60gr Promotion Web Νews

e-mail: 60gr@protonmail.com

Category Archives: ———- SOS ———

Web κάμερες στην Ελλάδα


SkylineWebcams

Capture

https://www.skylinewebcams.com/el/webcam/ellada.html

Καταγραφή της ταχύτητας των οδικών οχημάτων μέσω συστήματος φωτογραφικού radar τοποθετημένου επί οχήματος


1297369748620_ORIGINAL

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου που αναφέρονται στον τρόπο  λειτουργίας του συστήματος καταγραφής της ταχύτητας οδικών οχημάτων με φωτογραφικό radar τοποθετημένου επί οχήματος, η αυτοματοποιημένη λειτουργία τους περιγράφεται ως εξής: «Το μυστικό αυτοκίνητο της Τροχαίας προχωρά στον δρόμο με ταχύτητα που αναγράφεται στην ψηφιακή οθόνη του οχήματος. Είναι πάντα μικρότερη του ορίου ταχύτητας, που ισχύει σε κάθε τμήμα της Οδού. Εστιάζει αυτόματα. Από τη στιγμή που στην Αττική Οδό ή σε οποιαδήποτε άλλη οδική αρτηρία της χώρας κάποιο ΙΧ προσπεράσει από αριστερά το αυτοκίνητο αυτό, το ηλεκτρονικό του σύστημα βγάζει αμέσως στο καντράν την ταχύτητα με την οποία κινείται το ΙΧ. Μόλις ξεπερασθεί το όριο ταχύτητας τουλάχιστον κατά τριάντα χιλιόμετρα, ο φακός αρχίζει να δουλεύει αυτόματα. Εστιάζει με τη βοήθεια ραδιοκυμάτων, τα οποία «ξεπηδάνε» από άλλο σύστημα, κρυμμένο πίσω από την μπροστινή πινακίδα κυκλοφορίας. Έτσι αυτόματα φωτογραφίζεται ολόκληρο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της πινακίδας, που ενδιαφέρει πάνω απ όλα. Ο οδηγός φεύγει, χωρίς να έχει καταλάβει τίποτε». (πηγή)

Προκειμένου να βρεθούν τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη  του οχήματος, διενεργείται έλεγχος μέσω  του Τερματικού της  Υπηρεσίας που βεβαίωσε την παράβαση. Μετά από μήνες, ο ανυποψίαστος  ιδιοκτήτης του οχήματος  καλείται από το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του να δηλώσει αν την ημερομηνία της παράβασης το όχημα οδηγούσε ο ίδιος ή άλλο πρόσωπο, το οποίο εν συνεχεία καλείται να υποδείξει, αλλιώς η παράβαση καταλογίζεται σε αυτόν. Ακολουθεί η κατ’  άρθρο 4 της 21504/2601-11/4/207 KΥA επίδοση της κλήσης. Στη συνεχεία εκδίδεται απόφαση αφαίρεσης της άδειας οδήγησης του παραβάτη, εφόσον η υπέρβαση της ταχύτητας επιβάλει την αφαίρεσή της.

 

Α) Αν το επίδικο φωτογραφικό radar τοποθετημένο επί οχήματος θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές της παραγράφου 4 του άρθρου 104 ΚΟΚ και του άρθρου 1 του  ΠΔ 287/2001 για την καταγραφή και βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ «που εγκαθίστανται και λειτουργούν, χωρίς την παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου», «σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας», η λειτουργία τους ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 104 ΚΟΚ και του Π.Δ υπ’ αριθ. 287/2001 (ΦΕΚ Α’198 11.9.2001), οπότε η λειτουργία των εν λόγω συστημάτων επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης του χώρου που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα τεχνικά αυτά μέσα και συγκεκριμένα, της καθιερωμένης για το σκοπό αυτό πινακίδας  του  παραρτήματος που συνοδεύει το διάταγμα αυτό με το γραπτό κείμενο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ» του άρθρου 11 παρ. 1 του διατάγματος υπ’ αριθ. 287/2001 , όπως προβλέπεται στο  άρθρο 4 παρ 4 ΚΟΚ. Η βεβαίωση των παραβάσεων και η επίδοση των κλήσεων ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του  διατάγματος.

Β) Αν το επίδικο φωτογραφικό radar τοποθετημένο επί οχήματος θεωρηθεί ότι εμπίπτει στις ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές της παραγράφου 11 του άρθρου 20 ΚΟΚ των «ειδικών συσκευών με τις οποίες γίνεται ο έλεγχος της  ταχύτητας των οδικών οχημάτων από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές», «που εγκαθίστανται και λειτουργούν, με την παρουσία Αστυνομικού ή άλλου εξουσιοδοτημένου Υπαλλήλου», «σε χώρους που χρησιμοποιούνται για τη δημόσια κυκλοφορία οχημάτων στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας», δεδομένης της παρουσίας στο σημείο του ελέγχου αστυνομικού συνεργείου που με τη χρήση του επίδικου συστήματος φωτογραφικού radar τοποθετημένου επί οχήματος διαπιστώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, η διάπραξη της παράβασης θεωρείται επ’ αυτοφώρω και εφαρμόζεται η παράγραφος 1 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  Η λειτουργία των εν λόγω συστημάτων, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση  της τοποθέτησης πινακίδας σήμανσης του χώρου που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν τα τεχνικά αυτά μέσα και συγκεκριμένα, της καθιερωμένης για το σκοπό αυτό πινακίδας  του  παραρτήματος που συνοδεύει το διάταγμα αυτό με το γραπτό κείμενο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ» του άρθρου 11 παρ. 1 του διατάγματος υπ’ αριθ. 287/2001, όπως προβλέπεται στο  άρθρο 4 παρ 4 ΚΟΚ.

Γ) Οι χρήστες προειδοποιούνται για την ύπαρξη και λειτουργία τεχνικών μέσων καταγραφής παραβάσεων με ειδική μόνιμη κατακόρυφη σήμανση με την αναγραφή «ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΚ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΣΑ» ή άλλη σχετική αναγραφή. Ο τρόπος της τοποθέτησης των ηλεκτρονικών τεχνικών μέσων, οι τεχνικές προδιαγραφές, η λειτουργία τους για τη διαπίστωση των παραβάσεων, τα σχετικά με την αξιολόγηση των στοιχείων που συλλέγονται από αυτά και τη βεβαίωση των παραβάσεων, τα σχετικά με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στη χρήση τους για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων όσων υπόκεινται στη δράση τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Π.Δ.287 της 24.8/11.9.2001 (Ειδικές Ηλεκτρονικές Τεχνικές Συσκευές για τη βεβαίωση παραβάσεων του ΚΟΚ).

Δ) Η παράβαση των παραπάνω διατάξεων καθιστά απόλυτα παράνομη και κατά κατάχρηση εξουσίας την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου αστυνόμευσης, διότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση και με τα όσα ορίζονται στο Ν. 2472/97 και στα άρθρα 4 παρ. 1 α (προϋποθέσεις υπό τις οποίες τυγχάνουν νόμιμης επεξεργασίας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα). Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις  της λειτουργίας τέτοιων συσκευών από το Π.Δ. 287/2001 και το Ν. 2472/1997 περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου τυχόν ενέργειες της Αστυνομικής Αρχής, να δημιουργήσει ειδικά συνεργεία και να θέσει σε εφαρμογή το μέτρο της μέτρησης της ταχύτητας και φωτογράφησης των ανυποψίαστων χρηστών των οδών, καθιστά απόλυτα παράνομη την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου αστυνόμευσης. Τα τεχνικά ή ηλεκτρονικά μέσα, με τα οποία διενεργείται η διαπίστωση παραβάσεων, στους χώρους όπου διεξάγεται η δημόσια κυκλοφορία, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον υπάρχει σχετική προειδοποίηση προς το κοινό με σταθερές ή κινητές πινακίδες για την ύπαρξη και λειτουργία τους.

Ε) Από τις διατάξεις του άρθρου 9 § 5 του π.δ. 287/11.9.2001 (ΦΕΚ Α/198/2001) συνάγεται ότι η συσκευή χρονομέτρησης ταχύτητας οχημάτων (RADAR) για το αξιόπιστο της βεβαιώσεως της παραβάσεως, πρέπει απαραιτήτως να φέρει τη σήμανση CE κατά τα οριζόμενα στις κοινές αποφάσεις 94649/8682/ 93 (Β 688/94) και 16717/5052/94 (Β 992/94) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνολογίας και Μεταφορών και Επικοινωνιών και να έχει ελεγχθεί το αξιόπιστο της συσκευής διά τεχνικού ελέγχου προς αποφυγήν λάθους.

 

Ολόκληρο το κείμενο κείμενο εδώ

http://alampasis.blogspot.gr/2015/03/radar.html

 

ΕΡ = Μιας και ασχοληθήκατε με το θέμα, επειδή δεν το έχω δει πουθενά, ούτε στον ΚΟΚ , πόσα μέτρα μετά από την πινακίδα σήμανσης έχει ισχύει η προειδοποίηση για πιθανό έλεγχο με ηλεκτρονικά μέσα ;
Έγραψαν έναν φίλο σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την τελευταία πινακίδα της εθνικής οδού και ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε προειδοποίηση.

 

ΑΠ =Δεν καθορίζεται συγκεκριμένα. Ο νόμος κάνει λόγο για πινακίδα που με συγκεκριμένο μήνυμα ενημερώνει τους οδηγούς ότι η ταχύτητα ελέγχεται με τεχνικά μέσα. Στην πράξη, η πινακίδα αυτή τοποθετείται περί το ένα χιλιόμετρο προ του σημείου που βρίσκεται η κάμερα. Αυτό ισχύει στην Αττική οδό, που είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο της χώρας, οπότε υποθέτει κανείς βάσιμα, ότι στο έργο αυτό τηρήθηκε οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και η διεθνής πρακτική για την σύννομη καταγραφή της ταχύτητας των κινουμένων σε αυτή οχημάτων.

Οι φιγούρες και τα σύμβολα που συνοδεύουν την τράπουλα


Στα περισσότερα παιχνίδια με χαρτιά, ο παίκτης που έχει στα χέρια του μια ή και περισσότερες φιγούρες, συνήθως διαθέτει ένα καλό προβάδισμα έναντι του αντιπάλου.
Οι φιγούρες και τα σύμβολα που τις συνοδεύουν, δεν είναι τυχαία χαρτιά, ούτε απλές ζωγραφικές αναπαραστάσεις που ομορφαίνουν την τράπουλα.
Σύμφωνα με το συγγραφέα του βιβλίου «Παιγνιόχαρτα» Γκάρντει Μπένχαμ, ο θρύλος λέει ότι τα παιχνίδια με χαρτιά εφευρέθηκαν τον 14ο αιώνα, προς διασκέδαση του μελαγχολικού βασιλιά της Γαλλίας, Καρόλου του 6ου. Η προέλευσή τους όμως χρονολογείται αιώνες πριν, χωρίς όμως τα χαρακτηριστικά σύμβολα, τα «κοστούμια», που έδωσαν στα χαρτιά οι Γάλλοι.
Από τότε οι φιγούρες παίρνουν διάφορα σχέδια αλλά τα ονόματά τους παραμένουν τα ίδια. Τι συμβολίζουν όμως ο Βαλές, ο Ρήγας, τα καρό ή τα μπαστούνια;
Το ελληνικό στοιχείο κάνει και εδώ την παρουσία του με μυθικά και ιστορικά πρόσωπα.
Τα πρόσωπα που αναπαρίστανται στα χαρτιά είναι:
Ο Ρήγας κούπα αντιστοιχεί στον Καρλομάγνο, ο Ρήγας μπαστούνι είναι ο βιβλικός Δαβίδ. Ο Ρήγας καρό απεικονίζει τον Ιούλιο Καίσαρα και ο Ρήγας σπαθί είναι ο Μέγας Αλέξανδρος.
Οι κούπες είναι το έμβλημα της εκκλησιαστικής αρχής, τα σπαθιά της στρατιωτικής, τα καρό της εμπορικής και τα μπαστούνια σύμβολο της χειρονακτικής εργασίας.
Η Ντάμα μπαστούνι είναι η θεά Αθηνά και Ντάμα κούπα είναι η βιβλική Ιουδήθ.
Η Ντάμα καρό δείχνει τη βιβλική Ραχήλ και η Ντάμα σπαθί είναι η Argine. Πρόκειται για αναγραμματισμό της λέξης Regina που στα λατινικά σημαίνει βασίλισσα.
Ο φάντης μπαστούνι δεν είναι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας όπως θα όφειλε αλλά ο Χόγκερ. Ένα πρόσωπο ηρωικού γαλλικού ποιήματος.
Ο Βαλές κούπα είναι ο Λα Χιρ, Γάλλος αξιωματικός, συμπολεμιστής της Ζαν Ντ’ Αρκ και πιστός φίλος της. Ο καρό είναι ο τρωικός ήρωας Έκτορας και ο Βαλές σπαθί απεικονίζει τον Λάνσελοτ, ιππότη της στρογγυλής τραπέζης.
Υπενθυμίζουμε οτι όλα αυτά σύμφωνα με τον συγγραφέα του βιβλίου «Παιγνιόχαρτα» Γκάρντει Μπένχαμ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το FACEBOOK αλλάζει πολιτική και ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΕΙ την ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ


Σαν σελίδα σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε τα εξής Add-ons

Όταν εγκαταστήσετε σας αποκλείουν κάθε παρακολούθηση από άλλους ισότοπους για διαφημιστικούς λόγους.

Αν σε κάποια σελίδα δείτε μια δυσκολία στο να ανοίξει δεν το απενεργοποιείτε το add απλός ρυθμίστε μέσω των επιλογών τι να βλέπει

Ghostery – Privacy Badger – Adblock Plus – http nowhere – https everywhere – noscript – notrace – tamper data – tor flashproxy badge – FlagFox

60

 

 

facebook

Το Facebook σήμερα ανακοίνωσε την τροποποίηση όρων χρήσης των υπηρεσιών του και της πολιτικής του. Με τους νέους όρους για άλλη μια φορά νομιμοποιεί την παρακολούθηση… των online συνηθειών των μελών του μέσω των cookies

Το Facebook σήμερα ανακοίνωσε την τροποποίηση όρων χρήσης των υπηρεσιών του και της πολιτικής του. Με τους νέους όρους για άλλη μια φορά νομιμοποιεί την παρακολούθηση των online συνηθειών των μελών του μέσω των cookies, αναφέροντας ρητά ότι θα χρησιμοποιούν τα δεδομένα που συλλέγουν για διαφημιστικούς σκοπούς.

Αυτό φυσικά δεν είναι νέο, αλλά για άλλη μια φορά το κοινωνικό δίκτυο το κάνει ξεκάθαρο σε όλους όσους πιστεύουν στα online διαδικτυακά τους δικαιώματα και στο απόρρητο.

Η εταιρεία αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, από την 1η Ιανουαρίου και έπειτα, συμφωνείτε με τους όρους χρήσης, την πολιτική δεδομένων και την πολιτική για τα cookies στην τροποποιημένη μορφή τους. Συμφωνείτε ακόμα να βλέπετε βελτιωμένες διαφημίσεις, με βάση τις εφαρμογές και τους ιστότοπους που χρησιμοποιείτε. Μάθετε περισσότερα για τις εν λόγω τροποποιήσεις παρακάτω, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε ποιες διαφημίσεις θα βλέπετε».

Πως να προστατευτείτε μερικώς

«Αν δεν θέλετε το Facebook ή άλλες εταιρείες να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν πληροφορίες με βάση τη δραστηριότητά σας σε άλλους ιστότοπους, συσκευές ή εφαρμογές εκτός του Facebook με σκοπό να σας προβάλλουν διαφημίσεις, μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε διαφημίσεις αυτού του είδους από τις συνεργαζόμενες εταιρείες μέσω της Digital Advertising Alliance στις ΗΠΑ, της Digital Advertising Alliance of Canada στον Καναδά ή της European Interactive Digital Advertising Alliance στην Ευρώπη. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε μέσω των ρυθμίσεων της φορητής συσκευής σας.»

Από την ιστοσελίδα της European Interactive Digital Advertising Alliance ακολουθήστε τον οδηγό για τη συμπεριφορική διαφήμιση και την ιδιωτικότητα στο Internet. Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το πώς λειτουργεί αυτό το είδος διαφήμισης, τα λεγόμενα “cookies”, και απλά βήματα για να προστατεύσετε την ιδιωτικότητά σας στο Internet. Σε περίπτωση που δεν βρείτε τις πληροφορίες που ψάχνετε μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία.

Στη Διαχείριση Επιλογών της υπηρεσίας (περιμένετε μέχρι να φορτώσει η ιστοσελίδα) θα βρείτε μερικές από τις εταιρείες που συνεργάζονται με ιστοσελίδες για να συλλέξουν και να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας για να παρέχουν συμπεριφορική διαφήμιση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήστε τα κουμπιά για να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε όλες τις εταιρείες, ή να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για συγκεκριμένες εταιρείες. Κάνοντας κλικ στο Facebook μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη συγκεκριμένη εταιρεία καθώς και αν είναι ενεργοποιημένη ή όχι στον browser που χρησιμοποιείτε.

5 συμβουλές για να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε το ηλεκτρονικό σας απόρρητο από την European Interactive Digital Advertising Alliance.

Μην πανικοβάλλεστε

Η συμπεριφορική διαφήμιση είναι ασφαλής και διαφανής. Οι διαφημιστές δεν γνωρίζουν ποιοι είστε επειδή οι πληροφορίες που συλλέγουν δεν μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σας και βασίζονται στην περιήγησή σας στο Internet ώστε να σας παρέχονται διαφημίσεις που να αντικατοπτρίζουν τα ενδιαφέροντά σας.Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συμπεριφορική διαφήμιση.

Αναζητήστε πληροφορίες για τη συμπεριφορική διαφήμιση σε κάθε ιστοσελίδα που επισκέπτεστε.

Κάθε ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί συμπεριφορική διαφήμιση θα πρέπει να έχει πληροφορίες σχετικά με την συλλογή και την χρήση δεδομένων, είτε γίνεται η συλλογή από την ίδια την ιστοσελίδα, είτε από κάποιον τρίτο, όπως ένα διαφημιστικό δίκτυο. Οι εταιρίες που διαχειρίζονται τη συμπεριφορική διαφήμιση θα πρέπει ακόμα να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε εξαιρεθείτε.

Εξοικειωθείτε με τις ρυθμίσεις απορρήτου στον υπολογιστή σας.

Τις ρυθμίσεις αυτές μπορείτε να τις βρείτε στο μενού «Επιλογές» του browser σας. Όταν επιλέγετε ρυθμίσεις για τα cookies, να θυμάστε ότι συχνά κάνουν τις ιστοσελίδες φιλικότερες προς τον χρήστη (π.χ προτιμήσεις σας για sites, ρυθμίσεις γλώσσας, passwords κτλ.)

Προσπαθήστε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου ώστε να ταιριάζουν στις ανάγκες του νοικοκυριού σας.Ο κάθε ένας από εμάς χρησιμοποιεί το Internet με διαφορετικό τρόπο και για διαφορετικούς σκοπούς. Στα νοικοκυριά όπου περισσότερα από ένα άτομα χρησιμοποιούν τον ίδιο υπολογιστή, προτείνουμε ο κάθε χρήστης να έχει το δικό του λογαριασμό. Με τον τρόπο αυτό, οι ρυθμίσεις απορρήτου θα είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.

http://www.makeleio.gr

Εφυγε από τη ζωή ο «Λουκάνικος»: Ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλωτών [εικόνες]


lothk-660

 

 

Σήμερα η σελίδα 60gr τιμά έναν μεγάλο φιλέλληνα τετράποδο φίλο.

Θα δανειστούμε από την σελίδα iefimerida.gr  το αφιέρωμα και θα το αναδημοσιεύσουμε γιατί το αξίζει.

 

http://www.iefimerida.gr

Εγινε διάσημος σε όλο τον κόσμο, έγινε εξώφυλλο σε περιοδικά και εφημερίδες του παγκόσμιου τύπου και σύμβολο των διαδηλώσεων στο κέντρο της Αθήνας. Αδιαμφισβήτητα ο Λουκάνικος έζησε μία ζωή που μόνο «σκυλίσια» δε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί.

Τον γνωρίσαμε στις πορείες ως «Λουκάνικο», πάντα στο πλευρό των διαδηλωτών, να τρώει μαζί τους τα χημικά και να γαβγίζει στις δυνάμεις καταστολής. Ωστόσο ο άνθρωπος που τον φρόντιζε από κουτάβι, τον είχε βαφτίσει «Θόδωρο»

Μετά τις διαδηλώσεις του 2011, τράβηξε την προσοχή των ξένων μέσων, όπως το BBC, το CNN και το Al Jazeera που τον αποκαλούσαν «επαναστάτη» και «σκύλο της πρώτης γραμμής στην Ελλάδα», ενώ το περιοδικό ΤIME τον ενέταξε στις 100 προσωπικότητες της χρονιάς.

Tα τελευταία δύο χρόνια είχε χαθεί από την ενεργό δράση, αφού λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας επέστρεψε στο σπίτι του ανθρώπου που όλα αυτά τα χρόνια τον φρόντιζε και τον περιέθαλπτε.

Οπως μας πληροφορεί ο Πέτρος Κατσάκος, σε σχετικό δημοσίευμα στην Αυγή, ο Λουκάνικος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή σε ηλικία περίπου δέκα ετών. Η υγεία του, ήταν αρκετά επιβαρυμένη, λόγω των χημικών και των δακρυγόνων που είχε εισπνεύσει όλα αυτά τα χρόνια.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, ο άνθρωπος που φρόντιζε τον θρυλικό σκύλο μέχρι τη τελευταία του πνοή μίλησε για τις τελευταίες στιγμές του τετράποδου επαναστάτη: «ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και κοιμόταν, όταν ξαφνικά σταμάτησε να χτυπά η καρδιά του. Ο Θόδωρος, έφυγε».

Πλέον, ο τετράποδος ήρωας που έγραψε τη δική του ιστορία στους δρόμους της Αθήνας αναπαύεται στη σκιά ενός δέντρου σε κάποιο λόφο στο κέντρο της πρωτεύουσας.


(Αρης Μεσσήνης – AFP/Getty Images)

 


(Γιώργος Μουτάφης – Anzenberger)

 


(Γιώργος Μουτάφης – Anzenberger)(Γιώργος Μουτάφης – Anzenberger)

 


(Γιώργος Μουτάφης – Anzenberger)

 


(Γιώργος Μουτάφης – Anzenberger)

 


Πίτερ Χάπακ – ΤΙΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ολόκληρη η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας


Οκτωβρίου 1974:

cebaceb1cf81ceb1cebcceb1cebdcebbceb7cf82

Στις 4 Οκτωβρίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία και δημοσιεύει την Ιδρυτική της Διακήρυξη που αναδεικνύει την ιδεολογία, τις αρχές και τις αξίες της παράταξης.

«Το μέγα θέμα της εποχής μας είναι η δημοκρατία. Όλοι μιλούν περί δημοκρατίας, ολίγοι όμως την καταλαβαίνουν˙ και ολιγότεροι έχουν τη θέληση και την ικανότητα να την εφαρμόζουν.

Από τις 140 χώρες που υπάρχουν στο κόσμο, μόνον 19 έχουν πραγματική δημοκρατία. Τούτο σημαίνει ότι αυτό το θαυμάσιο και ευαίσθητο πολίτευμα είναι δύσκολο στην εφαρμογή του. Και προϋποθέτει ειδικές συνθήκες, χωρίς τις οποίες δεν ημπορεί να ανθίσει και να καρποφορήσει.

Δημοκρατία θα ήθελαν να έχουν όλοι οι λαοί. Αλλά δεν την έχουν παρά μόνο εκείνοι που, εκτός από την συνειδητοποίηση των προτερημάτων της, σέβονται και τους όρους της λειτουργίας της.

Η Νεωτέρα Ελλάς υιοθέτησε την δημοκρατία ως σύστημα διακυβερνήσεως. Και ήτο φυσικόν, αφού γεννήθηκε στον τόπο μας. Ελειτούργησε όμως ατελώς και παρουσίασε συχνές και μακρές διαλείψεις. Αλλεπάλληλα υπήρξαν τα κινήματα, οι επαναστάσεις, οι δικτατορίες, οι μεταπολιτεύσεις, οι εμφύλιοι πόλεμοι. Αντιθέτως ολίγες και βραχείες υπήρξαν αι περίοδοι της δημοκρατικής διακυβερνήσεως της χώρας – φωτεινά διαλείμματα στην ταραγμένη ιστορία της συγχρόνου Ελλάδος.

Αν δεν ελειτούργησε ομαλά η δημοκρατία στην Ελλάδα, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έλειψαν ή δεν μπόρεσαν να δημιουργηθούν οι όροι της υπάρξεώς της. Οι όροι Δε αυτοί είναι το ήπιο πολιτικό κλίμα, τα ήμερα πολιτικά ήθη και θεσμοί που να προσαρμώζονται στις ιδιαίτερες συνθήκες του τόπου μας.

Οι Έλληνες έχουν την γεύση όλων των πολιτικών καταστάσεων. Γεύση τόσο πικρή, που να μη συγχωρεί καινούργια σφάλματα και πλάνες. Ήδη εισερχόμεθα σε νέα περίοδο της εθνικής μας ζωής. Και οφείλουμε, με την πείρα του παρελθόντος, να δημιουργήσουμε τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αποκτήσωμε, επί τέλους, μίαν υγιά και βιώσιμη δημοκρατία.

Αν δεν αξιοποιήσωμε τώρα την μοναδική αυτήν ευκαιρία, ματαίως θα αναζητούμε άλλη στο μέλλον. Η πρώτη πάντως φάσις δικαιολογεί αισιοδοξία.

Εγγίζει, πράγματι, τα όρια του πολιτικού θαύματος αυτό που με την συμπαράσταση του λαού συνέβη στην Ελλάδα, μέσα στους δύο τελευταίους μήνες. Διότι η μετάβαση από την δικτατορία στην ελευθερία έγινε με τρόπον ανώδυνο, ενώ πολλοί ανέμεναν ότι θα γίνη με τρόπον αιματηρό, με αδελφοκτόνο σπαραγμό. Πολλοί επίσης επίστευαν ότι θα ήταν βραδεία και οδυνηρά η αποδιοργάνωση του μηχανισμού της τυραννίας και η διαδικασία για την επάνοδο στην δημοκρατία. Και όμως και αυτό έγινε μέσα στους δύο αυτούς μήνες.

Το σπουδαίο όμως αυτό έργο, που συνετελέσθη ταχύτατα και μεθοδικά, δεν σημαίνει ότι έλυσε κατά κάποιο τρόπον ασφαλή και μόνιμο το πρόβλημα της ελληνικής δημοκρατίας. Κίνδυνοι υπάρχουν πάντοτε. Και θα απαιτηθή η επαγρύπνησις αλλά και η συσπείρωσις του λαού σε ισχυρούς πολιτικούς σχηματισμούς, ικανούς να προστατεύσουν την δημοκρατία, όχι μόνον από τον κομμουνισμό και φασισμό, αλλά και από τα αίτια που προκάλεσαν στο παρελθόν την πτώση της.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον εθνικό σκοπό εθεώρησα καθήκον μου να δημιουργήσω μιαν ευρεία και ζωντανή πολιτική παράταξη – την Νέα Δημοκρατία.

Η Νέα Δημοκρατία στηρίζεται στη διαπίστωση – πικρά βιωμένη από τους παλαιότερους και έντονα αισθητή από τους νεώτερους – ότι μια καινούργια πολιτική ζωή είναι αναγκαία για την επιβίωση, την πρόοδο και την ευτυχία της Ελλάδος. Έχει για βάση την πείρα του παρελθόντος και σαν όραμα ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον.

Η παράταξις της Νέας Δημοκρατίας συγκροτείτε από έμπειρες και υγιείς, αλλά και από νέες προοδευτικές και ριζοσπαστικές πολιτικές δυνάμεις συντονισμένες στον ίδιο σκοπό: Να κάμουν στην Ελλάδα πράξη την επωνυμία της παρατάξεως – να δώσουν στη χώρα μια νέα δημοκρατία.

Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξις του ταυτίζει το Έθνος με τον Λαόν, την Πατρίδα με τους Ανθρώπους της˙ την Πολιτεία με τους Πολίτες της˙ την Εθνική Ανεξαρτησία με την Λαϊκή Κυριαρχία˙ την Πρόοδο με το Κοινό Αγαθό˙ την Πολιτική Ελευθερία με την Έννομη Τάξη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Νέα Δημοκρατία είναι το σύστημα με το οποίο οι ολιγώτεροι και οι επώνυμοι καθοδηγούν αντί να καταδημαγωγούν, εκπροσωπούν αντί να καταδυναστεύουν – και σε τελική ανάλυση υπηρετούν – και περισσότερους και ανωνύμους.

Νέα Δημοκρατία είναι η κίνηση που επιλέγει και συντηρεί από την παράδοση μόνον όσα ο χρόνος απέδειξε σωστά και χρήσιμα. Και προχωρεί διαρκώς με μεγάλα, τολμηρά αλλά και ασφαλή βήματα στις νέες διαρκώς εξελισσόμενες συνθήκες.

Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξις που αγνοεί τις διενέξεις και τους διχασμούς του παρελθόντος – που τόσα δεινά επεσώρευσαν στον τόπο μας – και προσανατολίζεται στα ευρύτερα δυνατά σχήματα εθνικής ενότητος.

Η παράταξις της Νέας Δημοκρατίας ζητεί για την πραγματοποίηση των σκοπών της την συνεργασία του ελληνικού λαού και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Και υπόσχεται:

-Ότι θα υπηρετεί πάντα και μόνο τα αληθινά συμφέροντα του έθνους, που βρίσκονται πέρα και πάνω από τις παραπλανητικές ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου και της Αριστεράς.

-Ότι θα θεωρεί πάντα όλους τους Έλληνες όχι μόνο ίσους απέναντι των νόμων, αλλά και με ίσα δικαιώματα απέναντι των βιωτικών ευκαιριών και των δυνατοτήτων που διανοίγει ο πολιτικός, οικονομικός και κοινωνικός βίος.

-Ότι θα αφιερώσει όλες τις δυνάμεις – την πείρα, τις γνώσεις και τον ενθουσιασμό των παλαιότερων και των νεωτέρων στελεχών – για την ταχύρρυθμη ανάπτυξη της Ελλάδος σε όλους τους τομείς.

-Ότι η ελεύθερη οικονομία στην οποία πιστεύει η Νέα Δημοκρατία δεν ημπορεί να αποκλείσει την διεύρυνση του οικονομικού τομέως τον οποίο ελέγχει το κράτος. Και η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν ημπορεί να βρει την δικαίωσή της χωρίς παράλληλη συμμετοχή των ευρυτέρων λαϊκών τάξεων στην κατανομή του εθνικού προϊόντος. Κάθε πολίτης της χώρας αυτής πρέπει να γίνει εργάτης μαζί και νομεύς της οικονομικής ευημερίας˙ και να αισθάνεται ήσυχος για το μέλλον του και για το μέλλον των παιδιών του.

-Ότι θα ανανεώνεται διαρκώς από τις νέες δυνάμεις της χώρας, τις οποίες θεωρεί πάντα προνομιούχες, γιατί εμφανίζουν αμεσώτερα τον παλμό της εποχής μας.

-Ότι θα επενδύσει όχι μόνον από το περίσσευμα αλλά και από το υστέρημα του εθνικού πλούτου στην παιδεία, την επιμόρφωση και την επιστημονική έρευνα, γιατί πιστεύει ότι οι πνευματικές και πολιτιστικές αξίες είναι αυτές που προσδιορίζουν μονιμώτερα την μοίρα του Ελληνικού Έθνους.

-Ότι δεν θα φεισθεί κόπων και θυσιών για να καταστήσει την Ελλάδα ισχυρή και απρόσβλητη. Με εκσυγχρονισμένες τις Ένοπλες Δυνάμεις η ανεξαρτησία της Ελλάδος θα κατοχυρωθεί. Και θα είναι σεβαστή από όλους, χωρίς την ανάγκη άλλων προστατών εκτός από τους συλλογικούς οργανισμούς στους οποίους θα μετέχει με την ελεύθερη βούλησή της και σύμφωνα με τα πάγια συμφέροντα του Ελληνισμού, στα οποία περιλαμβάνεται και η μοίρα της Κύπρου.

-Ότι θα αγωνισθεί για την πλήρη και καθολική κατοχύρωση της λαϊκής κυριαρχίας και ότι θα επιδιώξει προς τούτο την προσαρμογή του πολιτεύματος προς τις συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητος.

Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει ότι η Ελλάς όχι μόνο δικαιούται αλλά και ημπορεί να εξασφαλίσει την εξέχουσα θέση και την ευτυχία του λαού της μέσα στην Ευρώπη όπου ανήκει, αν επιστρατεύσει όλες τις ικανότητες και αν αξιοποίηση όλες τις αρετές του λαού της.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος της. Η Ελλάς με την πνευματική κληρονομιά της, την ακτινοβολία του Ελληνισμού, αλλά και την ζωντάνια του λαού της ημπορεί να συμβάλει πολιτικά, ηθικά και πολιτιστικά στην πραγματοποίηση της ιδέας μιας ενωμένης Ευρώπης.

Βασική όμως προϋπόθεσις για όλα αυτά είναι η θεμελίωσις στον τόπο μας της αληθινής και συγχρόνου δημοκρατίας. Σ’ αυτήν αφιερώνεται, ολόκληρη και ομόθυμη, η μεγάλη παράταξις της Νέας Δημοκρατίας.

Καλώ όλους εκείνους που συμμερίζονται την αγωνία και τις ελπίδες μου για το μέλλον˙ όλους εκείνους που διακαίονται από το πόθο μιας πολιτικής αναγεννήσεως, να συστρατευθούν μαζί μας. Και απευθυνόμενος ιδιαίτερα προς τους νέους, τους καλώ να αποτελέσουν την πρωτοπορία σε αυτήν την εξόρμηση της εθνικής δημιουργίας. Για μια υπερήφανη και ευτυχισμένη Ελλάδα!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ».

http://olympia.gr

»ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ!!!ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΕΑ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ!!!ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!!!


ΣΟΚ!!!ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ!!!»ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ!!!ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΙΔΕΑ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ!!!ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΚΟΥΤΕ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ!!!

_mmmmmhy

Όσοι παρακολουθούν αυτά τα τρελά και απίθανα πολιτικοκοινωνικά γεγονότα στην πατρίδα μας, παράλληλα με την επιχειρούμενη διάλυση των Χριστιανικών κρατών και όλα αυτά, ενώ φαίνονται καθαρά στον ορίζοντα να έρχονται γρήγορα και απειλητικά κατά πάνω μας, τα μαύρα σύννεφα της παγκόσμιας καταιγίδας, όσοι λοιπόν μπορούν να τα βλέπουν αυτά σήμερα, αυτοί ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ για να μπορέσουν να ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ από την καταιγίδα που έρχεται.
Το σύστημα βέβαια και η “ενημέρωση” που παρέχει ο Χατζηνικολάου και οι υπόλοιποι “παπαγάλοι”, δεν προσπαθούν να ΑΦΥΠΝΙΣΟΥΝ , αλλά να κοιμίζουν τους Έλληνες και όσοι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι μέσα στα δίχτυα του “συστήματος” και την καθημερινότητα τους να την απασχολούν οι τρύπιες υποσχέσεις από νέα “λεφτά υπάρχουν”, ή ποιόν θα βάλουν για καινούργια μαριονέτα της Δημοκρατίας, ή οι διαπραγματεύσεις με την Τρόϊκα, αυτοί δυστυχώς δεν θα επιβιώσουν από την καταιγίδα που έρχεται, γιατί αυτούς, θα τους βρεί απροετοίμαστους.
 
Οι εχθροί μας, που ελέγχουν σήμερα τα πάντα στην Ελλάδα και πρώτα απ’ όλα τα μέσα μαζικής ύπνωσης, παρά και τις προειδοποιήσεις της ΕΥΠ, για την είσοδο στη χώρα γνωστών και ακραίων Τζιχαντιστών, που έρχονται με εντολές να συστήσουν και να οργανώσουν ομάδες δολοφονίας στην Ελλάδα, εφαρμόζουν ΕΝΑ πονηρό ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΜΟΥ της κοινής γνώμης, με το αιτιολογικό, “ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΟΜΑΖΟΥΜΕ και ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΟΥΜΕ τον κόσμο”. Ενώ όλοι τους ξέρουν, πως αυτό ειναι μία ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Για να μην σας “πανικοβάλω” λοιπόν και ξυπνήσετε, θα σας το πω με “όμορφο” και “γλυκό” τρόπο. “Μας έστειλαν καμιά εκατοστή ωραίους Τζιχαντιστές, από αυτούς που αφαιρούσαν εκείνα τα κεφάλια που βλέπαμε στο internet, για να φτιάξουν και εδώ ομάδες “ποδοσφαίρου” και να παίζουν με τα κεφάλια των Ελλήνων. Αλλά  …..

Λίστα επιβίωσης 4 ενήλικων ατόμων για 6 μήνες.


καταστροφή4

Λίστα με τα απαραίτητα για την διαβίωση 4 ατόμων για 6 μήνες χωρίς να χρειαστείτε να ψωνίσετε το παραμικρό. Οι ποσότητες είναι καθαρά για θέμα επιβίωσης και όχι για να κάνετε τσιμπούσια. Αν δεν γινει τίποτα θα τα φάτε, χαμένα δεν πάνε, ή τα δίνεται σε κανένα φτωχό. Των φρόνιμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν λέει ο λαός μας και αυτό θα κάνουμε και εμείς.

Έχουμε προσπαθήσει όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα να είναι Ελληνικά! Όποιος δεν έχει ας τα δώσει σε ξένα. Άλλωστε κοιτάμε να ζήσουμε τώρα…

Ας μην χρονοτριβούμε.
Αυτά που μας νοιάζουν σε μια δύσκολη κατάσταση είναι το νερό ,η θέρμανση, ο φωτισμός η διατροφή, πρόληψη ασθενιών, πρώτες….βοήθειες,

Νερό.
Σε μια δύσκολη περίοδο αυτό που θα σας νοιάζει θα είναι να πιείτε νερό. 1 λίτρο νερού ανά άτομο την ημέρα είναι μια ποσότητα που χρειάζεται ο οργανισμός. (Ποικίλουν οι ανάγκες του καθενός)

Δεξαμενή νερού χωρητικότητας 800 λίτρων. Η ανανέωση του νερού με καθαρό πρέπει να γίνεται κάθε 6 μήνες
τιμή: 215 ευρώ(μαζί με το ΦΠΑ)

Αγοράστε εμφιαλωμένα νερά ή μεγαλύτερη δεξαμενή για να χρησιμοποιείτε και για το φαγητό.
Το πόσο νερό χρειάζεστε στο κάθε φαΐ το ξέρει ο μάγειρας κάθε σπιτιού.

Καλό θα ήταν να αγοράσετε κουβάδες για να μαζεύετε βρόχινο νερό.
Για να καθαρίσετε το νερό μπορείτε να ρίξετε 1 σταγόνα χλωρίνη ανά λίτρο νερού ή ιώδιο.
(Αυτοί που έχουν θυροειδή δεν κάνει το ιώδιο)

Θέρμανση.
Με ξύλα.
Για να περάσετε 1 χειμώνα χρειάζεστε περίπου 4 τόνους ξύλα. ο ένας τόνος κοστίζει 170-190 ευρώ ο τίνος.
Με σόμπες υγραερίου.
1 σόμπα υγραερίου κοστίζει 100 ευρώ.
Η πρώτη μπουκάλα κοστίζει 35 ευρώ και μετά η κάθε ανταλλαγή 20 ευρώ. Καλό θα ήταν να πάρετε 5-6
μπουκάλες να έχετε από την αρχή.
Η μπουκάλα υγραερίου για ένα μικρό δωμάτιο 10 τετραγωνικών με καθημερινό ανάμα (στην 1η με 2η σκάλα)
κρατάει για 3-4 ώρες και διαρκεί περίπου 2-3 βδομάδες.

Φωτισμός
Σε περίπτωση που δεν έχετε ρεύμα ή δεν έχετε να πληρώσετε για να έχετε καλό θα ήταν να έχετε φροντίσει να αγοράσετε κεριά. Καλύτερα κεριά και όχι λάμπες με καύσιμο καθώς θέλουμε να ανεξαρτητοποιηθούμε όσο
περισσότερο από καύσιμα και οτιδήποτε αναθυμιάσεις
Έχουμε υπολογίσει την ποσότητα των κεριών με βάση ότι κάθε νύχτα διαρκεί 12 ώρες.
Για 6 μήνες λοιπόν θα χρειαστείτε 2000 κεριά ρεσό των 4-5 ωρών με κόστος περίπου 80 ευρώ

Σπίρτα, 10 πακέτα κοστίζουν περίπου 0,50 λεπτά(στο σκλαβενίτη) καλό θα ήταν να πάρετε 100 πακέτα.
υνολικό κόστος 5 ευρώ

Ρεύμα και ηλεκτρικές συσκευές
Σε μια δύσκολη κατάσταση σίγουρα θα χρειαστείτε φακό, ραδιόφωνο, τηλέφωνο(κινητό και σταθερό ενσύρματο καθώς τα ασύρματα χωρίς ρεύμα δεν λειτουργών)

Ένα ενσύρματο τηλέφωνο κοστίζει  από 8 ευρώ μέχρι 20. φυσικά όσο πιο φθηνό βρείτε τόσο το καλύτερο
Φακοί που έχουν ενσωματωμένο ραδιόφωνο υπάρχουν με διναμό και ηλιακοί. κοστίζουν περίπου 30 ευρώ

Mπαταρίες επαναφορτιζόμενες κοστίζουν από 5-15 ευρώ(η 4άδα) (μπορείτε να βρείτε σε μεγάλα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών)
(δεν ξέρουμε τι ανάγκη έχετε για μπαταρίες καλό θα ήταν να πάρετε να έχετε 4 τετράδες. με κόστος γύρω στα 40 ευρώ.

Ένας ηλιακός φορτιστής μπαταριών επαναφορτιζόμενων κοστίζει περίπου 15-30 ευρώ

Ένας ηλιακός φορτιστής και παροχή ρεύματος για καμια μικρή τηλεόραση κανένα λάπτοπ (μέχρι 100 watt)
κοστίζει  περίπου 170 ευρώ

Mαγείρεμα

Ηλιακός φούρνος.
Ένας ηλιακός φούρνος για να μαγειρέψει ένα φαγητό χρειάζεται περίπου 4 ώρες.
Και σε κρύο μαγειρεύεται το φαγητό και με συννεφιά αλλά αργεί περισσότερο.
Κοστίζει περίπου 200 ευρώ

Υγραέριο. Μάτια υγραερίου κοστίζουν περίπου 60 ευρώ (σε καταστήματα με ηλεκτρικά είδη)
Η μπουκάλα όπως είπαμε επάνω η 1η κοστίζει 35, μετά η κάθε ανταλλαγή 20.
Καλό θα ήταν να πάρετε να έχετε μπουκάλες μιας και θα τις έχετε και για θέρμανση.

Τρόφιμα. (ότι πάρουμε να έχει μεγάλη ημερομηνία λήξεως)

Η διατροφή παίζει μεγάλο ρόλο εκτός από την κατανάλωση τροφής για επιβίωση παίζει και μεγάλο
ρόλο στην φυσική κατάσταση. Μια καλή διατροφή θα σας κρατήσει και μακριά από ασθένιες.

Ποσότητες φαγητού για 4 άτομα (2 άντρες 2 γυναίκες)
Μακαρόνια Combino (ελληνικό προϊόν από lidl)
η ποσότητα έχει υπολογιστή για 1 κιλό μακαρόνια την ημέρα για 4 άτομα
Πακέτο των 500gr έχει 0,45 ευρώ, και του 1kg έχει 0,75
120 κιλά μακαρόνια χρειάζεστε περίπου 100 ευρώ

Φασόλια (agrino)
26 πακέτα των 500gr κόστος 67 ευρώ

Ρύζι καρολίνα Σερρών (agrino)
(με λίγο νεράκι ελάχιστο τα αφήνετε να μουλιάσουν 3-4 ώρες και είναι έτοιμο για φάγωμα)
30 κιλά ρίζι σε πακέτα των 500gr και 1kg κόστος περίπου 40 ευρώ.

Λάδι Εξαιρετικά παρθένο Χωρίο
Συνήθως χρειάζεται ένα 5κιλό λάδι τον μήνα με κόστος περίπου 21 ευρώ.
Για 6 λάδια χρειάζεστε 126 ευρώ.
(Έχετε την προσοχή σας σε careffour και lidl κάνουν προσφορές με -3 ευρώ το τεμάχιο δλδ 17-18 ευρώ)

Αλεύρια.
1 σακί αλεύρι χυμα των 25 κιλών κοστίζει 25 ευρώ.
Θα χρειαστείτε 2 σακιά αλεύρι για να κάνετε 1 κιλό ψωμί την ημέρα για 4-5 μήνες. Κόστος 50 ευρώ.

Λαντσιον Μιτ
Κοτόπουλο και μοσχάρι 48 κονσέρβες περίπου 48 ευρώ
Τόνος
Κονσέρβα τόνος ,  60 κονσέρβες 55 ευρώ

Κορν φλεικς μάρκας Carefour έχει το πακέτο 2.55 ευρώ. Καλό θα ήταν να πάρετε 10 από αυτά.

Καθαριότητα.
Την περίοδο αυτή δεν θα σας νοιάζει να πλένετε τα πιάτα και τα μαχαιροπύρουνα.
Γι αυτό πρέπει να εφοδιαστείτε με πλαστικά πιρούνια πιάτα και κουτάλια(μαχαίρια δεν
χρειαζόμαστε έχουμε και τα χέρια μας) Οπότε με το που τρώτε πέταμα στα σκουπίδια.

Για 4 άτομα (καλύτερα να πάρετε carefour discount προϊόν)
800 πιρούνια(το πακέτο έχει 50) κόστος 24 ευρώ
800 κουτάλια (το πακέτο έχει 50) κόστος 24 ευρώ.
800 Πιάτα (θα το προσθέσουμε τις επόμενες ημέρες)
800 Ποτηράκια (θα το προσθέσουμε τις επόμενες ημέρες)

Νερό δεν θα το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μπάνιο.
ν έχουμε κανένα ρέμα δίπλα μας με καθαρό νερό έχει καλώς αλλιώς υγρά απολυμαντικά μαντιλάκια.

Το πόσα θα χρειαστείτε θα το προσθέσουμε τις επόμενες μέρες

Ρολά χαρτί
Μια 8άδα ρολά από το carefour έχει 1,45 ευρώ. Μια 4μελής οικογένεια χρειάζεται
περίπου 24 ρολά τον μήνα. Κόστος συνολικό 35 ευρώ για 6 μήνες.

Σερβιέτες.
Οι γυναίκες πρέπει να εφοδιαστούν με όσες τους χρειάζονται για 6 μήνες.

Μαύρες σακούλες σκουπιδιών.
Αγοράστε τόσες όσες χρειάζεστε για 6 μήνες..

Πρώτες βοήθειες

Φάρμακα που χρειαζόμαστε
Παυσίπονα
Ηρεμιστικά όπως βαλσαμόχορτο
Απολυμαντικά τραυμάτων
Γάζες
Αντιπυρετικά
Βιταμίνες
Οινόπνευμα για τριβές
Αλόη
Ιώδιο
Μπατονέτες

Για προσωπική ασφάλεια ο καθένας ξέρει τι πρέπει να αγοράσει.

Μπορείτε να αγοράσετε σακιά τσιμέντου και χαλίκια και τούβλα για να θωρακίσετε τον χώρο
που μένετε αν είναι ισόγειο.Το κόστος είναι πολύ χαμηλό γι αυτά.
Το τσιμέντο κλπ είναι για το πλιάτσικο που θα γίνει.! να προστατευθείτε!
Γιατί άμα εξεγερθούν λαθρομετανάστες πρέπει να προστατευτείτε.

Το κόστος περίπου για όλα αυτά είναι περίπου 1800 ευρώ.

Θα σας προτείναμε να τα πάρετε σιγά σιγά αν μπορείτε αλλά να τα έχετε όλα σε περίπτωση επίσημης άτακτης χρεοκοπίας ξεχάστε λεφτά από τράπεζες κλπ.
Τα σουπερμάρκετ θα λεηλατηθούν μέσα σε ώρες.

http://tonfronimon.gr

4 7+1 tips για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το uTorrent!


Το uTorrent, ή αλλιώς μTorrent, είναι ένα πολύ παρεξηγημένο πρόγραμμα, καθώς δουλειά του είναι να κατεβάζει torrents, κάτι το οποίο το έχουμε συνδυάσει με το παράνομο υλικό.

utorrent tips

Τα torrents από τη φύση τους δεν είναι παράνομα. Είναι μία μέθοδος ανταλλαγής αρχείων από υπολογιστή σε υπολογιστή. Υπάρχουν νόμιμα torrents και παράνομα torrents στο ίντερνετ. Είναι απόφαση του κάθε χρήστη τι «κατεβάζει» στο σκληρό του δίσκο και δε θα ασχοληθώ με αυτό.

Στο συγκεκριμένο οδηγό θα αναλύσω όσα θεωρώ απαραίτητα να γνωρίζει κάποιος χρήστης του uTorrent. Καιρός να αξιοποιήσετε στο έπακρο το πρόγραμμα αυτό και όχι μονάχα να προσθέτετε torrents και να περιμένετε έως ότου η λήψη τους ολοκληρωθεί.

Είστε έτοιμοι; Ξεκινάμε!

1. Εξαφανίστε το uTorrent με χρήση του Boss-key
2. Ορίστε φάκελο αποθήκευσης των torrents
3. Ορίστε συνολική ταχύτητα για download, upload και αριθμό συνδέσεων
4. Αφαίρεση διαφημίσεων από το uTorrent
5. Αυτόματος τερματισμός του υπολογιστή μετά τη λήψη των torrents
6. Ορίστε προτεραιότητα στα αρχεία ενός torrent
7. Απομακρυσμένη διαχείριση του uTorrent μέσω υπολογιστή ή Android
8. Bonus tip!

Εξαφανίστε το uTorrent με χρήση του Boss-key

utorrent boss-key

Πηγαίνοντας από το μενού «Επιλογές» και επιλέγοντας ξανά «Επιλογές», στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται θα δείτε στην επιλογή «Γενικά» να υπάρχει η επιλογή «Χρήση κωδικού στο Boss-key».

Τσεκάροντας την επιλογή, μπορείτε στο δεξί πλαίσιο να ορίσετε έναν κωδικό με όσα ψηφία θέλετε και στο πλαίσιο «Πλήκτρο-Αφ» να επιλέξετε έναν συνδυασμό πλήκτρων από το πληκτρολόγιο (π.χ. Alt + γράμμα ή Ctrl + γράμμα ή Shift + γράμμα κλπ).

Αποθηκεύοντας τις αλλαγές, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πατάτε το συνδυασμό πλήκτρων που επιλέξατε, είτε είστε στο περιβάλλον του uTorrent είτε όχι, και αν το uTorrent είναι ανοιχτό θα το εξαφανίζετε άμεσα από την οθόνη σας. Το πρόγραμμα συνεχίζει να τρέχει στο παρασκήνιο, απλά δεν το βλέπετε.

Για να επαναφέρετε το πρόγραμμα πατήστε πάλι τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων που έχετε επιλέξει ,και αφού βάλετε τον κωδικό που ορίσατε στο πλαίσιο το οποίο θα εμφανιστεί, το πρόγραμμα θα επανέλθει και πάλι στην οθόνη σας.

Ορίστε φάκελο αποθήκευσης των torrents

utorrent folders

Από προεπιλογή, τα torrents τα οποία κατεβάζετε αποθηκεύονται στο φάκελο «Λήψεις» του Windows, εκεί που αποθηκεύεται οτιδήποτε κατεβάζετε από τον browser (Chrome, Firefox κλπ.) που χρησιμοποιείτε.

Ξεχωρίστε τα torrents που κατεβάζετε από τις υπόλοιπες λήψεις σας και μάλιστα ξεχωρίστε ταανολοκλήρωτα torrents από τα ολοκληρωμένα. Δημιουργήστε πρώτα δύο φακέλουςοπουδήποτε θέλετε και ονομάστε τους όπως εσείς θέλετε, έναν για τα ανολοκλήρωτα torrents και έναν για τα ολοκληρωμένα torrents.

Ύστερα, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του uTorrent και επιλέξτε «Φάκελοι» από το αριστερό μενού.

Στο πεδίο «Τοποθέτηση νέων μεταφορτώσεων σε» επιλέξτε το φάκελο για ταανολοκλήρωτα torrents και στο πεδίο «Μεταφορά ολοκληρωμένων λήψεων στ» επιλέξτε το φάκελο για τα ολοκληρωμένα torrents. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Αν όλα πήγαν καλά, τότε κάθε φορά που θα ξεκινάτε το download ενός torrent, αυτό προσωρινά θα αποθηκεύεται στο φάκελο των ανολοκλήρωτων torrents, και μόλις φτάσει το 100% θα μεταφέρεται αυτόματα στο φάκελο των ολοκληρωμένων torrents.

Τέρμα πια το μπέρδεμα. Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις.

Ορίστε συνολική ταχύτητα για download, upload και αριθμό συνδέσεων

utorrent bandwidth

Μετά την εγκατάσταση του uTorrent, το πρόγραμμα σας ρωτά για την ταχύτητα της σύνδεσης σας στο ίντερνετ και αναλόγως τι θα επιλέξετε, αυτό φτιάχνει ανάλογα τις ρυθμίσεις. Επειδή κατά πάσα πιθανότητα δε θα έχετε καλές ρυθμίσεις, πάμε να δούμε τι πρέπει να προσέξουμε.

Ανοίξτε τις ρυθμίσεις του uTorrent και επιλέξτε από το αριστερό μενού «Εύρος ζώνης».

Στο πεδίο «Μέγιστο όριο αποστολής (kB/s): [0:άπειρο]» αναγράφεται η συνολική ταχύτητα upload, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία στέλνουμε δεδομένα στους άλλους χρήστες. Η ταχύτητα αφορά όλα τα ενεργά torrents.

Αν και η φιλοσοφία των torrents αναφέρει πως πρέπει να δίνουμε και όχι μονάχα να παίρνουμε από τους άλλους, στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμη στα σπίτια μας μεγάλες ταχύτητες upload (έως 100 kB/s για 24 mbps σύνδεση), σε σύγκριση με άλλες χώρες του εξωτερικού, επομένως δεν είμαστε και οι καλύτεροι uploaders.

Στην παραπάνω εικόνα έχω ορίσει τον αριθμό «20» στο πλαίσιο, κι αυτό γιατί το ίντερνετ χρησιμοποιείται από πολλούς χρήστες στο σπίτι μου, και αν το ορίσω στο μέγιστο (100), τότε οι υπόλοιποι στο σπίτι θα αργούν πολύ αφού εγώ θα χρησιμοποιώ όλο το ίντερνετ. Μπορείτε να το ορίσετε όσο θέλετε, αλλά δε συνιστώ την επιλογή «0» (άπειρο), γιατί τότε θα κολλάτε κι εσείς στο ίντερνετ όσο θα κάνετε upload.

Στο πεδίο «Μέγιστο όριο λήψης (kB/s): [0:άπειρο]» αναγράφεται η συνολική ταχύτητα download, δηλαδή η ταχύτητα με την οποία λαμβάνουμε δεδομένα από τους άλλους χρήστες. Η ταχύτητα αφορά και πάλι όλα τα ενεργά torrents.

Εδώ μπορείτε να ορίσετε ως επιλογή το «0» (μηδέν) για να έχετε την καλύτερη ταχύτητα download την οποία σας παρέχει ο πάροχος σας. Παρόλα αυτά και για να μην κολλάει το ίντερνετ, αν για παράδειγμα δείτε πως έχετε ως μέγιστη ταχύτητα γύρω στο 1,5-1,7mb/s, δοκιμάστε ως συνολική ταχύτητα download να θέσετε γύρω στα 200 με 300 kb λιγότερα, δηλαδή κάπου στα 1200. Παίξτε με τις ρυθμίσεις για να βρείτε τους δικούς σας αριθμούς.

Στο πεδίο «Μέγιστος ολικός αριθμός συνδέσεων:» αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός των χρηστών με τους οποίους μπορούμε να συνδεθούμε σε όλα τα ενεργά torrents.

Εγώ έχω ορίσει τον αριθμό «300» στο πεδίο αυτό, καθώς συνηθίζω να κατεβάζω ένα ένα τα torrents, οπότε το επόμενο πεδίο παίζει μεγαλύτερο ρόλο και θα καταλάβετε στη συνέχεια τι εννοώ.

Στο πεδίο «Μέγιστος αριθμός συνδεδεμένων αποδεκτών ανά torrent:» αναγράφεται ο μέγιστος αριθμός των χρηστών με τους οποίους μπορούμε να συνδεθούμε για κάθε ένα ενεργό torrent.

Εγώ έχω ορίσει τον αριθμό «200» στο πεδίο αυτό, ο οποίος είναι αρκετά καλός και μου δίνει μεγάλες ταχύτητες download στο torrent το οποίο κατεβάζω.

Αν, για παράδειγμα, κατεβάσω ταυτόχρονα δύο torrents, τότε το καθένα έχει δικαίωμα να συνδεθεί με άλλους 200 χρήστες, χωρίς όμως ο συνολικός αριθμός να ξεπερνά τους 300 χρήστες τους οποίους έχω ορίσει στο πρώτο πεδίο. Καταλάβατε;

Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Αφαίρεση διαφημίσεων από το uTorrent

utorrent ads

Το uTorrent διαθέτει δύο διαφημίσεις στο περιβάλλον του, μία στο αριστερό μέρος και μία πάνω από την πρόοδο των torrents.

Για την αφαίρεση των διαφημίσεων αυτών, ανοίξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος και επιλέξτε από το αριστερό μενού την επιλογή «Προχωρημένες».

Στο πλαίσιο «Φίλτρο» κάντε αντιγραφή και επικόλληση κάθε μία από τις παρακάτω τιμές, στη συνέχεια κάντε κλικ σε αυτή όταν εμφανιστεί κάτω από το πλαίσιο, επιλέξτε την τιμή «Ψευδής» και πατήστε OK.

1. gui.show_plus_upsell
2. offers.sponsored_torrent_offer_enabled
3. offers.left_rail_offer_enabled
4. offers.sponsored_torrent_offer_enabled
5. gui.show_notorrents_node
6. offers.content_offer_autoexec

Αφού επαναλάβετε τη διαδικασία 6 φορές, κλείστε και ανοίξτε το uTorrent για να δείτε πως οι διαφημίσεις θα έχουν εξαφανιστεί.

Αυτόματος τερματισμός του υπολογιστή μετά τη λήψη των torrents

utorrent auto shutdown

Δε χρειάζεται να περιμένετε κάθε φορά να τελειώσει ένα ή περισσότερα torrents για να κλείσετε τον υπολογιστή σας. Αυτό μπορεί να σας καθυστερήσει σε ένα ραντεβού ή να κοστίσει, εφόσον αφήσατε ανοιχτό τον υπολογιστή ώρες, απλώς για να ολοκληρωθεί η λήψη ενός torrent εντός κάποιων λεπτών.

Στις «Επιλογές» του προγράμματος υπάρχει ο «Αυτόματος Τερματισμός», ο οποίος στη συνέχεια μεταξύ των διαθέσιμων επιλογών, περιέχει και την επιλογή «Τερματισμός όταν ολοκληρωθούν οι λήψεις». Η επιλογή αυτή τερματίζει τον υπολογιστή αυτόματα, αμέσως μόλις όλα τα torrents ολοκληρώσουν τη λήψη τους, επομένως μπορείτε να μείνετε ήσυχοι πως δε θα κάψετε περιττό ρεύμα.

Ορίστε προτεραιότητα στα αρχεία ενός torrent

utorrent priority

Έστω ότι έχετε επιλέξει να κατεβάσετε ένα torrent μεγάλο σε μέγεθος και με πολλά αρχεία. Μπορεί να θέλετε να προβάλετε τα αρχεία με συγκεκριμένη σειρά, αν για παράδειγμα είναι βίντεο, οπότε γιατί να περιμένετε έως ότου ολοκληρωθούν όλα τα αρχεία;

Κάνοντας κλικ σε ένα torrent μέσα στο uTorrent, μπορείτε ύστερα να κάνετε κλικ από κάτω στην επιλογή «Αρχεία» και να δείτε όλα τα αρχεία που περιέχει το torrent.

Από προεπιλογή, η προτεραιότητα κάθε αρχείου είναι στην επιλογή «Κανονικό», κάτι το οποίο σημαίνει πως το πρόγραμμα δε δίνει βαρύτητα σε κάποιο αρχείο και τα κατεβάζει όλα μαζί.

Κάνοντας δεξί κλικ σε κάθε αρχείο, μπορείτε να επιλέξετε «Προτεραιότητα» και στη συνέχεια «Υψηλό» για όσα αρχεία θέλετε να κατέβουν πρώτα, και «Χαμηλό» για όσα δε νοιάζεστε και τόσο πολύ, οπότε μπορούν να κατέβουν τελευταία.

Η σειρά έχεις ως εξής: Υψηλό>Κανονικό>Χαμηλό.

Τέλος, όταν κάνετε δεξί κλικ υπάρχει και η επιλογή «Προτεραιότητα κατά σειρά αρχείων», η οποία αυτοματοποιεί τη διαδικασία αν θέλετε τα αρχεία να κατέβουν με τη σειρά την οποία βρίσκονται μέσα στο torrent.

Απομακρυσμένη διαχείριση του uTorrent μέσω υπολογιστή ή Android συσκευής

Γνωρίζετε πως μπορείτε να διαχειρίζεστε το uTorrent στον υπολογιστή σας ακόμη κι όταν βρίσκεστε μακριά του; Αν, για παράδειγμα, είστε εκτός σπιτιού και κάποιος φίλος σας προτείνει να κατεβάσετε ένα torrent, τότε μπορείτε να μη χάσετε χρόνο και να το κάνετε μέσωυπολογιστή ή Android συσκευής, εφόσον φυσικά το uTorrent είναι ανοικτό στον υπολογιστή σας.

utorrent remote

Επισκεφθείτε τις ρυθμίσεις του uTorrent και κάντε κλικ στην επιλογή «Απομακρυσμένο» από το μενού αριστερά.

Στο πεδίο «Όνομα» πρέπει να θέσετε ένα μοναδικό username που να μην το έχει κανένας άλλος χρήστης και στο πεδίο «Κωδικός» έναν προσωπικό κωδικό τον οποίο θα θυμάστε. Πατήστε «OK».

utorrent remote

Στο νέο πλαίσιο το οποίο ίσως εμφανιστεί, πατήστε απλώς «Όχι ευχαριστώ» ή θέστε μια ερώτηση ασφαλείας εφόσον το επιθυμείτε, έτσι ώστε να μπορέσετε μελλοντικά να μεταφέρετε το όνομα χρήστη που θέσατε σε άλλον υπολογιστή.

utorrent remote

Αν όλα πήγαν καλά, τότε μέσω του remote.utorrent.com μπορείτε να κάνετε σύνδεση με το username και τον κωδικό πρόσβασης τα οποία ορίσατε προηγουμένως και να διαχειριστείτε το uTorrent σαν να βρισκόσασταν στον υπολογιστή σας, αλλά μέσω άλλου υπολογιστή.

Αν έχετε Android συσκευή, μπορείτε να εγκαταστήσετε το µTorrent® Remote στη συσκευή σας και να διαχειριστείτε το uTorrent από αυτή.

Μην ξεχνάτε πως πρέπει το uTorrent να είναι ανοικτό για να συνδέεστε απομακρυσμένα σε αυτό.

Bonus tip!

utorrent tetris

Αν από το οριζόντιο μενού του uTorrent επιλέξετε «Βοήθεια» και στη συνέχεια «περί του μTorrent», τότε στο νέο πλαίσιο που θα εμφανιστεί μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο «T» από το πληκτρολόγιο σας και να ξεκινήσετε να παίζετε Tetris! Χρησιμοποιήστε τα βελάκια του πληκτρολογίου για όλες τις κινήσεις.

 

http://www.digitallife.gr

Μύθοι και αλήθειες για την ακτινοβολία από εξετάσεις, κινητά, WiFi


aktinovolia-kinitou

(…)

Η ακτινοβολία των κινητών προκαλεί όγκο στον εγκέφαλο;

Τα κινητά τηλέφωνα εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που είναι μη ιοντίζουσα και έτσι δεν μπορεί να διασπάσει το γενετικό υλικό και να προκαλέσει βλάβες στα κύτταρα. Επιπλέον, η συνολική ισχύς της είναι σχετικά μικρή.

Παρότι γίνονται εκτενείς έρευνες για τις τυχόν επιδράσεις των κινητών στην υγεία, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένδειξη ότι η έκθεση σε αυτά αυξάνει τον κίνδυνο για καρκίνο ή οποιαδήποτε άλλη νόσο. Ούτε η ακτινοβολία των συστημάτων ασύρματης δικτύωσης (Wi-Fi) ούτε αυτή από τους πυλώνες της ΔΕΗ έχει συσχετιστεί με συγκεκριμένες βιολογικές βλάβες.

Εξαίρεση αποτελούν τα καλώδια υπερυψηλής τάσης, για τα οποία υπάρχει εδώ και χρόνια σχετική προστατευτική νομοθεσία.

Οι φούρνοι μικροκυμάτων εκπέμπουν ακτινοβολία;

Η νέα τεχνολογία που εφαρμόζεται για την κατασκευή των φούρνων μικροκυμάτων είναι τέτοια ώστε οι διαρροές της ακτινοβολίας έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο ή έχουν εξαλειφθεί. Ακτινοβολία ωστόσο μπορεί πάντοτε να ξεφύγει από ελαττωματικές πόρτες, ακόμη και από το προστατευτικό τζάμι των συσκευών.

Για αυτό θα πρέπει ο φούρνος μικροκυμάτων να είναι αναγνωρισμένου κατασκευαστή και να μην στεκόμαστε κοντά όταν αυτός λειτουργεί. Αν υπάρχει υποψία ότι η πόρτα δεν κλείνει καλά, τότε δεν χρησιμοποιούμε τον φούρνο.

Η ακτινοβολία από τους ανιχνευτές των αεροδρομίων είναι επικίνδυνη;

Οι ολόσωμοι ανιχνευτές των αεροδρομίων εκπέμπουν μη ιοντίζουσα ακτινοβολία και μάλιστα χαμηλής έντασης. Η κοσμική ακτινοβολία στην οποία θα εκτεθεί ο ταξιδιώτης κατά τη διάρκεια της πτήσης είναι πολύ περισσότερη.

Πόση ακτινοβολία εκπέμπει κάθε εξέταση

Το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε εκ φύσεως είναι γεμάτο ακτινοβολία, η έκθεση στην οποία δεν σταματάει ποτέ. Οι ειδικοί έχουν υπολογίσει σε πόση έκθεση στην φυσική ακτινοβολία του περιβάλλοντος αντιστοιχεί η δόση κάθε διαγνωστικής εξέτασης που εμπεριέχει ακτινοβολία.

Εξέταση – Δόση ακτινοβολίας (σε mSv) –

Διαβάστε την συνέχεια εδώ.

Το πολυτελέστερο τροχόσπιτο του κόσμου! Είναι καλύτερο από το σπίτι σας και κοστίζει 800.000 ευρώ


ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ 

article-2708359-200E09FF00000578-241_964x355

article-2708359-200DE6D200000578-758_964x429

Εμπνευσμένο από την φόρμουλα 1 το τρχόσπιτο, αυτό που κοστίζει περισσότερες από 800.000 ευρώ ετοιμάζεται να βγει προς πώληση για όσους αντέχουν! Το CR-1 Carbon, κατάμαυρο αλλάζει όσα ξέρατε μέχρι σήμερα για τα τροχόσπιτα.

article-2708359-200DE75600000578-869_964x355

 

Η χλιδή και η πολυτέλεια που προσφέρει στον ιδιοκτήτη του αυτό το απίστευτο δημιούργημα της τεχνολογίας είναι ασύγκριτη.

article-2708359-200DE76600000578-536_964x353

Είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, το ίδιο ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό που χρησιμοποιείται για Ferrari

article-2708359-200DE38A00000578-514_470x628

Διαθέτει master μπάνιο κι ένα σύστημα ηλaικής ενέργεια 700 watt, γεννήτρια, στεγνωτήριο, πλυντήριο, wi-fi.

Το εσωτερικό είναι ο ορισμός της πολυτέλειας και παρέχει την δυνατότητα να παρακολουθήστετε δορυφορικά κανάλια.

Διαθέτει ακόμα μια έξυπνη πλατφόρμα, μέσω της οποία δουλεύουν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τάμπλετ και τηλέφωνο, η οποία ελέγχει όλες τις ηλεκτρονικές μονάδες του συστήματος.

article-2708359-200DE38A00000578-514_470x628 article-2708359-200DE4D200000578-486_470x628

 

http://www.usay.gr/

Δευτερόλεπτα από το χρόνο σας αλλά μεγάλο το όφελος για την πατρίδα μας. Ψηφίστε.


 Δυστυχώς πρέπει να γεμίσουμε μόνοι μας το κενό που αφήνει επίτηδες (;) η κυβέρνηση στο θέμα των Σκοπίων.
bed16ceab631edf04de8580429589126_M

Is Macedonia Hellenic YES or NO

Οι Σκοπιανοαμερικάνοι πέτυχαν το σκοπό τους!
Το «ΟΧΙ» έχει περάσει πλέον μπροστά & μάλιστα με 24.272ψήφους!!!
Και να σκεφτείς ότι τα Σκόπια έχουν περίπου 4.500.000 πληθυσμό, ενώ η Ελλάδα 11.000.000!!!!
Με διπλάσιο πληθυσμό θα έπρεπε να έχουμε διπλάσιο αποτέλεσμα υπέρ μας.
Τελικά όμως έχουμε απλά διπλάσιους ΑΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ή & ηλίθιους, που δεν μπορούν να καταλάβουν

ότι σήμερα είναι η Μακεδονία, αύριο η Θράκη, μεθαύριο τα Δωδεκάνησα & η Κρήτη κ.ο.κ.

 

Μην είσαι αδιάφορος!!!
Ψήφιζε καθημερινά
Στείλε αυτό άρθρο σε όσους γνωρίζεις & πείσε τους & αυτούς να ψηφίζουν καθημερινά.
Δεν παίρνει πάνω από 10 δευτερόλεπτα!!
Μην αδιαφορείς!!!
Κυκλοφόρησε από Ελληνοαμερικάνους.,,,,,, ΚΑΤΙ ΞΕΡΟΥΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ!

 

YOU CAN VOTE EVERY 24 HOURS!!!
Αμερικάνικη δημοσκόπηση για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ !!!
ΕΠΕΙΓΟΝ
Σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνον!!!!
Ψηφίστε ΟΛΟΙ!

 

Στην παρακάτω Αμερικανική τοποθεσία, γίνεται «δημοσκόπηση»
για το αν η Μακεδονία είναι Ελληνική ή όχι.
Μπείτε, ψηφίστε και διαδώστε το σε όσους ξέρετε!
——————————————————————————————————-
——————————————————————————————————

Είναι πολύ απλό. Ούτε όνομα πρέπει να βάλετε, ούτε στοιχεία, ούτε τίποτε.
Μόνο επιλέγετε το Yes και μετά βλέπετε το ως τώρα αποτέλεσμα.

 

http://deltanews.gr

Πώς να στείλετε sms όταν δεν έχει δίκτυο (βίντεο)


Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι κάτι μόνο όταν το χάνουμε, λέει η παροιμία. Αυτό ισχύει και για το δίκτυο. Δύο δημιουργοί από τη Νέα Υόρκη έπεσαν θύματα του τυφώνα Σάντι τον Οκτώβριο του 2012. Το ίντερντετ και οι τηλεφωνικές συνδέσεις κόπηκαν. Ετσι, η απόλυτη ανάγκη για επικοινωνία δημιούργησε το Go Tenna.
Το Go Tenna πωλείται ανά δύο τεμάχια και επιτρέπει να επικοινωνήσει κάποιος ακόμη και όταν δεν υπάρχει τηλεφωνική σύνδεση ή wifi. Χρησιμοποιεί χαμηλές συχνότητες (μεταξύ  151 και 154 Mhz) και μπορεί να καλύψει μια απόσταση 80 χιλιομέτρων. Αυτό το γουόκι τόκι του μέλλοντος συνδέεται με  bluetooth σε μια εφαρμογή  smartphone και διατίθεται από την Android και IOS.
Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από τα γουόκι τόκι της παιδικής μας ηλικίας και μπορεί να στείλει sms σε άλλους χρήστες  Go Tenna, σε απόσταση 80 χλμ. Εχει εφευρεθεί για να εξυπηρετεί καταστάσεις όπου δεν υπάρχει δίκτυο, όπως σε ορειβασία, στην εξοχή ή ακόμη και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, όπου βλέπουμε χέρια υψωμένα να ψάχνουν απεγνωσμένα μια συχνότητα.
Το ζευγάρι  Go Tenna θα διατίθεται από τον Οκτώβριο του 2014 και στοιχίζει 149 δολάρια (110 ευρώ).

Αυτόφωρο για όποιον βασανίζει τα ζώα με εγκύκλιο του Αρείου Πάγου


skilos3
Αυτόφωρο για τους βασανιστές ζώων και μήνυση χωρίς την καταβολή του παραβόλου των 100 ευρώ -που ισχύει για τις άλλες περιπτώσεις μηνύσεων- αφού πρόκειται για αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα, ζητεί με ερμηνευτική εγκύκλιο της νομοθεσίας προστασίας των ζώων ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης ανοίγοντας ομπρέλα προστασίας στους τετράποδους αδέσποτους και μη.

«Μείζονος σημασίας θέμα, καθίσταται και η αναφορά στην αστυνομική αρχή ότι πρόκειται για αυτεπαγγέλτως διωκόμενο έγκλημα για το οποίο δεν προσαπαιτείται η καταβολή του παραβόλου των 100 ευρώ, ως ισχύει για τα κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, αλλά και η τήρηση της αυτοφώρου διαδικασίας, κρίνεται αναγκαία για τον κολασμό του εγκλήματος αυτού που έχει
βαρύνουσα εγκληματική απαξία» σημειώνεται στην εγκύκλιο του κ. Παπαδάκη.

Ερμηνεύοντας τον Ν. 4039/2012 ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος τονίζει τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται για βασανισμό, κακοποίηση, κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός.

Όταν πρόκειται για πράξη που αφορά σε θεραπευτικό σκοπό, όπως η στείρωση, δεν θεωρείται ακρωτηριασμός.

Σε περίπτωση τραυματισμού ζώου συντροφιάς σε τροχαίο ατύχημα, προβλέπεται ότι ο υπαίτιος υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα τον οικείο Δήμο, προκειμένου να παρασχεθεί στο τραυματισμένο ζώο η απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός, τονίζει ακόμη ότι εκτός από την ενεργητική κακοποίηση υπάρχει και η παθητική κακοποίηση, όπως για παράδειγμα η μόνιμη αλυσόδεση, η παροχή ακατάλληλης τροφής, η έλλειψη φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενειών τους και άλλα.

«Περιλαμβάνονται ενδεικτικά, η έλλειψη καταλύματος, το ακατάλληλο κατάλυμα ή τα στενά κλουβιά, η μόνιμη αλυσόδεση, η ακατάλληλη τροφή, η μόνιμη παραμονή σε μπαλκόνια, ταράτσες, η έλλειψη νερού ή νερού μη κατάλληλου, χώροι μη στεγνοί και καθαροί, προστατευόμενοι από τις καιρικές συνθήκες, η έλλειψη φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενειών τους, αλλά και τον τακτικό εμβολιασμό και την αποπαρασίτωσή τους, η έλλειψη καθημερινής άσκησης και περιπάτου» σημειώνεται στην εγκύκλιο.

Επίσης, σύμφωνα με τον κ. Παπαδάκη, η περισυλλογή και η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελεί υποχρέωση των δήμων, αλλά μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους δήμων, καθώς και από φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία σε συνεργασία με τους δήμους, εφόσον διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές. Για την περισυλλογή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, συγκροτούνται συνεργεία από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς που καθοδηγούνται από κτηνίατρο.

Εξάλλου, απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου σε τσίρκο ή θίασο, όπως απαγορεύεται η εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώων για κάθε είδους μονομαχίες, όπως επίσης απαγορεύεται η εκτροφή και χρησιμοποίηση σκύλων και γατών για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος ή για παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών.

Επισημαίνεται ακόμη στην εγκύκλιο ότι επιτρέπεται η μεταφορά ζώων στα ταξί και επιβατηγά πλοία, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους.

– Ως αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων ορίζονται με το Ν. 4039/12 η Δημοτική Αστυνομία, η θηροφυλακή των κυνηγετικών συλλόγων, καθώς και οι υπάλληλοι των τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Ελέγχου.

Αν δεν λειτουργεί η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας, αρμόδια είναι κάποια από τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου. Συνεπώς, όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο, η βούληση του νομοθέτη ήταν να αφαιρέσει την αρμοδιότητα αυτή από την Ελληνική Αστυνομία και να την αναθέσει, αποκλειστικά, στη Δημοτική Αστυνομία.

 

http://www.alexiptoto.com

Μικροσκοπική τροχοβίλα με απίστευτο εσωτερικό


Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (1)

Μπορεί εκ πρώτης όψεως να μην σας γεμίζει το μάτι, αλλά θα εκπλαγείτε μόλις δείτε την εντυπωσιακή της εσωτερική διαρρύθμιση και διακόσμηση.

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (2)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (3)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (4)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (5)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (6)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (7)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (8)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (9)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (10)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (11)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (12)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (13)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (14)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (15)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (16)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (17)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (18)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (19)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (20)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (21)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (22)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (23)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (24)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (25)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (26)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (27)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (28)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (29)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (30)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (31)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (32)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (33)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (34)

Μικροσκοπικό σπιτάκι με απίστευτο εσωτερικό (35)

http://www.otherside.gr

Τα δεκαπέντε πιο Μυστηριώδη μέρη της Ελλάδας [εικόνες]


Αν πιστεύετε ότι είστε ασφαλείς και τα μέρη που προκαλούν ανατριχίλες βρίσκονται αρκετά χιλιόμετρα μακριά σας, ίσως θα έπρεπε να το ξανασκεφτείτε.
Η Ελλάδα κατέχει εξαίρετη θέση ανάμεσα στις χώρες με τα πιο παράξενα, μυστικιστικά ή ανατριχιαστικά μέρη. Σπίτια, τοποθεσίες, περιοχές, ακόμη και χωριά της χώρας μας φημίζονται για το πέπλο μυστηρίου που τα καλύπτει και κάνει τους επισκέπτες να ριγούν..
1. Οικισμός Κάλλιο
Ένα χωριό του νομού Φωκίδας του δήμου Λιδωρικίου. Το χωριό βρισκόταν αρχικά στον χώρο, στον οποίο δημιουργήθηκε το 1980 η τεχνητή λίμνη που προέκυψε από τη κατασκευή του φράγματος του Μόρνου.
Για τον λόγο αυτό το χωριό μεταφέρθηκε σε άλλη θέση, πάνω από τις όχθες της λίμνης, ενώ ο παλιός οικισμός καλύφθηκε από τα νερά της λίμνης.
Ωστόσο, μια απόκοσμη σκηνή διαδραματίζεται κάθε φορά που η στάθμη της λίμνης κατεβαίνει λόγω ξηρασίας, αποκαλύπτοντας αργά μέρος του παλιού χωριού.
2. Βράχος Κουνόπετρας
Αυτός ο βράχος βρίσκεται στην νότια ακτή του Ληξουρίου. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο βράχο μέσα στη θάλασσα, ο οποίος ανεξήγητα κουνιόταν μπρος-πίσω με την παλίρροια, χωρίς να πέφτει.
Όταν οι βρετανοί ήταν στο νησί, έδεσαν αλυσίδες γύρω από το βράχο, και προσπάθησαν να τον σύρουν μέσα στη θάλασσα, αλλά χωρίς επιτυχία. Δυστυχώς, ο βράχος σταθεροποιήθηκε όταν άλλαξε η μορφολογία του εδάφους, λίγο μετά το σεισμό του 1953.
3. Ναός Αγίας Θεοδώρας
Ένα από τα πιο παράξενα εκκλησάκια στην Ελλάδα, το οποίο βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα έξω από τη Μεγαλόπολη της Αρκαδίας.
Στη σκεπή του έχουν φυτρώσει 17 μεγάλα δέντρα, των οποίων οι ρίζες δεν φαίνονται πουθενά και προσδίδουν στο μικρό ναό ένα δυσανάλογα μεγάλο για το μέγεθός του βάρος, που λέγεται πως αποτελεί αίνιγμα για τους ειδικούς.
Ο βυζαντινός ναός, χτισμένος τον 12ο αιώνα, μοιάζει ετοιμόρροπος κι όμως κατορθώνει να αντιστέκεται ακόμη και στα δυνατά ρέματα νερού που περνούν τον χειμώνα από τη περιοχή, ενώ κάτω από το εκκλησάκι αναβλύζει δροσερό, πόσιμο νερό.
Σύμφωνα με την παράδοση, τα τελευταία λόγια της Αγίας Θεοδώρας, η οποία εκτελέστηκε ήταν: «το σώμα μου να γίνει εκκλησιά, τα μαλλιά μου δένδρα και το αίμα μου ποτάμι».
4. Δρακοντόσχισμα
Ένας τεράστιος απόκρημνος βράχος στη Σκόπελο, ο οποίος μοιάζει να έχει κοπεί από ανθρώπινο χέρι. Η πρόσβαση στην ακτή είναι δυνατή μόνο από τη θάλασσα, οπότε όσοι δε διαθέτουν σκάφος, θαυμάζουν το τοπίο από ψηλά.
Είναι άγνωστο πως σχηματίστηκε έτσι αυτός ο βράχος, ωστόσο ο θρύλος λέει ότι πριν 800 χρόνια εμφανίστηκε ένας δράκος στη Σκόπελο που σκότωνε και έτρωγε όλους τους κατοίκους της.
Κανείς δεν μπορούσε να μείνει στο νησί και από τα γειτονικά νησιά έστελναν τους καταδικασμένους σε θάνατο να τους φάει το θεριό. Αυτό κράτησε για περίπου 400 χρόνια, ώσπου ο Άγιος Ρηγίνος αποφάσισε να το εξολοθρεύσει. Μπαρκάρισε λοιπόν σα ναύτης σε ένα από τα πλοία που πήγαιναν τους καταδίκους στο νησί, και κυνήγησε το δράκο μέχρι τη θέση μεταξύ Σταφύλου και Αμάραντου.
Τότε ο δράκος πήδησε στη θάλασσα, αφού δεν είχε τρόπο διαφυγής, κι ο βράχος από εκεί που πήδησε σκίστηκε κι η περιοχή ονομάστηκε Δρακοντόσχισμα.
5. Ανηφόρα Πεντέλης
Η Πεντέλη είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στον ελλαδικό χώρο. Εδώ και δεκαετίες οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν την εμφάνιση περίεργων φώτων και θορύβων. Εκατοντάδες αναφορές, μαρτυρίες, αλλά και πειράματα από ερευνητές του είδους.
Σε αυτή την περιοχή βρίσκουμε και το γνωστό και αποδεδειγμένο -πλέον- φαινόμενο του σταματημένου αμαξιού που σε συγκεκριμένη πλευρά του βουνού, αντί να κυλάει προς τα πίσω λόγω της κλίσης ή της πλαγιάς, αυτό ανηφορίζει. Το φαινόμενο έχει αποδοθεί σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, δεν παύει όμως να παραμένει ανατριχιαστικό.
6. Πυραμίδα
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί γύρω από την λεγόμενη πυραμίδα του Ταϋγέτου. Λέγεται ότι αποτελεί την πιο αρχαία πυραμίδα του κόσμου, ενώ αποτελεί και σημείο αναφοράς συντεταγμένων αφού βρίσκεται σε απόλυτη νοητή ευθεία με τον Όλυμπο.
Ωστόσο, το πιο ανεξήγητο φαινόμενο είναι η ίδια η κατασκευή της πυραμίδας, αφού υπάρχουν διαφωνίες για το αν είναι έργο φυσικό ή παρέμβαση του ανθρώπου.
Το αφύσικα τέλειο σχήμα της αλλά και η εμφανής οριζοντίωση της βάσης της, που δείχνει να έχει περάσει από ανθρώπινα χέρια -αφού από κει και πάνω το πέτρωμα και το χώμα αλλάζουν, σμιλεύονται και ισιώνουν για να φτιάξουν το ισόπλευρο τρίγωνο- τροφοδοτούν τις θεωρίες που θέλουν την πυραμίδα να είναι τεχνητό κατασκεύασμα, που παραπέμπει σε αρχαίες τελετουργίες και πρόθεση ιερατική.
7. Φραγκοκάστελο-Δροσουλίτες
Πολλές φορές έχουν θεαθεί ανθρωπόμορφες σκιές, μαυροντυμένες, να περπατάνε ή να καλπάζουν πάνω σε άλογα, κρατώντας όπλα, από την Εκκλησία του Αγίου Χαράλαμπου προς το Φραγκοκάστελο και να χάνονται στη θάλασσα.
Οι μορφές εμφανίζονται τις τελευταίες μέρες του Μαΐου και τις πρώτες του Ιουνίου, τις πρώτες πρωινές ώρες, και περπατούν ο ένας πίσω από τον άλλο για περίπου 10 λεπτά, όταν επικρατεί άπνοια και υψηλή υγρασία.
Οι «Δροσουλίτες», λέγεται πως είναι τα φαντάσματα των νεκρών πολεμιστών του Χατζημιχάλη Νταλιάνη, που σκοτώθηκαν κατά την υπεράσπιση του Φρουρίου στις 17 Μαΐου 1828.
Σύμφωνα με το θρύλο, τα σώματα των Ελλήνων πολεμιστών έμειναν άταφα, ώσπου ένας δυνατός άνεμος μετέφερε άμμο από την παραλία της Ορθής Άμμου και κάλυψε τα σώματα τους. Αν και χιλιάδες κόσμου έχει δει το φαινόμενο, δεν έχει καταγραφεί ποτέ, αφού εκείνες τις ώρες το φως είναι ελάχιστο.
8. Σπιναλόγγα
Το 1903, αφού είχαν φύγει και οι τελευταίοι κάτοικοι, το νησί μετατράπηκε σε Λεπροκομείο, προκειμένου να απομονώσουν όσους έπασχαν από τη Νόσο Χάνσεν, καθώς δεν είχε βρεθεί το φάρμακο για τη λέπρα και η νόσος είχε πανικοβάλει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.
Στις 30 Μαΐου του 1903 υπογράφηκε η απόφαση για να μετατραπεί η Σπιναλόγκα σε νησί των λεπρών όπου μεταφέρθηκαν από διάφορα μέρη της Κρήτης 250 ασθενείς, ενώ αργότερα μετατράπηκε σε Διεθνές Λεπροκομείο αφού δέχτηκε αρρώστους και από άλλες χώρες της Ευρώπης.
Στις μέρες μας πολλές από τις εγκαταστάσεις του Λεπροκομείου δεν υπάρχουν. Φημολογείται όμως πως κάποιοι από τους επισκέπτες του νησιού έχουν ακούσει φωνές ανθρώπων που υποφέρουν, ενώ μπαίνοντας στα απομεινάρια των σπιτιών των λεπρών ένιωθαν την παρουσία τους.
9. Δρακοντόσπιτα
Μεγαλιθικά κτίσματα στην Εύβοια, αβέβαιης χρονολόγησης και αγνώστων χτιστών. Βρίσκονται κοντά στους Στύρους, στην Κάρυστο, και στην κορυφή της Όχης.
Τα δρακόσπιτα είναι οικοδομημένα από τετραγωνικούς μακρόστενους και σχετικά λεπτούς λίθους, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ο ένας πάνω στον άλλο χωρίς άλλα συνδετικά υλικά, και συγκρατούνται μόνο με το βάρος τους, ενώ τα κενά συμπληρώνονται με άλλους μικρότερους λίθους.
Τα περισσότερα δρακόσπιτα διατηρούνται ακόμα και σήμερα σε άριστη κατάσταση, όπου κυριαρχεί η γκρίζα πέτρα της περιοχής και όπου απουσιάζει κάθε άλλο οικοδομικό υλικό.
Ο καθηγητής Ν. Μουτσόπουλος, βρήκε, σε μια υπόγεια κατασκευή δίπλα σε δρακόσπιτο, οστά ζώων, θραύσματα αγγείων και κατάλοιπα θυσιών. Μέχρι και σήμερα, παραμένει μυστήριο ποιοι έχτισαν αυτές τις κατοικίες και για ποιο λόγο.
10. Χωριό Ανάβατος
Στα δυτικά της Χίου υπάρχει το καστροχώρι του Ανάβατου. Χτισμένο σε έναν απότομο λόφο με απόκρημνες πλαγιές, είναι προσβάσιμο από ένα μόνο σημείο. Εξαιτίας της φυσικής προστασίας του, είναι πιθανό το χωριό να κτίστηκε για τον έλεγχο της δυτικής ακτής κατά την περίοδο των πειρατικών επιδρομών.
Το χωριό εγκαταλείφθηκε ξαφνικά γι άγνωστους λόγους, αλλά η συνολική καλοδιατηρημένη μορφή του, δίνει μια μοναδική εικόνα μιας πόλης-φάντασμα περιτριγυρισμένης από ένα άγριο και τραχύ φυσικό περιβάλλον.
11. Βουλισμένο αλώνι
Ένα κομμάτι γης στην Κρήτη, τεραστίων διαστάσεων, το οποίο φαίνεται να έχει βυθιστεί δημιουργώντας πανύψηλα κάθετα τοιχώματα, και οι επιστήμονες ισχυρίζονται ότι μάλλον επρόκειτο για κάποιο σπήλαιο του οποίου η οροφή κατέρρευσε.
Ωστόσο, το όνομα «βουλισμένο αλώνι» σημαίνει «αλώνι που έχει βουλιάξει» και προέρχεται από μια λαϊκή ιστορία. Σύμφωνα με αυτή, κάποτε ένας γεωργός της περιοχής είχε εδώ το αλώνι του.
Ένα καλοκαίρι, την ημέρα της εορτής του Προφήτη Ηλία, ο γεωργός πήγε στο αλώνι για να αλωνίσει μαζί με τη γυναίκα του και την κόρη του, παρόλο που εκείνη την ημέρα δεν αλωνίζουν. Η απιστία αυτή επέφερε την τιμωρία από τον Άγιο, με αποτέλεσμα να βουλιάξει το αλώνι και να καταπιεί τους «άπιστους».
Ακόμη και σήμερα, λένε οι κάτοικοι, την ημέρα του Προφήτη Ηλία, ακούγονται τριξίματα από τα άχυρα και το τραγούδι της κόρης του γεωργού «Γύρω γεια τωνε κι όλα τ’ άχερα δικά ντωνε…», ενώ έχει παρατηρηθεί ότι πετάνε μέσα στο αλώνι κοπάδια περιστεριών, ένα φαινόμενο που δεν έχει ακόμα εξηγηθεί.
12. Σανατόριο Πάρνηθας
Ένα παράδοξο, ογκώδες πολυόροφο εγκαταλελειμμένο κτίσμα στέκει σήμερα σε μια πλαγιά της Πάρνηθας, με το σύνολο της περιοχής γύρω του να προβάλλει καμένο και εφιαλτικό.
Αυτό το κτίριο ιδρύθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί το 1914, ως ορεινό αντιφυματικό περίπτερο-θεραπευτήριο του Ευαγγελισμού. Το 1934, ανοικοδομήθηκε με την επωνυμία Νοσοκομείο Γεωργίου Σταύρου & Γεωργίου Φουγκ.
Στη συνέχεια μετατράπηκε στο ξενοδοχείο Ξενία, και τέλος σε Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Σήμερα το κτίριο είναι ένα εγκαταλελειμμένο ερείπιο. Υπάρχουν ιστορίες για ένα κοριτσάκι στο σανατόριο, το οποίο, στα τελευταία του πλέον από τη φυματίωση, δεν μπορούσε να πιει ούτε μια στάλα νερό.
Ζήτησε, λοιπόν, από κάποιον νοσοκόμο να την πάει στην Πηγή της Κυράς, στο τελευταίο καταφύγιο της Πάρνηθας, αλλά ξεψύχησε στο δρόμο. Διάφοροι περαστικοί έχουν ισχυριστεί πως έχουν δει το κοριτσάκι να τους ζητάει να τη συνοδέψουν στην πηγή.
Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που το κτίριο εγκαταλείφθηκε εντελώς και η φήμη του συνοδεύεται από ιστορίες κακοτυχίας, αρρώστιας, πόνου, θανάτου αλλά και σενάρια σατανισμού και «μεταφυσικών» φαινομένων, αφού ανεξήγητα σύμβολα χωρίς καμία ερμηνεία καλύπτουν τους τοίχους του.
13. Σπηλιά Νταβέλη
Το σπήλαιο αυτό, πριν ονομαστεί έτσι, ονομαζόταν «Σπήλαιο των Αμώμων», δηλαδή των αγνών και αναμάρτητων, γιατί μόνο αυτοί μπορούσαν να εισέλθουν εκεί, αν και κανείς δε ξέρει πως προήλθε αυτή η ονομασία.
Η ιστορία της «σπηλιάς του Νταβέλη», έγινε γνωστή στο τέλος της δεκαετίας του 60, αφού υπήρχαν εκατοντάδες αναφορές από τους κατοίκους της περιοχής, για «παράξενα φώτα» στον ουρανό, μικρά ανθρωποειδή, παράξενους ήχους και φαντάσματα.
Μέσα στο σπήλαιο, υπάρχουν μεγάλες ανωμαλίες στο μαγνητικό πεδίο και μια ισχυρή μυρωδιά από όζον, ενώ σε κάποια σημεία κοντά στην σπηλιά, το ποσοστό της ραδιενέργειας σε έδαφος και αέρα είναι ελαφρώς ανεβασμένο και φημολογείται ότι αν φέρει κάποιος μία λάμπα φθορίου μπορεί να ανάψει μόνη της.
Επίσης υπάρχουν μαρτυρίες περαστικών για μυστηριώδεις τοπικούς στροβίλους διαμέτρου ενός μέτρου, ενώ πιο δίπλα υπάρχει πλήρης άπνοια. Διάφορες ιστορίες κυκλοφορούνε σχετικά με τα σύμβολα που είναι ζωγραφισμένα, ή χαραγμένα στους βράχους της σπηλιάς.
Η πιο σημαντική ιστορία από όλες, είναι αυτή που υποστηρίζει ότι μία παλάμη η οποία είναι χαραγμένη στον τοίχο, τα τελευταία 20 χρόνια έχει μετακινηθεί τουλάχιστον τρεις φορές. Μέχρι και ο Ελληνικός στρατός έχει ανάμειξη στην υπόθεση της σπηλιάς του Νταβέλη.
Τη δεκαετία του 80, η ευρύτερη περιοχή γύρω από τη σπηλιά, είχε κηρυχτεί στρατιωτική και απαγορευόταν η προσέγγιση πολιτών για τουλάχιστον 3 χρόνια.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου υπήρξαν πολλές αναφορές από τους εργαζομένους εκεί, για παράξενα φαινόμενα, ενώ είναι επιβεβαιωμένο ότι πολλοί από αυτούς, πέθαναν μετά από μερικά χρόνια, όλοι από καρκίνο.
14. Το πηγάδι των ψυχών
Σε κεντρικό σημείο της Κηφισιάς, ανάμεσα σε μερικές καλαμιές και καλά σφραγισμένο με τσιμέντο στόμιο, υπάρχει ένα πηγάδι του οποίου η ιστορία ξεκινά από πολύ παλιά.
Ο μύθος λέει ότι εκεί κατοικούν ψυχές νεκρών οι οποίες εμφανίζονται το βράδυ στους περίεργους που τριγυρνούν κοντά του, παίρνοντας την μορφή φασματικών προσώπων.
Το 1945, κάποιος κάτοικος της περιοχής, πυροβόλησε ένα βράδυ μία από αυτές τις μορφές, και την επόμενη ημέρα ο ίδιος πέθανε, αφού αρρώστησε αιφνίδια και βαριά.
Το πηγάδι έχει επάνω στο σφράγισμά του, χαραγμένα περίεργα σύμβολα, που ίσως να είναι και τυχαία.
Παρόλο που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της περιοχής, δύσκολα μπορεί κάποιος να το εντοπίσει αφού περιβάλλεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου από τις πυκνές καλαμιές, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όλη η γύρω περιοχή είναι κτισμένη, εκτός από αυτό το μοναδικό, μικρό σημείο του πηγαδιού.
15. Το σπίτι στη βασιλίσσης Όλγας 263
Το συγκεκριμένο σπίτι της Θεσσαλονίκης, λέγεται πως παλιά ήταν αρχοντικό κάποιου Εβραίου, ενώ σήμερα δεν κατοικείται αφού είναι ετοιμόρροπο και ο γύρω χώρος έχει μετατραπεί σε αποθήκη οικοδομικών υλικών.
Πολλά έχουν ειπωθεί για αυτό το κτίσμα, όπως όσοι έχουν μείνει εκεί νύχτα ακούν φοβερούς θορύβους από φαντάσματα που κυκλοφορούν στα δωμάτια, με αποτέλεσμα να τρέπονται σε φυγή, ή πως συνοδεύει κατάρα και όποιος μένει εκεί κινδυνεύει να τρελαθεί, ενώ όποιος προσπαθήσει να το γκρεμίσει κινδυνεύει να πεθάνει.
Το γεγονός ότι στο παρελθόν το πήραν δύο εργολάβοι για να το κατεδαφίσουν, και την ημέρα που πέρασε στην ιδιοκτησία τους ο ένας πέθανε από την καρδιά του και ο άλλος σκοτώθηκε σε τροχαίο ταξιδεύοντας στην Αθήνα, φούντωσαν τις φήμες.
Αρκετοί είναι αυτοί που αποφεύγουν ακόμη και να περνούν τη νύχτα έξω από το κτίριο ή αλλάζουν και πεζοδρόμιο με το φόβο πως ίσως κάτι κακό θα τους συμβεί εάν δεν υπακούσουν στους νόμους των «πνευμάτων».
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)


header_icon_eplogo_print

Πολλές από τις συντομεύσεις των λέξεων που έχουν σχέση με την εθνική μας οικονομία, τις ακούμε αλλά δεν ξέρουμε τι σημαίνουν.

Μια από αυτές είναι το ΑΕΠ.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (αγγλ. Gross Domestic Product – GDP) είναι το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του εξωτερικού.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν – Α.Ε.Π. (ή Gross National Product – GNP) είναι το Προϊόν ή Εισόδημα που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας, όποια και αν είναι αυτή. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών (υλικών και άυλων) που αποκτούν οι κάτοικοι μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους. Διαφέρει από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά το ότι συμπεριλαμβάνει και το Εισόδημα που απέκτησαν οι κάτοικοι μιας χώρας στο εξωτερικό.

Οι συνιστώσες του ΑΕΠ 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται μαθηματικά ως εξής:

GDP = C + I + G + NX

όπου: (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές μείον τις εισαγωγές.

Κατανάλωση (consumption) είναι η δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η συνολική τους κατανάλωση.

Επένδυση (investment) είναι η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, αποθεμάτων και κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης για την αγορά νέων κατοικιών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και έξοδα αγοράς άυλων αγαθών, όπως τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης.

Δημόσιες δαπάνες (goverment expenses) είναι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι κυβερνήσεις των πολιτειών και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση π.χ. αγορά υποβρυχίου για το ναυτικό.

Καθαρές εξαγωγές (net exports) είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από αλλοδαπούς (εξαγωγές)

Εισαγωγές (Imports) Είναι το κόστος οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών όπου ως χώρα κατασκευής δεν είναι η χώρα στην οποία υπολογίζεται το Α.Ε.Π.

Αποπληθωριστής του ΑΕΠ ή Δείκτης Τιμών του ΑΕΠ : αριθμοδείκτης που μετρά τις μεταβολές όλων των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια οικονομία, δηλαδή του ΑΕΠ. Ισούται με το λόγο του ονομαστικού ΑΕΠ στο έτος βάσης προς το ονομαστικό ΑΕΠ στο έτος που έχει επιλεγεί ως βάση επί εκατό.

Μέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος: Υπάρχουν τρεις τρόποι μέτρησης του Α.Ε.Π. : 1. Η μέθοδος της δαπάνης 2. Μέθοδος αμοιβής συντελεστών και 3. Μέθοδος προστιθέμενης αξίας.

http://el.wikipedia.org

epi-1024x938

H συμμετοχή σου… μετράει!


logo

Σχόλιο 60gr :  Επανηλλειμένος έχουμε επισημάνει την απάτη των εταιριών με τις συνδέσεις internetπου μας επιφέρει κόστος αλλά όχι παροχές ανάλογες με αυτές που πληρώνουμε.

Ένα παράδειγμα μέτρησης για γραμμή 24mbpsπου την πληρώνουμε αδρά, πόση είναι σε κρατική μέτρηση μέσο του ΥΠΕΡΙΩΝ στην πραγματικότητα.

Κάντε μετρήσεις και εσείς διότι με αυτόν τον τρόπο θα φανεί η υποκρυπτόμενη απάτη της υπερχρέωσης σε ανύπαρκτες παροχές.

To ΥΠΕΡΙΩΝ αναπτύχθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) σε συνεργασία με το
Measurement Lab Partnership (M-Lab) με στόχο να προάγει την:

  • Υπεύθυνη ενημέρωση του καταναλωτή για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες που λαμβάνει.
  • Ισότιμη πρόσβαση όλων σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες.
  • Προστασία του καταναλωτή από αθέμιτες πρακτικές και τη διαφάνεια στη σχέση του με τους παρόχους σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών.
  • Ανάπτυξη του πρώτου χάρτη ποιοτικών χαρακτηριστικών ευρυζωνικών συνδέσεων της χώρας μας.

Σημαντικός άξονας της αποστολής της ΕΕΤΤ, ως Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι η διασφάλιση της διαφάνειας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας των ευρυζωνικών υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές, καθώς επίσης, η ανάπτυξη της ευρυζωνικής αγοράς μέσω της ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού.

Στόχος του M-Lab είναι να προάγει την έρευνα στα δίκτυα και να παρέχει στο ευρύ κοινό χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την ευρυζωνική του σύνδεση, επεκτείνοντας τη διαφάνεια στο Διαδίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

www.eett.gr
www.measurementlab.net

 

H ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΘΑ ΕΚΠΛΑΓΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ


ΘΑ ΣΑΛΕΨΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΙΣΤΑ… ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΕΙΤΕ ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ…!!! (ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΔΙΑΔΙΔΟΥΜΕ…)

1. Είμαστε μια χώρα που ελέγχει μια χερσαία και θαλάσσια έκταση όση είναι η Γερμανία και η Αυστρία μαζί (450.000 τετρ. χιλιόμετρα), αφού εκτεινόμαστε από την Αδριατική ως τις ακτές του Λιβάνου (περιλαμβανομένης της Κύπρου μας) και από το τριεθνές στον Έβρο ως ανοιχτά της Λιβύης. Θέλεις ΔΥO ώρες ταξίδι με το αεροπλάνο για να πας από το πιο δυτικό (Κέρκυρα) στο πιο ανατολικό άκρο του Ελλαδικού χώρου (Λάρνακα).Σαν να πετάς δηλαδή από τις Βρυξέλλες προς τη Μασσαλία.

2. Στον κόσμο ζουν συνολικά 17.000.000 Ελλαδίτες, Κύπριοι, Βορειοηπειρώτες, Κωνσταντινουπολίτες, Ίμβριοι, Τενέδιοι κλπ.

3. Είμαστε 2οι στον κόσμο σε καταθέσεις στην Ελβετία.

4. Δεχόμαστε 16.000.000 τουρίστες τον χρόνο και διαθέτουμε μια σημαντική τουριστική βιομηχανία.

5. Έχουμε τρία πολύ μεγάλα ναυπηγεία που κατασκευάζουν κάθε είδος πλοίου .

6. Έχουμε βιομηχανίες αμαξωμάτων που κατασκευάζουν βαρέα φορτηγά, λεωφορεία, τρόλεϊ, βαγόνια τραίνων, επικαθήμενα, μπετονιέρες, βυτία κλπ.

7. Διαθέτουμε 2.400 υπερδεξαμενόπλοια και μεγάλα φορτηγά πλοία είμαστε έτσι 1οι στον κόσμο στην εμπορική ναυτιλία, ενώ άλλα 1.500 τεράστια τάνκερ και φορτηγά έχουν οι Κύπριοι πλοιοκτήτες -5οι στον κόσμο.

8. Είμαστε 2οι παγκοσμίως στο πρόβειο γάλα, 3οι στις ελιές, 3οι παγκοσμίως στον κρόκο, στα ακτινίδια, στα ροδάκινα.

9. Είμαστε 1οι στον κόσμο σε νικέλιο, 1οι σε λευκόλιθο, 1οι στον κόσμο σε υδρομαγνησίτη, 1οι στον κόσμο σε περλίτη, (1.600.000 τόννοι), 2οι παγκοσμίως σε μπετονίτη (1.500.000 τόννοι), 1οι στην ΕΕ σε βωξίτη (2.174.000 τόννοι), 1οι και σε χρωμίτη, 1οι και σε ψευδάργυρο, 1οι και σε αλουμίνα.

10. Έχουμε την 2η καλύτερη Πολεμική Αεροπορία στο ΝΑΤΟ (μετά τις ΗΠΑ, ενώ οι Τούρκοι είναι προτελευταίοι), ενώ έχουμε και το 2ο καλύτερο Πολεμικό Ναυτικό στο ΝΑΤΟ, με την Τουρκία να είναι Τ11. Έχουμε νοτίως της Κρήτης 175 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, το 3ο μεγαλύτερο κοίτασμα παγκοσμίως. Εντωμεταξύ ο χρυσός που υπάρχει στην Θράκη μας αξίζει 38 δις ευρώ. Έχουμε εκεί, στην Μακεδονία και την Θράκη , τα 3 μεγαλύτερα κοιτάσματα χρυσού της Ευρώπης. Η αξία του πετρελαίου και του αερίου μας είναι – κρατηθείτε – 10 ΤΡΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΟΛΛΑΡΙΑ !όπως αναφέρει το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ, το ΥΣΓΣ.

http://www.katohika.gr

Ευαγγέλιο Μ. Τετάρτης: Όταν ο Χριστός συνάντησε για πρώτη φορά Έλληνες…


Σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο μερικοί Έλληνες που ζούσαν στην Ιουδαία ζήτησαν μια χάρη από ένα μαθητή του Χριστού. Είχαν την άνεση να προσεγγίσουν πρώτα τον Φίλιππο ο οποίος μιλούσε την ελληνική γλώσσα και του ζήτησαν να δουν τον Ιησού.
Δεν πάει ο Φίλιππος όμως αμέσως στον Ιησού αλλά στον Ανδρέα και αμέσως οι δυο τους απευθύνονται στον Ιησού. Ένα χαρακτηριστικό των δύο μαθητών είναι το Ελληνικό τους όνομα.
Ο Χριστός αμέσως απαντά προς όλους και τους λέει: «Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο υιός του ανθρώπου» (Ιω. 12, 23) – «Ήλθε η ορισμένη ώρα για να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, δια του θανάτου Του και της Ανάληψής Του, οπότε και θα αναγνωρισθεί ως Μεσσίας και από όλους τους εθνικούς.
Το Ευαγγέλιο του όρθρου της Μ. Πέμπτης:
Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐμαρτύρει ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετὰ τοῦ ᾿Ιησοῦ, ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. Διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.
Οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς· θεωρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε, ὁ κόσμος ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν. ῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων, ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ.
Οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν, λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. Ἔρχεται Φίλιππος, καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ.
Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων· ἐλήλυθεν ἡ ὥρα, ἵνα δοξασθῇ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
Αρέσει σε %d bloggers: