60gr Promotion Web Νews

www.60gr.gr // e-mail: 60gr@protonmail.com

Monthly Archives: Απρίλιος 2014

ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΕΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ.


Σχόλιο 60gr :   Θα δώσουμε ένα παράδειγμα

Αν κάποιος έχει χρέος στην εφορία 75000€ και έχει ένα σπίτι αντικειμενικής αξίας 80.000€ τώρα είναι αναγκασμένη η εφορία να έχει τιμή εκκίνησης τα 80.000€. και να καληπτει το χρεος. Μετά από αυτό που θέλει η τρόικα να επιβάλει η οικία θα έχει σαν πρώτη τιμή εκκίνησης τα 26000€. Με λίγα λόγια και θα του παίρνουν το σπίτι και θα εξακολουθεί να χρωστά στην εφορία με αποτέλεσμα να οδηγείτε και στην φυλακή.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΕΤΕ ΤΙ ΠΑΝΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ.

 

Ellada_xepouletheke

Του Σπύρου Δημητρέλη

Μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που η εφορία θα βγάζει στο σφυρί ακίνητα των φορολογούμενων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο περιλαμβάνει η τελευταία αξιολόγηση της Κομισιόν για την πορεία εφαρμογής του μνημονίου. Με στόχο να μην βγαίνουν οι πλειστηριασμοί άγονοι και να εκποιούνται τα ακίνητα των οφειλετών προκειμένου να εισρεύσει ζεστό χρήμα στο ταμείο του δημοσίου αλλάζουν μερικές βασικές παράμετροι του όλου συστήματος. Η ελάχιστη τιμή θα μπορεί να είναι το ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας ή ακόμη και χαμηλότερα, ενώ οι πλειστηριασμοί θα δημοσιοποιούνται μέσω των μέσων ενημέρωσης αλλά και ειδικού ιστότοπου που θα δημιουργήσει για αυτό το λόγο η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Με βάση το σημερινό σύστημα που έχει αποδειχθεί πλήρως αναποτελεσματικό στο να εξασφαλίσει δημόσια έσοδα από τον εκπλειστηριασμό ακινήτων οι πλειστηριασμοί ακινήτων των οφειλετών του δημοσίου βγαίνουν κατά κύριο λόγο άγονοι. Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς οι πλειστηριασμοί δημοσιοποιούνται μέσω δημοσίευσης σε μια εφημερίδα ενώ η ελάχιστη τιμή στην οποία μπορεί να εκπλειστηριασθεί ένα ακίνητο είναι η αντικειμενική αξία. 

Αυτό, με δεδομένο ότι οι αντικειμενικές αξίες στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι κατά πολύ υψηλότερες από τις εμπορικές είναι και ο κυριότερος λόγος που οι πλειστηριασμοί βγαίνουν άγονοι. Για να «σπάσει» η αντικειμενική αξία ως ελάχιστη τιμή θα πρέπει να γίνουν τουλάχιστον δυο άγονοι πλειστηριασμοί και στη συνέχεια το δημόσιο να ζητήσει μέσω της δικαιοσύνης τη μείωση της τιμής για την επανάληψη του πλειστηριασμού. Συνήθως αυτές οι διαδικασίες κρατούν μήνες και μάλιστα πολλές φορές δεν φέρνουν και αποτέλεσμα.

Το νέο σύστημα που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του υπουργείου Οικονομικών και της τρόικας και αναμένεται να αλλάξει σύντομα με κατάθεση νομοθετικής ρύθμισης στη βουλή προβλέπει τα εξής:

-το πρόγραμμα πλειστηριασμού θα δημοσιοποιείται μέσω καταχωρήσεων σε μέσα ενημέρωσης αλλά κυρίως μέσω ειδικού ιστότοπου που θα δημιουργηθεί γι’ αυτό το λόγο από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

-η ελάχιστη τιμή για τον πλειστηριασμό θα είναι το ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας του εκπλειστηριαζόμενου ακινήτου ανεξάρτητα από το ύψος του συνολικού χρέους του φορολογούμενου.

-η φορολογική αρχή θα έχει τη δυνατότητα να ορίσει τιμή ακόμη και χαμηλότερη από το ένα τρίτο της αντικειμενικής αξίας στην περίπτωση που ο αρχικός πλειστηριασμός βγει άγονος.

Παράγοντες της κτηματαγοράς σημειώνουν ότι οι άγονοι πλειστηριασμοί είναι κυρίως αποτέλεσμα της στρέβλωσης που δημιουργούν στην αγορά οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, οι οποίες παρά το γεγονός ότι οι εμπορικές τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά λόγω της ύφεσης, δεν έχουν «διορθωθεί» από το υπουργείο Οικονομικών. Το πάγωμα των αντικειμενικών τιμών στα εξωπραγματικά επίπεδα του 2008 είναι μια από τις βασικές μεθοδεύσεις του υπουργείου Οικονομικών για την εξασφάλιση υψηλών εισπράξεων από τους φόρους ακινήτων.

Πηγή:www.capital.gr

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)


header_icon_eplogo_print

Πολλές από τις συντομεύσεις των λέξεων που έχουν σχέση με την εθνική μας οικονομία, τις ακούμε αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνουν.

Μια από αυτές είναι το ΑΕΠ.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (αγγλ. Gross Domestic Product – GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Α.Ε.Π. (ή Gross National Product – GNP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας, όποια και αν είναι αυτή. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό.

Οι συνιστώσες του ΑΕΠ 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:

GDP = C + I + G + NX

όπου: (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές μείον τις εισαγωγές.

Κατανάλωση (consumption) είναι η δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η συνολική τους κατανάλωση.

Επένδυση (investment) είναι η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, αποθεμάτων και κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης για την αγορά νέων κατοικιών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και έξοδα αγοράς άυλων αγαθών, όπως τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.

Δημόσιες δαπάνες (goverment expenses) είναι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κυβερνήσεις των πολιτειών και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση π.χ. αγορά υποβρυχίου για το ναυτικό.

Καθαρές εξαγωγές (net exports) είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από αλλοδαπούς (εξαγωγές)

Εισαγωγές (Imports) Είναι το κόστος οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών όπου ως χώρα κατασκευής δεν είναι η χώρα στην οποία υπολογίζεται το Α.Ε.Π.

Αποπληθωριστής του ΑΕΠ ή Δείκτης Τιμών του ΑΕΠ : αριθμοδείκτης που μετρά τις μεταβολές όλων των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία, δηλαδή του ΑΕΠ. Ισούται με το λόγο του ονομαστικού ΑΕΠ στο έτος βάσης προς το ονομαστικό ΑΕΠ στο έτος που έχει επιλεγεί ως βάση επί εκατό.

Μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος: Υπάρχουν τρεις τρόποι μέτρησης του Α.Ε.Π. : 1. Η μέθοδος της δαπάνης 2. Μέθοδος αμοιβής συντελεστών και 3. Μέθοδος προστιθέμενης αξίας.

http://el.wikipedia.org

epi-1024x938

Όταν ξεχνάμε την ιστορία μας, αυτή φροντίζει να την ξαναθυμηθούμε.


Ellada_xepouletheke

 

Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ξεχνάς την ιστορία σου. Να μην έχεις μνήμη. Και εμείς στην Ελλάδα αρχίζουμε και έχουμε αυτά τα σύμπτωμα της λήθης, της απαξίωσης της άγνοιας.

Την έννοια πατριώτης την έχουν αναγάγει εντέχνως σε «εθνικισμό» και τον εθνικισμό τον παρομοίασαν με τον «φασισμό».

Αναρωτηθήκατε γιατί;

Γιατί σας θεωρούν αγράμματους απολίτιστους κυρίως οι δημοσιογράφοι.

Ακούσατε δημοσιογράφο παπαγαλάκι τι είχε πει;

«Πες τους να σου που για ποδόσφαιρο η τραγουδιστές να δεις πως τα ξέρουν όλα. Για ιστορία όμως είναι για κλοτσιές»

Σήμερα όμως εκατοντάδες νέοι Έλληνες διαπρέπουν εκτός χώρας. Γιαυτό.

Απευθύνομαι στους νέους που πλέον με την ψήφο τους αποκτούν το δικαίωμα στην χάραξη της μετέπειτα ζωής τους, και το μέλλον τους.

Δείτε και σκεφτείτε. Κάντε τον παραλληλισμό του τότε με το τώρα.

Συγκρίνετε τους τότε μονάρχες της κυβέρνησης φιλοναζιστές, ιδρυτές των ταγμάτων εφόδου των ταγματασφαλιτών,   με τους τώρα ταγματασφαλίτες και δείτε την ομοιότητα.

Συγκρίνετε ποιοι είναι οι Ναζιστές αυτοί που κατονομάζονται οι αυτοί που τους ονομάζουν. Αυτοί που θέλουν ισότητα στα εργασιακά η αυτοί που προσκυνούν τα τζαμιά.

Τα παρακάτω video είναι μικρά σε μέγεθος, αλλά ουσιαστικά στο να κάνετε την σύγκριση. Δεν κρατούν ούτε ένα λεπτό μιας και είναι αποσπάσματα.

Δείτε και συγκρίνετε, και στις εκλογές μην γυρίσετε το κεφάλι απέναντι στο μέλλον σας αλλά πηγαίνετε να ψηφίσετε.

Αυτό επιζητούν οι ηλικιωμένοι, οι κομματικοί και όσοι έχουν υπογράψει «γραμμάτια εξόφλησης» με τα χουντικά καθάρματα της κυβέρνησης.

Σας υποτιμούν και σαν θεωρούν άμυαλους και ότι δεν έχετε την  ωριμότητα να σκεφτείτε για να ψηφίσετε.

Θα τους κάνετε την χάρη;

Αυτήν την φορά ο καφές μπορεί να περιμένει αλλά η ζωή σας και το μέλλον σας είναι για μια φορά.

Αυτές οι εκλογές είναι η κόκκινη γραμμή και για τους μεν και για τους δε. Αυτοί θα απολογηθούν στην δικαιοσύνη αφού εξιχνιαστεί από τα παρακλάδια δικαστών και εισαγγελέων που «κωφεύουν», ενώ εσείς θα χαράξετε το μέλλον σας με άλλες προοπτικές για την χώρα σας και μόνο.

Σκεφτείτε καλά και πηγαίνετε να ρίξετε την ψήφο διαμαρτυρίας για αυτά που σου στέρησαν για αυτά που σχεδιάζουν να σου στερήσουν, για το μέλλον το δικό σου.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΘΑ ΣΕ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΓΙΑ 50+ ΧΡΟΝΙΑ.

Σκέψου. Ένα παιδί που γεννιέται σήμερα θα τους πληρώνει μέχρι τα 50 χρόνια του η και περισσότερο. Αυτό σημαίνει εσύ νέε των 19 χρόνων ότι δεν θα χαρείς τίποτα στην ζωή σου γιατί απλά θα δουλεύεις για τους Γερμανούς πολίτες σαν νέος δούλος.

VIDEO  N1   (33 δευτερολέπτων)

Σε αυτό το video θα διαπιστώσετε ότι οι Γερμανικές αποζημιώσεις είναι κάτι υπαρκτό.

Η ιστορία όμως αφήνει να παραλαλήσετε και με το σήμερα κάτι άλλο.

Αναφέρει. 1941«Η εθνική τράπεζα της Ελλάδας ληστεύεται. Οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις μαζεύουν όλα τα αποθέματα σε τρόφιμα και άλλο υλικό για να το στείλουν στην Αφρική για την εκεί εκστρατεία τους». Σήμερα 2014 η γερμανική κατοχή μαζεύει τα χρήματα των Ελλήνων για άλλη μια φορά με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση της στο έργο εξάπλωσης στην Ε.Ε. Οι γερμανοί ακόμα μια φορά έχουν ξεκινήσει αυτό που άφησαν στην μέση. Την κατάκτηση της Ευρώπης με ξένα κόλλυβα.

VIDEO   N2 ( 52 δευτερολέπτων)

1941. Οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις βγάζουν μια ανακοίνωση που κολακεύουν τον Ελληνικό λαό και προσπαθούν να τον καθησυχάσουν ότι δεν θα τους κάνουν κακό. Τα πράγματα όμως είναι διαφορετικά. Πείνα και δυστυχία απλώνεται στον τόπο.

2014. Οι γερμανικές κατοχικές δυνάμεις μέσω του υπουργού οικονομικών αλλά και τις καγκελαρίου Αγκελα Μερκελ, μας βομβαρδίζουν με μηνύματα συμπαράστασης στους Έλληνες για να μας καθησυχάσουν, αλλά η πείνα και η δυστυχία έχει εξαπλωθεί σε όλη την χώρα.

Η ιστορία ξαναγράφεται σε ανατριχιαστικό σημείο.

VIDEO  N3 (39 δευτερολέπτων)

1941. Ο Μανώλης Γλέζος αναφέρει για το αρχικό σχέδιο εξόντωσης του ελληνικού λαού μέσο της πείνας. Μέσα σε ένα χρόνο 300.000 Έλληνες πέθαναν.

2014. Το αρχικό σχέδιο που υπέγραψαν όλοι οι προδότες βουλευτές της Ελλάδας των κομματων της ΔΗΜΑΡ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κάνοντας πράξη τα σχέδια της Γερμανίας δεν ήταν άλλο από την οικονομική εξόντωση των Ελλήνων, οδηγώντας μέσα σε ένα χρόνο έναν μεγάλο αριθμό αυτών, στην ανεργία στην εξαθλίωση στην οικονομική καταβαράθρωση στην υφαρπαγή σπιτιών σε αύξηση των αστέγων αλλά και τους θανάτους από αυτοκτονίες Υπερήφανων Ελλήνων μη δεχόμενοι τον εξευτελισμό τους από το ίδιο τους το κράτος που πλήρωναν με τον ιδρώτα τους τόσα χρόνια.

Η ιστορία ξαναγράφεται

 

VIDEO  N4 (1λ και 8 δευτερολέπτων) 

Κάντε την σύγκριση και αναρωτηθείτε. Αυτά τα έλεγαν πότε,  το 1940 η το 2014.

«Οι γερμανοί δεν φροντίζουν και δεν τους ενδιαφέρει για την επιβίωση των Ελλήνων την προστασία των οικονομικών δομών της χώρας τους»

«Το δόγμα που πίστευαν οι γερμανοί ήταν ότι στις υπό κατοχή χώρες, οι πλούσιοι θα γίνονταν φτωχοί και οι φτωχοί θα πεθάνουν και η Γερμανία θα κερδίσει»

Η ιστορία ξαναγράφεται και έχει κυβερνητικούς υποστηρικτές

 

VIDEO N5 (3λ και 8 δευτερολέπτων) 

Σε αυτό το videoθα δείτε κάτι το οξύμωρο. Αφορά την πρώτη διαδήλωση που έκαναν οι υπό κατοχή Έλληνες για την παύση των εκτελέσεων.  Θα γελάσετε με τι τρόπο και που έβαζαν τα οδοφράγματα για να μην περάσουν την Πανεπιστημίου οι γερμανοί και με τι τρόπο έκαναν την καταστολή των διαδηλωτών.

Προσέξτε το video. Θα διαπιστώσετε από πού παίρνει μαθήματα ο κύριος Δένδιας και κάνει καταστολή των σημερινών διαδηλώσεων. Άραγε ποιοι είναι οι Ναζιστές;

 

VIDEO N6 (3λ και 29 δευτερολέπτων) 

Όταν είδα αυτό το απόσπασμα κατάλαβα γιατί πάσχισαν τόσο πολύ να κλείσουν την ΕΡΤ.

Το αρχείο της ΕΡΤ είναι ένα ζωντανό καταδικαστικό αποδεικτικό στοιχείο σε παντός είδους θηριωδίες που έγιναν στην Ελλάδα.

Άρα δεν ήταν τυχαίο που δόθηκε η εντολή από τους Γερμανούς να απαλλοτριωθεί με τον τρόπο της φίμωσης.

Είχαν δίκιο οι εργαζόμενοι που οριόντουσαν για τα αρχεία.

Δείτε και θα μάθετε πράγματα που και εγώ άκουσα για πρώτη φορά με τόση λεπτομέρεια.

 

VIDEO  N7 και τελευταίο διάρκειας 1 λεπτού 

Σε αυτό το απόσπασμα αναφέρονται περιληπτικά όλες οι Ελληνικές απόλυες που υπέστη η Ελλάδα από την Γερμανική κατοχή.

Οι αποζημιώσεις είναι πολύ μεγάλες και γιαυτό τα δουλοπρεπή ανδρείκελα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που τους βάλατε να κυβερνούν το 2012 υποθάλπουν τόσο ευλαβικά αυτό το επίμαχο θέμα κατόπιν εντολών των αφεντικών τους.

Περιληπτικά αναφέρει

Περίπου 300.000 νεκροί Έλληνες από πείνα και ασθένειες.

200.000 νεκροί Έλληνες από τον πόλεμο και σύνολο από εκτελέσεις από τους βομβαρδισμούς και από την αντίσταση 800.000 Έλληνες.

830.000 Έλληνες ανίκανοι για εργασία από τις κακουχίες και τα βασανιστήρια

3.780 πόλης και χωρία ολικά κατεστραμμένα

408.000 οικίες κατεστραμμένες

25% καταστροφή των δασών της Ελλάδας

50% κατεστραμμένες βιομηχανίες

60% ολικής καταστροφής της κτηνοτροφικής παραγωγής.

75% καταστροφή του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της Ελλάδας.

73% καταστροφή του εμπορικού μας στόλου

100% καταστροφή των ελληνικών τηλεπικοινωνιών

Και αφού μας κατέστρεψαν κυριολεκτικά μας δάνεισαν για να κτίσουμε ξανά τις δικες τους καταστροφές στην χώρα μας και τους χρωστάμε και από πάνω.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΑ ΜΜΕ

ΝΕΟΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΞΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ

ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ.

Στην βουλή υπάρχουν ακόμα κάποιοι που θέλουν να ακουστεί η αλήθεια.

Ξεχάστε τις κομματικές ταυτότητες και δείτε το μέλλον σας

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ.

 

60gr

 

Οι συνταξιούχοι απαντούν στον κυβερνητικό χλευασμό


Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγαλύτερο μέγεθος.

 

συνταξιούχοι

ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΙΠΕ ……


1149342

ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΒΑΡΑΝΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ

 

Μας έχουν για το εύκολο θήραμα τους;

Στις εκλογές λοιπόν που έρχονται ας δώσουν οι απανταχού στην Ελλάδα συνταξιούχοι την απάντηση, με το μόνο πραγματικά όπλο που διαθέτουν και δεν είναι άλλο από την ψήφο τους.

Θα είναι οξύμωρο συνταξιούχος να ψηφίσει κυβερνητικούς όταν θα γνωρίζει ότι την επομένη κιόλας θα δει την είδη κουτσουρεμένη σύνταξη ακόμα ποιο χαμηλή περνώντας και την τελευταία κόκκινη γραμμή διαβίωσης ενός συνταξιούχου.

Διαδώστε ο ένας με τον άλλο και ο καθένας που έχει έναν συνταξιούχο στην οικογένεια του το τι τον περιμένει πως τον εμπαίζουν και να πράξει τα δέοντα στους υποκριτές και αυτούς που τον εξευτελίζουν ξεδιάντροπα και χωρίς ίχνος φιλότιμου.

 

ΑΡΚΕΤΑ ΜΑΣ ΞΕΖΟΥΜΙΣΑΝ.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ.

 

 

Διαβάστε ακόμα

“ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΚΤΟΥΜΕΝΟΙ” ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 55 ΧΡΟΝΩΝ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ …

Νέες μειώσεις στις συντάξεις συμφώνησαν κυβέρνηση και τρόικα 

 

60gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΠΑ


ΟΣΠΑ

 

KYROS LAW OFFICES

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΚΙΑΔΙΩΤΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της εκστρατείας ενημέρωσης των μελών του ΣΥ.Φ.Π.Ο.Ε.Δ για τη Νομική μας Επιχειρηματολογία αναφορικά με το Θέμα των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και τις Ευθύνες του Τραπεζικού Συστήματος έναντι τους, θα πραγματοποιήσουμε ξανά εκδήλωση-παρουσίαση στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, στις 26/04/2014 και ώρα 10:00-12:00. Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν τις πρόσφατες εξελίξεις μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που ανοίγει το δρόμο για διεκδικήσεις κατά των Τραπεζών.
Η συγκέντρωση για τις υπόλοιπες ενότητες αναβάλλεται. Θα ανακοινωθούν σύντομα οι νέες ημερομηνίες.
Με Εκτίμηση,

Κυριακόπουλος Ιωάννης

Δικηγόρος – Οικονομολόγος

 

http://www.ospa.gr/

H συμμετοχή σου… μετράει!


logo

Σχόλιο 60gr :  Επανηλλειμένος έχουμε επισημάνει την απάτη των εταιριών με τις συνδέσεις internetπου μας επιφέρει κόστος αλλά όχι παροχές ανάλογες με αυτές που πληρώνουμε.

Ένα παράδειγμα μέτρησης για γραμμή 24mbpsπου την πληρώνουμε αδρά, πόση είναι σε κρατική μέτρηση μέσο του ΥΠΕΡΙΩΝ στην πραγματικότητα.

Κάντε μετρήσεις και εσείς διότι με αυτόν τον τρόπο θα φανεί η υποκρυπτόμενη απάτη της υπερχρέωσης σε ανύπαρκτες παροχές.

To ΥΠΕΡΙΩΝ αναπτύχθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε συνεργασία με το
Measurement Lab Partnership (M-Lab) με στόχο να προάγει την:

 • Υπεύθυνη ενημέρωση του καταναλωτή για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που λαμβάνει.
 • Ισότιμη πρόσβαση όλων σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες.
 • Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές και τη διαφάνεια στη σχέση του με τους παρόχους σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών.
 • Ανάπτυξη του πρώτου χάρτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας μας.

Σημαντικός άξονας της αποστολής της ΕΕΤΤ, ως Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές, καθώς επίσης, η ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού.

Στόχος του M-Lab είναι να προάγει την έρευνα στα δίκτυα και να παρέχει στο ευρύ κοινό χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ευρυζωνική του σύνδεση, επεκτείνοντας τη διαφάνεια στο Διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

www.eett.gr
www.measurementlab.net

 

Αυτοκτονίες στην Ελλάδα


E

Στο δελτίο ειδήσεων στο κανάλι «Ε» αναφέρθηκαν πάνω στις δημοσιεύσεις για τις αυτοκτονίες στην Ελλάδα.

Τα σχόλια άσχετα από τους σχολιαστές, και θα πρέπει να καταλάβουν ότι η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΝΑ ΣΥΝΔΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΙΣΗ.

Ο Έλληνας κύριε Τριψα πραγματικά είναι υπερήφανος και δεν αυτοκτονεί για ψύλλου πήδημα όπως άστοχα είπατε, αλλά από υπερηφάνεια, όταν οικογενειάρχη φροντίζει το ίδιο κράτος να πάει σε ένα κελί δίπλα σε φονιάδες και πρεζόνια με ψήλου πήδημα χωρίς να μπαίνει στην βάσανο να ασχοληθεί για τον έντιμο βίο πριν φτάσει εκεί που έφτασε.

Ναι κύριε Τριψα δεν το αντέχει αυτό ο Έλληνας.

 

60gr

ΠΑΙΔΙΑ ΕΚΤΟΣ ΓΑΜΟΥ, ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΧΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


customLogo
H Πολιτεία εγκατέλειψε τα παιδιά των διαζυγίων. Δεν έχουν δικαιώματα και θεωρούνται πολίτες τρίτης κατηγορίας
Δρ Νίκος Σπιτάλας, καθηγητής, συγγραφέας, Πρόεδρος ΣΥΓΑΠΑ http://spitalas.blogspot.com
Στην Ελλάδα, υπάρχουν περίπου 200.000 παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Τα περισσότερα από αυτά, έγιναν με συναίνεση και των δύο γονέων και συνοικούν όλοι υπό την ίδια στέγη. Αυτό είναι σύνηθες σε όλες τις χώρες της υφηλίου και οι μοντέρνες νομοθεσίες πρόβλεψαν ώστε αυτά τα παιδιά καθώς και οι φυσικοί γονείς τους να έχουν δικαιώματα και όχι μόνο υποχρεώσεις. Έτσι, δημιουργήθηκε το προγαμιαίο συμβόλαιο, το σύμφωνο συμβίωσης (και διάλυσης γάμου), οι οικονομικές/φορολογικές ελαφρύνσεις και μάλιστα σχεδόν σε όλες τις χώρες, όταν το ζευγάρι δηλώσει συμβίωση, στο Δήμο όπου διαμένει καθώς και στην εργασία του, θεωρείται εξ’ίσου νόμιμο με το έγγαμο και χαίρει τις απολαβές, επιδόματα, κοινωνικές παροχές, φοροελαφρύνσεις παιδιών όπως και τα άλλα ζευγάρια.
Σε περίπτωση δε διάσπασης του ζεύγους, τότε και οι δύο γονείς θεωρούνται ισότιμοι ως προς τη διεκδίκηση της επιμέλειας ή εναλλασσόμενης κατοικίας. Στις δυτικές χώρες, πριν από πολλές δεκαετίες, δόθηκαν δικαιώματα και στους μπαμπάδες τόσο οικογενειακά όσο και επαγγελματικά/κοινωνικά. Στις σκανδιναβικές χώρες, υπάρχει κοινωνικό κράτος και κοινωνικές υπηρεσίες οπότε δεν χρειάζεται να αποφασίζει ο δικαστής για επιμέλεια-κατοικία, κτλ. Εξ άλλου, η ελεύθερη συμβίωση είναι τρόπος ζωής και δεν υπάρχει πρόβλημα ακόμα και στην απόφαση διάστασης διότι τα ζευγάρια λύνουν πολιτισμένα και ειρηνικά τις διαφορές τους. Σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει αντιδικία και σε ορισμένες από αυτές, οι δικαστές κάνουν λάθος στην απόδοση της επιμέλειας. Σε κάποιες χώρες (πχ Γερμανία) οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι

Αυτά θα είναι τα νέα μοντέλα του Ελληνικού PONI της NAMCO


αρχείο λήψης

 • Το 1960, η NAMCO παρουσίασε την CHRYSLER στην Ελλάδα με τη δημιουργία κοινοπραξίας και κατασκεύασαν το όχημα FARMOBIL®http://www.allpar.com/cars/adopted/farmobil.html
 • Το 1973, ιδρύθηκε το NAMCO MINI PLANT στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα.
 • Το 1981, με τη συνεργασία τριών (3) μεγάλων Γαλλικών τραπεζών, η NAMCO κέρδισε την άδεια να ιδρύσει μια «μεγάλη» αυτοκινητοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης και γραμμής παραγωγής κινητήρων.  Το σχέδιο. Εξαιτίας μη βιώσιμων πολιτικών εμποδίων, απέτυχε να ολοκληρωθεί.
 • Το 1982,  η NAMCO μαζί με την CITROËN ξεκίνησαν την πρώτη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα.
 • Το 1983, μια μεγάλη και επιτυχής συνεργασία με την CITROËN στο Ιράν με την ίδρυση της SAIPA  βοηθώντας τις εργασιακές σχέσεις μέχρι σήμερα για την παραγωγή του PONY® και του STALLION®.
 • Το 1984, πραγματοποιήθηκαν μεγάλες εξαγωγές στην ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ.
 • Το 1985, ο Ελληνικός Στρατός, δημόσιες επιχειρήσεις, κλπ. εφοδιάστηκαν με PONY® από την NAMCO Hellas.
 • Το 1993, μεγάλες παραγγελίες των οχημάτων NAMCO εξήχθησαν στις ΗΠΑ με τη συνεργασία της FORD.
 • Από το 1994 μέχρι σήμερα, συνεργαζόμαστε με την TATA Ινδίας.
 • Το 1995, το PONY® παρουσιάστηκε στην Ινδία, σαν το ορθολογιστικό αυτοκίνητο, πολύ χαμηλού κόστους και εξέπληξε την ΤΑΤΑ, και την MAHINDRA & MAHINDRA δημιουργώντας το έδαφος για πιο οικονομικά οχήματα που κατασκευάζονται τοπικά.
 • Το 2006 η κατασκευή ενός πρωτοτύπου PONY® – TOYOTA  με κινητήρα Yaris.
 • Το 2009 η κατασκευή ενός πρωτοτύπου PONY®-HYUNDAI με κινητήρα Verna.
 • Το 2012 ξεκίνησε η μελέτη της νέα ορθολογιστικής πλατφόρμας για το STALLION.
 • Το 2013 το PONY® 513,  η 5η γενιά πρωτοτύπου παρουσιάζεται.
 • Το 2013 η NAMCO HELLAS ΑΕ απέκτησε το ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συναρμολόγηση οχημάτων.

http://www.namco.gr

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. (ΣΥλλογος Για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια)


!cid_ii_1456e83ef87ba038

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε επίσημα με απόφαση δικαστηρίου τον Μάρτιο 2005. Απέκτησε πάνω από 30.00 μέλη, δύο γραφεία (Θεσσαλονίκη, Αθήνα) και σε δραστηριοποιείται σε 25 ελληνικές πόλεις. Έγινε κίνημα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του πατέρα και του παιδιού.

Επιθυμούμε να ιδρύσουμε ταυτόνομο Ιδρυμα και κέντρο διαμεσολαβητή μεταξύ Πολιτείας και οικογένειας, ζεύγους, προστασίας του παιδιού.

Ερευνούμε την άνιση μεταχείριση, την ανάδειξη προβλημάτων και νομική προστασία για τα παραπάνω θέματα και θέματα παρενόχλησης ή κακοποίησης, σχέσεις ζευγαριού, νομική και ψυχολογική στήριξη παιδιού και πατέρα μετά από διαζύγιο.

Επίσης, διεκδικούμε:

 • Συνταγματική κατοχύρωση του πατρικού ρόλου
 • Να έχει ίδια επιδοματική ή εργασιακή ισότητα και ο πατέρας και άνδρας (όρια συνταξιοδότησης, οικογενειακά επιδόματα, πολυτεκνική ιδιότητα, άδειες πατρότητας, κτλ).
 • Ανάδειξη του πατέρα-τροφού και δημιουργού μέσω των σχολικών και άλλων εγχειριδίων. Παραδοχή της ύπαρξης του πατρικού φίλτρου.
 • Από κοινού επιμέλεια και γονική μέριμνα
 • Ελεύθερη επικοινωνία σε περίπτωση διαζυγίου.
 • Εναλλασσόμενη κατοικία των παιδιών όπου είναι δυνατό.
 • Δίκαιη διατροφή (στα διαζύγια) σύμφωνα με τις ηλικιακές ανάγκες και τις δυνατότητες των γονέων. Να λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα ταξιδιού του γονέα που ταξιδεύει για να επικοινωνήσει με τα παιδιά του. Δήλωση εισοδημάτων των παιδιών από κοινού.
 • Τιμωρία του γονέα που προσβάλλει συκοφαντικά, δίχως στοιχεία, τον άλλο για να στερήσει την επικοινωνία με τον άλλο γονέα ή για να αποκτήσει μοναδικότητα στην επιμέλεια. Αποκλεισμό του από την επιμέλεια του παιδιού. Ποινική δίωξη νομικών που προσυπογράφουν ανυπόστατα κατηγορητήρια αγνοώντας την υποχρέωση του σεβασμού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του παιδιού.

Το κοινωνικό έργο του ΣΥΓΑΠΑ χρειάζεται οικονομική ενίσχυση.

Τα οκτώ πρώτα χρόνια της ύπαρξης του ΣΥ.Γ.Α.Π.Α. (ΣΥλλογος Για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια: (http://www.sos-sygapa.eu/ ) είναι γεμάτα με κοινωνική δράση για την Γονεική Ισότητα και την παιδική υπερηφάνεια. Οι διαζευγμένοι γονείς κατάφεραν να συσπειρωθούν γύρο από τον Ιδρυτή του Κινήματος Δρ Καθηγητή, Νίκο Σπιτάλα (http://spitalas.blogspot.com/ ) και να προβάλλουν βασικά θέματα που αφορούν σε όλα τα ζευγάρια σήμερα αλλά κυρίως αυτά των διαζυγίων (περίπου δύο εκατομμύρια ενήλικες και ένα εκατομμύριο παιδιά). Ένα διαζύγιο είναι πολύ οδυνηρό για όλους αλλά μπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη στα παιδιά. Στον όγδοο χρόνο επιστημονικής και ακτιβιστικής δράσης, ο ΣΥΓΑΠΑ, όπως έχει χαρακτηριστικά ονομασθεί: ‘το χαμόγελο του πατέρα’, έχει ανάγκη από τη δική σας οικονομική στήριξη για να μπορέσει να συνεχίσει το έργο του. Τα κοινωνικά κινήματα στην Ελλάδα είναι ελάχιστα και η μοναδική δράση στην ειδικότητα των διαζυγίων που φέρνει ελπίδα σε πολλές εκατοντάδες χιλιάδες άτομα είμαστε εμείς. Άνδρες και γυναίκες που πιστεύουμε στο μέλλον της νεολαίας και της χώρας μας, κάνουμε υπερ-προσπάθειες δίχως πόρους από κανένα. Η οικονομική κρίση που μαστίζει όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, κτυπά την πόρτα μας και κυρίως εμάς που δεν δεχθήκαμε καμία βοήθεια από Κρατική ή άλλη πηγή. Στηρίξτε μας για να συνεχίσουμε το έργο μας. Στον μοναδικό Τραπεζικό λογαριασμό που έχουμε, καταθέστε ακόμα και το ελάχιστο στέρημά σας. Θα αποτελέσει ανακούφιση και θα διατηρήσουμε την φλόγα της ελπίδας αναμμένη για το καλό όλων. Το κίνημά μας είναι κίνημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα γίνει αντιληπτό σε αρκετά χρόνια μετά, από την Ελληνική κοινωνία. Είμαστε πρωτοπόροι και η ισότητα στο θέμα ‘διαζύγιο’ είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε βοηθήσει αφιλοκερδώς 30.000 άτομα και θέλουμε να στηρίξουμε όλα τα παιδιά των διαζυγίων.

http://www.sos-sygapa.eu/

http://goneas.blogspot.com

Ακόμα και σήμερα οι πολέμιοι της Χριστιανοσύνης λοιδορούν στα blogs


Dwm 2014-04-21 13-03-35-25

 

Αναρωτιέμαι είναι τυχαίο που κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα αυτοί οι εντεταλμένοι οσφιοκάμτες του σάπιου συστήματος μπαίνουν στον κόπο να προσπαθούν να πείσουν για το απίστευτο;

Ο περίτρανος τίτλος  «Η απάτη του «αγίου» φωτός»  που όλος τυχαίος περιφέρεται σε κάθε blogπου δέχεται κάθε είδους αναρτήσεις, είναι τυχαίος;

Ακόμα και σήμερα μετά το Πάσχα οι εντολοδόχοι άπιστοι προσπαθούν να πείσουν για κάτι που δεν σκέπτονται ότι ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να αποδείξουν τα λεγόμενα τους, αλλά βασίζονται σε γραφές άλλων που δεν γνωρίζουμε κάτω υπό ποιες συναισθηματικές συνθήκες έκατσαν και έγραψαν αυτά που σήμερα τα παίρνουν έντεχνα κάποιοι σαν τον «λόγιο» κύριο Νίκο Δήμου, και το κάνουν παντιέρα κατά της χριστιανοσύνης.

Ένας από δαύτους μπορεί ο ίδιος να αποδείξει τα λεγόμενα του, χωρίς να επικαλείται λόγια άλλων;

Να γνωρίζουν λοιπόν όλοι αυτοί ότι αν υπήρχε απάτη, οι πρώτοι που θα το έλεγαν θα ήταν οι Αρμένιοι και δευτερευόντως το απανταχού κυρίαρχο καθολικό δόγμα.

Η χριστιανοσύνη διώκεται απανταχού της οικουμένης τα τελευταία χρόνια.

Τυχαίο η μη δεν θα πω, αλλά καθημερινά διαβάζουμε νεομάρτυρες της χριστιανοσύνης από μικρά παιδάκια μέχρι γέροντες σε κάθε ισλαμόφωνη χώρα.

Αυτό δηλώνει ότι υπάρχει εντολή μιας νέας δίωξης της χριστιανοσύνης.

Όλοι λοιπόν εσείς που κάνετε πλάτες σε όλους αυτούς τους σφαγείς καταλαβαίνετε τι κάνετε;

ΕΛΛΑΣ ΑΘΡΗΣΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ είναι το τρίπτυχο της χώρας μας και το δηλώνουμε στην ιστορία μας και στην σημαία μας.

Αν δεν την δέχεστε τότε αλλάξτε χώρα. Δεν θα κάθεστε εδώ μόνο για την κλέβετε και να καρπώνεστε τα παντός είδους προνόμια της από τον Ήλιο της και τις θάλασσες της, η τον κόσμο της και μετά να την κάνετε σκουπίδια.

Στο κάτω κάτω εκτίθεστε κάθε χρόνο με την μανία της διάδοσης μιας ιδέας που προσπαθεί να θίξει έναν ολόκληρο λαό και μια χώρα ευλογημένη.

 

60gr

 

 Περισσότερα κάντε κλικ εδώ

 

Επιστημονική μαρτυρία για το Άγιο Φώς δίνει εντυπωσιακά αποτελέσματα!


ggew

Οι μετρήσεις του Ρώσου φυσικού Αντρέι Βολκόβ το Μεγάλο Σάββατο του 2008. Από την επιστημονική μελέτη του αρχιτέκτονα Χάρη Σκαρλακίδη για το Άγιο Φως. Δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του. To Πάσχα του 2008, ο Ρώσος φυσικός Αντρέι Αλεξάντροβιτς Βολκόβ, 1 του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Ρωσίας «Ινστιτούτο Κουρτσιάτοβ», 2 τέθηκε επικεφαλής μιας επιστημονικής αποστολής που είχε ως σκοπό να διερευνήσει το θαύμα του Αγίου Φωτός.
Το εγχείρημα διοργανώθηκε από τον καθηγητή Αλεξάντερ Μοσκόφσκι, 3 για τις ανάγκες ενός ντοκιμαντέρ που ήταν αφιερωμένο στον ρόλο των θαυμάτων στη θρησκεία.

Το Μεγάλο Σάββατο του 2008, περί τις 09.00 το πρωί, ο Αντρέι Βολκόβ εισήλθε στον Ναό της Αναστάσεως, μαζί με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το βασικό όργανο που χρησιμοποίησε για τις μετρήσεις του ήταν ένα ψηφιακό οσιλοσκόπιο4 (oscilloscope), συνδεδεμένο με ένα laptop που ήταν εφοδιασμένο με το κατάλληλο λειτουργικό πρόγραμμα. Βρισκόταν σε απόσταση δέκα περίπου μέτρων από τον Πανάγιο Τάφο και βασική προτεραιότητά του ήταν να καταγράψει το φάσμα της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε συγκεκριμένες συχνότητες.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεών του και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτές, τα περιγράφει ένα χρόνο αργότερα, στις 21 Απριλίου 2009, στην ακόλουθη συνέντευξή του στη ρωσική εφημερίδα Βέρα:
– Αντρέϊ Αλεξάντροβιτς, γιατί εσείς ειδικά πήγατε να εξερευνήσετε τη φύση του Αγίου Φωτός; Συμπίπτει αυτό με το επιστημονικό σας αντικείμενο;
– Τα τελευταία 12 χρόνια ασχολούμαι με το ονομαζόμενο πλάσμα χαμηλής θερμότητας.
– Τι είναι αυτό;
– Σε κατάσταση πλάσματος βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της ύλης του σύμπαντος: τα άστρα, τα γαλαξιακά νέφη, το διαστρικό περιβάλλον. Είναι ένα πολύ ιονισμένο αέριο. Πάνω στην ίδια τη Γη, ωστόσο, αυτό είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, το οποίο μάθαμε να δημιουργούμε σχετικά πρόσφατα. Για παράδειγμα, στη χειρουργική άρχισαν να χρησιμοποιούν «νυστέρια» από μία λεπτότατη ροή πλάσματος, που θερμαίνεται μέχρι 5000-7000 βαθμούς. Αυτό είναι ένα υψηλής θερμότητας πλάσμα, με το οποίο μπορούμε μόνο να κόβουμε την ύλη. Αλλά υπάρχει και το πλάσμα χαμηλής θερμότητας, περίπου 40-80 βαθμών, που μπορεί να επουλώνει τα τραύματα. Με τη δημιουργία τέτοιων ιατρικών «επουλωτικών» μηχανημάτων ασχολούμαι κι εγώ, και ήδη αρχίζουμε την παραγωγή τους.
– Και ποια είναι η σχέση με το Άγιο Φως;
– Κρίνοντας από τις πολυάριθμες περιγραφές, η εμφάνιση του Αγίου Φωτός συνοδεύεται από την εμφάνιση πλάσματος, που εξωτερικά θυμίζει πολύ το πλάσμα χαμηλής θερμότητας. Για παράδειγμα, είναι γνωστό, ότι για κάποιο διάστημα το Φως αυτό δεν καίει καθόλου τα χέρια και το πρόσωπο. Επίσης, σχεδόν επί χίλια χρόνια οι αυτόπτες μάρτυρες μιλάνε για κάποιες λάμψεις, που διατρέχουν τα τείχη του ναού και πριν και μετά την έλευση του Φωτός.
– Τέτοια φαινόμενα πλάσματος είναι μοναδικά;
– Βεβαίως. Στο εργαστήριο ερευνούμε το πλάσμα χαμηλής θερμότητας μόνο στο κενό. Στον αέρα μπορεί εξίσου να υπάρχει, αλλά μόνο υπό αυστηρά καθορισμένες συνθήκες. και υπό πολύ υψηλή υγρασία. Αλλά, πάνω από τον Τάφο του Κυρίου το Πάσχα κάνει ζέστη και η ατμόσφαιρα είναι ξηρή, δεν υπάρχει καμία υγρασία που να άγει τον ηλεκτρισμό, και δεν υπάρχει πηγή δυνατής διαφοράς και δυναμικού. Εν τω μεταξύ, εμφανίζονται εκεί λάμψεις, φωτεινές δέσμες, που, κατά τη γνώμη μου, μεταμορφώνονται ύστερα σε σπίθα και γεννούν το Φως».

Σύμφωνα με τον Ρώσο φυσικό, το φαινόμενο πλάσματος, που εκτιμάται ότι λαμβάνει χώρα στο εσωτερικό του ναού, από επιστημονικής απόψεως είναι ανεξήγητο και αδικαιολόγητο. Η κορυφαία στιγμή όμως, για τις μετρήσεις του, επήλθε την ώρα της εμφάνισης του Αγίου Φωτός, όταν ο πατριάρχης βρισκόταν κλεισμένος στο εσωτερικό του Τάφου. Η απρόσμενη μέτρηση καταγράφηκε στις 14:04 το μεσημέρι ώρα Ιερουσαλήμ (15:04 ώρα Ρωσίας). Δύο περίπου λεπτά αργότερα ο πατριάρχης εξήλθε με το Άγιο Φως. Συνεχίζει ο Βολκόβ στη συνέντευξή του:

– Είχε ώρα που ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων εισήλθε στο Κουβούκλιο , η τελετή άρχισε . Και ξάφνου – νάτο! Καταγράφηκε αλλαγή φάσματος ακτινοβολίας εξαιτίας αγνώστου σήματος. Αυτό συνέβη στις 15:04. Μία διακύμανση – και τίποτε άλλο παρόμοιο. Και σύντομα εμφανίστηκε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων με αναμμένο κερί.
– Και τι διακύμανση ήταν αυτή;
– Ηλεκτρικό φορτίο. Το τι είναι, από πού προήλθε, δεν γνωρίζω. Αργότερα, έχοντας ήδη επιστρέψει στη Ρωσία, ασχολήθηκα με την αποκωδικοποίηση των καταγραμμένων ραδιοφωνικών σημάτων. Η διαδικασία (των μετρήσεων) κράτησε έξι ώρες και τριάντα λεπτά.

Μία μέτρηση περιλαμβάνει γύρω στα χίλια «καρέ». Αρκετά κουραστική δουλειά. Αλλά επιβεβαιώθηκε το εξής: πριν την εμφάνιση του Φωτός υπήρξε ηλεκτρική εκκένωση. Δεν μπορώ τώρα να σας πω λεπτομέρειες, γιατί έχω δεσμευτεί απέναντι στον δημιουργό του ντοκιμαντέρ. Το χαρτογράφημα των μετρήσεων θα είναι αναλυτικά παρατεθειμένο εκεί. Αλλά, το πιο σημαντικό το έχω ήδη αναφέρει: ήταν μία ηλεκτρική εκκένωση..

Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Βλέπετε, εδώ δημιουργείται μία πλήρης εικόνα. Σας έχω ήδη πει για τα φαινόμενα πλάσματος – τα οποία από μόνα τους είναι ένα θαύμα, αφού στον ναό δεν υπάρχουν οι παραμικρές συνθήκες για τη δημιουργία τους.

Το δεύτερο ανεξήγητο γεγονός είναι: η ηλεκτρική φόρτιση του αέρα που είναι εμφανής ακόμη και χωρίς τις συσκευές – πολλοί νοιώθουν ότι κατά την έλευση του Αγίου Φωτός τούς σηκώνονται όρθιες οι τρίχες στα χέρια. Αυτό είναι δυνατό μόνον υπό πολύ μεγάλη διαφορά ηλεκτρικών δυναμικών, ας πούμε, μεταξύ της στέγης του σπιτιού και του πατώματος του ισογείου. Και αυτό, εάν το σπίτι είναι από καθαρό χαλαζία και έξω έχει καταιγίδα.

Αλλά το Πάσχα στα Ιεροσόλυμα, κατά κανόνα, δεν συμβαίνει καμία καταιγίδα, κάνει αίθριο καιρό. Και ο ίδιος ο Ναός του Κυρίου είναι χτισμένος από διάφορα υλικά – μάρμαρο, ασβεστιογενή πετρώματα, ξύλο. Το έχουν χτίσει χωρίς ενιαίο σχέδιο και έχει ένα πλήθος από διάφορους βοηθητικούς χώρους.

Γι’ αυτό, η υποψία, ότι εξ αρχής είχε τοποθετηθεί μέσα του ένας τεράστιος μετασχηματιστής, απαραίτητος για τη συσσώρευση ηλεκτρικού φορτίου και της μετέπειτα εκκένωσης, είναι απλά εξωπραγματική. Αλλά η διαφορά των ηλεκτρικών δυναμικών παρόλα ταύτα δημιουργείται!

Και σημειωτέον, σε συγκεκριμένη ημέρα, το Πάσχα, μετά τις προσευχές στο Κουβούκλιο. Και εδώ εμφανίζεται ενώπιον μας η τελευταία πτυχή που ανακαλύψαμε – η εμφάνιση του Φωτός συνοδεύεται από ηλεκτρική εκκένωση. Δηλαδή, αυτό σημαίνει, ότι η εμφάνιση του Φωτός είναι αναπόσπαστο κομμάτι όλων αυτών των απίστευτων, πλήρως ανεξήγητων φαινομένων, που έχουν μία ηλεκτρική φύση. Δεν είναι αυτό μία επιβεβαίωση της θαυματουργικής φύσης του;»

Ο Αντρέι Βολκόβ αναφέρει ότι, λίγο πριν την εμφάνιση του Αγίου Φωτός, έλαβαν χώρα και καταγράφηκαν επιστημονικά τρία ανεξήγητα γεγονότα:Το πρώτο είναι η αδικαιολόγητη παρουσία του φαινομένου πλάσματος, το οποίο, όπως αναφέρει, είναι από μόνο του ένα «θαύμα».

Το δεύτερο είναι η επίσης αδικαιολόγητη και ανεξήγητη ηλεκτρική φόρτιση του αέρα σε συνδυασμό με την εξακρίβωση μεγάλης διαφοράς ηλεκτρικού δυναμικού.

Το τρίτο είναι η παρουσία ηλεκτρικής εκκένωσης την ώρα της εμφάνισης του Αγίου Φωτός.

Τα τρία αυτά γεγονότα, που καταγράφηκαν ταυτόχρονα, τα χαρακτηρίσει «απίστευτα και πλήρως ανεξήγητα».
Η έρευνα του Αντρέι Βολκόβ παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αποτελεί μία τελείως διαφορετική προσέγγιση στο θαύμα του Αγίου Φωτός, καθαρά επιστημονική. Τα αποτελέσματα των μετρήσεών του, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν «μια επιβεβαίωση της θαυματουργικής φύσης του φαινομένου».
Και αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά.

http://www.makeleio.gr

Σχόλιο 60gr :   Παρακολουθήστε αυτό το απόσπασμα από το κυρίως videoκαι θα καταλάβετε από την ανάλυση την ΑΛΗΘΕΙΑ.

Το κυρίως video θα το δείτε εδώ.  Και είναι ανεβασμένο από τον vskordas  ( Ανάλυση του video που τράβηξε ο τότε ψυχίατρος το Πάσχα του 1994. Αναλύονται καρε καρέ τα φαινόμενα καταγραφής του Αγίου Φωτός με μάλιστα τρόπο που είναι αποστομωτικός οσον αφορά την καταγραφή αυτών των γεγονότων.
Τα video από τα οποία έκανα την επεξεργασία τα πήρα από το youtube από τα παρακάτω links που και εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε )

Μια εικόνα δίνει την απάντηση στους δήθεν λόγιους.


10012520_461342430635818_3115735272035807451_n

Αν κάποιος απλά παρακολουθούσε σήμερα όλη την διαδικασία της αφής του αγίου φωτός από το κανάλι 4ε γιατί το κρατικό είχε άλλες ασχολίες, θα διαπίστωνε ότι μαζί με τον Ελληνορθόδοξο πατριάρχη μπαίνει μέσα και ο Αρμένιος ο οποίος όπως εξήγησε ο αφηγητής κάθεται πίσω αλλά μέσα στον ιερό τάφο και παρακολουθεί την διαδικασία. Μόλις λάβει το άγιο φως ο Έλληνας το δίνει στον Αρμένιο και μαζί εξέρχονται του πανάγιου τάφου.

Απλά λοιπόν όλοι αυτοί οι δήθεν λόγιοι και συγγραφείς και βέβαια τα γλοιώδη υποκείμενα βουλευτές και βουλευτίνες που αμφισβητούν την αγιότητα του φωτός και την λοιδορούν, θα έπρεπε πρώτα να σκεφτούν ότι αν ήταν απάτη η αφή του αγίου φωτός,  οι πρώτοι που θα το έλεγαν και θα το κατήγγειλαν θα ήταν οι Αρμένιοι που χρόνια τώρα προσπαθούν να οικειοποιηθούν τον πανάγιο τάφο.

Δυστυχώς στην Ελλάδα από αρχαιοτάτων χρόνων επικρατούν οι άπιστοι οι ανθέλληνες να μας διοικούν υποχείρια των εβραίων που ποτέ δεν δέχτηκαν τον χριστιανισμό.

Σκεφτείτε μήπως έχει φτάσει η ώρα της κάθαρσης;

60gr

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ


ΘΑ ΣΑΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΙΣΤΑ… ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ…!!! (ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ…)

1. Είμαστε μια χώρα που ελέγχει μια χερσαία και θαλάσσια έκταση όση είναι η Γερμανία και η Αυστρία μαζί (450.000 τετρ. χιλιόμετρα), αφού εκτεινόμαστε από την Αδριατική ως τις ακτές του Λιβάνου (περιλαμβανομένης της Κύπρου μας) και από το τριεθνές στον Έβρο ως ανοιχτά της Λιβύης. Θέλεις ΔΥO ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας από το πιο δυτικό (Κέρκυρα) στο πιο ανατολικό άκρο του Ελλαδικού χώρου (Λάρνακα).Σαν να πετάς δηλαδή από τις Βρυξέλλες προς τη Μασσαλία.

2. Στον κόσμο ζουν συνολικά 17.000.000 Ελλαδίτες, Κύπριοι, Βορειοηπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριοι, Τενέδιοι κλπ.

3. Είμαστε 2οι στον κόσμο σε καταθέσεις στην Ελβετία.

4. Δεχόμαστε 16.000.000 τουρίστες τον χρόνο και διαθέτουμε μια σημαντική τουριστική βιομηχανία.

5. Έχουμε τρία πολύ μεγάλα ναυπηγεία που κατασκευάζουν κάθε είδος πλοίου .

6. Έχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, τρόλεϊ, βαγόνια τραίνων, επικαθήμενα, μπετονιέρες, βυτία κλπ.

7. Διαθέτουμε 2.400 υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα φορτηγά πλοία είμαστε έτσι 1οι στον κόσμο στην εμπορική ναυτιλία, ενώ άλλα 1.500 τεράστια τάνκερ και φορτηγά έχουν οι Κύπριοι πλοιοκτήτες -5οι στον κόσμο.

8. Είμαστε 2οι παγκοσμίως στο πρόβειο γάλα, 3οι στις ελιές, 3οι παγκοσμίως στον κρόκο, στα ακτινίδια, στα ροδάκινα.

9. Είμαστε 1οι στον κόσμο σε νικέλιο, 1οι σε λευκόλιθο, 1οι στον κόσμο σε υδρομαγνησίτη, 1οι στον κόσμο σε περλίτη, (1.600.000 τόννοι), 2οι παγκοσμίως σε μπετονίτη (1.500.000 τόννοι), 1οι στην ΕΕ σε βωξίτη (2.174.000 τόννοι), 1οι και σε χρωμίτη, 1οι και σε ψευδάργυρο, 1οι και σε αλουμίνα.

10. Έχουμε την 2η καλύτερη Πολεμική Αεροπορία στο ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι είναι προτελευταίοι), ενώ έχουμε και το 2ο καλύτερο Πολεμικό Ναυτικό στο ΝΑΤΟ, με την Τουρκία να είναι Τ11. Έχουμε νοτίως της Κρήτης 175 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, το 3ο μεγαλύτερο κοίτασμα παγκοσμίως. Εντωμεταξύ ο χρυσός που υπάρχει στην Θράκη μας αξίζει 38 δις ευρώ. Έχουμε εκεί, στην Μακεδονία και την Θράκη , τα 3 μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού της Ευρώπης. Η αξία του πετρελαίου και του αερίου μας είναι – κρατηθείτε – 10 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ !όπως αναφέρει το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, το ΥΣΓΣ.

http://www.katohika.gr

Ευαγγέλιο Μ. Τετάρτης: Όταν ο Χριστός συνάντησε για πρώτη φορά Έλληνες…


Σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μερικοί Έλληνες που ζούσαν στην Ιουδαία ζήτησαν μια χάρη από ένα μαθητή του Χριστού. Είχαν την άνεση να προσεγγίσουν πρώτα τον Φίλιππο ο οποίος μιλούσε την ελληνική γλώσσα και του ζήτησαν να δουν τον Ιησού.
Δεν πάει ο Φίλιππος όμως αμέσως στον Ιησού αλλά στον Ανδρέα και αμέσως οι δυο τους απευθύνονται στον Ιησού. Ένα χαρακτηριστικό των δύο μαθητών είναι το Ελληνικό τους όνομα.
Ο Χριστός αμέσως απαντά προς όλους και τους λέει: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου» (Ιω. 12, 23) – «Ήλθε η ορισμένη ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, δια του θανάτου Του και της Ανάληψής Του, οπότε και θα αναγνωρισθεί ως Μεσσίας και από όλους τους εθνικούς.
Το Ευαγγέλιο του όρθρου της Μ. Πέμπτης:
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμαρτύρει ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.
Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε, ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. ῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων, ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ.
Οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν, λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. Ἔρχεται Φίλιππος, καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ.
Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΣΠΑ


ΟΣΠΑ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Πλησιάζοντας στην τελική συνάντηση με το Υπουργείο οικονομικών να θυμίσουμε πάλι λίγα πράγματα:

 

1ον       Ότι εμείς δεν αγοράσαμε ποτέ ομόλογο.

2ον      Δεν κάναμε αίτημα αγοράς σε καμία τράπεζα, όπως προβλέπει ο Νόμος περί κτήσης άϋλων τίτλων για φυσικά πρόσωπα.

3ον      Τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου είναι ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ άρα η ονομαστική τους αξία είναι την ημερομηνία λήξης τους και μόνο.

 

Με βάση λοιπόν τον Νόμο 3717/08 και τον Νόμο 3871/10 που προβλέπει την εξόφληση του εφάπαξ ποσού κοινωνικής ενίσχυσηςπου είναι αποζημίωση απόλυσης και υποκρύπτεται στο παραπάνω ποσό και αυτό διότι για να πάρουμε το ποσό κοινωνικής ενίσχυσης χρειαζόταν να καταθέσουμε στον ΟΑΕΔ την απόλυση μας (καταγγελία σύμβασης) με την Ολυμπιακή Αεροπορία και βεβαίωση από τον εκκαθαριστή του ύψους της αποζημίωσης μας η οποία υπολογίζεται με βάση τον Νόμο 2112/22.

 

Άρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είμαστε επενδυτές ( βλέπε απόφαση του ΣΤΕ για ομολογιούχους).

 

Έτσι έχουμε για την υλοποίηση του Νόμου 3717/08 το υπουργείο να έχει εξοφλήσει με βάση αυτόν τον νόμο τους μισούς συναδέλφους μας με μετρητά χρήματα μέχρι κεραίας και 2.160 συναδέλφους να έχουν πάρει 2 προκαταβολές από τον ΟΑΕΔ και μία ακόμα προκαταβολή με ομόλογα αξίας που έχει υπολογίσει το υπουργείο Οικονομικών.

 

Παραμένει λοιπόν η εξόφληση της αποζημίωσης-απόλυσης αυτών των 2.160 οικογενειών που πρέπει να προχωρήσει η κυβέρνηση και ο υπουργός με βάση τον Νόμο.

 

Η κυβέρνηση με κάθε ευκαιρία μας θυμίζει ΝΟΜΟΣ και ΤΑΞΗ και είναι αμείλικτη με τα ματ να έχουν κάνει όλες τις δουλειές, χαλυβουργείο, δημοσιογράφοι, εργάτες των δήμων, καθαρίστριες μόνο μαιευτήρες δεν έχουμε γίνει ακόμα. Παρ’ όλο που αυτόν τον καιρό οι νύχτες και οι μέρες είναι γκαστρωμένες.

 

Όλα αυτά τα θυμίζουμε ξανά για κάποιους καλοθελητές που σκέπτονται να κάνουν παρεμβάσεις με κάτι που έχουν στο κεφάλι τους και λένε βλακείες. Οι εργαζόμενοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας έχουν με το μέρος τους έναν νόμο και δικαστικές αποφάσεις, οι σκέψεις που διέπονται από αρτηριοσκλήρωση και κακία δεν βοηθάνε.

 

Η πραγματικότητα είναι ότι η αποζημίωση απόλυσης είναι κόποι μιας ζωής την χρωστάμε στις οικογένειες μας και δεν έχουμε δικαίωμα να παίζουμε. Περιμένοντας λοιπόν την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον κ. Υπουργό που μιλάει μαζί μας να τελειώσει το θέμα που έχει ταλανίσει 2.160 οικογένειες 2 χρόνια τώρα

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΤΡΑΤΡΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

 

http://www.ospa.gr/

ΨΗΦΙΣΤΕ για την Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα σε όλους τούς Συνταξιούχους


Διότι είναι παράνομο υπόκαιτε στην κλοπή ατομικού εισοδήματος με δικαιολογία αβάσιμη και ατεκμηρίωτη από το κράτος, δεύτερον διότι έχει νομοθετήσει με αμφίβολο σκεπτικό την κατηγοριοποίηση των συνταξιούχων ηλικιακά (ρατσιστικά)  με αποτέλεσμα οι κάτω των 55 χρόνων να έχουν απόλυα εισοδήματος του 60% από την αρχικής σύνταξης.

Είδη 27500 έχουν υπογράψει. Ενημερώστε και τους φίλους σας.

https://secure.avaaz.org/el/petition/Epanafora_ton_Doron_Hristoygennon_kai_Pasha_se_oloys_toys_Syntaxioyhoys/?aLnTfcb

Το έκρυψαν… το μάθαμε… το λέμε να ερευνηθεί.


0442548001394033283

Στο τελευταίο μνημόνιο που «υπέγραψαν» οι «αδιάβαστοι» βουλευτές του κυβερνόντος και συγκυβερνώντος κόμματος, ψήφισαν το εξής.

Στον νέο Καλλικράτη, δημοτικές εκλογές 2014, σταματά η χρηματοδότηση των δήμων από το κράτος και πρέπει οι δήμοι να βρουν χρήματα από μόνοι τους για την οικονομική ευμάρεια των δήμων και για να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Τι ψήφισαν λοιπόν. Ότι οι δήμοι θα έχουν το δικαίωμα σύναψης εσωτερικού «μνημονίου» και δανεισμού από χρηματοδοτήσεις τρίτων, χωρίς την παρέμβαση του κράτους.

Με λίγα λόγια αν ένας δήμος έχει οικονομικά προβλήματα και στραφεί προς μια δανειοδότηση, τότε ο δανειοδότης ακόμα και το ΔΝΤ, θα υποχρεώνει τον δήμο να συνάψει μαζί του ένα μνημόνιο με αποτέλεσμα μετά ο δήμος να στρέφεται κατά των δημοτών με αυξήσεις δημοτικών τελών, ένα νέο χαράτσι στις κατοικίες και πολλά άλλα όπως αυξήσεις στο νερό αν πρόκειται για επαρχία και χωριά.

Σαν αποτέλεσμα είναι οι δανειοδότες να εισπράττουν χρήματα και από την άλλη το κράτος να θεωρεί ότι είναι αμέτοχο και οι Έλληνες να εξαθλιωθούν ακόμα περισσότερο.

Πραγματικά είναι κάτι που είναι μείζον και δεν ξέρουμε κατά πόσο πραγματικά το διάβασαν όταν το ψήφισαν οι εθνοσωτήρες μας.

Προκαλούμε τα δημοσιογραφικά blog, εφημερίδες, ηλεκτρονικές σελίδες ενημέρωσης να διερευνήσουν αυτήν την υπόθεση αν είναι έτσι όπως τα γράφουμε και προ δημοτικών εκλογών να ενημερώσουν τους Έλληνες για μετά εκλογών δρώμενα.

60gr

Δικαίωση του Αρτέμη Σώρρα από Ελληνικό δικαστήριο


sorras

 

Σε δικαστική διαμάχη μετά από μήνυση του Ελληνικού δημοσίου κατά του Αρτέμη Σώρρα, για συκοφαντική δυσφήμιση και διασπορά ψευδών ειδήσεων, ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67650/13, δικαιώθηκε ο Αρτέμης Σώρρας, αφού έλαβε τα στοιχεία που κατατεθήκαν από το ελληνικό δημόσιο ανεπαρκή και κάποια απορρίφτηκαν ως αβάσιμα.

Μετά από αυτήν την απόφαση δικαίωση του Σώρρα, δείχνει ότι τα λεγόμενα του αρχίζουν να έχουν μια βάση, και καλό θα ήταν να αρχίσουν κάποιοι να το ερευνούν, για το καλό της πατρίδας και των Ελλήνων.

Εμείς σαν σελίδα θα επικαλεστούμε ότι όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, και θα παραμείνουμε επιφυλακτικοί κατά πόσο είναι «μπουρδολογεία» όπως την παρουσιάζουν τα συστημικά μέσα, η χρηματοδότηση Σώρρα.

Θα επανέρθουμε.

60gr

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: