60gr Promotion Web Νews

www.60gr.gr // e-mail: 60gr@protonmail.com

Category Archives: Τεχνολογικές ειδήσεις

Απαράδεκτες παροχές σταθερής και Internet


 

CaptureΜέσα σε αυτόν τον κύκλο, στο κέντρο της Αθήνας, που περιλαμβάνει τον Άρειο Πάγο την ΓΑΔΑ στην Πανόρμου όλες τις τράπεζες, τις εταιρίες δημοσκοπήσεων MEDIA SERVICES SA και MRC, το ΙΚΑ Αμπελοκήπων και πολλές άλλες εταιρίες, τεχνολογικά είμαστε χρόνια πίσω μιας και οι εταιρίες σταθερής τηλεφωνίας δεν έχουν φροντίσει να περάσουν γραμμές VDSL.

ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΜΥΡΝΙΩΤΙΚΑ.

Ας σκύψουν το κεφάλι και να κοιτάξουν να αναβαθμίσουν την περιοχή και να μην αρέσκονται μόνο στο να εισπράττουν για παροχές που δεν αποδίδουν.

60gr

 

άρθρο 48 του νέου Κ.Ο.Κ. για την κατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ


σκαμπο

«Μαχαιριά» στην ελληνική ευρηματικότητα αποτελεί ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας κυρίως για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που στερούνται νόμιμης θέσης στάθμευσης και εφεύρουν διάφορους τρόπους για να εξασφαλίζουν μόνιμα μια θέση πάρκινγκ έξω από το σπίτι τους!

Άλλωστε δεν είναι και λίγες οι φορές που κυρίως οι σύζυγοι των ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή οι γονείς αν πρόκειται για νεαρό οδηγό που τοποθετούν σκόπιμα τα σκαμπό, τις καρέκλες ή ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς για να εμποδίσουν κάποιον άλλο οδηγό να παρκάρει το όχημά του στην… ιδιωτική θέση πάρκινγκ τους που βρίσκεται μπροστά στην κατοικία τους. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ωστόσο αναμένεται να βάλει μια τάξη σε αυτό το χάος που παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα στενά των μεγαλουπόλεων προβλέποντας μάλιστα τσουχτερά πρόστιμα 400 ευρώ! Ειδικότερα στο άρθρο 48 του νέου Κ.Ο.Κ. για την κατάληψη τμήματoς oδoύ και πεζόδρoμoυ αναφέρει χαρακτηριστικά: 1. H πρoσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματoς τoυ oδoστρώματoς με εγκαταστάσεις ή εμπόδια απαγoρεύεται, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία, η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση oχημάτων ή περιoρίζεται η oρατότητα αυτών πoυ χρησιμoπoιoύν τις oδoύς. 2. Kατ’ εξαίρεση της διάταξης της πρoηγoύμενης παραγράφoυ, μπoρεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρoς γι’ αυτό, η κατάληψη τμήματoς oδoύ με πρoσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια των Δημoτικών ή Koινoτικών Aρχών μετά γνώμη των αρμόδιων Aστυνoμικών Aρχών. 3. Aυτoί πoυ ανεγείρoυν oικoδoμές μέσα σε κατoικημένες περιoχές ή εκτελoύν άλλα έργα και καταλαμβάνoυν oλόκληρo τo πεζoδρόμιo μπρoστά από την oικoδoμή ή τo έργo, υπoχρεoύνται να κατασκευάσoυν πρόσθετo πεζoδρόμιo ή να πάρoυν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών. Mε απόφαση τoυ Yπoυργoύ Περιβάλλoντoς, Χωρoταξίας και Δημόσιων Έργων καθoρίζoνται oι λεπτoμέρειες για την εφαρμoγή της διάταξης αυτής. 4. Όταν επιτρέπεται, όπως πιo πάνω, η κατάληψη τμήματoς oδoύ πρέπει αυτό να επισημαίνεται υπoχρεωτικά από αυτόν πoυ τo κατέλαβε κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 τoυ παρόντoς Kώδικα. 5. H κατάληψη επιφάνειας πεζόδρoμoυ για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση, εκτός γι’ αυτήν πoυ έχει κατασκευαστεί, απαγoρεύεται, εφόσoν παρεμπoδίζεται η κυκλoφoρία των πεζών, ως και η είσoδoς – έξoδoς oχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτησης των παρoδίων. 6. Αυτός που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400,00) ευρώ.».

http://www.makeleio.gr

Microsoft: Τι αλλάζει τον Νοέμβριο στα Windows 10


Λίγες ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση της ότι πάνω από 110 εκατομμύρια υπολογιστές «τρέχουν» αισίως σε Windows 10, η Microsoft ετοιμάζεται να λανσάρει τώρα το πρώτο μεγάλο update, το οποίο αναμένεται την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Θα φέρει την κωδική ονομασία Threshold 2, θα αφορά βελτιώσεις στις υπάρχουσες δυνατότητες, καθώς και νέα χαρακτηριστικά στο λειτουργικό σύστημα των Windows 10 και θα μπορεί να εγκατασταθεί σε κάθε έκδοση των Windows 10 μέσω του Windows Update.

Σύμφωνα με το iGuru.gr, το Windows Update του Νοέμβρη θα περιλαμβάνει τις εξής ενημερώσεις:

 • Τα πλακίδια του Start θα υποστηρίζουν jumplists.
 • Τα πλακίδια του Desktop θα έχουν το δικό τους χρώμα και θα μπορούν να εμφανίζονται ανά τρία ή ανά τέσσερα σε ομάδες.
 • Επιπλέον χαρακτηριστικά στο Cortana: inked σημειώσεις, εντοπισμός ταινιών και ticketed event, αναπάντητες κλήσεις, εξοικονόμηση ενέργειας, syncing των μηνυμάτων και του ιστορικού κλήσεων.
 • Ο Microsoft Edge θα έρθει επίσης με αναβαθμίσεις: βελτιωμένη υποστήριξη HTML5 και CSS3, υποστήριξη ECMAScript 6 και 7, καρτέλες προ-επισκόπησης, αγαπημένα, λίστα συγχρονισμού, εργαλεία F12, ρύθμιση μηχανής αναζήτησης άμεσα από το παράθυρο αναζήτησης.
 • Εντοπίστε τη συσκευή σας με το GPS.
 • Απαγορεύστε σε εφαρμογές να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό κλήσεων, και τα απεσταλμένα e-mail
 • Νέες εφαρμογές από προεπιλογή: Skype βίντεο, μηνύματα, Τηλέφωνο, Sway.
 • Όλες οι ενσωματωμένες εφαρμογές ενημερώνονται στις πιο πρόσφατες εκδόσεις.
 • Βελτιωμένη διαχείριση μνήμης
 • Νέο παράθυρο Environmental Variables
 • Τα Windows 10 μπορούν πια να ενεργοποιηθούν με κλειδί από Windows 7, 8 ή 8.1 κατά τη διάρκεια ή και μετά την εγκατάσταση.

Ποιες θα είναι οι σημαντικές διορθώσεις

 • Οι εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν σε άλλες μονάδες.
 • Επιλογή για να ρυθμίσετε που αποθηκεύονται οι offline χάρτες.
 • Το χρώμα καθορίζεται σύμφωνα την Εξατομίκευση και επηρεάζει τώρα και τα titlebars.
 • Βελτιωμένη – πιο συνεπής – εμφάνιση του μενού περιβάλλοντος
 • Βελτιωμένο dark και light theme
 • Υποστήριξη Cortana για τοπικούς λογαριασμούς.
 • Το μενού Έναρξης υποστηρίζει έως και 2048 πλακίδια μετά την ενημέρωση και όχι μόνο 512
 • Οι Ρυθμίσεις  του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel) επανήλθαν στην κατάσταση που ήταν στα Windows 8.1 κάτι που σας δίνει περισσότερες επιλογές.

http://www.altsantiri.gr

Ποιο τροχόσπιτο; Ηρθαν τα Ecocapsules (photos)


Αν είστε της λογικής παίρνω το δισάκι μου και γυρνάω τον κόσμο, αλλά δεν αντέχετε τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ και θέλετε απόλυτη ανεξαρτησία, τότε τα Ecocapsules φτιάχτηκαν για εσάς.

Πρόκειται για μικρά φορητά σπίτια τα οποία έχουν μεγάλο βαθμό ενεργειακής αυτονομίας.
Διαθέτουν τουαλέτα, ντους, κουζίνα, σαλόνι και φυσικά κρεβατοκάμαρα.

Απορροφούν ηλιακή και αιολική ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε όλα τα κομφόρ στη μέση του πουθενά, αρκεί να το βλέπει ο ήλιος ή να το φυσά ο αέρας. Γεμίζουν οι μπαταρίες και έτσι είστε αυτόνομοι. Επιπλέον, έχουν και συλλέκτη βρόχινου νερού, με φίλτρα που εξασφαλίζουν πως θα κάνουν το νερό πόσιμο. Τα ίδια φίλτρα μπορούν να καθαρίσουν το νερό που θα βρείτε οπουδήποτε επιλέξετε να πάτε.

1 2 3 4 5 6

http://www.newsbomb.gr

Τι κάνουμε όταν κάποια ιστοσελίδα δε μας αφήνει να δούμε το βίντεο αν δε κάνουμε share ή like..


Capture

Δες τα βίντεο που δε σε αφήνουν να δεις αν δε κάνεις share ή like…

Πως να δεις βίντεο χωρίς να κάνεις share ή like. Γνωρίζετε ότι κάθε φορά που πατάτε μου αρέσει (Like) ή κοινοποιείτε (Share) διάφορα από σελίδες στο Facebook μπορεί να βοηθάτε ένα απατεώνα να κερδίζει χρήματα;

Βλέπουμε αυτές τις φωτογραφίες σχεδόν κάθε μέρα. «Like κατά του καρκίνου», «Μία κοινοποίηση για μια προσευχή» ή «Ένα Like για τα παλληκάρια μας» ή ακόμα «Like σε αυτή τη φωτογραφία για να κερδίσετε ένα iPad» – όμως αυτές οι φωτογραφίες υπάρχουν συχνά για έναν και μόνο σκοπό. Για να κερδίσουν ορισμένοι απατεώνες χρήματα.

Πώς γίνεται;

Οι απατεώνες ξέρουν, ότι μια σελίδα στο Facebook, ή μια ομάδα με πολλές χιλιάδες μέλη είναι ένα πολύτιμο αγαθό, γιατί δίνει στον απατεώνα ένα μεγάλο ακροατήριο.

Οι σελίδες αυτές μπορεί να χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν άτομα σε άλλες σελίδες, ή για ψάρεμα προσωπικών πληροφοριών, ή για να κερδίσει ο απατεώνας προμήθεια από κάποια διαφήμιση, ή απλά ένας απατεώνας θα μπορούσε να πωλήσει τη σελίδα στο Facebook σε άλλους για χρήματα. Στην πραγματικότητα, οι απατεώνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τέτοιες σελίδες για να πράξουν μεγάλο αριθμό απατών, από επιθέσεις malware, έως την κλοπή προσωπικών στοιχείων.

Ο στόχος είναι να δημιουργήσουν τέτοιες σελίδες ή ομάδες και να προσελκύσουν όσο είναι δυνατό περισσότερους χρήστες. Τα Like και οι κοινοποιήσεις είναι ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό. Οι σελίδες που χρησιμοποιούν τέτοιες μεθόδους προσέλκυσης είναι γνωστές ως «Σελίδες Likewhore». Η διαδικασία της προσέλκυσης οπαδών μέσα από ψαρέματα Like είναι γνωστή ως «Like-Farming».

Για να δεις το video που θες χωρίς να κάνεις like ή share απλά βάζεις τη διεύθυνση (copy paste url) της σελίδας στη παρακάτω ιστοσελίδα http://noshare4vid.com/

http://www.makeleio.gr

Τέλος για τη Navigon στην Ελλάδα;


800px-Navigon-Logo_svg

Από τις αρχές Ιουνίου μάθαμε για την επικείμενη εξαγορά της Navigon από την Garmin, κάτι που ανακοινώθηκε επίσημα στις 14 του ίδιου μήνα. Η εξαγορά ολοκληρώθηκε στις 26 Ιουλίου, αλλά τι γίνεται στην Ελλάδα; Με αφορμή την ερώτηση κάποιου φίλου, που θα πάει τη συσκευή του Navigon για service, έκανα μια μικρή έρευνα, και διαπίστωσα μερικά ενδιαφέροντα πράγματα.

Η Nortec δεν αντιπροσωπεύει πλέον τη Γερμανική Navigon στην Ελλάδα. Επίσης η Navigon δεν αντιπροσωπεύεται από καμία άλλη εταιρία και όσες συσκευές εισάγονται πλέον, έρχονται από ανεξάρτητους εισαγωγείς. Κρατώντας τις επιφυλάξεις μου, νομίζω ότι η πολιτική της Garmin, είναι να μην προωθήσει τις συσκευές Navigon στην Ελλάδα, αλλά μόνο αυτές της Garmin.

Όσοι έχουν κάποια συσκευή Navigon και χρειάζονται service, θα πρέπει να απευθύνονται στον αντιπρόσωπο της Garmin, Digital Trcer Electronics, στο τηλέφωνο 210-9840144.

http://www.navimania.gr

 

100% Ελληνικό αυτοκίνητο υδρογόνου – Με ένα λίτρο κάνεις 500 χιλιόμετρα!


Φωτογραφία για ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: 100% Ελληνικό αυτοκίνητο υδρογόνου – Με ένα λίτρο κάνεις 500 χιλιόμετρα!2

Τι να πει κανείς για το λαό του, όταν εκείνος βάζει ταχέρια του και βγάζει τα μάτια του; Μια ομάδα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης

κατασκεύασε αυτοκίνητο υδρογόνου που είναι μάλιστα έτοιμο να βγει στην αγορά, ενώ έχει ήδη λάβει διεθνείς διακρίσεις και αναγνώριση. Ωστόσο η ελληνική νομοθεσία  εμποδίζει την εμπορική αξιοποίηση του εντός… συνόρων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, το Εco Racer, αυτοκίνητο 100% ελληνικής σύλληψης, σχεδίασης και κατασκευής, που “γεννήθηκε” στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου Κρήτης, κινείται με υδρογόνο και με εξαιρετικές

επιδόσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας, αφού καταναλώνει ένα λίτρο καύσιμου για 434 χιλιόμετρα.

“Πρόκειται για ένα όχημα που θα μπορούσε κάλλιστα να περάσει στη μαζική παραγωγή με κάποιες τροποποιήσεις, ακόμη και με κόστος κάτω των 10.000 ευρώ, ώστε να κατασκευάζεται πλήρως στη χώρα μας και να εξάγεται όχι να εισάγεται!”, αναφέρει ο ΣΚΑΙ.

Το αμάξωμα του οχήματος είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα για να έχει χαμηλό βάρος, διαθέτει σασί αλουμινίου από ειδικά κράματα και κινείται από κυψέλες υδρογόνου, είναι αθόρυβο, και αυτό που παράγει ως αποτέλεσμα της κίνησης του είναι απλώς νερό, δηλαδή εκπέμπει μηδενικούς ρύπους.

Το Eco Racer επιβραβεύθηκε σε διεθνείς διαγωνισμούς με το 1ο βραβείο ασφάλειας και το 4ο εξοικονόμησης καύσιμου.

Όμως, αυτή τη στιγμή λείπει το θεσμικό πλαίσιο ώστε να επιτρέπεται η μαζική παραγωγή αυτού του οχήματος. Ακόμη και αν εμφανιστεί δηλαδή ενδιαφερόμενος επενδύτης δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του Εco Racer στην Ελλάδα γιατί ο νόμος δεν το επιτρέπει.

“Ελπίζω η Ελλάδα να αλλάξει, να αλλάξουν οι νομοθεσίες να γίνει πιο ευέλικτη. Ιδέες όπως βλέπετε υπάρχουν και ελπίζουμε να υπάρξουν πρωτοβουλίες για να συνδεθεί η επιχειρηματικότητα με το Πολυτεχνείο”, σχολίασε στο Eco News ο φοιτητής Παναγιώτης Μπάζιος gkourou

Συνδεσμολογία φωτοβολταϊκών πάνελ


Η συνδεσμολογία φωτοβολταϊκών πάνελ αλλά και μπαταριών πρέπει να γίνονται με προσοχή και φυσικά υπεύθυνα από αυτόν που κάνει την εγκατάσταση. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα πρέπει να γίνονται κατανοητές από τον αναγνώστη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή.

Όπως και στην περίπτωση των μπαταριών οι οποίες μπορούν να συνδεθούν σε σειρά αλλά και παράλληλα, έτσι και με τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορεί να γίνει κατάλληλη συνδεσμολογία ώστε να αυξηθεί η ένταση ή η τάση του παραγόμενου ρεύματος.

Η πιο συχνή περίπτωση είναι να έχουμε ήδη στήσει το σύστημά μας και απλά να θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας στην τάση που ήδη λειτουργεί. Στα πιο πολλά μικρά φωτοβολταϊκά είναι τα 12V. Αν για παράδειγμα έχουμε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ των 50W – 12V και αγοράσαμε άλλο ένα επίσης των 50W – 12V με σκοπό τον διπλασιασμό της παραγόμενης ενέργειας τότε θα πρέπει να συνδέσουμε τα πάνελ παράλληλα. Η τάση θα παραμείνει η ίδια, αλλά θα αυξηθεί η ένταση και συνεπώς η μπαταρίες του συστήματος θα φορτίζουν συντομότερα.

σύνδεση_πανελ_σε_σειρα

Αν όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πάνελ μιας τάσης ώστε να φορτίσουμε μπαταρίες μεγαλύτερης τάσης, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε συνδυασμό συνδεσμολογιών. Δηλαδή να κάνουμε τις απαραίτητες συνδέσεις ώστε το τελικό παραγόμενο ρεύμα να έχει την τάση που μπορεί να δεχτεί και να αξιοποιήσει το ελεγκτής φόρτισης του συστήματός μας. Ένα απλό παράδειγμα απεικονίζεται γραφικά στην εικόνα όπου 4 φωτοβολταϊκά πάνελ των 12V συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε καταλήγοντας σε έναν ελεγκτή φόρτισης των 24V να φορτίσουν μπαταρίες των 24V.

σύνδεση_πανελ_παράλληλα

Η αύξηση της παραγόμενης ενέργειας σε ένα ήδη υπάρχον φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ίσως ο πιο συχνός λόγος για να συνδέσουμε παραπάνω του ενός φωτοβολταϊκά πάνελ. Πρακτικά σημαίνει πως η μπαταρίες μας θα φορτίζονται συντομότερα, με την ίδια έκθεση στον ήλιο.

 

http://www.karaferis.gr

κόλπο για να λάμψει το ξύλινο πάτωμα


dousie sld

Αν έχετε ξύλινο πάτωμα και θέλετε όχι απλά να το καθαρίσετε αλλά να το κάνετε καθρέφτη φτιάξτε το εξής μείγμα:

– Μία κούπα νερό + μία κούπα ξύδι + 1 κούπα οινόπνευμα + 2-3 σταγόνες υγρό σαπούνι πιάτων.

– Ανακατέψτε καλά,

βάλτε σε μπουκάλι ψεκαστήρα,

ψεκάστε και περάστε με στεγνή σφουγγαρίστρα ή στεγνό μαλακό πανί

Με το ίδιο υγρό μπορείτε να γυαλίσετε και τα ανοξείδωτα

http://www.4news.gr

Γυάλισμα φαναριών αυτοκινήτου


fanari 1 fanari 2
Όλοι έχουμε παρατηρήσει οτι στα νέα αυτοκίνητα τα φανάρια είναι πλαστικά για λόγους παθητικής ασφαλείας. Αυτο όμως έχει και ένα μειονέκτημα γιατί τα φανάρια στο πέρασμα του χρόνου(4-5 χρονια περιπου) αρχίζουν να κιτρινίζουν και να θαμπώνουν απο τον ήλιο. Δυστηχώς δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό απλα μπορούμε να το παρατήνουμε σκουπίζοντας πολυ καλά τα φανάρια μετα το πλύσιμο και να τα διατηρούμε οσο πιο στεγνά γινετε. Σε περίπτωση όμως που δεν το προλάβετε μην απελπίζεστε και μην αντικαταστήσετε τα φανάρια σας! Υπάρχει λύση και θα σας την δοσουμε. Φτάνει απλά να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

1. Πρωτού ξεκινήσουμε πρέπει οποσδήποτε να καθαρίσουμε πολύ καλα τα φανάρια μας με σαπούνι και να τα σκουπίσουμε πολύ καλά.

2. Πέρνουμε ένα κουβά με καθαρό νερό, ενα γυαλόχαρτο Νο1000, ενα wettex και ξεκιναμε να τρίβουμε το φανάρι μας ρίχνοντας νερό στην επιφάνεια που τρίβουμε. ΠΡΟΣΟΧΗ! μην κάνετε απότομες κινήσεις και ακουμπίσετε το χρώμα του αυτοκινήτου σας διότι θα θαμπώσει το σημείο που τρίψατε.

3. Στην συνέχεια αφού στεγνώσουμε πολύ καλά τα φανάρια πέρνουμε έναν αλοιφαδόρο με ενα μαλακό σφουγγάρι που μπορίτε να αγοράσετε απο κάποιο πολυκατάστημα π.χ. Praktiker και μια αλοιφή της εταιρίας 3Μ που θα την βρείτε σε κάποιο χρωματοπωλείο αυτοκινήτων και αφού είμαστε σίγουροι οτι τα φανάρια μας είναι στεγνά ρίχνουμε αλοιφή και γυαλίζουμε με τον αλοιφαδόρο μέχρι το φανάρι να επανέλθει στην εργοστασιακή του κατασταση.

4. Τέλος σκουπίζουμε τα φανάρια μας και είμαστε έτοιμοι να ξαναδούμε το αμάξι μας σας καινούργιο!

Είναι κάτι απλό που ο καθένας με λίγη προσοχή μπορεί να το κάνει χωρίς να ξοδέψει πολλά χρήματα και πολύ χρονο.

http://2.bp.blogspot.com/

Προσοχή!!!! Ιός αδειάζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς


virus_internet

Ειδικότερα, το νέο κακόβουλο λογισμικό έχει τη δυνατότητα να υποκλέπτει τα ηλεκτρονικά στοιχεία πρόσβασης του e-banking (username, password, κτλ), αλλά και να «συλλέγει» τα δεδομένα της κίνησης του δικτύου του χρήστη (sniff network traffic), υποκλέπτοντας ευαίσθητα δεδομένα και των υπολοίπων χρηστών που είναι συνδεδεμένοι σε αυτό.

Το εν λόγω λογισμικό, που ονομάστηκε ως «EMOTET», εξαπλώνεται γρήγορα μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πιο συγκεκριμένα, στον χρήστη αποστέλλεται μήνυμα (e-mail), το οποίο τον ενημερώνει για κάποια μεταφορά ποσού, που έγινε στο τραπεζικό του λογαριασμό και το οποίο περιέχει σύνδεσμο (link) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επίμαχη τραπεζική μεταφορά. Μόλις ο χρήστης πατήσει στο σύνδεσμο (link), που περιέχεται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αρχίζει η διαδικασία εγκατάστασης του κακόβουλου λογισμικού, εν αγνοία του χρήστη.

Διαβάστε την συνέχεια εδώ.

Επεξεργασία της Registry στα Windows XP δίνει ενημερώσεις για πέντε χρόνια ακόμα


winxp-hack-updates-590x330

Δεν είστε έτοιμοι να εγκαταλείψετε τα Windows XP ακόμα; έχουμε για εσάς μα καλή είδηση.Υπάρχει η δυνατότητα να έχετε πέντε ακόμα χρόνια ενημερωμένες εκδόσεις των Windows σε περίπου 15 δευτερόλεπτα από τον χρόνο σαςΤο μόνο που χρειάζεται είναι μια απλή επεξεργασία της registry.

 

Ανοίξτε το regedit και περιηγηθείτε στο HKLM\Sytem\WPA και δημιουργήστε ένα νέο κλειδί PosReady. Κάντε κλικ σε αυτό το νέο κλειδί και προσθέστε μια νέα τιμή DWORD και ορίστε την σε 1. Από τώρα και στο εξής το Windows Update δεν θα βλέπει έναν υπολογιστή με Windows XP, όταν ελέγχει για νέα patches από τη Microsoft.

Αντ ‘αυτού το σύστημά σας θα αναφέρετε ως μια συσκευή Windows POSReady. Τασυστήματα POSReady μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις μέχρι το 2019. Είναι μια ελαφρώς διαφορετική έκδοση των Windows που είναι retooled για χρήση κυρίως σε ενσωματωμένα συστήματα. Είναι σαφές ωστόσο, το codebase του είναι αρκετά παρόμοιο με των XP και έτσι μπορείτε να εγκαταστήσετε τις ενημερωμένες εκδόσεις σε ένα “disguised” σύστημα.

Η επεξεργασία θα λειτουργήσει σε ένα σύστημα XP 32-bit. Η έκδοση 64-bit είναι ελαφρώς διαφορετική, αλλά αυτός ο οδηγός βήμα προς βήμα είναι αρκετά εύκολο να ακολουθηθεί.Μπορείτε να κάνετε αυτή την επεξεργασία στον υπολογιστή σας και πείτε μας πόσο καλάδούλεψε στα δικά σας Windows XP.

Πηγή: geek.com

Με αγωνιστικό DNA το νέο Megane R.S. 275 Trophy


Με αγωνιστικό DNA το νέο Megane R.S. 275 Trophy

Το ταχύτερο Megane, το αυτοκίνητο με το οποίο θα προσπαθήσει να σπάσει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Nurburgring για προσθιοκίνητο μοντέλο παραγωγής, παρουσίασε επίσημα η Renault.

Το Megane R.S. 275 Trophy, έχει εξελιχθεί πάνω στην έκδοση Cup, με τις ρυθμιζόμενες αναρτήσεις να προέρχονται από την Ohlins, οι ζάντες 19 ιντσών είναι της Speedline, το σύστημα εξαγωγής της Akrapovic είναι από τιτάνιο, ενώ εφοδιάζεται και με διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης.

Τα ελαστικά έχουν εξελιχθεί από την Michelin πάνω στο αυτοκίνητο, με τα σπορ καθίσματα της Recaro, επενδυμένα με δέρμα και alcantara, τις κόκκινες ραφές στο τιμόνι και το χειρόφρενο, καθώς και το μοχλό ταχυτήτων της Zamac, να αναδεικνύουν τον αγωνιστικό χαρακτήρα του.

Ο τετρακύλινδρος 2.0 Turbo κινητήρας, έχει αναβαθμιστεί, αποδίδοντας πλέον 275 ίππους και 360 Nm ροπής, με τη μέση κατανάλωση σύμφωνα με τη γαλλική εταιρεία, να είναι στα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και οι εκπομπές CO2 στα 174 γρ./χλμ.

Οι παραγγελίες για το Megane R.S. 275 Trophy θα ξεκινήσουν στη Γαλλία στις 3 Ιουνίου, θα πωλείται συνολικά σε 20 χώρες, με την τιμή στην τοπική αγορά να έχει οριστεί στα 38.000 ευρώ.
Επιμέλεια: Λουκάς Παπαλάμπρος

 

http://www.zougla.gr

Αυτά θα είναι τα νέα μοντέλα του Ελληνικού PONI της NAMCO


αρχείο λήψης

 • Το 1960, η NAMCO παρουσίασε την CHRYSLER στην Ελλάδα με τη δημιουργία κοινοπραξίας και κατασκεύασαν το όχημα FARMOBIL®http://www.allpar.com/cars/adopted/farmobil.html
 • Το 1973, ιδρύθηκε το NAMCO MINI PLANT στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ελλάδα.
 • Το 1981, με τη συνεργασία τριών (3) μεγάλων Γαλλικών τραπεζών, η NAMCO κέρδισε την άδεια να ιδρύσει μια «μεγάλη» αυτοκινητοβιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης και γραμμής παραγωγής κινητήρων.  Το σχέδιο. Εξαιτίας μη βιώσιμων πολιτικών εμποδίων, απέτυχε να ολοκληρωθεί.
 • Το 1982,  η NAMCO μαζί με την CITROËN ξεκίνησαν την πρώτη ξένη αυτοκινητοβιομηχανία στην Κίνα.
 • Το 1983, μια μεγάλη και επιτυχής συνεργασία με την CITROËN στο Ιράν με την ίδρυση της SAIPA  βοηθώντας τις εργασιακές σχέσεις μέχρι σήμερα για την παραγωγή του PONY® και του STALLION®.
 • Το 1984, πραγματοποιήθηκαν μεγάλες εξαγωγές στην ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ.
 • Το 1985, ο Ελληνικός Στρατός, δημόσιες επιχειρήσεις, κλπ. εφοδιάστηκαν με PONY® από την NAMCO Hellas.
 • Το 1993, μεγάλες παραγγελίες των οχημάτων NAMCO εξήχθησαν στις ΗΠΑ με τη συνεργασία της FORD.
 • Από το 1994 μέχρι σήμερα, συνεργαζόμαστε με την TATA Ινδίας.
 • Το 1995, το PONY® παρουσιάστηκε στην Ινδία, σαν το ορθολογιστικό αυτοκίνητο, πολύ χαμηλού κόστους και εξέπληξε την ΤΑΤΑ, και την MAHINDRA & MAHINDRA δημιουργώντας το έδαφος για πιο οικονομικά οχήματα που κατασκευάζονται τοπικά.
 • Το 2006 η κατασκευή ενός πρωτοτύπου PONY® – TOYOTA  με κινητήρα Yaris.
 • Το 2009 η κατασκευή ενός πρωτοτύπου PONY®-HYUNDAI με κινητήρα Verna.
 • Το 2012 ξεκίνησε η μελέτη της νέα ορθολογιστικής πλατφόρμας για το STALLION.
 • Το 2013 το PONY® 513,  η 5η γενιά πρωτοτύπου παρουσιάζεται.
 • Το 2013 η NAMCO HELLAS ΑΕ απέκτησε το ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την συναρμολόγηση οχημάτων.

http://www.namco.gr

Το σλάιντ απαιτεί την χρήση JavaScript.

Μέχρι ποιο σημείο καλύπτεται νομικά η ανωνυμία κάθε blogger


873945_b2

Στον κόσμο του Διαδικτύου και ειδικά στη λεγόμενη μπλογκόσφαιρα, το απόρρητο επικοινωνίας δεν καλύπτει το περιεχόμενο του μηνύματος διότι αυτό είναι ήδη δημοσιευμένο, αλλά καλύπτει και τα εξωτερικά στοιχεία επικοινωνίας.Στην έννοια των εξωτερικών στοιχείων επικοινωνίας περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις IP, τα ηλεκτρονικά ίχνη που βοηθούν στην ταυτοποίηση του χρήστη, καθώς και του εξοπλισμού του.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2006/24 της 15ης Μαρτίου 2006 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, τα στοιχεία αυτά πρέπει να διατηρούνται υποχρεωτικά. Αυτό σημαίνει ότι η διάθεση των στοιχείων για την ταυτοποίηση bloggers επιτρέπεται μόνο με τους όρους που επιβάλλει το 19 παρ. 1 του Συντάγματος:

“Το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι απόλυτα απαραβίαστο. Ο νόμος ορίζει τις εγγυήσεις υπό τις οποίες η δικαστική αρχή δεν δεσμεύεται από το απόρρητο για λόγους εθνικής ασφάλειας ή για διακρίβωση ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων”.

Δυστυχώς, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα curia.gr, δεν είναι λίγες οι φορές που οι bloggers –συχνά κάνοντας χρήση ψευδωνύμων και υποκοριστικών- έχουν δυσφημήσει ή απειλήσει κάποιο άτομο. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν έχει κάποιο νόημα η άρση του απορρήτου, διότι αυτά ο νόμος δεν τα θεωρεί ως ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα, οπότε και δεν δικαιολογείται η άρση του απορρήτου.

Απλά, ο απειλούμενος ή/και δυσφημιζόμενος μπορεί να ζητήσει από την εταιρία που φιλοξενεί το blog να αφαιρέσει τα σχόλια ή τις απειλητικές ή/και δυσφημιστικές δημοσιεύσεις.

Εφόσον το θύμα ζητήσει από τον blogger να αφαιρέσει παράνομο περιεχόμενο και το περιεχόμενο αυτό δεν αφαιρεθεί από τον πάροχο των υπηρεσιών (web-hoster), μπορεί να κατηγορηθεί ανάλογα για συνέργεια το ISP ή ο πάροχος των υπηρεσιών.

Δηλαδή, αν ο πάροχος των υπηρεσιών δεν αφαιρέσει τα παράνομα αυτά μηνύματα του blog, τότε σημαίνει ότι αποδέχεται την δυσφήμηση ή/και την απειλή που περιέχουν τα μηνύματα και ως εκ τούτου θα ευθύνεται, εκτός βέβαια από τον ίδιο τον blogger και ο πάροχος υπηρεσιών.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε το σχετικό Προεδρικό διάταγμα και ειδικότερα, το άρθρο 13 το ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Τεύχος Α’ 116/16-5-2003), αναφέρει τα εξής:

“Σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταμένης στην αποθήκευση πληροφοριών, παρεχομένων από ένα αποδέκτη υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του φορέα παροχής της υπηρεσίας για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται μετά από αίτηση αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τους όρους ότι: (α) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζημιώσεως, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία, ή (β) ο φορέας παροχής της υπηρεσίας, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει ταχέως τις πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη”.

 Η ανωνυμία των bloggers

Επίσης, αναφορικά με την ανωνυμία και την άρση απορρήτου μηνυμάτων bloggers, είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Γ. Σανιδά, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, χωρίς προηγούμενη άδεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), να αίρεται η ανωνυμία των bloggers και να υπάρχει άμεση πρόσβαση στα blogs του Ιnternet για την εξιχνίαση οποιουδήποτε αδικήματος, ανεξάρτητα αν είναι σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Το εκ του άρθρου 19 του Συντάγματος δικαίωμα έχει δύο παραμέτρους:

1) την ελευθερία της ανταπόκρισης ή επικοινωνίας μέσω επιστολών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

2) το απόρρητο όλων αυτών των μορφών επικοινωνίας , εφόσον όσοι επικοινωνούν θέλησαν να διατηρήσουν τη μυστικότητα και έλαβαν τα κατάλληλα προς τούτο μέτρα, π.χ. τοποθέτηση επιστολής σε κλειστό φάκελο.

Η επικοινωνία μέσω internet και συγκεκριμένα σε ένα blog, δεν περιλαμβάνει επικοινωνία σε μυστικότητα, αλλά σε δημοσιότητα αφού τα μηνύματα του blog είναι δημόσια.

Υπάρχει βέβαια απόρρητο των επικοινωνιών, όταν το άτομο έχει δημιουργήσει ένα απόρρητο προφίλ στο οποίο θα έχει δικαίωμα πρόσβασης ο ίδιος και κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα που έχει επιλέξει που έχουν τους απαραίτητους κωδικούς πρόσβασης (passwords).

Είναι λογικό ότι όταν έχουμε περιπτώσεις τελέσεως οποιουδήποτε εγκλήματος μέσω του Διαδικτύου (Ιnternet) και η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος είναι δημόσια και γνωστή στον κάθε χρήστη ή διαχειριστή της σχετικής ιστοσελίδας (τα απειλητικά ή δυσφημιστικά μηνύματα), δεν απαιτείται άδεια οποιασδήποτε Αρχής ώστε να εξακριβωθεί και να εντοπισθεί τόσο το ηλεκτρονικό ίχνος της εγκληματικής πράξεως όσο και το πρόσωπο το οποίο εκμεταλλευόμενο την ανωνυμία του Διαδικτύου προβαίνει σε εγκληματικές πράξεις, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος.

Οπότε στις ανωτέρω περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα tovima.gr, όλες οι αρμόδιες εισαγγελικές, προανακριτικές και ανακριτικές αρχές και δικαστικές αρχές προκειμένου να προβούν στην διακρίβωση τελέσεως ενός εγκλήματος και της ανεύρεσης της ταυτότητος του δράστη, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας μέσω Ιnternet, τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξεως, την ταυτότητα του προσώπου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος υποχρεούται να παραδίδει όλα τα αιτούμενα στοιχεία και δεδομένα χωρίς να είναι αναγκαίο να προηγηθεί άδεια κάποιας αρχής και φυσικά ούτε της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

news.gr

Πως να βελτιώσετε τη μπαταρία του iPhone


Φωτογραφία για Tips: Πως να βελτιώσετε τη μπαταρία του iPhone

Πολλοί είναι οι χρήστες που παραπονιούνται οτη μπαταρία του iPhone τους τελειώνει πολύ γρήγορα…

Εκτός λοιπόν από το να κουβαλάει κάποιος έναν επιπλέον φορτιστή ή ειδική θήκη μπαταρίας, μπορείτε να κάνετε μερικές ρυθμίσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την αυτονομία της μπαταρίας της συσκευής σας.

Έχουμε και λέμε λοιπόν… Το πρώτο πράμα που έχει να κάνει κάποιος είναι να μην ανοιγοκλείνει όλη την ώρα τη συσκευή του για να κοιτάει την ώρα ή για να δει αν έχει κάποιο μήνυμα κλπ αφού το άνοιγμα κλείσιμο του φωτισμού μπορεί να μην φαίνεται αλλά «τρώει» την μπαταρία της συσκευής και γι’ αυτό το λόγο καλό θα είνια να απενεργοποιήσουμε την αυτόματη προσαρμογή φωτισμού που υπάρχει στο μενούΡυθμίσεις > Ταπετσαρίες και φωτισμός και να την προσαρμόζουμε χειροκίνητα Ακόμα μία έξυπνη ρύθμιση είναι να ρυθμίσετε σωστά τις ειδοποιήσεις σας. Έτσι λοιπόν μέσα από το ειδικό μενού στις Ρυθμίσεις > Κέντρο γνωστοποιήσεων καλό θα είναι να απενεργοποιήσετε τις εφαρμογές που δεν θέλετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις τους.

Το Spotlight είναι η λειτουργία αναζήτησης που έχει το iPhone και αν ρυθμιστεί σωστά (βγάζοντας δηλαδή τα μέρη στα οποία δεν θέλετε να ψάχνει) τότε και αυτό σώζει λίγο την αυτονομία της συσκευής σας. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στις Ρυθμίσεις> Γενικά> Αναζήτηση με Spotlight

Η κίνηση επίσης και ειδικά εφέ που έχει το νέο iPhone μπορεί σε μερικούς να φαίνονται ωραία όμως και αυτά «τρώνε» την μπαταρία της συσκευής σας. Έτσι λοιπόν πηγαίνοντας στο Γενικά > Προσβασιμότητα > Μείωση κίνησης και επιλέγοντας on το τηλέφωνο γίνεται λίγο πιο βαρετό αφού απενεργοποιούνται τα εφέ της Apple, όμως βελτιώνεται κατά πολύ η μπαταρία της συσκευής.

Το iPhone μπορεί και αποθηκεύει τα σημεία που επισκέπτεται πιο συχνά ο χρήστης για να μπορεί να του δίνει σχετικές πληροφορίες που για την ώρα όμως δεν υποστηρίζονται στην Ελλάδα οπότε δεν μας χρειάζεται άρα μπορούμε να απενεργοποιήσουμε αυτή τη λειτουργία πηγαίνοντας στο Απόρρητο > Υπηρεσίες τοποθεσίας > Υπηρεσίες συστήματος και απενεργοποιούμε τις ενεργές επιλογές ενώ στο μενού Συχνές Τοποθεσίες επιλέγουμε όχι.

Περιορίζοντας ( απενεργοποιώντας τις ενεργές εφαρμογές που βρίσκονται στο μενούΡυθμίσεις > Γενικα > Ανανεωση εφ. στο υπόβαθρο) αλλά και κλείνοντας τις εφαρμογές που τρέχουν στο υπόβαθρο (πατώντας διπλό κλικ το κουμπί home και σέρνοντας προς τα πάνω μία μία τις ανοιχτές εφαρμογές)

Επίσης μία πολύ καλή ρύθμιση που σίγουρα θα σας εξοικονομήσει μπαταρία είναι να βάλετε τα email σας (Ρυθμίσεις > Μail,επαφές ημερολόγια > Νέα δεδομένα) και απενεργοποιούμε την επιλογή ώθηση και το κάνουμε να κάνει μετάκληση κάθε 15 λεπτά.

Τέλος καλό θα είναι να απενεργοποιείται τα δεδομένα όποτε μπορείτε μιας και το 3G ή το 4G «τρώνε» πολύ μπαταρία αλλά και να μειώσετε το χρόνο κλειδώματος(Ρυθμίσεις > Γενικά > Αυτόματο κλείδωμα) της συσκευής για να μην μένει ανοιχτή η οθόνη πολύ ώρα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

http://www.newsnowgr.com

Πετρελαίο vs κλιματιστικό : Η διαφορά στη χρέωση θέρμανσης klimatistiko vs petrelaio


klimatistiko vs petrelaioΜύθος ή Πραγματικότητα;

Στο παρακάτω άρθρο θα αναλύσουμε τη διαφορά στη χρέωση θέρμανσης από κλιματιστικό και από θέρμανση με χρήση πετρελαίου. Θα χρησιμοποιήσουμε τη μέγιστη τιμή χρέωσης από τη ΔΕΗ στο τιμολόγιο οικιακής χρήσης, Γ1 μονοφασικής παροχής, στις χρεώσεις από 3001 kWh και άνω, γιατί υποθέτουμε ότι με τη χρήση του κλιματιστικού θα τις ξεπεράσουμε. Oι παρακάτω πληροφορίες αντλήθηκαν από τον ιστότοπο της ΔΕΗ: http://www.dei.gr.

Θα υπολογίσουμε την χρέωση 3001kWh, 4000kWh και 5000kWh. Φυσικά δεν υπολογίζουμε δημοτικά τέλη και ΕΡΤ αφενός γιατί κλιμακώνονται ανάλογα με την περιοχή και τα τετραγωνικά και αφετέρου γιατί αυτές η χρεώσεις πληρώνονται ανεξαρτήτως ρεύματος.

Χρέωση 3001kwh

Χρέωση kWh: 3001kWh x 0,08174 = 245,30€

Πάγιο: 1,52 x (120/120) = 1,52€

Σύνολο 1 ανταγωνιστικών χρεώσεων 246,82€

Χρέωση ισχύος : 0,16 x 8 x (120/365) = 0,42€

Χρέωση ενέργειας : 0,00605 x 3001kWh = 18,16€

Σύνολο χρεώσεων χρήσης δικτύου μεταφοράς 18,58€

Λοιπές επιβαρύνσεις δικτύου μεταφοράς : 0,00046 Χ 3001kWh = 1,38€

Σύνολο χρεώσεων δικτύου μεταφοράς 19,96€

Χρέωση ισχύος : 0,59 x 8 x (120/365) = 1,55€

Χρέωση ενέργειας : 0,0217 x 3001 = 65,12€

Σύνολο χρεώσεων δικτύου διανομής 66,67€

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας : 0,03608 x 3001 = 108,28€

Ειδικό τέλος ΑΠΕ : 0,00195 x 3001 = 5,85€

Σύνολο 2 μονοπωλιακών χρεώσεων 200,76€

Σύνολο 1+2 αξία ρεύματος 447,58€

Χρέωση 4000kwh

Χρέωση kWh: 4000kWh x 0,08174 = 326,96€

Πάγιο: 1,52 x (120/120) = 1,52€

Σύνολο 1 ανταγωνιστικών χρεώσεων 328,48€

Χρέωση ισχύος : 0,16 x 8 x (120/365) = 0,42€

Χρέωση ενέργειας : 0,00605 x 4000kWh = 24,20€

Σύνολο χρεώσεων χρήσης δικτύου μεταφοράς 24,62€

Λοιπές επιβαρύνσεις δικτύου μεταφοράς : 0,00046 x 4000kWh= 1,84€

Σύνολο χρεώσεων δικτύου μεταφοράς 26,46€

Χρέωση ισχύος : 0,59 x 8 x (120/365) = 1,55€

Χρέωση ενέργειας : 0,0217 x 4000 = 86,80

Σύνολο χρεώσεων δικτύου διανομής 88,35€

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας : 0,03608 x 4000 = 144,32€

Ειδικό τέλος ΑΠΕ : 0,00195 x 4000 = 7,80€

Σύνολο 2 μονοπωλιακών χρεώσεων 266,93€

Σύνολο 1+2 αξία ρεύματος 595,41€

Χρέωση 5000kwh

Χρέωση kwh: 5000kWh x 0,08174 = 408,70€

Πάγιο: 1,52 x (120/120) = 1,52€

Σύνολο 1 ανταγωνιστικών χρεώσεων 410,22€

Χρέωση ισχύος : 0,16 x 8 x (120/365) = 0,42€

Χρέωση ενέργειας : 0,00605 x 5000kWh = 30,25€

Σύνολο χρεώσεων χρήσης δικτύου μεταφοράς 30,67€

Λοιπές επιβαρύνσεις δικτύου μεταφοράς : 0,00046 x 5000kWh = 2,30€

Σύνολο χρεώσεων δικτύου μεταφοράς 32,97€

Χρέωση ισχύος : 0,59 x 8 x (120/365) = 1,55€

Χρέωση ενέργειας : 0,0217 x 5000 = 108,50€

Σύνολο χρεώσεων δικτύου διανομής 110,05€

Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας : 0,03608 x 5000 = 180,40€

Ειδικό τέλος ΑΠΕ : 0,00195 x 5000 = 9,75€

Σύνολο 2 μονοπωλιακών χρεώσεων 333,17€

Σύνολο 1+2 αξία ρεύματος 743,39€

(Οπότε η πραγματική αξία kWh είναι το σύνολο των διαφόρων χρεώσεων kwh + (το σύνολο των σταθερών χρεώσεων/kWh) => X €/kWh)

Τα πλέον σύγχρονα κλιματιστικά των κορυφαίων κατασκευαστών τεχνολογίας Inverter με ενεργειακή απόδοση «Α» καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για τη λειτουργία τους και αποδίδουν περισσότερο όταν αυτό χρειαστεί απ’ότι τα συμβατικά κλιματιστικά.

Σε κατηγορίες κλιματιστικά Inverter :

Κλιματιστικά 9000 BTU καταναλώνουν περίπου από 700W με 900W αναλόγως ποιότητας.

Κλιματιστικά 12000 BTU καταναλώνουν περίπου από 850W με 1100W αναλόγως ποιότητας.

Κλιματιστικά 18000 BTU καταναλώνουν περίπου από 1500W με 1700W αναλόγως ποιότητας.

Κλιματιστικά 24000 BTU καταναλώνουν περίπου από 2000W με 2300W αναλόγως ποιότητας.

*  Όλα τα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης «Α» ΔΕΝ καταναλώνουν και ΔΕΝ αποδίδουν το ίδιο.

Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα χώρο 70 τετραγωνικών μέτρων με 2 υπνοδωμάτια τότε θα χρειαστούμε ένα κλιματιστικό 12000 BTU inverter και δυο 9000 BTU inverter.

Η κατανάλωση των κλιματιστικών σε πλήρη φορτίο όλο το 24ωρο θα είναι περίπου 70 kWh.

Σε 120 μέρες, που είναι το τετράμηνο χρέωσης της ΔΕΗ θα έχουμε κατανάλωση:

70kWh X 120 μέρες = 8400kWh!!! Προσέξτε όλο το 24ωρο σε πλήρη φορτίο.

Στην πραγματικότητα δεν θα δουλεύουν έτσι. Σε μια θερμοκρασία 23C-24C η λειτουργία τους θα είναι περίπου στο 60%. Δηλαδή στις 5040kWh. Αλλά και πάλι όταν είναι μια μέρα χωρίς παγωνιά κατά τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες δεν θα χρειάζεται να δουλεύουν και τα τρία κλιματιστικά. Αυτό συνεπάγεται με μείωση άλλο 20%. Οπότε είναι εφικτό να λέμε ότι τα κλιματιστικά σε ένα τετράμηνο θα καταναλώνουν περίπου 4032kwh. Δηλαδή για το επιπλέον ρεύμα των κλιματιστικών θα πληρώσουμε 600€ περίπου /4 μήνες =150€ τον μήνα.

ΕΣΕΙΣ ΠΟΣΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ;

Και φυσικά δεν χρειάζεται να πάρουμε κανέναν τηλέφωνο για να μας βάλει πετρέλαιο, ούτε να περιμένουμε, ούτε να λερώνουμε, ούτε να καταλαμβάνουν χώρο τα σώματα, ο λέβητας και η δεξαμενή, ούτε, όταν θέλουμε να κάνουμε καινούρια εγκατάσταση να μας διαλύουν το σπίτι.

Και το κυριότερο το πετρέλαιο ΔΕΝ μας δροσίζει το καλοκαίρι.

http://www.creta-clima.gr

Πως να ζεστάνετε ένα δωμάτιο με 3 ευρώ τον μήνα (Video)


Πως να ζεστάνετε ένα δωμάτιο με 3 ευρώ τον μήνα

Πρόκειται για μια οικονομική εναλλακτική για την θέρμανση του χώρου σας, που θα σας γλιτώσει από περιττά έξοδα αφού το κόστος δεν ξεπερνάει τα 0,10 ευρώ την ημέρα.

 

Αν συνηθίζετε να περνάτε πολλές ώρες της ημέρας σε ένα δωμάτιο, τότε αυτή η λύση μπορεί να είναι ιδανική για εσάς, ειδικά μάλιστα αν στο ίδιο δωμάτιο έχετε τον υπολογιστή σας (ο οποίος βοηθάει επίσης στη θέρμανση).

Ο τρόπος κατασκευής είναι πολύ απλός και αν μη τι άλλο αξίζει μια δοκιμή!

Το άρθρο το βρήκε το 60gr εδώ otherside.gr

ΔΕΙΤΕ πώς σας παρακολουθούν από την οθόνη του υπολογιστή σας


Στη μεγαλύτερη μάστιγα του Ίντερνετ εξελίσσεται η διαδικτυακή παρακολούθηση ή αλλιώς ratting. Πρόκειται για… την δυνατότητα που έχουν επιτήδειοι και κακόβουλοι χρήστες, μέσω «ειδικών εργαλείων», να αποκτούν πρόσβαση ακόμη και έλεγχο σε ένα συγκεκριμένο σύστημα που βρίσκεται online! Τα πράγματα που μπορεί να κάνει ένας ratter είναι πολλά.

Από το πείραγμα της οθόνης και των αρχείων και την εγγραφή βίντεο από την κάμερα του υπολογιστή. Ο κύριος στόχος τους είναι οι γυναίκες νεαρής ηλικίας, χωρίς αυτό να αποκλείει και τους άνδρες γιατί προσφέρουν πιο «πικάντικο» υλικό.

Οι τρόποι εγκατάστασης ενός τέτοιου προγράμματος στον υπολογιστή είναι αρκετοί, με τους πιο συχνούς να είναι ή από κοντά, αν έχετε κάποιον «φίλο» που θέλει να σας κατασκοπεύσει, ή από μακριά μέσω συνδέσμου για κατέβασμα αρχείου που δεν κινεί καμία υποψία. Γι’ αυτό καλό είναι να έχετε τα μάτια σας 14 στον υπολογιστή σας.

Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη συνήθεια έχει αρχίσει να διαδίδεται πολύ εύκολα καθώς η έλλειψη ηλεκτρονικής Παιδείας για τους νέους χρήστες, ιδίως τις γυναίκες είναι τεράστια. Συχνά η κατάσταση μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς τα κλεμμένα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν χωρίς την άδεια του χρήστη, κάτι που φυσικά είναι παράνομο και μπορεί να διωχθεί νομικά.

Το άρθρο το βρήκε το 60gr εδώ  greeksfun.org

Σας ενοχλούν άγνωστοι με ΑΠΟΚΡΥΨΗ;;; Δείτε τι μπορείτε να κάνετε ΚΑΙ ΤΣΑΚΩΣΤΕ ΤΟΥΣ!


Γράφει η Κατερίνα Μιχαλιτσιάνου, Δικηγόρος..


Σε πολλούς μπορεί να έχει συμβεί να δέχονται ενοχλητικές κλήσεις επανειλημμένως υπό μορφή «φάρσας» ή πόσο μάλλον απειλητικές , εξυβριστικές και συκοφαντικές είτε από….

άγνωστο ή απόρρητο αριθμό. Σ’αυτές τις περιπτώσεις αν δεν ξέρεις τα στοιχεία του, εκείνο που μπορείς να κάνει είναι να μάθεις ποιος νούμερο σε καλεί ως εξής: μπορείς να ζητήσεις από την υπηρεσία παροχής επικοινωνίας που είσαι

χρήστης να μη δέχεσαι κλήσεις με απόκρυψη (θα τους δείχνει ότι μιλάει όταν σε παίρνουν με απόκρυψη) ή να αιτηθείς στον υπόχρεο πάροχο την εξουδετέρωση της απόκρυψης του καλούντος για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό τον εντοπισμό ενοχλητικών ή κακόβουλων κλήσεων (ΦΕΚ B 1853 – 21.12.2006). Στην δεύτερη αυτή περίπτωση όποιος σε καλεί με απόκρυψη θα ακούει ένα ηχογραφημένο μήνυμα (πριν χτυπήσει καν το δικό σου τηλέφωνο) ότι η απόκρυψή του έχει εξουδετερωθεί .
Μόλις μάθεις ποιο νούμερο σε καλεί ,ανοίγει ένας δρόμος για τον εντοπισμό του ατόμου που σε ενοχλεί καταφεύγοντας σε έγκληση του προσώπου που σε απειλεί ή ενοχλεί . Οι εισαγγελικές, ανακριτικές και προανακριτικές Αρχές, πολύ δε περισσότερο τα Δικαστικά Συμβούλια και τα Δικαστήρια, δικαιούνται να ζητούν από τους παρόχους των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου τα ηλεκτρονικά ίχνη μιας εγκληματικής πράξεως, την ημεροχρονολογία και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο αντιστοιχεί το ηλεκτρονικό ίχνος, από τους λοιπούς δε παρόχους των υπηρεσιών επικοινωνίας τα «εξωτερικά στοιχεία» της επικοινωνίας (αριθμός κλήσεως, στοιχεία καλούντος – καλουμένου, ώρα κλήσης κ.λπ.) και ο πάροχος υποχρεούται να τα παραδίδει χωρίς να είναι αναγκαίο να προηγηθεί άδεια κάποιας Αρχής και ιδίως της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών(ΑΔΑΕ) .
Μιχαλιτσιάνου Αικατερίνη, Δικηγόρος
Oδός Ακαδημίας 64 ,Αθήνα και
Βαγγέλη Κοροπούλη 10 , Μάνδρα
Τηλ. 210 5550798 – 6948941314
arouraios.gr

Το άρθρο το βρήκε το 60gr εδώ  pistepseto.eu

Αρέσει σε <span>%d</span> bloggers: