60gr Promotion Web Νews

e-mail: 60gr@protonmail.com

Monthly Archives: Μαΐου 2016

Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Κ.Ο.Κ.)


Βιώνοντας τον εφιάλτη του δρόμου, η προσέγγιση της νομικής θέσης του πεζού από το βασικό νόμο που τη ρυθμίζει, δηλαδή τον Κ.Ο.Κ όπως ισχύει μετά την τελευταία του αναθεώρηση με το Νόμο 2696/99 θα μας φέρει αντιμέτωπους με μία σειρά αντιφάσεις που δημιουργούν εύλογα και κρίσιμα ερωτήματα.

Άραγε τα προβλήματα και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε καθημερινά σαν πεζοί , κίνδυνοι υγείας, σωματικής ακεραιότητας ακόμα και ζωής είναι αποτέλεσμα της ύπαρξης ενός αναχρονιστικού και προβληματικού νομικού πλαισίου αναντίστοιχου με τα διεθνή δεδομένα, ή έχουμα απλά την επανάληψη της κατάστασης του κάρου μπροστά από τα άλογα;

Το νομικό πλαίσιο που διαγράφει ο ισχύων Κ.Ο.Κ όπως άλλωστε και οι προηγούμενοι του 1977 και 1992, είναι εναρμονισμένο με τις επιταγές της Διεθνούς Συμβάσεως της Βιέννης, που υπογράφηκε στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα προσχώρησε στη Σύμβαση το 1972. Η Σύμβαση αυτή θέσπισε τους κανόνες της οδικής κυκλοφορίας, και τις σχέσεις μεταξύ των υποκειμένων της. Παρά το σύγχρονο νομικό πλαίσιο όπως η ζωή μας γίνεται ολοένα και δυσκολώτερη.

Βασική αρχή του Κ.Ο.Κ είναι η οριοθέτηση του ζωτικού χώρου κινήσεως των πεζών. Οι πεζοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ή τα ειδικά γ’ αυτούς ερείσματα. Η έννοια του πεζού έχει διευρυνθεί. Πεζοί θεωρούνται όχι μόνο αυτοί που δεν εποχούνται σε τροχοφόρα (άρθρο 38), αλλά και οι εποχούμενοι σε αναπηρικά καθίσματα, που κινούνται με ταχύτητα πεζού (5 χλμ/ώρα), καθώς και αυτοί που σπρώχνουν ή σέρνουν αμαξίδια βρεφών, αναπήρων καθώς και τα ποδήλατα χωρίς μηχανές.

Ο Έλληνας νομοθέτης δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι αγνοεί την πραγματικότητα: Στην αμέσως επόμενη παράγραφο του ιδίου άρθρου απαρριθμεί τις εξαιρέσεις του κανόνα ορίζοντας ότι σε ειδικές περιπτώσεις μεμονωμένοι πεζοί ή πεζοί που σύρρουν ή ωθούν ογκώδη αντικείμενα ή ομάδες πεζών μπορούν να κινούνται στο οδόστρωμα όταν δεν υπάρχουν πεζοδρόμια ή ερείσματα κατά τρόπο που να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Έχουν επίσης την δυνατότητα κίνησης στην ειδική λωρίδα την προωρισμένη για ποδήλατα ή μοτοποδήλατα, εφ’ όσον φυσικά υπάρχει τέτοια και εφ’ όσον το επιτρέπει η πυκνότητα της κίνησης των ποδηλάτων ή μοτοποδηλάτων. Εδώ πραγματικά έχουμε θρίαμβο της αρχής “ο σώζων εαυτόν σωθήτω!!!” Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα πρέπει να έχουμε ακροβατικές ικανότητες για να τα καταφέρουμε να περάσουμε στο απέναντι πεζοδρόμιο ή να φτάσουμε σε κάποια στάση λεωφορείου. Οι πεζοί επίσης δεν επιτρέπεται να υπερπηδούν στηθαία ή εμπόδια που έχουν τοποθετηθεί από τις αρμόδιες αρχές για ειδικούς λόγους. Αν υπάρχουν διαβάσεις καθιερώνεται η υποχρέωση να κινούνται σ’ αυτές. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου επισύρει ως κύρωση τα γνωστά μας δεκαχίλιαρα πρόστιμα που τόση δικαιολογημένη οργή προκάλεσε η πρόσφατη επιβολή τους.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να κάνουμε ένα συσχετισμό με το άρθρο 5 παρ. 4 εδ. γ και δ , που περιγράφουν τις σημάνσεις που υπάρχουν στις διαβάσεις πεζών και ποδηλατιστών αντίστοιχα: ραβδώσεις μεγάλου πλάτους παράλληλες προς τον άξονα του οδοστρώματος για τους πεζούς, και παραλληλόγραμμα ή τετράγωνα σχήματα για τους ποδηλατιστές. Σύμφωνα μάλιστα με την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου στους πεζούς ανήκουν και οι συνεχείς απλές ή διπλές γραμμές κατά μήκος στη μέση του οδοστρώματος. Νομολογιακά μάλιστα έχουν χαρακτηριστεί σαν τοίχος, οπότε οποιαδήποτε παράσυρση πεζού που στέκεται στη διαχωριστική γραμμή καταλογίζεται στην αποκλειστική υπαιτιότητα του οδηγού. Είτε δεχόμαστε είτε όχι την κατά Λιτζερόπουλο άποψη που θέλει τη νομολογία ισότιμη πηγή δικαίου, δεν μπορούμε να αρνηθούμε, ότι σε κάθε περίπτωση αυτή μπορεί να βοηθήσει το δικαστή να καταλήξει σε άρτια αιτιολογημένες αποφάσεις.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (άρθρα 12 και 39 Κ.Ο.Κ)

Οι χρήστες των οδών οφείλουν να αποφεύγουν κάθε συμπεριφορά που εκθέτει σε κίνδυνο πρόσωπα ή ζώα, ή προκαλεί ζημιά σε δημόσιες ή ιδιωτικές περιουσίες. Οι οδηγοί υποχρεούνται να οδηγούν με σύνεση και προσοχή ιδιαίτερα όταν διέρχονται παιδιά, υπερήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες. Υποχρεώνονται να σταματούν όταν απαγορεύεται σ’ αυτούς να προχωρήσουν, ή όταν πρόκειται να διασχίσουν το δρόμο τυφλοί που επιδεικνύουν το λευκό μπαστούνι τους ή άλλα άτομα με μειωμένη κινητικότητα όταν έχουν ήδη εισέλθει και προχωρούν στη διάβαση. Καθιερώνεται η υποχρέωση των οδηγών να παραχωρούν απόλυτη προτεραιότητα διελεύσεως σε πεζούς και ποδηλατιστές στις διαβάσεις που είναι προωρισμένες γι’ αυτούς τους τελευταίους. Αν δεν υπάρχει φωτεινή σηματοδότηση οι οδηγοί υποχρεώνονται να πλησιάζουν τη διάβαση με μειωμένη ταχύτητα, ώστε να μην εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς, και σε περίπτωση ανάγκης να διακόπτουν την πορεία του οχήματος για να επιτρέψουν τη διέλευση πεζών, που έχουν ήδη εισέλθει και προχωρούν σε σεσημασμένη διάβαση. Υποχρέωση των οδηγών αποτελεί επίσης η ευγενική συμπεριφορά προς τους πεζούς και τους άλλους οδηγούς. Όπως βλέπουμε η συμπεριφορά των οδηγών που συναντάμε σαν ταξιδιώτες στην Ευρώπη, ο Κ.Ο.Κ την περιγράφει λεπτομερέστατα. Απλά εδώ επειδή είναι Ελλάδα τη βλέπουμε μόνο στα χαρτιά.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ:

ΕΝΑ ΣΥΧΝΟΤΑΤΟ ΚΑΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

(άρθρο 48 Κ.Ο.Κ.)

Η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις και εμπόδια, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία ή η επιτρεπόμενη στάθμευση οχημάτων απαγορεύεται. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση μετά από άδεια των δημοτικών ή κοινοτικών αρχών, ύστερα από γνώμη των αρμοδίων αστυνομικών αρχών. Αυτοί που καταλαμβάνουν ολόκληρο το πεζοδρόμιο για ανέγερση οικοδομών σε κατειλημμένες περιοχές υποχρεώνονται να κατασκευάζουν πρόσθετο πεζοδρόμιο και πρέπει αντίστοιχα να τοποθετούν την κατάλληλη σήμανση για την κατάληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ο.Κ. Τέλος απαγορεύεται η κατάληψη πεζοδρόμου για οποιαδήποτε χρήση εκτός απ’ αυτή που έχει κατασκευαστεί. (Είπατε τίποτα για πεζοδρόμους-υπαίθρια πάρκινγκ ή για κατάληψη πεζοδρομίων από αυτοκίνητα;).

ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΟΣ-Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 Κ.Ο.Κ.

Η διάταξη αναφέρεται σε τρίτους προφανώς πεζούς, που εμπλέκονται σε τροχαία ατυχήματα και όχι σε οδηγούς οχημάτων που συγκρούονται, στην περίπτωση των οποίων ισχύει ο γνωστός μας ΓΠΝ/1911. Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται τεκμήριο υπαιτιότητος του πεζού όταν: α) ο πεζός δεν κυκλοφορεί συννόμως, β) ο ζημιώσας οδηγός κυκλοφορεί συννόμως. Το βάρος αποδείξεως μετατίθεται στον ζημιωθέντα πεζό, που οφείλει να αποδείξει ότι αυτός δεν φταίει ώστε να απαλλαγεί από το μαχητό τεκμήριο υπαιτιότητας αφού και ο οδηγός θα αποδείξει ότι η δική του συμπεριφορά ήταν σύννομη. Είναι προφανές ότι η διάταξη αυτή είναι εντελώς ξένη προς τους σκοπούς και τους στόχους του Κ.Ο.Κ, όμοια δε υπήρχε και στους προϊσχύσαντες Κ.Ο.Κ του 1992 και 1977. Στην εισηγητική έκθεση δε αναφέρεται το εξής αμίμητο “πρέπει να θεωρηθεί δικαιολογημένη και αναγκαία η απόκλιση από τις αρχές του ΓΠΝ/1911 διότι δεν συντρέχει λόγος να φοβόμαστε τα αυτοκίνητα αφού δεν είναι επικίνδυνα για τους πεζούς για τους οποίους έχουν ληφθεί μέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία τους. Επομένως πρέπει και αυτοί να υποβοηθήσουν με την αυξημένη προσοχή τους την ακώλυτη κυκλοφορία ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Είναι κατανοητό γιατί βγάζει τόσο γέλιο αυτή η ιστορία. Ευτυχώς υπάρχουν οι στατιστικές των τροχαίων ατυχημάτων με θύματα πεζούς και δυστυχώς κραυγάζουν. Από την άλλη όμως θα πρέπει να σημειώσουμε με θετικό πρόσημο την σιωπηρή άρνηση των δικαστηρίων να δεχθούν την κατάλυση της αρχής του κινδύνου δηλαδή την αντικειμενική ευθύνη, που υπάρχει τόσον στο τροχαίο όσο και στο εργατικό ατύχημα. Άλλωστε αυτή ισχύει πλήρως σε περιπτώσεις παθόντων πεζών μη δεκτικών καταλογισμού όπως π.χ. οι ανήλικοι, οι φρενοβλαβείς κλπ. Η τραγελαφική αυτή ρύθμιση απορρέει από την παρεξηγημένη “ισότιμη” θεώρηση του πεζού ως “χρήστη της οδού”, και την απαξίωση των κινδύνων από την κατοχή και την χρήση του αυτοκινήτου. Αξίζει επίσης να υπογραμμίσουμε ότι πάρα πολλές ειδικώτερες ρυθμίσεις που αφορούν και την ασφαλή κυκλοφορία των πεζών ο νομοθέτης τις αφήνει με σχετική ρήτρα σε μελλοντικές υπουργικές αποφάσεις, που είτε εκδόθηκαν πολύ πρόσφατα όπως π.χ. για το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής είτε τις περιμένουμε ακόμα όπως εκείνη του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε για την ανέγερση οικοδομών του άρθρου 48 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ.

Όσον αφορά το σύστημα κυρώσεων, αυτό αποτελεί έναν συνδυασμό χρηματικών προστίμων και διοικητικών ποινών, π.χ. αφαίρεση πινακίδων για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπορεί να διαφωνεί κανείς ως προς το ύψος του προστίμου σε ωρισμένες περιπτώσεις, (υπάρχει παράλληλα η ρήτρα της διετούς αναπροσαρμογής) αλλά ο νομοθέτης δεν ενθαρρύνει την ατιμωρησία. Ποιος την ενθαρρύνει; Ποιοι θα τηρήσουν αυτές τις διατάξεις; Οι οδηγοί, που στη συντριπτική τους πλειοψηφία πληρώνουν για να πάρουν το δίπλωμά τους με τη διαμεσολάβηση εκπαιδευτών, που “τα παίρνουν”, για να τα δώσουν με το αζημίωτο φυσικά σε εξεταστές που “τα παίρνουν” για να κάνουν τα στραβά μάτια; Ποια είναι η κλασσική αντίδραση όταν τύχει να πάρουν κλίση για τροχαία παράβαση; Ξεσκονίζουν τον κύκλο των γνωριμιών τους μη τυχόν και βρούν “κάποιο μέσον” στην τροχαία για να τους την σβήσει.

Ποια είναι τα μέτρα των αρμοδίων αρχών για να εξασφαλίσουν ασφαλείς συνθήκες για τους πεζούς όπως π.χ. να διώξουν τα οχήματα και τα λοιπά εμπόδια από τα πεζοδρόμιο που είναι ούτως ή άλλως ανεπαρκή και στενά να εξασφαλίσουν τις διαβάσεις, να προστατεύσουν τους ελεύθερους χώρους; Καλές και άγιες οι διεθνείς συμβάσεις αλλά χρειάζονται και την αντίστοιχη υπαρκτή πραγματικότητα για να εφαρμοστούν και όχι κάποια που ακατάπαυστα μας υπόσχονται ότι θα μας εξασφαλίσουν στο μέλλον.

Τι συμβαίνει με τον ελληνικό λαό; Γεννιέται με το γονίδιο της διαφθοράς, ή μήπως όλ’ αυτά τα νοσηρά φαινόμενα δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα γρανάζια μιας καλολαδωμένης μηχανής ενσωμάτωσης πελατειακού τύπου στην α΄ ή την β΄ παραλλαγή διαχείρισης του συστήματος;. Η πείρα όλων μας οδηγεί, δυστυχώς, στην καταφατική απάντηση αυτών των ερωτημάτων. Καταφατικά επίσης θα πρέπει να απαντηθεί και το αρχικό ερώτημα: ΝΑΙ για άλλη μια φορά το κάρο μπήκε μπροστά από τα άλογα. Ο νομοθέτης υποτίμησε τον ρυθμιστικό και υπερεκτίμησε τον παιδευτικό του ρόλο νομοθετώντας μία ανύπαρκτη πραγματικότητα. Ας μη διστάσουμε να παραδεχτούμε ότι έχουμε κι’ εδώ άλλη μία πανηγυρική δικαίωση εκείνης της φιλοσοφικής θεώρησης που θέλει την υλική και κοινωνική πραγματικότητα να καθορίζει το πολιτικό – νομικό εποικοδόμημα και όχι το αντίθετο. Μόνον η ανάπτυξη δυναμικών κοινωνικών κινημάτων πολιτών που θα εγγράψουν ως αδιαπραγμάτευτους στόχους την αξιοπρέπεια και την ποιότητα της ζωής, μπορούν να επιβάλουν μία διαφορετική υλική και κοινωνική πραγματικότητα.

http://www.pezh.gr/sites/pezh.gr/files/pezh.gr/hmerida/nomikh.htm

Τι ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ. ;;;;


 

ΑΠΛΟΣ ΔΕΙΤΕ ΤΟ VIDEO

Η φτώχια φέρνει ανθρώπους στα τροχόσπιτα. Πόσα πληρώνουν με νόμο ΣΥΡΙΖΑ ;;


Το 2015 η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ αναθεώρησε τον νόμο για άδεια ρυμούλκησης τροχόσπιτου από 50€ σε 1200+ € !!!!!

Αναλυτικά. Αν κάποιος που του παίρνουν το σπίτι αναζητήσει την αγορά ενός μεταχειρισμένου τροχόσπιτου αξίας 400€ για να βάλει την οικογένεια του κάτω από μια προφύλαξη θα πρέπει να υποστεί το εξής παράδοξο με νόμο ΣΥΡΙΖΑ 2015. Το μεταχειρισμένο πρέπει να ΒΓΑΛΕΙ έγκριση τύπου στην Ελλάδα . Ακόμα και εάν έχει έγκριση τύπου και κυκλοφορεί στην Γερμανία για παράδειγμα, νόμιμα στην Ελλάδα ΤΕΛΟΣ.

Το κόστος αυτής της έγκρισης… κρατηθείτε 1200€ για να πληρωθεί ο μηχανολόγος που θα εκδώσει την τεχνική μελέτη και πόσα μετά στο υπουργείο για την άδεια.

Αν σας χαρίσουν λοιπόν ένα τροχόσπιτο, θα έχετε 1200+€ καπέλο

Αν αγοράσετε ένα μεταχειρισμένο με 500 ευρώ, θα έχετε καπέλο 1200+€

Αν αγοράσετε ένα καινούργιο που όμως έχει βγάλει άδεια έστω και μια φορά είτε εδώ είτε στο εξωτερικό (το πήρε κάποιος και αύριο μετάνιωσε) θα έχετε καπέλο 1200+€

Μετά από αυτήν την καταγγελία από απελπισμένο φίλο της σελίδας, μπήκαμε στο υπουργία υποδομών μεταφορών και δικτύων και βρήκαμε το εξής

Capture

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε καλό είναι να μαζέψουν τα μυαλά τους και να σκεφτούν να συνετιστούν. Θα παρακολουθούμε το θέμα να δούμε αποτελέσματα. Ας έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι το τροχόσπιτο δεν είναι μέσον πολυτελείας αλλά μέσον επιβίωσης. Μην ξεχνάτε άρθρο που είχαμε ανεβάσει στης 23 Ιουλίου του 2013 με τίτλο «Η κρίση τους έστειλε στα τροχόσπιτα. Κοινωνικά φαινόμενα των ΗΠΑ ήρθαν και στην Ελλάδα» διαβάστε το άρθρο και μπορεί να έρθει το μυαλό σας στην θέση του.

60gr.blue

 

 

Προτείνουμε στο pronews.gr να ….


Να διορθώσει ότι νομίζει ότι φταίει,  διότι στις αναρτήσεις με όλους τους browsers δείχνουν τα γράμματα και ιδικά τα σύμβολα ως εξής.

Αρχικός τίτλος στην ιστοσελίδα

Π.Σκουρλέτης: « «Tομή» το νέο υπερταμείο -Έρχονται επενδύσεις»

Capture

Capture.JPG2

60gr.blue

Η υποκρισία περισσεύει σε αυτήν την κυβέρνηση


Capture

Από χθες διαβάζουμε τίτλους περί «βαριάς καρδιάς» από ΑΔΙΑΒΑΣΤΟΥΣ βουλευτές που σήμερα θα ψηφίσουν την θεμελίωση ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και με θρασύτητα στέλνουν τίτλους σε ΜΜΕ και ηλεκτρονικό τύπο ότι αυτό το κάνουν με «βαριά καρδία».

Σε άλλη χώρα θα σας ξεβράκωναν και θα σας έριχναν σε πίσσα και πούπουλα μόνο και μόνο για την υποκρισία σας.

Εδώ βλέπεις είναι Ελλάδα. Η χώρα του «ποτέ και του καφέ».

60gr.blue

Ξεπουλούν τα ΠΑΝΤΑ μέχρι το 2115


14 Μαΐου γράφαμε

……..Μια είδηση που έχει περάσει πολύ επικίνδυνα για τους Έλληνες, αυτό που λέμε στα ψιλά, είναι η πώληση του νερού σε ξένους μέσο ενός νέου φορέα που με απαίτηση των δανειστών θα είναι ξένος και όχι Έλληνας ο διευθύνον σύμβουλος που απέτισαν μαζί με όλα τα άλλα τα ασημικά να πουλήσει ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ οι ΑΝ.ΕΛ.

…….καταλαβαίνουν τι σημαίνει να πουληθεί το ΝΕΡΟ.

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Ιδιωτική καλλιέργεια, Γεωτρήσεις, Αποθήκευση νερού είναι λίγα μόνο από αυτά που θα απαγορεύσει η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εκμετάλλευσης………

https://60gr.wordpress.com

Για άλλη μια φορά ήμασταν μπροστά από το μυαλό μεγάλο δημοσιογράφων που θα έπρεπε μέχρι και τώρα να έχουν βγει στα κάγκελα ιδικά για το ΝΕΡΟ.

60gr.blue

 

Ο προσδιορισμός «υποκριτής» , άλλαξε και τώρα θα λέμε ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ


Τσίπρας κοροιδεύει ηλικιωμένη. Χαράτσι δεν θα πληρώνεις. Θα σε βάλουμε σε σποτ

Τσίπρας: Ο ΕΝΦΙΑ δεν διορθώνεται. Καταργείται

Τι έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ για τον αγωγό TAP

Τσίπρας: Ευθύνη της κυβέρνησης το ποιοι θα πληρώνουν φόρους

Τσίπρας: Δεν υπάρχουν βουλευτές να ψηφίσουν την κατάργηση του ΕΚΑΣ

Τσακαλώτος: Δεν καταθέτω στην Βουλή άλλη μείωση αφορολόγητου

Κατρούγκαλος: Δε θα κοπεί το ΕΚΑΣ

Όταν ο Σκουρλέτης απαντούσε ‘όχι’ στην ερώτηση της Μπακογιάννη αν ‘θα αυξηθεί το πετρέλαιο κίνησης’

Capture

Τσίπρας για την Ιδιωτικοποίηση του νερού

Capture

60gr.blue

 


Τον κωδικό για τις «προστατευμένες σελίδες με κωδικό» θα τον βρείτε στην σελίδα

ΝΑ ΣΥΣΤΗΘΟΥΜΕ

twitter   youtube

Αφορά τις ιστοσελίδες.


Σαν σελίδα που σκοπό έχει την ΔΩΡΕΑΝ και άνευ ανταλλάγματος προώθησης ειδήσεων από άλλες ιστοσελίδες, ενημερώνουμε ότι οι προωθήσεις γίνονται στο twitter στο Facebook στο Google+ και όσες ιστοσελίδες μας δίνουν το δικαίωμα μέσο της εφαρμογής share η και reblog ανεβαίνουν και στο Linkedin  tumbit  skype.

Σκοπός μας το Promotion Web Νews.

Αλλά διαπιστώνουμε ότι κάποιες ιστοσελίδες που πιστεύω η επιλογή μας να τις περιλαμβάνουμε στο Promotion, δεν τους πέφτει και άσχημα, μας δυσκολεύουν στις προωθήσεις περισσότερο στο twitter.

Παράδειγμα

kat

Τα κατοχικά νέα αφού ρυθμίσουν την συμπλήρωση του κειμένου στο twitter θα κερδίσει χώρο. Δεν θα μπαίνουμε πλέον στην διαδικασία να διαγράφουμε το αυτονόητο δηλαδή όλο το κείμενο που μπαίνει αυτόματα (- Κατοχικά Νέα ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ) και το θεωρούμε άχρηστο μιας και η προώθηση σε ένα κλικ θα τον στείλει στην σελίδα.

Από σήμερα αναρτήσεις που θα χρειάζονται την παρέμβαση μας θα τις προσπερνάμε.

60gr.blue

 

Πραγματικά όταν προσπαθείς να ξεστραβώσεις κάποιους ….


Featured Image -- 25547

Πραγματικά όταν προσπαθείς να ξεστραβώσεις κάποιους, αλλά στο τέλος καταλαβαίνεις ότι είσαι μόνος σου και σε θεωρούν η γραφικό η ηλίθιο, τότε παύεις να έχεις δυνάμεις για να συνεχίσεις να μοιράζεσαι τις γνώσεις σου με ανθρωπάκια.

Όταν διαβάζω επικεφαλίδες που δείχνουν ότι οι κυβερνητικοί μας παίρνουν για καθυστερημένα όντα και παίζουν μαζί μας, πως τώρα εγώ να πω στον πανηλίθιο συνάνθρωπο μου ότι αυτοί σε δουλεύουν;;

Τίτλος στο hellasforce.com  «Τώρα θέλουν να μας πείσουν ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις κύριες συντάξεις!»

Τι να γράψω τώρα εγώ για να πίσω τον αδαή που μέσα του τον κυριεύει η εκδικητικότητα και δεν σκέφτεται σαν συνάνθρωπος τον άλλο μόνο και μόνο επειδή παίρνει έναν μισθό μεγαλύτερο η μια σύνταξη μεγαλύτερη;;

Έχει θέση πλαφόν στο όριο μιας σύνταξης ;;;  ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 2000€ ΜΙΚΤΑ.

Αν λοιπόν κάποιος έπαιρνε 2200 μικτά αυτομάτως πάει στα 2000€. Αμέσως χάνει 200€.

Οι κρατήσεις τώρα όμως θα βγουν βάση το 2000€ όχι το αρχικό ποσόν.

Αν λοιπόν έπαιρνε καθαρά μετά από κρατήσεις 1200€ κύρια σύνταξη τώρα αυτομάτως πάει στα 780€. Έχει η δεν έχει μειωθεί η σύνταξη του κατά 400€ ;;;

Όταν λέμε σύνταξη ξέρουν κάποιοι ότι μαζί συνυπολογίζεται και η επικουρική;;

Αν λοιπόν περικοπή η επικουρική πάει να πει ότι δεν πειράχτηκαν οι συντάξεις;;

Πραγματικά συνειδητοποιώ ότι ένα δέντρο δεν φέρνει το δάσος. Και εδώ που έχει φτάσει η νοημοσύνη του Έλληνα το δεντράκι βαρέθηκε να περιμένει το δάσος.

Αν λοιπόν θέλετε και σε επερχόμενες εκλογές να λέγεστε ψηφοφόροι του φραπέ με γεια σας και με χαρά σας. Όταν όμως θα περάσουν οι μήνες και η Ελλάδα θα γίνει Βενεζουέλα και ο ένας θα κυνηγά τον άλλο, να ξέρετε οι άνθρωποι του καφέ  του φραπέ και της παραλίας ότι θα φάτε ανελέητο κυνήγι από τους διπλανούς σας γιατί ο ένας γνωρίζει τον άλλο και ξέρει τι θεό λατρεύει.

Μην σπεύσετε να σκεφτείτε ότι κινδυνολογώ.

Περιμένετε την 1η Ιουνίου όταν θα παίρνουν τις συντάξεις και τον Σεπτέμβριο που θα έρχονται και η εφορία με τον ΕΜΦΙΑ. Τότε ας με θυμηθεί κάποιος το τι έγραφα.

ΕΛΛΗΝΑ ΨΗΦΟΦΟΡΕ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΕ ΟΤΙ Η ΨΗΦΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΟΠΛΟ ΙΣΑΞΙΟ ΜΕ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ.

ΤΟ ΜΠΙΣΤΟΛΙ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΕΝΑΝ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ.

Δείξε ότι συνειδητοποιείς το μέλλον σου ακόμα και σε δημοσκοπήσεις. Τα δυο κόμματα θα μείνουν στην ιστορία σαν τα ποιο καταστροφικά που πέρασαν από την Ελλάδα και μάλιστα με αριστερές ιδεολογίες.

Εσύ γιατί να μείνεις στην ιστορία σαν δεκανίκι σφαγέων;;;

60gr.blue

Οι ΑΝΕΛ βαράνε διάλυση.Είχαν δίκιο οι αποχωρήσαντες.


Πανηγυρικά επιβεβαιώνοντε οι απόψεις όλων όσων έφυγαν από τους ΑΝ.ΕΛ. και επικεντρώνονται στην  αιτία του κακού.

Σαν μια φωνή όλοι είχαν την ίδια αιτία.

ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΚΑΜΜΕΝΟ.

Αποδείχτηκε πλέον με τον ποιο αδιάψευστο τρόπο ότι κατασκεύασε τους Ανεξάρτητους Έλληνες, μόνο και μόνο για να εισχωρήσει σε μια κυβέρνηση να αρπάξει έναν υπουργικό θώκο και να εκπληρώσει τα όνειρα του. Ποτέ δεν τον ενδιέφεραν οι συμπολίτες του, ποτέ δεν τον ενδιέφεραν οι ψηφοφόροι του.

Οι οπαδοί που ακόμα πεισματικά δίνετε ζωή στο “παρανοϊκό”… σκεφτείτε ξανά όταν θα φτάσετε στην κάλπη.

60gr.blue

Βαριές ήταν οι κατηγορίες που εξαπέλυσε κατά του Πάνου Καμμένου και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο πολιτευτής του κόμματος και γαμπρός της Μαρίνας Χρυσοβελώνη, Χρήστος Χρηστάκης, γνωστοποιώντας παράλληλα και την αποχώρηση του από τους ΑΝΕΛ.

Ο κ. Χρηστάκης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εξαπολύει επίθεση κατά του Υπουργού Εθνικής Αμύνης και προέδρου των ΑΝΕΛ, Πάνου Καμμένου. Στην ανακοίνωση αυτή υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά του Πάνου Καμμένου είναι ναπολεόντικη. Επιπλέον τόνισε πως το νέο ασφαλιστικό είναι ταφόπλακα για τις επόμενες γενιές και το φορολογικό λαιμητόμος για την ανάπτυξη.

Επιπλέον τονίζει πως το κόμμα των ΑΝΕΛ δεν έχει λόγο ύπαρξης στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, αφού πλέον έχει μεταλλαχθείπλήρως.

«Ξεπερνώντας όλες τις κόκκινες γραμμές και αρχές του το Κίνημα έχει μεταλλαχθεί ριζικά, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που από ρυθμιστής και αναγκαίο καλό παίζει πλέον τον ρόλο του «χρήσιμου ηλιθίου» σε μια επικίνδυνη κυβέρνηση που συνεχίζει το έργο των προηγούμενων, δηλαδή την εξαθλίωση του ελληνικού λαού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

http://www.voicenews.gr/index.php/politiki/68199-oi-anel-varane-dialysi.html

ΠΟΥΛΑΝΕ ΤΟ ΝΕΡΟ… ΤΟ ΣΥΝΗΔΗΤΟΠΟΙΗΤΕ;;


water_b_0

Μια είδηση που έχει περάσει πολύ επικίνδυνα για τους Έλληνες, αυτό που λέμε στα ψιλά, είναι η πώληση του νερού σε ξένους μέσο ενός νέου φορέα που με απαίτηση των δανειστών θα είναι ξένος και όχι Έλληνας ο διευθύνον σύμβουλος που απέτισαν μαζί με όλα τα άλλα τα ασημικά να πουλήσει ο ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΙ Η ΟΥΡΑ ΤΟΥ οι ΑΝ.ΕΛ.

Με την μεγάλη απάθεια που πέρασε από τους συμπολίτες αυτή η είδηση, δείχνει ότι μάλλον πρέπει να έχουν θέση σε θέση off τον εγκέφαλο τους μιας και δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει να πουληθεί το ΝΕΡΟ.

Γεωργία, Κτηνοτροφία, Ιδιωτική καλλιέργεια, Γεωτρήσεις, Αποθήκευση νερού είναι λίγα μόνο από αυτά που θα απαγορεύσει η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ εκμετάλλευσης.

ΤΡΑΒΗΞΤΕ ΚΑΝΑ ΧΑΣΤΟΥΚΙ ΣΤΟ ΜΑΓΟΥΛΟ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΗΘΑΡΓΟ.

Κλέβουν την ζωή μας η πρώτη φορά ΑΡΙΣΤΕΡΑ μιας και είναι αυτοί που τους άνοιξαν διάπλατα την πόρτα να μπουν οι ξένοι μέσα στα σαλόνια μας να αρπάξουν ότι θέλουν.

Περιμένουμε από ΜΕΓΑΛΟ δημοσιογράφους να ευαισθητοποιηθούν και να πάρουν σοβαρά αυτήν την κίνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝ.ΕΛ.

60gr.blue

Κότες λιράτες.


cebacebfcf84ceb1-123

Μετά από τις κότες που στελεχώνουν τις εκάστοτε συνδικαλιστικές καρέκλες, να μείνουν στα λόγια και στους θεατρινισμούς του τύπου Ράμπο, θα τους λιώσουμε αν… και αφού τους γειώνουν οι βουλευτές, αρκούνται στις ατάκες αυτοί είναι που ψήφισαν και από αύριο δουλειά παιδιά… καταλαβαίνετε γιατί ο κόσμος δεν κατεβαίνει στα πεζοδρόμια.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΖΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΔΕΝΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΠΙΘΑΜΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Capture

60gr.blue

ΝΕΟ Ασφαλιστικό και διαζευγμένοι.


ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ο ένας από τους δυο γονείς θα έχει δικαίωμα χρίσης του ανήλικου παιδιού για το ύψος του αφορολογήτου.

Σε διαζευγμένους γονείς τι θα ισχύσει;;

Θα έχει δικαίωμα χρίσης ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού μέχρι ενηλικίωσης (18 ), η κατόπιν συνεννοήσεως;

Για άλλη μια φορά ο πατέρας χρηματοδότης θα έχει μειωμένες εισφορές και μάλιστα αφανείς μιας και δεν προσμετράτε η απόδοση διατροφής στην φορολογική δήλωση;;

60gr.blue

ΜΕΤΡΑΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ.


Capture

Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΑΣΕ ΠΑΤΟ…


Capture

60gr.blue

Deutsche Telekom (ΟΤΕ) και Vodafone. Ένα τεστ που θα σας αφήσει άφωνους


CaptureΌλοι έχετε δει τις διαφημίσεις που το τελευταίο διάστημα έχουν επιδοθεί σε αγώνα να πάρουν όσους περισσότερους πελάτες μπορούν η Deutsche Telekom (ΟΤΕ) και η Vodafone. Εμείς κάναμε όμως ένα test που δείχνει το πόσο αναληθείς είναι στις γρήγορες ταχύτητες που πλασάρουν στα διαφημιστικά spot.

Κάναμε κάτι απλό.

Ένα Speedtest, στην σελίδα www.speedtest.net όπου διαλέγεις server από τους 5 που σου παρέχει οι οποίοι είναι οι εξής.

Vodafone

Hyperhosting

ΟΤΕ

Cosmote

GRNET

Εμείς τους πήραμε με την σειρά και δεν χωρούν αμφιβολίες στο πόσο “καλοί” servers είναι οι δυο ανταγωνιστές

Τα αποτελέσματα θα σας αφήσουν άφωνους. Να σκεφτείτε ότι κάναμε τέσσερεις φορές το Speedtest και καταγράψαμε το 5ο

Το συμπέρασμα μας…. Μην πιστεύετε ότι βλέπετε και ότι σας υπόσχονται.

Η δικιά μας σύνδεση είναι wind και τα συμπεράσματα δικά σας.

Να σημειώσετε ότι το test έγινε το μεγάλο Σάββατο 30/4/16 όπου είχε φύγει μεγάλο μέρος πελατών και οι γραμμές ήταν σε νορμάλ επίπεδο.

60gr.blue

Αρέσει σε %d bloggers: