Daily Archives: 8 Ιουνίου 2017

Διαβάστε τα προαπαιτούμενα που έφερε η κυβέρνηση με τροπολογίες!


Βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ κατά Τσακαλώτου: Οι δανειστές ζητούν όλο και περισσότερα και αυτό δε λέει να τελειώσει


Ελεγκτικό Συνέδριο κατά κυβέρνησης για το «πάγωμα» των συντάξεων


Χωρις ιχνος φιλότιμο!


Δεν θα φέρνουμε εμείς νυχτερινές τροπολογίες


Η επανάσταση των νταουλιέρηδων


Οι ισχυροί Ελληνες μεταφέρουν τις οικογένειές τους στο εξωτερικό


«Δεν θα κάνουμε άλλο τους καλούς μαθητές»


άρθρο 48 του νέου Κ.Ο.Κ. για την κατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ


σκαμπο

«Μαχαιριά» στην ελληνική ευρηματικότητα αποτελεί ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κυρίως για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που στερούνται νόμιμης θέσης στάθμευσης και εφεύρουν διάφορους τρόπους για να εξασφαλίζουν μόνιμα μια θέση πάρκινγκ έξω από το σπίτι τους!

Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι φορές που κυρίως οι σύζυγοι των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή οι γονείς αν πρόκειται για νεαρό οδηγό που τοποθετούν σκόπιμα τα σκαμπό, τις καρέκλες ή ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς για να εμποδίσουν κάποιον άλλο οδηγό να παρκάρει το όχημά του στην… ιδιωτική θέση πάρκινγκ τους που βρίσκεται μπροστά στην κατοικία τους. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ωστόσο αναμένεται να βάλει μια τάξη σε αυτό το χάος που παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα στενά των μεγαλουπόλεων προβλέποντας μάλιστα τσουχτερά πρόστιμα 400 ευρώ! Ειδικότερα στο άρθρο 48 του νέου Κ.Ο.Κ. για την κατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ αναφέρει χαρακτηριστικά: 1. H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς. 2. Kατ’ εξαίρεση της διάταξης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, μπoρεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρoς γι’ αυτό, η κατάληψη τμήματoς oδoύ με πρoσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημoτικών ή Koινoτικών Aρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Aστυνoμικών Aρχών. 3. Aυτoί πoυ ανεγείρoυν oικoδoμές μέσα σε κατoικημένες περιoχές ή εκτελoύν άλλα έργα και καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πεζoδρόμιo μπρoστά από την oικoδoμή ή τo έργo, υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo πεζoδρόμιo ή να πάρoυν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειες για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής. 4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιo πάνω, η κατάληψη τμήματoς oδoύ πρέπει αυτό να επισημαίνεται υπoχρεωτικά από αυτόν πoυ τo κατέλαβε κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα. 5. H κατάληψη επιφάνειας πεζόδρoμoυ για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση, εκτός γι’ αυτήν πoυ έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία των πεζών, ως και η είσoδoς – έξoδoς oχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρoδίων. 6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.».

http://www.makeleio.gr

8 χάρτες δείχνουν τους μεγαλύτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα


Συνθηκολογεί η κυβέρνηση: Ετοιμη να δεχτεί το σενάριο Σόιμπλε για το χρέος


Capture

«Η Ελλάδα δε διαθέτει ασφαλιστικό σύστημα αλλά «ασφαλιστικό μόρφωμα»


Διακοπές με ηθικό πλεονέκτημα


Εξοργιστικό! Ο άνεργος στ Αιγαλεω Τζανακοπουλος εγινε υπουργός κ πηγε 3ήμερο στ Τζια με έξοδα των φορολογουμένων!


Σε πόσο κορόιδα νομίζουν ότι απευθύνονται;


Με ευχές για πολλές επιτυχίες!


Συγκεκριμένες προτάσεις από για ένα σταθερό φορολογικό σύστημα


Η FAZ για το Ιντσιρλίκ: Κλείνει ένα από τα χειρότερα κεφάλαια των γερμανοτουρκικών σχέσεων


Καν’το ρε γίγαντα σαν τα αντίμετρα.


Η απονομή διακιοσύνης μπορεί και πρέπει να επιταχυνθεί.


Αρέσει σε %d bloggers: