο μεγάλος ηττημένος του Β΄ παγκοσμίου πολέμου!

Τα τραγικά γεγονότα του 1968 στην Πράγα τα είχε επίσης προβλέψει η Βάνγκα με εξαιρετική ακρίβεια. Έναν ολόκληρο χρόνο πριν αυτά διαδραματιστούν, δηλ. το 1967, έπεσε ξαφνικά σε «έκσταση» και πρόφερε τα εξής: «Να θυμάστε την Πράγα! Μεγάλες δυνάμεις περικυκλώνουν την πόλη και φωνάζουν ‘’πόλεμος’’, ‘’πόλεμος’’! Η Πράγα θα μετατραπεί σε ιχθυοτροφείο, μέσα στο οποίο θα ψαρεύουν ψάρια»… Πέραν της τρομερά ακριβούς της πρόβλεψης, να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με μία ερμηνεία, η λέξη «ιχθυοτροφείο» σημαίνει το «ιχθυοτροφείο ιδεών», που ενέπνευσε αργότερα τον αγώνα των ανατολικοευρωπαϊκών λαών κατά των στυγερών καθεστώτων που τους είχαν επιβληθεί.

 Το 1971 η Βάνγκα είπε τα εξής εκπληκτικά, αναφερόμενη μάλιστα και σε συγκεκριμένη ημερομηνία: «Θα έρθουν μεγάλες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Θα γίνουν αγνώριστοι. Η Νέα Εποχή θα έχει πολλά σημάδια, που θ’ αρχίσουν να φαίνονται το 1990»! Και όντως το 1990 κατέρρευσε οριστικά ο κομμουνισμός στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και άρχισε η Νέα Εποχή, στην οποία οι άνθρωποι έγιναν «αγνώριστοι» και η οποία συνεχίζεται και σήμερα με τραγικό τρόπο…

 Όσο για τον 21ο αιώνα, η Βάνγκα ήταν σαφέστατη: στον κόσμο θα κυριαρχήσει η… Ρωσία! Να τι είπε κάποτε, επί Ψυχρού πολέμου: «Τώρα η Ρωσία ονομάζεται Ένωση. Όμως θα γυρίσει η παλιά Ρωσία και θα ονομάζεται όπως επί Αγίου Σεργίου. Την πνευματική της ανωτερότητα θα την αναγνωρίσουν οι πάντες, συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής. Αυτό θα συμβεί μετά από 60 χρόνια. Πριν απ’ αυτό θα συμμαχήσουν τρεις χώρες: η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία και θα βρεθούν σε κοινό σημείο. Η Βουλγαρία θα είναι μαζί τους μόνο εάν είναι μαζί με τη Ρωσία και σαν μέρος της Ρωσίας. Χωρίς τη Ρωσία η Βουλγαρία δεν έχει μέλλον»!…

Χρειάζεται άραγε να προσθέσουμε κάτι στην παραπάνω φοβερή πρόβλεψη;

Ήδη διαμορφώθηκε ο ευρασιατικός άξονας Ρωσίας-Κίνας, που θα ξεπεράσει οικονομικά, στρατιωτικά, πληθυσμιακά κτλ. τη Δύση και σύντομα θα κυβερνάει τον πλανήτη! Αλλά και σε μια άλλη «προφητεία» της η Βάνγκα αναφέρει τα εξής: «Δεν υπάρχει δύναμη, που να μπορεί να συντρίψει τη Ρωσία. Η Ρωσία θα εξελιχθεί, θα μεγαλώσει, θα εδραιωθεί. Όλα θα λιώσουν σαν πάγος, μόνο ένα πράγμα θα παραμείνει άθικτο: η δόξα του Βλαδίμηρου, η δόξα της Ρωσίας! Πάρα πολλές φορές έχει θυσιαστεί. Κανείς όμως δεν μπορεί να σταματήσει πια τη Ρωσία. Όλα θα τα σαρώσει στον δρόμο της και όχι μόνο θα επιβιώσει, αλλά θα γίνει και κυρίαρχος του κόσμου»!… Ποιον Βλαδίμηρο άραγε εννοούσε η Βάνγκα; Τον… Βλαντίμιρ Πούτιν άραγε;…

 Να τι λέει η «προφήτισσα» από τη Βουλγαρία για τα Βαλκάνια του μέλλοντος: «Σήμερα τα Βαλκάνια είναι ανήσυχα, θα έρθει όμως η μέρα, που όλες οι βαλκανικές πρωτεύουσες θα τείνουν τη χείρα της βοήθειας και της φιλίας. Μεγάλοι ηγέτες της Σόφιας, του Βουκουρεστίου, του Βελιγραδίου, της Αθήνας και της Άγκυρας θα μαζευτούν και θα συζητήσουν, οδηγούμενοι από την επιθυμία για ειρήνη και κατανόηση». Τα παραπάνω ειπώθηκαν από τη Βάνγκα το 1948, την ώρα δηλ. που ξεκινούσε ο Ψυχρός πόλεμος, που χώρισε τα Βαλκάνια σε ζώνες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων και δίχασε βαθιά την περιοχή… Σήμερα όμως τα διάφορα σχέδια υπερδυνάμεων για δημιουργία «συνομοσπονδιών» και άλλων υπερεθνικών σχημάτων στην περιοχή ταιριάζουν πάρα πολύ με τα παραπάνω λεγόμενα της Βάνγκα.

http://www.parapolitika.gr

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Γρηγοράκη για τη Σωστή Διατροφή των Παιδιών και την Παιδική Παχυσαρκία


Δ.Τ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ_Page_1Δ.Τ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΝΑΙ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ_Page_2

ΜΙΚΡΟΣ ΔΙΩΚΕΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΟΥ


6ff51-voridis2coversamaras

«Στα κρατητήρια 79χρονη με τριπλό Μπάι-πας για παλιό χρέος προς ΤΕΒΕ 900ευρω με εντολή εισαγγελέα.»

Στης 24 Ιανουαρίου το 60gr είχε γράψει τα εξής.

«Χθες έφερα μέσα στο μυαλό μου μια φάση ενός τετοιου ελέγχου στην Αθηνών Θεσσαλονίκης παράδειγμα στο ύψος του Αγ Κωνσταντίνου.  Σταματά το αυτοκίνητο το κλιμάκιο, με μια οικογένεια μέσα και μωρό 1 έτους. Συλλαμβάνετε ο οδηγός – πατέρας γιατί δεν έχει ενημερωθεί το σύστημα όπως συνήθως γίνεται ότι φορολογικά είναι εντάξει. Έρχονται σε διαπληκτισμό και συλλαμβάνεται και για τον φορολογικό ανύπαρκτο έλεγχο αλλά και για την φανταστική αντίσταση κατά της αρχής. Η οικογένεια μάνα και μωρό μένουν στο αυτοκίνητο με υποχρέωση τους η να έρθει άλλος από Αθήνα να τους πάρει, η να πάρουν ένα μαζικό μέσο μεταφοράς, η να περιμένουν με τις ώρες μέχρι να γίνει το αυτόφωρο ποιος ξέρει που.»

Σήμερα λοιπόν η κυρία αξιοπρεπέστατη γιαγιά 79 χρονών αφέθηκε ελεύθερη γιατί ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΕΙΧΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΙ.

Δηλαδή μιλάμε για λάθος.

Καταλάβατε όσοι μας παρακολουθείτε, πόσο πλατιά σκεπτόμαστε, πολύ καλύτερα ακόμα και από «επαγγελματίες δημοσιογράφους» που χαίρονται για το επάγγελμα τους που πριν αυτά τα περιστατικά δεν διαβάσαμε πουθενά ευαισθησίες από τους ιδίους που τώρα στα παράθυρα των ΜΜΕ αναθεματίζουν;

Ο κύριος Σαμαράς που θέλει να παινεύεται για την μεταρρύθμιση του, δεν τον βλέπω να φέρνει σε μια νύχτα νομοθετική ρύθμιση η οποία θα δίνει το δικαίωμα στον πολίτη να ασκεί τα νόμιμα κατά του κράτους και κάθε εμπλεκόμενου κατά του διασυρμού του αδίκως.

Για παράδειγμα η γιαγιά κινδύνευε ακόμα και η ζωή της από τον άδικο διασυρμό της από την εντολή εισαγγελέα αλλά το κράτος δεν της δίνει το δικαίωμα να ασκήσει τα νομικά της δικαιώματα κατά εισαγγελέα που δεν μερίμνησε για την απαλλαγή της λόγο ηλικίας.

Κατά του κράτους διότι το χρέος είχε παραγραφεί.

Κατά παντός υπευθύνου που με την αμέλεια του έθεσε σε κίνδυνο την ζωή της.

Αυτά πρέπει κύριε Σαμαρά να φέρνετε σε ένα βράδυ για ψήφιση.

Άφορα τους αρμόδιους συλλόγους που ασχολούνται με τους διαζευγμένους πατεράδες


sygapa

«Διορία μέχρι τον Ιούνιο δίνει το υπουργείο Παιδείας σε 180.000 «αιώνιους» φοιτητές, καθώς από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όλα τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ πρέπει να τους διαγράψουν από τα μητρώα τους»

Αυτό σημαίνει ότι όσα «τέκνα» έχουν στραφεί κατά γονέων και μάλιστα όπως γίνεται στην Ελλάδα, μόνο στους πατεράδες, μετά από τις προτροπές των «στοργικών» μητέρων, για διεκδίκηση διατροφής λόγο σπουδών, παύει πλέον να έχουν δικαίωμα διατροφής όταν έχουν προσφύγει στα (αν)αρμόδια δικαστήρια και ανήκουν στην κατηγορία των «αιώνιων φοιτητών».

Οι σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώσουν τα μέλη τους και τις σελίδες τους αλλά προπαντός παθόντες πατεράδες για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν.

60gr

RECEPTION SYGAPA ATHENS


sygapa

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.

ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Θεσσαλονίκη, Φράγκων 19, τηλ.: 2310-524285/ φαξ: 2310-524319

Αθήνα: τηλ: 210-64.11.977 / φαξ: 2106411997

κινητό 6942989785, mails: goneas2005@yahoo.gr, President: Spitalas@yahoo.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ  www.sos-sygapa.eu

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΞΕΝΩΣΗ:

http://internationalienation.blogspot.com

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ: http://www.ipetitions.com/petition/greekfamilylaw/

SYGAPA 2 (ΒΕΡΟΙΑ) http://olganos.blogspot.com

SYGAPA 3 (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) http://sygapalexandroupolis.blogspot.com

SYGAPA 4 (ΠΑΤΡΑ) http;sygapapatras.blogspot.com

SYGAPA 5 (ΛΑΡΙΣΑ) http://sygapalarissa.blogspot.com

SYGAPAFRANCE: http://sospapagrecs.over-blog.com

FORUM: http://groups.yahoo.com/group/goneas2005

ιστοσελίδα: www.sos-sygapa.eu

 

Ο Σύλλογός μας, εδώ και δέκα χρόνια έχει την πιο αξιόλογη κοινωνική δράση, για τα παιδιά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Είμαστε ιδρυτές παγκόσμιου κινήματος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των παιδιών των διαζυγίων. Έχουμε 35.000 μέλη και εκπροσωπούμε το ένα εκατομμύριο των διαζευγμένων ζευγαριών, συν το ένα εκατομμύριο παιδιών διαζυγίων στη χώρα μας.

Με τα ΕΛ.ΤΑ. μας δένει χρόνια συνεργασία, εκδίδοντας σειρές έξι διαφορετικών γραμματοσήμων, τόσο ελληνικά όσο και εξωτερικού. Η συνεργασία μας ξεκίνησε από το υποκατάστημα Δράμας.

Στην πολυετή δράση μας, μπορούν να συμπεριληφθούν:

-Έκδοση εφημερίδας, βιβλίων, περιοδικών, πρακτικών συνεδρίων, φυλλαδίων, εντύπων, κτλ

-Επιστημονικές εκδηλώσεις, λόγου, συνέδρια (3), ημερίδες (15), διαλέξεις, κτλ

-Ιδρύσαμε την ‘Ακαδημία Γονέων’ και το ‘Καταφύγιο του πατέρα’

-Συμβουλευτική, Παρατηρητήριο για την Αποξένωση

-Δράση στο Κοινοβούλιο υπέρ των παιδιών

-Είμαστε μέλος του ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

-Είμαστε συνεργάτες-μέλος, στον τομέα ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, στον Εθελοντισμό www.volunteer4greece.gr .

-Μας αναφέρουν οι εγκυκλοπαίδειες wikipedia και whoiswho αλλά και 72 σημαντικές ιστοσελίδες παγκόσμιας εμβέλειας.

-Διοργανώνουμε κάθε χρόνο, σε όλη την Ελλάδα, τη Γιορτή του πατέρα, τον Ιούνιο (την οποία εμείς καθιερώσαμε στην χώρα μας).

-Εχουμε μόνιμη συνεργασία με τους Δήμους Θεσσαλονίκης, Αθηναίων, Πάτρας, Κοζάνης, Αλεξανδρούπολης, Δράμας, Βέροιας, Λάρισας, Βόλου, Πειραιά (μας παραχωρούνται χώροι για εκδηλώσεις, υπαίθριοι και κλειστοί).

-Συμμετέχουμε κάθε χρόνο στην ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ και στην ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

-Τα έτη 2010-2012, πραγματοποιήσαμε εβδομαδιαίες εκπομπές με θέμα: ‘Διαζύγιο και παιδί’, στα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια TVΔ, STAR, ΔΡΑΜΙΝΟ ΚΑΝΑΛΙ καθώς και στον ραδιοφωνικό σταθμό 100.1 VENUS Θεσσαλονίκης.

-Εχουμε μεγάλη βιβλιοθήκη και βιβλιογραφία σε θέματα που αφορούν στα διαζύγια.

-Παρέχουμε πληροφόρηση με μία ιστοσελίδα, 30 blogs, κοινωνικά δίκτυα σε ομάδες, κτλ

-Συνεργαστήκαμε με την ΧΑΝΘ Θεσσαλονίκης, με Το Καταφύγιο της Κακοποιημένης Γυναίκας, το ΑΛΛΑ.ΖΩ., το ΒΕΑΚΕΙΟ, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης, την εθελοντική οργάνωση Volunteer Greece, φορείς απεξάρτησης, Το χαμόγελο του παιδιού, πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

-Προσφέρουμε κοινωνική δράση με τρόφιμα, ρούχα, σχολικά είδη σε ανέργους, άστεγους και παιδιά. Επίσης, σχολική στήριξη και ενημέρωση δασκάλων και καθηγητών.

-Ετοιμάζουμε τηλεφωνική γραμμή στήριξης ενηλίκων και παιδιών διαλυμένων οικογενειών με τηλεοπτικό σποτάκι εγκεκριμένο από το Ε.Ρ.Σ. και με ειδικό γραμματόσημο ΣΥΓΑΠΑ

Σ.Υ.Γ.Α.Π.Α.    ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Μεταξύ άλλων οι διεκδικήσεις μας και προτάσεις μας στην πολιτεία είναι οι εξής:

Αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματα του παιδιού, , καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας που επιβάλλεται εις βάρος τους εξ’αιτίας των παράνομων ανισοτήτων και ελλιπούς νομοθεσίας,

Αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή των ήδη σωστών νομοθετικών διαταγμάτων όπως του άρθρου 681,γ Κ.Π.Δ.και των άρθρων 173, 415, 1510, 1515, 1520, του Α.Κ., την προσαρμογή των άρθρων 22, 23, 24, 25, 84, 322, 232, 330 του Π.Κ., την εφαρμογή του νόμου 10083/2005 περί ισότητας, για την εφαρμογή των άρθρων ΙΙ-80, ΙΙ-83, ΙΙ-84, ΙΙ-93, ΙΙ-103, ΙΙ-107, ΙΙΙ-116, ΙΙΙ-118, ΙΙΙ-124 του Ευρωσυντάγματος, για την πλήρη εφαρμογή της Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ιδίως αυτά των παιδιών (άρθρο 24).

Τι διεκδικούμε, μεταξύ άλλων, που έχει ήδη επιτευχθεί σε άλλα κράτη:

1)      Από κοινού επιμέλεια και γονική μέριμνα διά νόμου.

2)      Γονική μέριμνα (αυτόματη) και στον φυσικό γονέα, για παιδιά εκτός γάμου.

3)      Ελεύθερη επικοινωνία σε περίπτωση διαζυγίου.

4)      Εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών όπου είναι δυνατό.

5)      Να λειτουργήσουν οι υποστηρικτικοί κοινωνικοί φορείς και να βρεθούν τρόποι εκτελέσεως των δικαστικών αποφάσεων όσον αφορά την επικοινωνία (σε περίπτωση που αυτή δεν είναι ελεύθερη όπως πιστεύουμε ότι είναι ορθότερο).

6)      Οικογενειακά δικαστήρια-οικογενειακούς δικαστές εξειδικευμένους στην παιδο-ψυχολογία, ψυχιατρική, παιδαγωγική.

7)      Πραγματογνώμονες, κοινωνικές υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, διαμεσολαβητές, ψυχολόγους σε σχολεία και εκπαίδευση δασκάλων-καθηγητών σε θέματα διαζυγίου.

8)      Να ερευνηθούν τα παραπάνω σε επίπεδο συντονισμένης και τεκμηριωμένης μελέτης και να εξαχθούν συμπεράσματα για την εξέλιξη των παιδιών από διαζύγιο, την Παιδεία και τον Πολιτισμό.

Σ.Υ.Γ.Α.Π.Α.    ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ. ΓΟΝΕΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ΕΛ.ΤΑ έχουν εκδώσει στις 07/12/2009 αναμνηστική σειρά ‘Το Παιδί και τα Δικαιώματα’, συνεπώς υπάρχει ήδη θεματολογία που υποστηρίζει το αίτημα του ΣΥΓΑΠΑ.

Μπορεί δε να ζητήσουμε και τη συνδρομή κάποιου Ιδρύματος (Ωνάση, Νιάρχου, κτλ) για την χορηγία όλου ή μέρους (πχ κουπόνι) του ειδικού αυτού γραμματοσήμου., είτε για την επέτειο της γιορτής του πατέρα, είτε για το καταφύγιο του πατέρα, είτε για την προστασία της οικογένειας, είτε για την Ακαδημία Γονέων, είτε για την ημέρα των παιδιών των διαζευγμένων, είτε για την ημέρα της Αποξένωσης, κτλ, στη Γενική Αναμνηστική σειρά  ‘Κοινωνικού Γραμματοσήμου’: ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ (διαζυγίων), κτλ.

Ένα τετράδιο, επίσης, με θέμα ‘Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού’ θα ήταν καλή ιδέα ΣΥΓΑΠΑ.

Επίσης, στη σειρά ΕΠΕΤΕΙΟΙ-ΓΕΓΟΝΟΤΑ, θα μπορούσε να εκδοθεί γραμματόσημο ΣΥΓΑΠΑ με ιδιαίτερο μήνυμα όπως: Οικογένεια-Αποξένωση-Ανθρώπινα Δικαιώματα. αλλά και Ευρωπαϊκό Γραμματόσημο είτε στη σειρά Εθελοντισμού είτε με το Ευρωπαικό Μήνυμα που δίνει και την ευρωπαική δράση του ΣΥΓΑΠΑ στην ίδια θεματολογία πχ EYROPA CEPT (διαζύγιο & παιδί) σε συνεννόηση με το Ευρωκοινοβούλιο σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης (έχουμε δίκτυο ευρωπαϊκών οργανώσεων και δράσης). Να σημειωθεί ότι ευρωπαϊκά προγράμματα ευνοούν τα δίκτυα αυτά εθελοντισμού νέων έως 35 ετών (πχ νέοι μπαμπάδες, νέες μαμάδες, νέοι σε οικογένεια, κτλ). Ο ΣΥΓΑΠΑ στηρίζει όλους άνδρες-γυναίκες.

Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για τις τρομερές διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο των διαζυγίων με αποκορύφωμα την αποξένωση παιδιών-γονέων, θα σας παρακαλούσαμε να συμπεριλάβετε σειρά με σχετικά θέματα που έχουμε στα υπόψη και με μελετημένη θεματολογία (ανθρώπινα δικαιώματα, αποξένωση, οικογένεια, καρδιά-αγάπη, κτλ), για το έτος 2014 σαν αναμνηστική σειρά γραμματοσήμων.


ΣΥ.                       BATIKANO -ΚΑΘΟΛΙΚΗ    

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ

Φράγκων 19                                      ΚΕΡΚΥΡΑ 49100

Θεσσαλονίκη                                     Μοντσενίκου 3

ΤΚ 45626                   ΠΡΟΣ             τηλ. 2661030277 / φαξ 2661031675

                                                            e-mail  cathepco@otenet.gr

http://www.catholic-church-corfu.org

 

Αξιότιμε κύριε Αρχιεπίσκοπε,

Ο Σύλλογός μας στεγάζεται σε δικό σας κτίριο, στη Θεσσαλονίκη Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης-Φράγκων 19) όπου έχει αποκτήσει μάλιστα με δικαστική απόφαση, επίσημη πανελλήνια έδρα.

Εδώ και δέκα χρόνια, από το μικρό μας γραφείο, ξεκίνησε αυτή ομάδα, δίχως πόρους, δίχως βοήθεια από κανένα, αγώνα ισότητας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, κυρίως για τα παιδιά των διαζυγίων.

Οι προσπάθειές μας έφεραν κάποια αποτελέσματα στην αλλαγή νοοτροπίας και ζήτησαν τη βοήθειά μας ακόμα και επίσημα από το εξωτερικό. Ο μικρός χώρος της Φράγκων έγινε πανελλήνιο κέντρο μεταφοράς γνώσεων και κοινωνικής προσφοράς. Στο επισυναπτόμενο Βιογραφικό του Συλλόγου μας μπορείτε να δείτε τη δράση μας.

Εκεί λοιπόν που αναζητούσαμε και χώρο στην Αθήνα για να συνεχίσουμε το αφιλοκερδές σημαντικό μας έργο, έφθασε η κρίση στην Ελλάδα και αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα ενοίκια που χρωστάμε (περίπου 3000 ευρώ) και μας απείλησαν με έξωση.

Σας παρακαλούμε θερμά, λοιπόν, να μας βοηθήσετε στο φιλάνθρωπο έργο μας και να μας προσφέρετε το γραφείο αυτό με την απαλοιφή του χρέους μας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε στις δυσκολίες.

Γνωρίζοντας ότι βοηθάτε σε δύσκολες στιγμές τους αδύναμους που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι διαζευγμένοι με τα παιδιά τους, ζητάμε τη συνδρομή σας στο έργο μας.

Εχουμε ήδη περιποιηθεί το χώρο, φτιάχνοντας μόνιμο ξύλινο δάπεδο, ηλεκτρικά, τηλεφωνικά, κουφώματα.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με τιμή

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Νίκος Σπιτάλας, καθηγητής, Γιώργος Κιριμκίρογλου συνταγματάρχης, Πόλυ Σερεμέτη υπάλληλος, Φανή Καμπούρη κοινωνικός λειτουργός, Λούλα Κολοβού, οικιακά, Μιχάλης Λιτσαρδάκης, ιδιωτικός υπάλληλος, Στράτος Χατζηκεφαλάς, προγραμματιστής.

Τηλέφωνα: 2310524285 / 6942989785. www.sos-sygapa.eu  /  spitalas@gmail.com

Πως λέγονταν παλιά οι γειτονιές της Αθήνας


Δείτε πώς λέγονταν παλιά οι γειτονιές της Αθήνας

Πασίγνωστες περιοχές των Αθηνών μέχρι πριν λίγα χρόνια είχαν εντελώς διαφορετικές ονομασίες, οι οποίες, μάλιστα δεν θυμίζουν σε τίποτα αυτές που φέρουν σήμερα…

Δείτε μερικές από αυτές:

Αγά Βρύση: Η πλατεία Αγίου Παντελεήμονα

Αγάμων (πλατεία): Η πλατεία Αμερικής

Αγελάδες: Σημείο του κήπου του Ζαππείου προς το τέρμα της οδού Ηρώδου του Αττικού.

Αγιότρηση: Περιοχή στα Νέα Λιόσια

Αγχεσμός: Μέχρι το 1832 ο Λυκαβηττός, μετά τα Τουρκοβούνια

Αέρηδες: Τέρμα της Αιόλου

Αλώνια: Πλατεία Θησείου

Αμπατζήδικα: Τσαρουχάδικα, ονομασία της οδού Πανδρόσου στο Μοναστηράκι

Αναφιώτικα: Συνοικία της Αθήνας στη βορειανατολική πλευρά του βράχου της Ακρόπολης στα όρια της συνοικίας της Πλάκας

Ασπροχώματα: Νότια της Πέτρου Ράλλη, από την Αγία Άννα μέχρι τη Νίκαια

Βαριές: Κάτω Κηφισιά

Βατραχονήσι: Τμήμα μεταξύ του Παναθηναϊκού Σταδίου και του Παγκρατίου

Βοϊδολίβαδο: Περιοχή της φαληρικής παραλίας στο τέρμα της λεωφόρου Συγγρού

Βουρλοπόταμος: Η Αμφιθέα

Βοϊδοπνίχτης: Χείμαρρος που κατέβαινε από το Λυκαβηττό

Βρωμολίμνη: Λίμνη Βουλιαγμένης

Γούβα: Αθηναϊκή συνοικία που εκτείνεται από το Α’ Νεκροταφείο ως την περιοχή της Δάφνης

Δαρδανέλια: Τοπωνύμιο περιοχής του κέντρου της Αθήνας στη συμβολή των οδών Πανεπιστημίου, Βουκουρεστίου και Κριεζώτου

Δεκοχτούρα: Ονομασία υψώματος απέναντι από το Γηροκομείο στη λεωφόρο Κηφισίας

Δικηγορικά: Περιοχή στη Γλυφάδα

Δουργούτι: Νέος Κόσμος

Δράκος:  Το λιμάνι του Πειραιά

Ελαιοτριβεία: Περιοχή στη συμβολή των λεωφόρων Κωνσταντινουπόλεως και Αθηνών και της οδού Σερρών

Εφοριακά: Οικισμός του Δήμου Αλίμου

Θων: Ονομασία της περιοχής του τέρματος των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους, Όπου υπήρχε η έπαυλη του Θων, επιμελητή των ανακτόρων επί Γεωργίου Α

Καρβουνιάρικα: Το βορειοδυτικό άκρο του λιμένος Πειραιώς

Κατσικάδικα: Γύρω από την εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στα Κάτω Πετράλωνα δηλ. η περιοχή μεταξύ της οδού Πειραιώς και της γραμμής του τρένου των ΗΣΑΠ

Κατσιπόδι: Δάφνη

Κερατόπυργος: Γειτονιά του Κερατσινίου

Κλωναρίδη: Περιοχή στα Κάτω Πατήσια

Κουκουριάνοι: Περιοχή από τα Νέα Λιόσια μέχρι το Καματερό στους πρόποδες του Αιγάλεω

Καράουσι: Τουρκική ονομασία της δυτικής πλευράς του Αρείου Πάγου

Κόκκινα Χώματα: Περιοχή στους Αμπελοκήπους

Κουκουβάουνες: Η Μεταμόρφωση

Λαδοξύστης: Η Αγίας Άννης και η γύρω περιοχή, στα όρια του Αιγάλεω

Λεβίδη: Η περιοχή της οδού Πατησίων, μεταξύ των οδών Κεφαλληνίας και Αγ. Μελετίου)

Λυκότρυπα: Η Λυκόβρυση

Μαγκουφάνα: Ανάμεσα Πεύκη και Μαρούσι

http://www.4news.gr/

Αρέσει σε %d bloggers: